Výletní trasy v okolí Jetřichovic

 

"Do divoké soutěsky"

Mezní Louka - Mezná 2 km - Soutěsky 2,5 km - Ve strži 4,5 km - Mezní Louka 6,5 km.

Nenáročná vycházka spojená s proplutím Divoké soutěsky.

Přístaviště v Divoké soutěsce.

Odmyslíme-li si spoustu ubytovacích chat, není těžké pochopit, že tady bývala opravdu prostorná louka - odtud název Mezní Louka. V nadmořské výšce 274 m stávala myslivna, budova u silnice s kamenným portálem a patrem obloženým dřevem nese letopočet 1794. V roce 1892 tady hrabě Edmund Clary dal vybudovat honosný hotel (1), přestavbou v roce 1959 získal objekt dnešní podobu. Snaha vybudovat zde lázně se minula účinkem. Dnes je tu autobusová zastávka, prostorné parkoviště, ubytovací zařízení - Mezní Louka svojí polohou a vybavením patří k nejoblíbenějším základnám cestovního ruchu v oblasti. Od Mezní Louky jdeme společně se zelenou turistickou značkou 2 km po silnici do Mezné. V rekreační obci objevíme nádherný soubor hezky udržovaných chalup z minulého století. Ze středu obce, kde silnice končí, scházíme strmě k Meznímu můstku (2), k soutěskám Kamenice.

Dáme se vlevo po levém břehu neznačenou stezkou k přístavišti na Divoké soutěsce. O oblíbenosti této atrakce si uděláme obrázek z doložených písemností z dvacátých let 20.století - v Edmundově soutěsce převáželo 14 člunů, v Divoké 7, dohromady navštívilo soutěsky v průměru 160 000 lidí ročně. Plavilo se od sedmé ranní do tmy a byly stanoveny i přísné předpisy - v soutěskách byl zakázán podomní obchod, žebrota, fotografování jako obchodní činnost a vylepování politických letáků... Náš průvodce - převozník nám na necelém 0,5 km popíše nejzajímavější skalní útvary (jiný způsob cesty než po vodě neexistuje). Za přístavištěm se dáme po pěšině po pravém břehu kolem studánky Pramen štěstí (též tu ústí do Kamenice Kachní potok, který teče od úpatí Růžovského vrchu) až k divokému romantickému místu Ve strži (3), kde se Kamenice obrací k jihovýchodu a zprava přijímá potůček. Následující úsek není průchodný, my se dáme vlevo strží, po krátkém stoupání se ocitáme na modře značené cestě z Mezní Louky do Vysoké Lípy. Obracíme se vlevo a příjemným lesem prakticky po rovině přicházíme zpátky na Mezní Louku.

ZPĚT NA PŘEHLED TURISTICKÝCH TRAS

Chci vidět podrobnější informace o jednotlivých místech na straně MÍSTOPISU

Chci vidět podrobnější informace o jednotlivých kulturních a uměleckých památkách

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.