Výletní trasy v okolí Jetřichovic

  

"Kamennou branou do pohádky"

Hřensko - Tři prameny 3 km - odbočka k Pravčické bráně 5 km - Pravčická brána a zpět 6 km - Mezní Louka 12 km - Mezná 14 km - Soutěsky 14,5 km - přístaviště v Tiché soutěsce 15,5 km - dolní přístaviště 16,5 km - silnice 18,5 km - Hřensko 19,5 km.

 Nejnavštěvovanější, nejromantičtější, nejcennější a ozdobena mnoha unikáty - taková je trasa naučné stezky, spojující nejznámější cíle celé oblasti. Z vyhledávaného centra cestovního ruchu se nejprve vydáme k Pravčické bráně, nejmohutnějšímu skalnímu mostu v Evropě, a tím jako bychom vstoupili do pohádky. Následují roztodivné skalní útvary, hezká architektura a ve finále plavba romantickou Tichou soutěskou.

  

"Cestou vyhlídek a větrných mlýnů"

Hřensko,nábřeží - Suchá Kamenice,ústí 1,5 km - údolí Suché Kamenice 4 km - Labská Stráň 6,5 km - Belvedér 7 km - rozcestí Pod Kamenským vrchem 11,5 - (Slunečná brána +3 km tam a zpět) - Bynovec 12,5 km - Růžová 15,5 km - Hájenky 17 km - Janov 19,5 km - Hřensko, nábřeží 24 km.

Vcelku pohodlná trasa, která nás provede i méně známými kouty celé oblasti. V úvodu vystoupáme romantickým údolím Suché Kamenice k vyhlídce Belvedér nad údolím Labe. Cestou nás čekají půvabné vyhlídky i seznámení s pěkně udržovanými objekty větrných mlýnů jakož i spoustou zachovalých typických lidových staveb.

 

"Za západem slunce"

Jetřichovice - údolí Kamenice 3 km - Dolský mlýn 3,5 km - Vysoká Lípa, okraj obce 4,5 km - Česká silnice, rozcestí pod Šaunštejnem 6 km - rozcestí Pohovka 11 km - Ostroh 12 km - rozcestí se žlutou značkou 12,5 km - Mariina skála 14 km - Jetřichovice 15,5 km

Romantický výlet vede údolím Jetřichovické Bělé k pověstmi opředenému Dolskému mlýnu v Srbskokamenické soutěsce, k nádherným lidovým stavbám ve Vysoké Lípě, vrcholí objevováním Jetřichovických skal s několika pozoruhodnými vyhlídkami. Ty poslední jsou skvostné především při západu slunce.

Video: Mariina skála (4 s - 530 kb)

 

"Do divoké soutěsky"

Mezní Louka - Mezná 2 km - Soutěsky 2,5 km - Ve strži 4,5 km - Mezní Louka 6,5 km.

Nenáročná vycházka spojená s proplutím Divoké soutěsky.

 

"Skalami za trpaslíky"

Jetřichovice - Falkenštejn 1 km - rozcestí pod Suchým vrchem 4,5 km - Rynartice 7 km - reliéfy trpaslíků 8 km - Pavlino údolí 9 km - koupaliště 12 km - Jetřichovice 13 km

"Romantici nebudou zklamáni. V úvodu se můžeme seznámit se skalním hrádkem Falkenštejnem, pokračujeme hezkým údolím mezi skalami, poznáme malebnou lidovou architekturu a najdeme trpaslíky "vysochané" do pískovce. V závěru projdeme jedním z nejhezčích údolí celé oblasti. Nenáročné putování - jen výstup na Falkenštejn vyžaduje velkou opatrnost a šikovnost.

 

"Za loupežníky na Šaunštejn"

Jetřichovice, zast. autobusů - Jetřichovice, zotavovna 0,5 km - Pohovka 2,5 km - Česká silnice 6 km - Šaunštejn, zřícenina hradu 8 km - Malá Pravčická brána 9 km - Mezní Louka, 12,5 km.

Jedna z nejkrásnějších tras ve východní části Českého Švýcarska vede při okraji romantického skalního města s pohledy na výhledové skalní vrcholy. Navštívíme největší ze skalních hradů v celé oblasti, miniaturní napodobeninu Pravčické brány, půjdeme po písčitých pěšinách na skalních traverzech i po příjemných lesních cestách. Ideální typ pro rodinný výlet.

 

"Do zaniklé osady"

Mezní Louka, - Hluboký důl 2,5 km - Česká silnice 5 km - býv. Zadní Jetřichovice 6 km - Panenská jedle 10 km - Na Tokáni 13,5 km - pod Rudolfovým kamenem 15 km -Vilemínina stěna 16 km - Mariina skála 16,5 km - Jetřichovice, zast. autobusů 18 km.

Romantická cesta prochází západní a střední částí Jetřichovických stěn, místy poměrně málo navštěvovanými, oblastí klidu, zpěvu ptáků, zurčení potůčků a šumění větví. Poměrně členitá trasa s několika výstupy a sestupy, většinou hlubokými lesy, v závěru s možností dalekých výhledů. Občerstvení můžeme dostat pouze na Tokání.

Video: Mariina skála (4 s - 530 kb)

 

"Na Růžák a k tajemnému mlýnu"

Srbská Kamenice, autobus - Růžovský vrch 3,5 km - rozcestí pod Růžovským vrchem 5 km - Kamenická stráň 6 km - údolí Kamenice 7,5 km - k Dolskému mlýnu a zpět 8,5 km - Srbská Kamenice, okraj obce 12,5 km - Srbská Kamenice, autobus 13,5 km.

Jedna z nejcennějších přírodních lokalit Růžovský vrch (důvěrně nazývaný Růžák), mlýn opředený pověstmi v romantické skalní soutěsce, místa zajímavých výhledů i hezké lidové architektury - taková je následující nabídka. V úvodu nás čeká náročnější stoupání (převýšení 400 m), strmý, byť kratší kopec musíme zdolat i cestou z údolí Kamenice.

 

"Z České Kamenice k Muzeu opevnění"

Česká Kamenice, náměstí - Rabštejn 2,5 km - Veselé pod Rabštejnem, železniční zastávka 5 km - Stará Oleška 9,5 km - Nová Oleška 11,5 km - pomník havarovaného letadla 12,5 km - Srbská Kamenice, Muzeum opevnění 15,5 km - Srbská Kamenice, okraj obce 16,5 m - Filipov 21 km - Česká Kamenice, náměstí 24 km.

Zajímavá trasa z větší části po silnicích a zpevněných cestách nás přivede do míst zajímavých historických událostí, pozoruhodnou přírodní partií jsou Svinské doly. Náročnější putování lze rozdělit od více etap.

 

"Ke skalním hrádkům"

Brtníky - rozcestí pod Vlčí horou-sever 2 km - Vlčí hora, rozhledna 3 km - rozcestí u Verunčiny studánky 3,5 km - rozcestí pod Vlčí horou-jih 4 km - Vlčí Hora, ves 4,5 km - Dlouhý důl 5,5 km - Kyjov 7,5 km - Kyjovský hrádek 8,5 km - Kyjovské údolí, rozcestí 10 km - Turistický most 11 km - odbočka na Brtnický hrádek 12 km - Brtnický hrádek a zpět 12,5 km - Velký pruský tábor,odbočka 12,8 km - Soví vyhlídka 13,5 km - Šternberk 14 km - Brtníky 16 km.

Toulání zalesněnou skalnatou krajinou v severovýchodním cípu Českého Švýcarska jistě nadchne všechny milovníky romantiky. Hluboké rokliny s pískovcovými věžemi, potoky s průzračnou vodou a balvanitým korytem, daleké výhledy a především pozůstatky poněkud tajemných skalních hrádků, jejichž původ a účel není dodnes přesně objasněn, to všechno nabízí tato trasa, která patří k nejhezčím a přitom nijak zvlášť náročným, i když stoupání na Vlčí horu a k Brtnickému hrádku nám jistě zrychlí tep. Opatrnost musíme zachovat i při výstupu na Kyjovský hrádek.

 

"Divoká plavba po moři skal"

Doubice - Bor, rozcestí 3 km - lovecká chata u Eustacha 4 km - Příkré schody 5,5 km - Na Tokání 6 km - Panenská jedle 9,5 km - Hřebcový důl, odbočka k Černé bráně 10,5 km - Černá brána a zpět 12 km - Hadí pramen 15,5 km - Vlčí deska 16,5 km - bývalé Zadní Doubice 18,5 km - Turistický most 20,5 km - Kyjovské údolí, rozcestí 21,5 km - Doubice.

Jedna z nejkrásnějších tras v oblasti prochází dlouhé kilometry prakticky neobydlenou a člověkem nepoznanou krajinou, mořem skal a roklí s velkolepými přírodními scenériemi. Je to putování náročné nejen svou délkou, ale i profilem, i když vede z větší části po kvalitních a dobře schůdných cestách. Nabízí minimální možnosti občerstvení a tak je dobré přibalit do batohu i nezbytné jídlo a pití. Tento celodenní výlet doporučujeme zkušenějším, fyzicky zdatným turistům. Vynechat by jej však neměl nikdo, kdo chce poznat opravdu to nejhezčí, co popisovaná oblast nabízí.

 

"Na Chřibský hrádek a Spravedlnost"

Chřibská, náměstí - Dolní Chřibská 1,5 km - Chřibský hrádek 3 km - Doubice 5,5 km - odbočka na Spravedlnost 7 km - Spravedlnost a zpět 8 km - Liščí Bělidlo 9 m - Chřibská, náměstí 10.5 km.

Nejvýchodnějším místem popisované oblasti je Chřibská, kde se stýkají hranice Českého Švýcarska a Lužických hor. Naše trasa míří k posledním výběžkům pískovcových Jetřichovických stěn, zavede nás však i na jeden z vrcholů Lužického hřbetu. Většinou půjdeme po kvalitních cestách, částečně po silnici. Čeká nás jediný výraznější výstup (Spravedlnost), opatrnost musíme zachovat při prohlídce Chřibského hrádku.

  

Naučná stezka "JETŘICHOVICKÉ SKÁLY"

Jetřichovice - Mariina skála - Balzerovo ležení (Tetřevna) - Vilémínina stěna - Pulkartická - Rudolfův kámen (Ostroh) - Jubilejní - Na zkratce - Šaunštejn - Vysoká Lípa - Jetřichovice.

Na jednotlivých zastávkách jsou osazeny kovové tabule na skalách či sloupech, s reliéfem, názvem zastávky a informací o místě. 

Video: Mariina skála (4 s - 530 kb) 

 

Naučná stezka "Přátelství ČR-SRN"

Trasa identická s trasou "Kamennou branou do pohádky".

Délka okruhu 14 km, na stezce 22 zastávek, v terénu poutače, tabulky, polodenní až celodenní výlet. Velmi romantická krajina skal a lesů, budovaná kvádrovými pískovci křídového stáří a roztroušenými čedičovými výlevy, krajina pískovcových skalních stěn, kaňonů, zajímavých geologických přírodních výtvorů, dalekých výhledů i úzkých a stinných skalních soutěsek. Ideální prostředí pro pěší turistiku. I když květena a zvířena je zde relativně chudá, ekologické poměry jsou velice zajímavé. 

 

Naučná stezka "Růžová"

Růžová - odbočka na Růžovský vrch - Dolský mlýn - Kamenická Stráň - Růžová.

Délka okruhu 15 km, na stezce 10 zastávek s informačními tabulemi, polodenní až celodenní výlet. NS Růžová Vás provede částmi malebné přírodní scenérie NP České Švýcarsko a CHKO Labské Pískovce. Z informačních tabulí se dovíte mnoho informací o místní historii, fauně a flóře. Z NS si můžete odskočit na vrchol Růžovského vrchu, nebo k Přírodní památce Nad Dolským mlýnem.

 

A na závěr zajímavost - podle takovýchto průvodců chodili lidé na konci 19.století ...

Výňatek z Řivnáčova průvodce po království českém (převzato z České silnice)

Výlet z Jetřichovic ke mlýnu v údolí (Grundmühle), 1 a 1/4 hodiny cesty. Přijdouce ke mlýnu nechoďme přes lávku, nýbrž dejme se podél potoka proti vodě a v několika minutách přijdeme k nejpěknější partii ve velikolepých pískových skalách. Zpáteční cestu můžeme nastoupiti přes Vysokou Lípu, kde jest pěkná vyhlídka, pak s průvodcem navštíviti tzv. Loupežný hrad, mohutnou písečnou skálu s jizbami do skal vytesanými, a Malou Přebíšskou (Pravčickou) bránu, a vrátiti se za 2 hodiny do Jetřichovic, anebo můžeme s výletem do mlýna v údolí spojiti návštěvu Rosenberku (Růžáku) - 1 hodina.

Návštěva Jetřichovických skal (6 hodin). Na všechen způsob s průvodcem, který má také klíče od pavilónů na vyhlídkách zřízených. Celou skalní kotlinu Jetřichovickou, mající více než 1100 metrů v průměru, přehlédnouti můžeme z Tonsberku (někdy též Donsberk - ? Jílový vrch - dnes "Čedičový vrch") ležícího na jihozápad od Jetřichovic, jichž kostel stojí ve výši 233 metrů. Až do výše 350 metrů tvoří skály souvislé pískové stěny, které se pak rozštěpují v jednotlivé příkré sloupy a špičaté kužele... S průvodcem navštívíme pak Falkenstein (377 m.), po lesních pěšinách a v roklích Tokáň a pak vystoupáme na Rudolfstein (482 m.) z "nejobsáhlejším rozhledem" po blízkých i vzdálených kopcích. Od Rudolfsteinu odebéřeme se ke Stěně Vilemínině (439 m.), přes 1/2 hod. vzdálené, s glorietem, dále k Balzerovu loži (Balzers Lager), pískovcové jeskyni se stoly a židlemi (dobrá voda k pití, ostatně mají průvodčí v uzavřeném výklenku v pískovcové stěně malý skalní sklípek na víno, jež jest nám zde vítaným občerstvením). Odtud se konečně odebéřeme na Mariánskou skálu (429 m.) na jejíž kolmo vystupující stěnu vede 240 stupňů. Nahoře stojí dřevěný domeček s galerií, z které jest překrásná vyhlídka, obzvláště skvělá při západu slunce nebo při měsíci. Za 1/2 hodiny můžeme být zase v Jetřichovicích.

 

Zdroje:

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku - svazek 14 "České Švýcarsko", nakladatelství Soukup a David, s.r.o., 1999

Turistický průvodce - Děčínsko, nakladatelství Olympia, Praha 1984

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH MÍSTECH NA STRANĚ MÍSTOPISU

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH KULTURNÍCH A UMĚLECKÝCH PAMÁTKÁCH

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.