Vysoká Lípa

 

MAPY s lokacemi horolezeckých věží:

1. Vysoká Lípa - sever (věže 1-27, 48-52)

2. Vysoká Lípa - jih (věže 28-47)

3. okolí Malé Pravčické brány - detail (věže 1-11)

Věže a masívy u Loupežnického hradu a v roklích kolem České silnice:

1.Větrná (Ošemetná) věž (slanění 9 m)

 1. Stará cesta III, Márius Zippe, A.Kittler, J.Hampelt, 15.10.1994. Komínem mezi věží a blokem na blok, přepad na hranou a tou na vrchol.
 2. Náhorní hrana IV, Vladislav Nehasil, 7.7.1995. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 3. Jihovýchodní cesta VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.7.1995. Středem JV stěny podél trhliny, výše stěnou na vrchol.

 

2.Strážce údolí (slanění 8 m)

 1. Stará cesta IV. Vlevo v J stěně na plošinku a JZ hranou.
 2. Jižní cesta V, Jiří Šlégl, 3.4.1977. Pravou částí J stěny na vrchol.
 3. Náhorní cesta IV. Mezi masívem a věží vzhůru a stěnou.
 4. Skok 3/III, Heinz Kittner, 31.7.1981. V masívu sestup, skok na balkón a stěnou na vrchol.
 5. Severní cesta VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 12.3.1995. Středem S stěny ke kruhu, výše šikmo vpravo na hranu a tou na vrchol.
 6. Jihozápadní hrana VIIa, Vladislav Nehasil, 7.7.1995. JZ hranou přímo na vrchol.

 

Masív Loupežnický hrad (Šaunštejn) (sestup nebo slanění 24 m)

(přístup od restaurace ve Vysoké Lípě po červené turistické značce asi 1 km, vrcholová kniha je ve stěně pod slaněním).

 1. Komín návratů III. Komínem na vrchol.
 2. Špaténka VIIa, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 28.12.1977. Postavením do spáry, tou a žebrem do vodorovného zářezu. Traverz doleva do komína a jím na vrchol.
 3. Jízda zbrojnošů VIIb, Karel Bělina, S.Lukavský, L.Sojka, 25.3.1990. Od S spárou přes kruh na vrchol.
 4. Čertovo probuzení VIIb, Karel Bělina, J.Frühaufová, 27.10.1990. Od SV spárou až na její konec a doprava k 1.kruhu. Stěnou doprava k žebru a jím ke 2.kruhu. Krátce vlevo, pak vpravo do komína a jím na vrchol.
 5. Sůl nad zlato VIIc, Karel Bělina, F.Fruhaufová, 27.10.1990. JV hranou na římsu. Po hraně a stěnou na stupeň k 1.kruhu. Vpravo nevýrazným vhloubením vzhůru a doleva přes železnou placku na hranu ke 2.kruhu. Po hraně na vrchol.
 6. Visutý komín V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 27.12.1977. Stěnou, žlabem a komínem na vrchol.
 7. Varianta V, Karel Bělina, J.Fruhauf, J.Fruhaufová, 27.10.1990. Vpravo v JV stěně spárou až na její konec, stěnou na římsu a doleva do komína, jím na vrchol.

 8. Návrat Frány VIIb. Stěnou přes kruh do žlabu a šikmo vlevo ke 2.kruhu. Vhloubením a komínem na vrchol.
 9. Východní komín II, Jaroslav Houser, 26.11.1977. V pravé části JV stěny komínem na vrchol.
 10. Lapka VI. Vlevo od cesty "Východní komín" spárami a pilířem (kruh) na vrchol.
 11. Vánoční stěna VI, Jarolav Houser, Z.Hubka, 27.12.1977. Stěnou podél trhlin na plošinu a žlabem na vrchol.
 12. Borovicová cesta V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 27.12.1977. Spárou k borovici a komínem, výše vpravo žlabem na vrchol.
 13. Korunovace VI, Karel Bělina, J.Fruhaufová, 27.10.1990. Nástup vlevo od cesty k) stěnou ke kruhu. Dále stěnou, výše pilířkem a jemnou spárkou na vrchol.
 14. Komíny II. Soustavou komínů na vrchol.
 15. Kyzová cesta IV, Jaroslav Houser, 26.11.1977. Z kouta kyzovým vhloubením do výklenku, hladkou koutovou spárou na plošinu a vpravo žlabem na vrchol.
 16. Netopýří cesta VIIa, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 28.12.1977. Trhlinou a stěnou přes převis, pak komínem na plošinu. Prstovou spárou a stěnou na vrchol.
 17. Šikmá spára V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 28.12.1977. Šikmou spárou pod převis a komínem na vrchol.
 18. Převis lapků VIIIa, Pavel Novák, Z.Petráň, 31.7.1995. Vlevo od cesty "Šikmá spára" stěnou pod převis, přes něj (kruh) ke 2.kruhu a stěnou přímo na vrchol.
 19. Přes převis VIIa, Jaroslav Houser, M.Havlák, Z.Hubka, 28.12.1997. Spárou pod převis, postavením do další spáry a tou, výše komínem na vrchol.
 20. Pýcha loupežníka VIIa. Vpravo do "Sarkovy cesty" rozšiřující se spárou (kruh), výše komínem na vrchol.
 21. Sarkova cesta VI, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 26.11.1977. Trhlinou a spárou do jeskyňky, přes převis a komínem na vrchol.
 22. Široká spára V, Zdeněk Hubka - Jaroslav Houser, M.Havlák, S.Krob, 26.11.1977. Širokou spárou do okna a komínem na vrchol.
 23. Varianta V, Vladislav Pelc, Z.Urbánek, 29.6.1985. Sokolíkem výše spárou na volný blok. Traverz vpravo do komína cesty u) a tou na vrchol.

 24. Nájezdy VIIa. Vlevo v J stěně sokolíkem a hranou přes kruh na vrchol.
 25. Kónická cesta IV, Zdeněk Hubka, J.Houser, M.Havlák, S.Krob, 26.11.1977. Zužujícím se komínem na vrchol.
 26. Mírně převislý kout V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 27.12.1977. Koutovou spárou na vrchol.
 27. Přímá varianta V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 27.12.1977. Od zlomení kouta komínem přímo na vrchol.

 28. Pod zábradlím VIIa, Ladislav Sojka - Karel Bělina, S.Lukavský, 25.3.1990. Mírně převislým koutem přes převis, nad ním doprava do spáry a tou ke kruhu. Dále rozšiřující se spárou na vrchol.
 29. Západní kout IV, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 11.12.1977. Spárou a komínem na vrchol.
 30. Západní trhliny VIIIb, (RP VIIIc), Vladislav Nehasil, Z.Homola, D.Nehasil, 18.5.1996. Vlevo od cesty "Západní kout" trhlinami (kruh) až na konec (2.kruh) a stěnou na vrchol.
 31. Kozlí kout VI, Josef Kozlík, J.Houser, M.Janšto, Z.Hubka, V.Helcl, 11.12.1977. Stěnou, spárou a komínem na vrchol.
 32. Od branky VIIa, Karel Bělina, J.Frühaufová, 27.10.1990. Vpravo od branky spárou na plošinu nad prvním schodištěm. Spárou na stupeň k 1.kruhu. Traverz doleva do spáry a tou ke 2.kruhu. Traverz doprava do komína a jím na vrchol.
 33. Po schodech VIIc, Stanislav Lukavský, K.Bělina, L.Sojka, 25.3.1990. Na konci prvního schodiště doleva na polici ke kruhu. Schodišťovou spárou, výše komínem na vrchol.
 34. Vnitřní spára VI, Ladislav Sojka - Karel Bělina, S.Lukavský, 25.3.1990. Z průchodu mezi prvním a druhým schodištěm při cestě nahoru, vlevo spárou přes kruh na vrchol.
 35. Ralskyho vzdor IXb, Pavel Henke, P.Bechyně, 13.6.1996. V úzké JZ stěně stěnou přes 3 kruhy přímo na vrchol.
 36. Loupežnická past VIIc, Zbyněk Homola, D.Nehasil, 15.6.1996. Vlevo od cesty "Přes převis" trhlinou a stěnou přes 2 kruhy na polici a vpravo komínem cesty "Přes převis" na vrchol.
 37. Loupežnická past - přímá (Diretka) VIIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 26.6.1996. Cestou "Loupežnická past" na polici nad 2.kruhem a stěnou přímo (3.kruh) na vrchol.
 38. Cesta pro Líbu VIIc, Zbyněk Homola, D.Nehasil, 15.6.1996. Od 1.kruhu cesty "Západní trhliny" vpravo stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 39. Babinského útěk VIIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 13.7.1996. Asi 4m cestou "Sarkova cesta", poté šikmo vpravo pod převis, přes něj trhlinou (kruh) ke 2.kruhu. Stěnou přes 3.kruh ke 4.kruhu od něj vpravo do vhloubení a jím na vrchol.

 

3.Rytíř (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Helmut Großer, H. Thomas, 4.12.1938. Pravou SZ spárou na balkón a JZ stěnou.
 2. Severní cesta III. Levou SZ spárou na balkón a SV stěnou.
 3. Východní cesta IV, Gerald Mannel, K.Mannel, 15.8.1976. V údolní stěně spárou na balkón a cestou b) na vrchol.

 

Věže při okrajových masívech V od Loupežnického hradu:

4.Sakráček (slanění 7 m)

 1. Stará cesta VI, špatně jištěno, Rudolf Waclawič, J. Soukup, 1964. Z náhorní strany římsou doprava na údolní hranu a tou na vrchol.
 2. Náhorní cesta VIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 11.3.1995. Vlevo v náhorní stěně přes kruh na hranu a tou na vrchol.
 3. Západní hrana VIIa, nejištěno, Pavel Novák, 1.8.1995. Pravou náhorní hranou na vrchol.

 

5.Jizerská věž (Jizerskohorská věž) (slanění 10 m)

 1. Stará cesta III, František Tůma, B. Myška, 1964. Vpravo od J hrany šikmo doleva na balkón. Žlabem šikmo doprava na plošinu a na vrchol.
 2. Varianta IV, Jörg Richter, P.Petereit, K.Richter, 28.5.1982. Vpravo v Z stěně dvojitou spárou a žebrem na balkón. St.c. na vrchol.

 3. Údolní cesta VIIa, Gisbert Ludewig, D. Heinicke, 9.7.1974. Při údolní hraně krátkou spárou na římsu (kruh). Stěnou na balkón, za hranu a spárkou na plošinu. Šikmou stupňovitou stěnou na vrchol.
 4. Varianta VIIa, Jan Kropáček, M.Kropáček, 9.8.1989. Spárou v levé údolní stěně na šikmou plošinu a cestou b) na vrchol.

 5. Lámavá stěna VI, lámavé, Zdeněk Kropáček, R. Souček, 23.5.1971.Cestou d) pod balkón , traverz doprava celou S stěnou do krátké spáry. Spárou na balkón a stěnou doprava.
 6. Náhorní kout VI, Zdeněk Kropáček, J. Brhlík, 21.8.1965. Z náhorní strany spárou na balkón a koutem.
 7. Malý traverz IV, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 10.8.1974. Z balkónu "Náhorního koutu" traverz vlevo na plošinu a st.c. na vrchol.
 8. Jižní spára VI, Helmut Paul, D. Fahr, Angelika Paul, H. Richter, 28.9.1974. Šikmou spárou v J stěně (kruh) na plošinu a st.c. na vrchol.
 9. Krátký ruce VIIc, Pavel Novák, Z.Petráň, 30.9.2000. V S stěně doleva na SV hranu a podél ní na vrchol.

 

6.Tunelová věž (slanění 19 m)

 1. Stará cesta I. Z náhorní strany žlabem nebo vlevo stěnou a žlabem na balkón a hranou na vrchol.
 2. Pravá varianta IV, Karel Bělina, J.Mayer, 4.5.1977. Vpravo od cesty a) stěnou při hraně na vrchol.

  Levá varianta II, Dieter Lehmann, 1.10.1974. Nástup jako cesta a) traverz vlevo, stěnou a žlabem na balkón. Cestou a) na vrchol.

 3. Velikonoční cesta VI, Franz Menzel, H. Rudolf, 12.4.1974. Vpravo v J stěně spárou, přechod doleva a stěnou na plošinu. J stěnou na vrchol.
 4. Chytovatá spára VI, Gisbert Ludewig, D.Heinicke, D.Lehmann, 1.10.1974. Asi 6 m od cesty d) spárou pod převis, stavěním na polici a cestou b) na vrchol.
 5. Tunelová cesta IV, Dietmar Heinicke - Gisbert Ludewig, 9.7. 1974. Při J otvoru tunelu stěnou do komína a jím na balkón. Vlevo na plošinu a pravou hranou.
 6. Houbová stěna VI, Gisbert Ludewig, D. Heinicke, 9.7.1974. Vpravo v JZ stěně do výklenku, (stavěním) vpravo a při tupé hraně na balkón. Vlevo stěnou na plošinu a levou hranou.
 7. Varianta VI, Jiří Šlégl (jištěn zdola), 3.4.1977. Vpravo od nástupu cesty e) podél hrany na balkón a cestou e) na vrchol.

 8. Přeháňka VI, Jaroslav Houser, K.Bělina, J.Šlégl, F.Žid, 24.4.1977. Levou částí JZ stěny k hodinám a vpravo stěnou na terasu. Cestou d) na vrchol.
 9. Varianta VI, Miroslav Michlík, P.Laštovička, 10.5.1983. Středem JZ stěny na polici, vpravo při hraně na balkón a cestou d) na vrchol.

 10. Tmavá střecha VI, Gisbert Ludewig, D. Heinicke, D. Lehmann, 1.10.1974. Ve středu tunelu stěnou k římsám. Vpravo k S otvoru z tunelu, spárou (kruh) přes převis na balkón a cestou e) na vrchol.
 11. Velké mlčení VI, Karel Bělina, J.Mayer, 4.5.1977. Nástup středem S stěny sokolíkem a spárou na polici a ke kruhu. Vzhůru na další polici, traverz doprava a stěnou na vrchol.
 12. Maxovka III, Manfred Kühn, 22.7.1973. S stěnou žlabem na balkón a stěnou.

 

7.Zuzanka (slanění 10 m)

 1. Severozápadní cesta III, Zdeněk Petráň, P.Novák, 1.8.1995. Od SZ mezi masívem Tunelové věže a věží krátkou spárou na balkón a stěnou na vrchol.
 2. Západní spára IV, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 8.8.1995. Šikmou spárou vpravo od cesty a) na vrchol.
 3. Údolní cesta VIIc, Zdeněk Petráň - Pavel Novák, 1.8.1995. V údolní stěně trhlinou ke kruhu, doprava do spáry a jí na vrchol.
 4. Jižní kout VI, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 8.8.1995. Koutem v J stěně na vrchol.
 5. Dětský výlet III, Zdeněk Petráň, V.Petráň, Z.Petráňová, 2.8.1995. Od JV sokolíkem na balkón a stěnou na vrchol.

 

8.Paroh (slanění 13 m)

 1. Stará cesta IV, (V), Heinz Weigel, H. Weigel, 15.6.1974. Ze sedla zleva nebo zprava na předvrchol, (stavěním) a traverz doleva. Stěnou na vrchol.
 2. Varianta V, Zdeněk Kropáček, P.Vysoký, D.Kropáčková, 16.5.1981. Z údolní strany vlevo koutovou spárou mezi věží a masívem na předvrchol. Cestou a) na vrchol.

 3. Komínová cesta IV (V), Zdeněk Kropáček, P.Vysoký, D.Kropáčková, 16.5.1981. Z údolní strany vpravo komínem mezi věží a masívem na předvrchol. Postavením a přímo hranou nebo cestou a) na vrchol.
 4. Dvanácterák IXc, Pavel Novák, Z.Petráň, 1.8.1995. Od JZ komínem a traverz římsou na balkón. Podél pravé údolní hrany přes 2 kruhy na vrchol.
 5. Desaterák VIIIb, Pavel Novák, Z.Petráň, 31.7.1995. Cestou "Dvanácterák" na balkón a levou údolní hranou (kruh) na vrchol.
 6. Cesta spárou V, Uwe Mildner, 23.8.1996.

 

9.Honzík (Listopadová věž) (slanění 15 m)

 1. Stará cesta II. Od SV přepadem a stěnou na vrchol.
 2. Náhorní cesta III. Od V sestup z masivu a překrok do stěny. Tou na vrchol.
 3. Krok do neznáma VIIa, Pavel Novák, Z.Petráň, 2.8.1995. Z předskalí stěnou na JV hranu a tou na vrchol.
 4. Těžký porod VIIIb, Pavel Novák, Z.Petráň, 2.8.1995. Vpravo v JZ stěně traverz doleva a stěnou (kruh). Vzhůru a doleva na Z hranu a přes 2.kruh na vrchol.
 5. Dlouhý komín III, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 8.8.1995. Od SZ komínem na vrchol.
 6. Vrcholová varianta III, Uwe Mildner, 23.8.1996. Z masivu sestup a přepad na JV hranu a tou na vrchol.

 

10.Loupežník (slanění 14 m)

 1. Stará cesta III, František Tůma s druhy, září 1964. Z náhorní strany koutem na lavici, přechod doprava a hranou na vrchol.
 2. Přímá varianta VI, Uwe Mildner, 23.8.1996. St.c. na polici a u malé borovice přímo stěnou na vrchol.

 3. Duté žebro VIIb, Manfred Vogel, H. Heller, 17.9.1977. Žebrem v náhorní stěně přes kruh a spárou na vrchol.
 4. Květnová cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, R.Steinborn, D.Kropáčková, 15.5.1983. Vpravo od cesty "Údolní spára" komínem na předskalí. Římsou doleva (kruh), za hranu a stěnou šikmo doleva do úzkého komína cesty "Údolní spára". Tou na vrchol.
 5. Údolní spára VIIb, Gisbert Ludewig, D. Heinicke, D. Lehmann, 1.10.1974. Údolní převislou spárou (kruh) a komínem.

 

11.Česká jehla (slanění 14 m)

 1. Stará cesta II, Franz Menzel, S. Wendt, 3.11. 1973. Vpravo v náhorní stěně komínem na plošinu a Z hranou na vrchol.
 2. Přeskok 3/II, Heinz Kittner, 20.3.1981. Vlevo v masívu sestup, skok na plošinu a cestou a) na vrchol.
 3. Náhorní cesta V, Rainer Doring (schwebe), 2.8.1976. Z masívu sestup na balkón. Přechod doleva k lávce, přepad a stěnou na vrchol.
 4. Srpnová cesta V, Rainer Doring, J.Zappe, 2.8.1976. Při levé náhorní hraně rozporem ke kruhu. Za hranu a stěnou na vrchol.
 5. Varianta V, Hasso Gantze, H.Walther, H.Walther, 19.10.1977. Od kruhu vpravo stěnou později rozporem na vrchol.

 6. Údolní cesta VI, Gisbert Ludewig, D. Heinicke, 9.7.1974. Ve středu údolní stěny (stavěním), stěnou do spáry, tou na plošinu a st.c. na vrchol.
 7. Bez stavění VIIa, Miroslav Michlík, 10.5.1983.

 8. Hrana marodů V, Karel Luxík - Jaroslav Houser, 19.5.1979. Po Z hraně (kruh) na plošinu a cestou a) na vrchol.

 

12.Lužická věž (slanění 12 m) (osamělá štíhlá věž v rokli, která první odbočuje doleva z České silnice od odbočení červené značky na Jetřichovice)

 1. Stará cesta VIIa, Zdeněk Kropáček (jištěn zdola), 13.5.1973. JV hranou (kruh) k výklenku, traverz vlevo a stěnou na vrchol.
 2. Varianta VIIb, Werner Meitzner, R.Sütterlin, S.Hähnel, 26.3.1979. Z výklenku stěnou přímo na vrchol.

 3. Apollonia VIIc, René Pohořálek, F.Landovský, 4.8.1984. Levou náhorní hranou ke kruhu, dále vpravo stěnou na vrchol.
 4. Spirála VIIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, A.Kvasnička, 25.8.1995. Vpravo od cesty "Extáze" sokolíkem ke kruhu. Od něj vpravo za hranu a stěnou (2.kruh) šikmo vpravo na vrchol.
 5. Extáze IXa, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 19.8.1995. Od údolní (S) hrany jemnými převislými sokolíky (3 kruhy) do široké spáry a tou na vrchol.

 

13.Husitská věž (slanění 11 m)

 1. Domažlická cesta VIIa (VIIb), Zdeněk Kropáček, J.Houser, M.Pilař, D.Kropáčková, 27.11.1976. S stěnou šikmo doleva ke kruhu, (stavěním) do výklenku, stěnou do komína a jím na vrchol.
 2. Bez stavění VIIb, René Pohořálek, M.Havlák, 14.7.1984.

 3. Kališnická cesta VI (VIIb), Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, M.Kropáčková, 18.9.1977.Rozporem mezi věží a masívem na plošinu v masívu (kruh). (Dvojitým stavěním) z přepadu a stěnou, výše šikmo doleva na vrchol.
 4. Bez stavění VIIb, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, D.Nehasil, 7.9.1995. Od kruhu přepadem a stěnou přes díry na vrchol.

 5. Jižní stěna VIIc, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 19.8.1995. Ze sedla doprava do J stěny a tou šikmo vpravo (kruh) do žlabu, jím na vrchol.
 6. Komáří cesta VIIIb, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, D.Nehasil, 7.9.1995. Vpravo v J stěně do sokolíku a jím (kruh) do trhliny, jí až na konec (2.kruh). Stěnou přímo (3.kruh) přes hodiny na vrchol.
 7. Malý zbabělec IXc, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, 15.8.1998. Vlevo ve V stěně šikmo vlevo přes 4 kruhy do "Komáří cesty" tou na vrchol.

 

Skupinka dvou věží v rokli, která jako třetí odbočuje doleva z České silnice od odbočení červené značky na Jetřichovice:

14.Srbská věž (slanění 12 m)

 1. Kazanova cesta VI, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 11.8.1974. Spárou v Z stěně do výklenku, traverz doprava a stěnou na vrchol.
 2. Antrax VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.6.1996. Spárou ve V stěně ke kruhu a vpravo stěnou na vrchol.
 3. Jihovýchodní hrana VIIb, Ladislav Černý, M.Michlík, 24.5.1996. JV hranou přes kruh na vrchol.
 4. Jižní cesta VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 16.9.1994. Středem J stěny ke kruhu a mírně vpravo na vrchol.
 5. Jistá cesta VIIa, Jan Kropáček, 12.8.1990. Vlevo v J stěně ke kruhu a vlevo hranou na vrchol.
 6. Úzká strana VIIb, Jürgen Höfer x Joachim Friedrich, 2.11.1997. Vlevo od "Kazanovy cesty" úzkou S stěnou přes 2 kruhy na vrchol.

 

 15. Pachole (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II, Dáša Kropáčková, M. Hujer, K. Zettl, Z. Kropáček, 11.8.1974. Komínem na Z pilíř, překrokem na předvrchol a (stavěním) na vrchol.
 2. Varianta III, Petr Laštovička, H.Weigel, H.Weigel, 18.4.1976. Vlevo od cesty a) hranou na předvrchol a dále cestou a) bez stavění na vrchol.

 3. Severní cesta III, Zdeněk Kropáček, J.Přibyl, M.Kropáčková, 13.6.1976. Koutem ve středu S stěny na lávku, doleva na hranu a tou na SV předvrchol. Cestou c) na vrchol.
 4. Severovýchodní cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 8.11.1976. Od SV koutem a komínem na V předvrchol a stěnou na vrchol.
 5. Pravá jižní cesta IV, Martin Sadi 13.11.1976. V J stěně žlabem doleva a ubíhající spárou na vrchol.
 6. Jižní komín III, Zdeněk Hubka, K.Luxík, 13.11.1976. Komínem od J na vrchol.
 7. Západní spára IV, Jaroslav Houser, J.Šlégl, 24.4.1977. Vpravo od cesty a) širokou spárou na předvrchol. Cestou a) na vrchol.

 

16.Kniha (slanění 18 m)

 1. Stará cesta III. Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 27.3.1976. Od Z na předskalí a JZ hranou na vrchol.
 2. Varianta III, Zdeněk Kropáček, B.Kropáčková, M.Kuhn, R.Steinborn, 15.5.1983. Úplně vlevo v J stěně šikmou spárou na předskalí a cestou a) na vrchol.

 3. Komáří komín III, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, 15.5.1983. Vpravo v S stěně komínem na předskalí a cestou a) na vrchol.
 4. Knižní koutek VI, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, J. Píšová, 19.4.1976. Koutem v S stěně, nahoře komínem a stěnou na vrchol.
 5. Jihovýchodní cesta II, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 28.3.1976. Zprava nebo zleva na předskalí při JV hraně. Žlabem na předvrchol, stěnou na vrchol.
 6. Čistá věc VI, Heinz H. Gantze, P.Jacob, W.Popelka, G.Jacob, 28.8.1988. Vpravo v J stěně na předskalí a vlevo stěnou (kruh) ke 2.kruhu. Stavěním a stěnou na vrchol.
 7. Jižní spára V, Zdeněk Kropáček, J.Přibyl, M.Kropáčková, 13.6.1976. J spárou výše stěnou na vrchol.

 

17.Saská věž (slanění 15 m)

 1. Černí čápi VIIb, René Pohořálek, M.Havlák, 24.7.1984. V náhorní stěně přes kruh do spáry a tou na vrchol.
 2. Cesta za sluncem VIIb, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, M.Kropáčková, 26.5.1979. Náhorní hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 3. Cesta do pravěku VIIb, René Pohořálek, M.Havlák, 24.7.1984. Vpravo od cesty b) stěnou přes kruh na vrchol.
 4. Skok 3/III, Dieter Fahr s druhy, 22.5.1976. Z masívu skok na věž a stěnou na vrchol.
 5. Dobrý konec VIIa, Hasso Gantze s druhy, 28.4.1985. Vpravo v masívu postavením z přepadu na V hranu (kruh) a tou na vrchol.

 

Věže v Mlýnské rokli vedoucí od rozcestí lesních silnic u Malé Pravčické brány SV směrem k České silnici:

18.Bohatý mlynář (slanění 16 m) (rozložitá věž v koutě u masívů. Od rozcestí lesních silnic roklí 1300 m, věž stojí u odbočení nevýrazné postranní rokle.)

 1. Stará cesta VIIa, Gisbert Ludewig - Helmut Paul s druhy, 22.4.1975. Spárou v údolní stěně na římsu a doprava ke kruhu. Spárou, žlabem a stěnou na vrchol.
 2. Perla VIIb, Gisbert Ludewig - Dieter Fahr s druhy, 22.4.1975. Krátce JZ hranou a (postavení) k 1.kruhu. Nad kruhem (stavěním) stěnou vpravo, později vlevo k 2.kruhu. Stěnou přímo, přechod doprava a žlabem.
 3. Varianta VIIb, Petr Laštovička, H.Weigel, H.Weigel, 30.7.1995. Jako cesta b) až ke 2.kruhu (bez obou stavění). Šikmo doleva do žlábku a stěnou na vrchol.

 4. Buble gum VIIc, René Pohořálek, M.Havlák, 5.11.1983. Náhorní hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 5. Cukrová cesta VIIb, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn s druhy, 3.6.1978. Rozporem mezi věží a masívem, pak spárami v masívu na lávku. Postavením z přepadu a stěnou ke kruhu cesty e). Stěnou šikmo doleva ke 2.kruhu. Krátce vzhůru, stěnou doleva do spáry a tou na vrchol.
 6. Moučná cesta VIIa, Zdeněk Kropáček - Manfred Kuhn s druhy, 21.5.1978. SZ hranou masívu sestup vpravo na lávku, postavením z přepadu a stěnou ke kruhu. Vpravo od kruhu postavením a stěnou na balkónek. SV hranou na vrchol.
 7. Tovaryšská cesta VIIb, Reiner Teich, H.Paul, T.Spindler, 14.9.1975. Vlevo od cesty a) na balkón (kruh). Postavením a stěnou ke 2.kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
 8. Rojovníková cesta VIIa, Zdeněk Kropáček (jiště zdola), 16.8.1975. Při nástupu cesty a) šikmo doleva na plošinu a po ní vlevo k převislému koutu. Koutem na balkón a vlevo žlabem výše stěnou na vrchol.

 

19.Měšec (slanění 9 m) (štíhlá věžka před masívem, asi 500 m od Mlynáře v Mlýnské rokli na pravé straně)

 1. Stará cesta VI, Dieter Fahr, H. Paul s druhy, 22.4.1975. J hranou (kruh) na malou římsu a (stavěním) na vrchol.
 2. Tvrdá měna VIIa, Hans Gnadig, H.Paul, E.Muhne, W.Engel, 14.9.1975. Náhorní stěnou přes kruh na vrchol.
 3. Inflace VIIb, Hasso Gantze, E.Frode, M.Kresse, H.Walther, 14.7.1979. SV hranou a (stavěním) ke kruhu, dále na vrchol.

Bez stavění VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.7.1995.

 

20.Lebka (slanění 12 m)

 1. Stará cesta VIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 28.10.1994. Z bloku v náhorní stěně traverz doprava (hodiny), do mělkého vhloubení a jím na vrchol.
 2. Migréna V, Kay Eisert, J.Richter, O.Ruddigkeit, R.Fichtner, 3.10.1998. Z bloku v náhorní stěně stavěním a hranou na vrchol.
 3. Masopust VIIc, Andreas Poppe, 26.8.2000. Z bloku v náhorní stěně traverz vlevo v římse a pravou údolní hranou na vrchol.

 

21.Křinický trpaslík (slanění 10 m) (osamělá věž Z od Zadních Jetřichovic, 80 m před mostem v Zadních Jetřichovicích z České silnice doleva (Z) a na 1.skalní terasu nad Křinicí, po ní 200 m, doleva nahoru skalní bránou k úpatí věže, není v mapě oblasti)

 1. Stará cesta V, Jaroslav Sinecký, Z.Kropáček, M.Kropáčková, 10.5.1975. Z masívu překrokem na náhorní hranu a vpravo od ní na vrchol.
 2. Jižní cesta VI, Zdeněk Kropáček, J.Sinecký, 10.5.1975. Vpravo v J stěně na římsu. Středem stěny, výše šikmou doprava na vrchol.

 

22. Zelená jehla (slanění 7 m)

 1. Stará cesta VIIa. Podél náhorní hrany, výše přechod doprava do JV stěny a tou na vrchol.
 2. Jihozápadní cesta VIIa. Od náhorní hrany šikmo vlevo na Z hranu a tou na vrchol.

 

23.Davidův kámen (slanění 11 m)

 1. Východní spára VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 28.10.1994. V levé části V stěny do spáry a tou na vrchol.
 2. Přeskok 2, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 13.1.1996. Z jižního okrajového masívu skokem na vrchol.
 3. Rodeo VI, Steffen Konkol, M.Kresse, 10.6.2000. V náhorní stěně rozporem ke kruhu. Vpravo hranou na vrchol.

 

24.Drážďanský kužel (slanění 11 m) (v postranní rokli J před vyústěním Kozího dolu ke st. hranici, není v plánku)

 1. Stará cesta VIIa, Franz Menzel, H. Rudolf, 9.5.1976. Vpravo ze sedla rozporem k římse, doprava ke kruhu, stavěním a žlabem ke 2.kruhu. Doleva hranou na vrchol.
 2. Rozporová cesta VIIa, (VIIb), Heinz Güldner, D. Fahr s druhy, 22.5.1976. Vlevo z náhorní strany rozporem a stavěním ke kruhu. Rozporem doleva a žlabem na vrchol.

 

25.Pašerák (slanění 7 m)

 1. Stará cesta V, Vladislav Nehasil, P.Henke, D.Nehasil, 22.10.1994. Postavením na náhorní hranu a tou na vrchol.

 

26.Mědvědí zátiší (slanění 10 m)

 1. Stará cesta IV, Zdeněk Kropáček, J.Bílek, M.Kropáčková, B.Fabián, 10.8.1975. Úzkým komínem v náhorní stěně na předskalí a vpravo na vrchol.
 2. Pach krve VIIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 1.10.2000. Podél náhorní hrany přes kruh přímo na vrchol.
 3. Letní kroucení VIIb, Andreas Lange, M.Grosser, 6.8.2000. V Z stěně oblým koutem na plošinu a st.c. na vrchol.

 

27.Medvědice (slanění 9 m)

 1. Údolní žlab VI (VIIb), Zdeněk Kropáček, J.Bílek, B.Fabián, M.Kropáčková, 10.8.1975. (Stavěním) a žlabem v údolní stěně na vrchol.
 2. Medvědí hřbet VIIc, Vladislav Nehasil, David Nehasil, 28.6.1997. Zleva na náhorní hranu a tou (kruh) na vrchol.

 

Věže a masívy v okolí Dolského mlýna a soutěsky říčky Kamenice:

Masív Mlýnské kolo (nachází se 200 m od Opozdilce proti proudu Kamenice)

 1. Mlýnský prach VIIb, Pavel Bechyně, R.Kaule, 1989. Komínem v pravé části stěny na balvan a stěnou šikmo přes 3 kruhy na plošinu. Stěnou na vrchol.
 2. Mlat VIIa, Pavel Bechyně, R.Kaule, 1989. Koutovou spárou ke kruhu, od něj šikmo vlevo žlábkem na plošinu. Stěnou na vrchol.
 3. Mlýnářská cesta VIIa, (1.varianta cesty b)) Pavel Bucek, P.Bechyně, 15.11.1992. Pravou spárou na polici a sokolíkem do kouta ke kruhu cesty b). Tou na vrchol.
 4. Pytel pšenice VIIa, (2.varianta cesty b)), Pavel Bechyně, P.Bucek, 15.11.1992. Levou spárou na polici a sokolíkem do kouta ke kruhu cesty b). Tou na vrchol.

 

28.Opozdilec (slanění10 m)

 1. Stará cesta IV, Helmut Paul, D. Heinicke, 15.6.1974. Z náhorní strany oknem do údolní strany. Traverz vlevo a žlabem na vrchol.
 2. Varianta IV, František Vyšata, Z.Hubka, 2.4.1977. V pravé části V stěny, stěnou do díry cesty a) a tou na vrchol.

 3. Soutěsková hrana VI, Dieter Fahr, H. Paul, D. Heinicke, E. Roßberg, 10.5.1975. Z náhorní strany vlevo na předskalí a traverz vlevo na údolní hranu. Podle hrany (kruh), nahoře cestou c) na vrchol.
 4. Severovýchodní hrana V, Miroslav Janšto, J.Havlák, Z.Hubka, 1.7.1978. Z okna cesty a) vpravo podél hrany na vrchol.
 5. Šumící traverz IV, Zdeněk Kropáček, E. Puncman, 1.3.1975. V náhorní stěně do výklenku, traverz doprava na údolní hranu a tou na vrchol.
 6. Šmýkavka VIIa, René Pohořálek, J.Havlák, 21.7.1985. V levé části náhorní stěny mírně šikmo doprava ke kruhu, dále vlevo stěnou na vrchol.

 

29.Panenka (slanění 7 m)

 1. Stará cesta III, Eduard Puncman, R.Puncman, 10.12. 1985. Při levé náhorní hraně na vrchol.
 2. Náhorní hrana IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 5.7.1995. Při pravé náhorní hraně na vrchol.

 

30.Kajak (slanění 16 m)

 1. Stará cesta V, Helmut Paul - Dieter Fahr, E.Rossberg, 21.10.1973. Pravou náhorní hranou (kruh) na římsu a vpravo hranou na vrchol.
 2. Varianta V, němečtí lezci, 3.11.1990. Cestou a) na římsu a po ní do údolní stěny, spárou na vrchol.

 3. Tmavá cesta V, Andreas Mysliwietz, R.Doring, 18.5.1974. Z nejvyššího místa náhorní strany (stavěním) k široké římsé po ní k římse cesty a). Traverz vlevo do středu náhorní stěny a šikmo vlevo na vrchol.

 

31.Mamutí kel (slanění 15 m)

 1. Stará cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 17.3.1990. Komínem mezi věží a masívem na vrchol.

Varianta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 17.3.1990. Od S spárou a stěnou do komína cesty a), tou na vrchol.

 

32.Žabák (slanění 9 m)

 1. Stará cesta IV, Heinz Skopec, E.Puncman, J.Roháč, 6.4.1986. V Z stěně na blok a levou spárou na vrchol.
 2. Údolní spára VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 26.7.1995. Od S hrany doleva do zářezu a jím pod převis. Přes něj šikmo vlevo na vrchol.
 3. Přeskok 2, Heinz Skopec, J.Roháč, 6.4.1986. Z masívu přeskok na vrchol.
 4. Západní spára V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 26.7.1995.

 

33.Pádlo (slanění 17 m)

 1. Stará cesta V, Jaroslav Houser. Komínem mezi věží a masívem zprava či zleva do sedla. Zde středem nebo při pravé hraně na vrchol.
 2. Divoká voda VIIa, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 21.6.1992. Od Z komínem, výše sokolíkem (2 kruhy) na balkón. Stěnou přímo na vrchol.
 3. Slalom VIIb, (špatně jištěno), Zdeněk Kropáček - Dáša Kropáčková, 15.8.1992. Od V krátce komínem a doprava na kazatelnu a spárou ke kruhu. Traverz vpravo na balkónek v údolní stěně a šikmo vpravo ke 2.kruhu cesty b), tou na vrchol.

 

34.Paragraf (slanění 10 m)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 27.6.1989. Ze sedla mezi věží a masívem šikmo vlevo na hranu a tou na vrchol.
 2. Údolní hrana IV, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 27.6.1989. Údolní hranou, výše cestou a) na vrchol.
 3. Přeskok 2, Vladislav Nehasil, 24.2.1990. Z masívu přeskok na vrchol.
 4. Náhorní hrana VI, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 1.7.1989. Ze sedla mezi věží a masívem komínem (kruh) a stěnou na vrchol.

 

35.Věž svobodných lidí (slanění 13 m)

 1. Stará cesta II. Komínem v náhorní stěně na vrchol.
 2. Údolní cesta IV, Eduard Puncman - Zdeněk Kropáček, 1.7.1989. Vpravo v S stěně koutem přes převis, stěnou a komínem na vrchol.
 3. Kobercovka V, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 1.7.1989. Komínem na blok u V hrany, hranou a lávkou doprava na balkón (kruh). Stěnou ke 2.kruhu a koutem na vrchol.

 

36.Strážce lesa (slanění 8 m)

 1. Bobová dráha VI, Heinz Skopec, M.Štross, J.Renc, J.Roháč, 29.9.1985. Pravou náhorní hranou doprava do žlabu, jím na vrchol.
 2. Tank Full (Plnou nádrž) VIIc, Vladimír Pešek, H.Skopec, 30.6.1988. V stěnou přímo ke kruhu, od něj převislou stěnou na vrchol.
 3. Cestou přes ucho V, Heinz Skopec, M.Štross, J.Renc, J.Roháč, 29.9.1985. Pravou částí náhorní stěny na balkón a na vrchol.
 4. Jirkové v akci VI, Heinz Skopec, M.Štross, J.Renc, J.Skopec, J.Roháč, 29.5.1985. Z předskalí doleva výše doprava ke kruhu a žlábkem na vrchol.
 5. Cesta pro Ivana VIIa, Heinz Skopec, I.Rotman, L.Hájek, 21.5.1986. Zprava na JZ hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol.
 6. Spirálová cesta VI, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 6.7.1986. Jako cesta e) k 1.kruhu, poté stěnou šikmo vlevo na hranu ke 2.kruhu. Po římsách šikmo doleva do žlabu přecházející v komín a jím na vrchol.
 7. Život v poloklusu VIIa, Zdeněk Kropáček - Dáša Kropáčková, 30.6.1988. Z nejnižšího místa úpatí spárou a stěnou k velkému převisu (hodiny) a v něm šikmo vpravo ke kruhu cesty e). Od něj cestou f) ke 2.kruhu a stěnou přímo přes 3.kruh na vrchol.
 8. One Way (Jednosměrka) VIIc, Miroslav Štross, H.Skopec, 13.10.1985. Levou částí údolní stěny přes 2 kruhy do žlábku a jím na vrchol.

 

37.Mlýnská věž (slanění 11 m)

 1. Stará cesta II, Viktor Hündl, 1974. Náhorní stěnou na pilíř a na vrchol.
 2. Mechová cesta II, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 8.2.1975. Stěnkou vpravo od pilíře.
 3. Zahradnická stěna III, František Vyšata, J.Havlák, M.Janšto, J.Mader, S.Krob, 8.10.1977. Vlevo ve V stěně z lávky šikmo doprava na vrchol.
 4. Kombinace IV, Zdeněk Kropáček, 7.7.1978. Od J komínem mezi věží a SV předskalím (nebo od S strží komínem) na lávku. Cestou i) na vrchol.
 5. Únava VI, Karel Bělina, V.Helcl s druhy 31.5.1981. Nástup asi 7 m vlevo od údolní spáry, převislým koutem na poličku, stěnou vzhůru kolem hodin doleva do vhloubení a jím na SV předskalí, dále cestou i) na vrchol.
 6. Údolní spára V, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 23.7.1978. Spárou ve V stěně SV předskalí na vrchol předskalí. Překrokem a stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 7. Údolní hrana VI, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, 14.10.1978. Při údolní hraně koutovou spárou pod převis. Stěnou šikmo doleva, koutem a vpravo na kazatelnu. Hranou (kruh) k převisu. Krátce vpravo stěnou, pak doleva na hranu a tou na SV předskalí. Překrok a cestou i) na vrchol.
 8. Zelená spára V, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, M.Zícha, 5.7.1987. Vlevo od komína, který odděluje SV předskalí od podstavce věže, spárami na předskalí. Překrok a cestou i) na vrchol.
 9. Kuchařova hrana IV, František Vyšata, J.Havlák, M.Janšto, J.Mader, S.Krob, 8.10.1977. Z lávky ve V stěně na SV hranu a tou na vrchol.
 10. Dobrá cesta V, Miroslav Janšto, J.Havlák, F.Vyšata, 8.10.1977. Vlevo od pilíře JZ hranou na vrchol.

 

38.Mlýnský kámen (slanění 12 m)

 1. Stará cesta II, Egon Merke, H. Walther, 9.4.1971. Z náhorní strany traverz vlevo a komínem na balkón. Z stěnou na vrchol.
 2. Olšová cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 21.8.1976. Zcela vpravo v údolní stěně do výklenku, lámavým traverzem vlevo do žlábku pod převis. Přímo přes převis poněkud vlevo a zarostlou stěnou na vrchol.
 3. Údolní cesta VIIb, Karel Bělina, V.Helcl, F.Žid, 30.5.1981. V levé části údolní stěny traverz po polici doprava a převislou spárou ke kruhu. Dále spárou na polici a stěnou přes 2.kruh na vrchol.
 4. Oslí cesta V, Helmut Paul, H. Weigel, D. Heinicke, 16.6.1974. Mezi věží a masívem vpravo rozporem a spárou na balkón. Vpravo stěnou na vrchol.
 5. Mlynářův komín III, Dietmar Heinicke, H. Weigel, 16.6.1974. Mezi věží a masívem uprostřed rozporem a stěnkou.
 6. Přeskok 2, Karel Bělina, V.Helcl, 30.5.1981. Traverz po římse v masívu a přeskok na vrchol.
 7. Jemná hrana V, Karel Bělina, J.Havlák, F.Žid, F.Vyšata, 9.5.1977. Ze strže mezi věží a masívem, při levé hraně na vrchol.

 

39.Šerif (slanění 10 m)

 1. Náhorní hrana III, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 8.2.1975. Náhorní hranou přes převis a stěnou šikmo doprava.
 2. Jihozápadní cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil 27.8.1994. Vpravo v JZ stěně převislou stěnou na stupeň a šikmo vlevo na vrchol.
 3. Rychlé kolty VIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 27.8.1994. Vlevo v JZ stěně převislou stěnou přes kruh do mělkého žlabu (hodiny) a jím na vrchol.
 4. Klikatá cesta IV, Zdeněk Kropáček, M.Zícha, M.Kropáčková, 5.7.1981. Od S komínem na velký balkón, krátce cestou e) traverz doprava a žlabem na vrchol.
 5. Východní spára III, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 8.2.1975. Podle spáry ve V stěně šikmo doleva a stěnou.

 

40.Ferdinandův roh (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II, Otto Heinicke s druhy, 1924. Z náhorní strany vpravo přes stupně k S hraně a tou na vrchol.
 2. Východní stěna V, Jaroslav Sinecký, Z.Kropáček, M.Kropáčková, E.Puncman, 20.9.1975. Středem V stěny na plošinu, vlevo přes a stěnou na vrchol.
 3. Traverzová cesta III, Zdeněk Kropáček, J.Sinecký, M.Kropáčková, E.Puncman, 20.9.1975. Ve V stěně římsou doleva na plošinku, koutem a vpravo po stupních na vrchol.
 4. Střecha VIIa, Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 13.5.1988. Velkým koutem ve V stěně (kruh) pod převis, doprava na hranu ke 2.kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 5. Jižní hrana V, Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 27.4.1987. Ze zarostlé terasy v pravé části údolní stěny, J hranou po stupních na balkón. Cestou f) na vrchol.
 6. 1.varianta V, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 27.4.1987. V levé části V stěny podél spáry na 1.stupeň. Cestou d) na vrchol.

  2.varianta V, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 27.4.1987. V levé části V stěny úzkým komínem na 2.stupeň cesty d). Tou na vrchol.

  3.varianta III, Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987. Vpravo od cesty e) zarostlým žlabem na balkón, traverz vpravo a komínem přímo na balkón cesty d). Tou na vrchol.

 7. Hřebenovka V, Zdeněk Kropáček, J.Sinecký, 18.10.1975. V pravé části údolní stěny žlabem a komínem na plošinu. Stěnou na vrchol.
 8. Údolní cesta VI, Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 19.10.1986. Uprostřed údolní stěny mělkým žlabem k hodinám. Od nich traverz po římse doprava a stěnou ke kruhu. Stěnou přímo, výše šikmo doleva na vrchol.
 9. Podzimní cesta V, Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 19.10.1986. Vlevo v údolní stěně mělkým žlábkem ke kruhu. Stěnou přímo, výše mírně doleva na poslední stupeň cesty a) a tou na vrchol.

 

 41.Čtvrtá Ferdinandova věž (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II, Albert Kunze, A. Hoyer, R. Greter, G. Penter, 15.10.1909. Z náhorní strany komínem a vlevo stěnou.
 2. Pravý jihovýchodní komín II, Eduard Puncman, 20.9.1975. Pravým komínem v JV stěně, výše po stupních na vrchol.
 3. Jihovýchodní spára IV, Zdeněk Kropáček, J.Sinecký, 20.9.1975. Spárou v JV stěně, výše stěnou na vrchol.
 4. Levý jihovýchodní komín II, Jaroslav Sinecký, 20.9.1975. Levým komínem v JV stěně na balkón a po stupních na vrchol.
 5. Jižní pilíř V, Zdeněk Kropáček, J.Sinecký, E.Puncman, 26.6.1976. Z balvanu přeskokem na J hranu a jí, výše poněkud vlevo na balkón. Po stupních na vrchol.
 6. Centrální pilíř V, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, M.Švec, 13.9.1975. Koutem nebo zprava stěnkou na balkón v pravé části údolní stěny. Koutem a stěnou šikmo doleva na pilíř. Koutovou spárou k 2.převisu, přechod doprava (hodiny), komínem a stěnou na vrchol.
 7. CK kout VI, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, M.Kropáčková, 22.5.1982. V levé části údolní stěny koutem (kruh) na vrchol.
 8. Korunovační cesta VIIa, Zdeněk Kropáček - Dáša Kropáčková, 27.4.1987. Vlevo od cesty "CK kout" stěnou přes převisy ke kruhu. Stěnou přímo a podél římsy doleva ke kruhu "Císařské cesty", tou na vrchol.
 9. Císařská cesta VIIa, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, M.Kropáčková, 14.8.1976. Při pravé hraně S stěny od balvanu vpravo do spáry a jí na balkón. Převislým koutem a vlevo na další balkón. Převislým koutem na kazatelnu a traverz doprava na 2.kazatelnu, na hraně kruh. Stěnou, výše vpravo k hodinám aa hranou přímo na vrchol.
 10. Somóza VIIc, Jan Kropáček - Martin Kropáček, 10.7.1994. Z balvanu vlevo v S stěně podél žebra na římsu (kruh). Šikmo vpravo (2.kruh) na šikmou římsu a vpravo 3.kruh. Žlabem přes 4.kruh na vrchol.
 11. Štítová (?Stínová) cesta V, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 26.6.1976. Z náhorní strany traverz doprava do středu S stěny. Žlábkem a stěnou na vrchol.
 12. Náhorní cesta VI, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, M.Zícha, 5.7.1981. Vpravo od cesty a) středem stěny na vrchol.
 13. Severozápadní kout VI, Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 6.6.1987. Od paty SZ věže koutem a dvojspárou na předvrchol. St.c. na vrchol.
 14. Cesta 125.výročí VIIb, Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 25.6.1989. Z velkého balkónu v pravé části údolní stěny koutovou spárou přes převis k 1.kruhu. Stěnou a vlevo převislou spárou ke komínu (2.kruh). Přes převis a položenou stěnou na vrchol.

 

42.Druhá Ferdinandova věž (slanění 12 m) (východní vyšší vrchol dvojvěží tvořeného Druhou a Třetí F. věží)

 1. Stará cesta III, Georg Penter, A. Kunze, A. Hoyer, R. Greter, 15.10.1909. Ze sedla mezi věží a masívem (stavěním) na hranu a tou výše vlevo na vrchol.
 2. Přepadová cesta V, Karl Stein, G. Rössger, 25.6.1939. Z vrcholu Třetí Ferdinandovy věže přepadem a stěnou.
 3. Východní cesta IV, němečtí lezci, 12.8.1940. Stěnou a spárou vlevo od st.c.
 4. Přeskok 2/III, Jan Kropáček, M.Kropáček, 5.9.1989. Z masívu sestup na balkónek, přeskok na balkón k velkým hodinám a st.c. na vrchol.
 5. Zvlněná fronta VII, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 25.5.1996. Středem J stěny (kruh) přímo na vrchol.
 6. Frontální rozhraní VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 25.5.1996. Středem S stěny do žebra, jím do díry (kruh) a přímo na vrchol.

 

43.Třetí Ferdinandova věž (slanění 16 m)

 1. Stará cesta III, Reinhold Greter, A. Kunze, G. Penter, A. Hoyer, 15.10.1909. Komínem v S stěně na lávku, doleva k údolní straně a stěnou na vrchol.)
 2. Údolní cesta IV, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, 26.6.1976. Z balvanu v řece pravou hranou údolní stěny a stěnou šikmo doleva na lávku: Tou doleva a stěnou na balkón (možné také traverzem S stěnou). Podél hrany, výše doprava vzhůru na velký balkón. Pravou hranou přímo na vrchol.
 3. Severní cesta IV, Eduard Puncman, Z.Kropáček, 26.6.1976. Ze sedla mezi věžemi krátce hranou a traverz doprava, S stěnou později šikmo vpravo až do údolní stěny a tou na vrchol.
 4. Náhorní hrana III, Eduard Puncman, M.Kropáčková, Z.Kropáček, 14.8.1976. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 5. Skok 2/II, Dietmar Heinicke, 12.6.1971. Z Druhé Ferdinandovy věže sestup na římsu a skokem na vrchol.

 

44.Poslední Ferdinandova věž (slanění 22 m)

 1. Stará cesta I. Ze sedla mezi věží a masívem vlevo komínkem na balkón. Po stupních na vrchol.
 2. Varianta II. Komínem mezi První a Poslední Ferdinandovou věží na balkón a po stupních na vrchol.

 3. Údolní cesta IV, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 2.6.1992. Mezi První a Poslední Ferdinandovou věží od SZ krátce komínem, překrok do kouta, jím a stěnou na vrchol.
 4. Sarajevo VIIIc, Pavel Novák, Z.Petráň, 27.7.1994. V levé části S stěny přes 2 kruhy přímo na vrchol.
 5. Májová veselice V, Zdeněk Kropáček, K. Zettl, 1.5.1987. SZ hranou masívu na plošinku. Přepadem (dodatečně osazený kruh) a převislou spárou na vrchol.

 

45.První Ferdinandova věž (slanění 14 m)

 1. Stará cesta IV, Arthur Hoyer, A. Kunze, R. Greter, G. Penter, 15.10.1909. V levé části náhorní stěny spárou na balkón a šikmou stěnou na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta IV, František Záběhlík, H.Jirásková, 9.5.1982. Od JV (vlevo od cesty a)) spárou pod převis, traverz doleva a cestou c) na vrchol.
 3. Údolní cesta V, Martin Hofmann, A. Herrmann, P. Hofmann, 17.6.1924. V údolní stěně koutovou spárou, pak doprava a na balkón. Stěnou na další balkón a st.c.
 4. Pilířová varianta VIIa, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 12.10.1986. Od JZ (7 m vpravo od cesty c)) stěnou šikmo doleva na balkónek. Zprava nad převis ke kruhu. Dále přímo stěnou, výše mírně doleva k traverzu cesty c) a tou na vrchol.

 5. Údolní spára V, Gerhard Rössger, K. Stein, 4.6.1939. vlevo od cesty b) spárou, výše komínem na balkón a st.c.
 6. Lesní cesta VI, Erich Jindrák, Pražský, 25.6.1964. Cestou c) k převisu, traverz doleva a komínem do výklenku ke kruhu. Šikmou spárou doleva vzhůru a podle jemné spárky do výklenku. Přechod šikmo doprava na hranu a tou na vrchol.
 7. Tříkruhovka VIIa, Zdeněk Kropáček - Dáša Kropáčková, 11.7.1987. Vpravo v Z stěně pravou spárou, traverz 3 m doprava, stěnou a žlábkem k 1.kruhu. Stěnou šikmo doleva na balkón a šikmo doprava ke kruhu cesty e). Stěnou přímo ke 3.kruhu a šikmo doprava na vrchol.
 8. Lázeňská spára VIIa, František Záběhlík, I.Culek, 9.8.1975. Středem SZ stěny šikmo doprava do oblé spáry a tou doleva pod převislou spáru. Tou přes kruh až k jejímu konci, kde pod vrcholem navazuje na komín cesty i), tou na vrchol.
 9. Sbohom bratia! VIIa, Dáša Kropáčková - Z.Kropáček, M.Benešová, P.Dostálová, 20.6.1992. Vlevo od cesty g) stěnou ke kruhu a spárami šikmo doleva na věžičku. Krátce doprava a stěnou (2.kruh) do traverzu cesty i) a tou na vrchol.
 10. Severní cesta IV, Karl Stein, G. Rössger, A. Micklich, K. Schöne, 25.6.1939. Ze sedla komínem mezi masívem a věží, výše stěnou pod převis. Přechod doprava za hranu do spáry a tou na vrchol.

Přímá varianta V. Přes převis a stěnou na vrchol.

Levá varianta IV. Od převisu traverz vlevo do výklenku. Koutem na balkón a st.c.

 

46.Ferdinandova jehla (slanění 14 m)

 1. Stará cesta IV (V), Otto Heinicke s druhy, jaro 1924. Z náhorní strany na předskalí a přepadem (stavěním) do stěny. Vpravo na vrchol.
 2. Nástupová varianta IV (V), Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 17.8.1986. V hranou na předskalí a st.c. na vrchol.

 3. Údolní cesta V, Karel Bělina, O.Cihelna, 31.5.1981. V údolní stěně spárou do sedla a cestou a) na vrchol.
 4. Poslední vůle VIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, Z.Plačková, J.Pekař, 29.110.1994. Vpravo v J stěně z lávky stěnou přes kruh na vrchol.
 5. Baletka VIIa, František Záběhlík, V.Záběhlík, 13.9.1975. Ze sedla traverz doleva do středu J stěny (hodiny) a tou šikmo doleva ke kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
 6. Tři kuchaři VIIa, Otto Cihelna, M.Janšto, J.Hefel, 30.5.1982. Ze sedla doleva po lávce na Z hranu (kruh). Stěnou přes 2.kruh a podél hrany na vrchol.
 7. Knížecí cesta VIIa, Zdeněk Kropáček - Dáša Kropáčková, 16.5.1992. Údolní hranou (2 kruhy) na lávku a cestou "Tři kuchaři" na vrchol.
 8. Severní cesta VI, Zdeněk Kropáček, E.Puncman, M.Švec, 13.9.1975. Ze sedla traverz doprava za hranu (hodiny) na plošinu. Širokým vhloubením ke kruhu a stěnou přímo, výše poněkud vlevo na vrchol.
 9. Severovýchodní hrana V, František Záběhlík, V.Záběhlík, 13.9.1975. Od hodin cesty g) přímo trhlinou podél SV hrany na vrchol.

 

47.Rosnička (slanění 11 m)

 1. Stará cesta II, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, D.Kropáčková, 23.4.1978. Spárou vpravo od náhorní hrany do výklenku, doleva na balkón a stěnou šikmo doleva na vrchol.
 2. Varianta III, Zdeněk Kropáček, 3.4.1978. Náhorní hranou přes převis na balkón a cestou a) na vrchol.

 3. Údolní cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 23.4.1978. Vpravo v údolní stěně do výklenku, převislým koutem a stěnou na balkón. Doleva a mělkým koutem na vrchol.
 4. Východní cesta IV, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 23.4.1978. Spárou od cesty a) na lávku, traverz doprava a údolní hranou na vrchol.

 

48. Kartágo

 1. Nenormální cesta V, Norbert Hnátek, P. Henke, P. Bechyně, 11.7.1998. Z náhorní strany rozporem na vrchol.
 2. Klíďo píďo VII, Norbert Hnátek, P. Bechyně, P. Henke, 11.7.1998. Z J rozporem ke kruhu a spárou na vrchol.
 3. Přeskok 2, Norbert Hnátek, P. Bechyně, P. Henke, 11.7.1998.

 

49. Kapka

 1. Rychlý kroky IV, Pavel Bechyně, N. Hnátek, P. Henke, 11.7.1998. Z náhorní strany komínem a postavením z rozporu na vrchol.
 2. Křapky IV, Pavel Bechyně, N. Hnátek, P. Henke, 11.7.1998. Náhorní hranou na vrchol.
 3. Přeskok 2, Norbert Hnátek, 11.7.1998.

 

50. Křinická pimprlata

A) Barbucha (slanění 7 m)

 1. Azurit IV, Petr Kočka, P. Henke, 11.9.1997. Od JZ hrany J komínem a stěnkou přímo na vrchol.
 2. Paví očko VII, Petr Kočka, P. Henke, 12.9.1997. U JZ hrany přímo k borháku a zprava na vrchol.
 3. Pan Páv VIIc, Pavel Henke, P. Kočka, P. Bechyně, 9.8.1998. Z hranou přes kruh na vrchol.
 4. Capriviho spára IV, Hasso Gantze, K.Lindner, 16.6.1999. V JV stěně spárou do kouta, výše jako "Azurit" stěnou na vrchol.
 5. Přeskok 1, David Nehasil, 4.11.2001. Z "Medvídka Pú" přeskok na vrchol.

B) Klekánice (slanění 5 m)

 1. Jihozápadní hrana V, Pavel Henke, P. Kočka, 11.9.1997. Zprava na JZ hranu a tou přímo na vrchol.
 2. Rozmazlená hrana VII, Pavel Henke, P. Kočka, 11.9.1997. JV hranou přímo na vrchol.
 3. Jumbo jet VIIIb, Pavel Henke (jištěn zdola), 11.9.1997. Středem J stěnky přes borhák přímo na vrchol.

C) Medvídek Pú (slanění 6 m)

 1. Za ušima V, Pavel Henke, P. Kočka, 12.9.1997. Přepadem do levé části Z stěny a zprava stěnkou na vrchol.
 2. Komínová cesta III, Petr Kočka, P. Henke, 12.9.1997. Cestou "Azurit" a překrokem na vrchol.
 3. Přeskok 1, David Nehasil, 4.11.2001. Z "Barbuchy" přeskok na vrchol.

D) Alenčino zrcadlo (slanění 6 m)

 1. Řezbářův učeň VIIb, Pavel Henke, P. Kočka, 12.9.1997. Pod slaněním J stěnkou přímo na vrchol.
 2. Jihovýchodní hrana III, Pavel Henke, P. Kočka, 12.9.1997. Z náhoří na JV hranu a tou přímo na vrchol.
 3. Po západním rámu IXb, Pavel Henke (jištěn zdola), 9.8.1998. Zprava na západní hranu (po polici) a tou přes kruh na vrchol.
 4. Skrz zrcadlo IXc, Pavel Henke (jištěn zdola), 10.8.1999. V S stěně z kamene vlevo ke spárce k 1 kruhu a přes 2 kruh přímo na vrchol.

E) Vlkodlak (slanění 11 m)

 1. Mrakomor IX, Pavel Henke, P. Bechyně, 8.8.1998. Zleva na V hranu a po ní přes 2 kruhy na vrchol.
 2. Sousto pro potkana VIIIb-c, Pavel Henke, P. , 8.8.1998. Ve středu J stěny sokolíky ke 2 kruhu a šikmo vpravo stěnou na vrchol.
 3. Sestupová cesta II, Pavel Bechyně, 9.8.1998. Od Z mezi věžemi sestup a S komínem na vrchol.
 4. Přeskok 1, David Nehasil, 4.11.2001. Z "Barbuchy" přeskok na vrchol.

F) Bludička

 1. Sestupová cesta II, Pavel Henke, 9.8.1998. Od Z mezi věžemi sestup a J komínem na vrchol.

 

51. Postilion (600 m od mostu v Zadních Jetřichovicích proti proudu Křinice na svahu při SZ okraji postranní rokle)

 1. Údolní cesta VII, Z. Kropáček (jištěn zdola), 18.1.1975. Vlevo od úpatí ke žlabu (kruh), žlabem na balkón a dále na vrchol.
 2. Cesta bez kočáru VIIa, Helmut Paul - Dieter Fahr, D. Heinicke, E. Roßberg, 10.5.1975. Náhorní stěnou ke kruhu a na šikmou lávku. Po ní doleva a na vrchol.
 3. Jihovýchodní hrana VIIb, Petr Henke, H. Böhm, 26.6.1976. JV hranou (stavění) ke kruhu a hranou na vrchol.
 4. Varianta VIIc, 8.8.1998. Bez stavění.

 5. Varianta Šedovy cesty V, Z. Kropáček, M. Kühn, E. Merke, 29.7.1978. V Z stěně vydatným postavením do šikmého žlabu a jím na balkón.

 

52. Kobylka (při masívu několik m východně od Postilióna)

 1. Stará cesta II, Zdeněk Kropáček, 26.1.1975. Komínem v masívu na velký balvan a vzepřením na vrchol.
 2. Varianta III, Jaroslav Sinecký, Z. Kropáček, M. Kropáčková, 10.5.1975. Od balvanu traverz vlevo pod žlab a jím na vrchol.

 3. Východní spára IV, Zdeněk Kropáček, 30.3.1975. Z nižšího vklíněného balvanu spárou.

 

SKÁLY nezakreslené v mapě

Bivaková věž (40B)

 1. Výstup II. Vpravo v náhorní straně komínem na vklíněný balvan a stěnou na vrchol.

 

Bobule (17A)

 1. Měkké přistání 1, Michael Bellmann, M.Grosser, A.Lange, 15.8.1999. Vlevo v masivu skok na vrchol.
 2. Angrešt 2, Michael Bellmann, 12.3.2000. Vpravo v masivu skok na vrchol.
 3. Walserdbeere III, Henry Krönert, 12.3.2000. Komínem mezi věží a masivem na vrchol.

 

Břit (27D) (slanění 10 m)

 1. Vostrouhaný kotníky VIIc, Pavel Bechyně, P.Henke, S.Krob, 20.10.2001. Od V komínem mezi věží a masívem přecházejícím ve spáru přes kruh na vrchol.

 

Deštivá jehla (38A) (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II. Vpravo v náhorní Z stěně na hranu (hodiny) a tou na vrchol.
 2. Varianta II. Východní stěnou šikmo vlevo na hranu /hodiny/. St.c. na vrchol.
 3. Severovýchodní hrana IV, Vladislav Nehasil, 14.9.2001. SV hranou na vrchol.
 4. Severní stěna VII (nejištěno), Pavel Henke, 2000. Středem severní stěny přímo na vrchol.

 

Dlouhá stěna (24A)

 1. Severní cesta IV, Franz Menzel, H.Rudolf, T.Rudolf, 16.4.1974. Vpravo v S stěně koutem výše pilířem na balkón. Vlevo spárou na vrchol.
 2. Jižní cesta II, Franz Menzel, L.Menzel, 16.4.1974. Ve středu J stěny levým komínem na balkón, stěnou po stupních na vrchol.
 3. Levý jižní komín II, Dietmar Heinicke, 22.5.1976. Úplně vlevo v J stěně komínem na vrchol.
 4. Hřebenová cesta II, Gerald Männel, 8.8.1998. Z náhorní (V) strany komínem Z směrem projít a vpravo krátce komínem na hřeben. Tím přes zářez na vrchol.
 5. Varianta II, Michael Bellmann, 14.9.1999. Od nástupu pravou spárou na předvrchol a stěnou na hřeben. Tím přes zářez na vrchol.

 6. Zelený kout II, Michael Bellmann, 14.9.1999. Vlevo v S stěně koutovým komínem mezi blokem a pilířem, výše přepad na vrchol.

 

Dolská jehla (40A) (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Martin Kropáček, J.Kropáček, 6.7.1987. JZ hranou na balkón a vlevo stěnou na vrchol.
 2. Komín II, Martin Kropáček, J.Kropáček, 6.7.1987. Komínem mezi věží a masivem na vrchol.
 3. Údolní cesta IV, Martin Kropáček, J.Kropáček, 6.7.1987. Stěnou přes předvrchol do sedla a traverz vlevo k překroku "Údolní hrany". Tou na balkón a šikmo vpravo stěnou na vrchol.
 4. Údolní hrana V, Martin Kropáček, J.Kropáček, 6.7.1987. Při SZ hraně nejprve vpravo překrok poté vlevo ke hraně. Tou na balkón a hranou šikmo vlevo na vrchol.
 5. Přeskok 1, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 19.9.2001. Z masívu sestup na lávku a seskokem na vrchol.

 

Kouzelník (27C) (slanění 7 m)

 1. Mávnutí proutku VIIIb, Pavel Henke, P.Bechyně, S.Krob, 21.10.2001. Rozporem v náhorní stěně, výše traverz vpravo ke kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.

 

Kulisák (27A) (slanění 6 m)

 1. Výstup II, Zdeněk Kropáček, 15.11.1975. Z náhorní strany koutem na vrchol.
 2. Podlý výstřel VI, Vladislav Nehasil, Z.Nehasilová, 10.3.2001. Podél Z hrany (kruh) na vrchol.
 3. Skákající klauni 1/III, David Nehasil, J.Svoboda, 16.6.2001. V náhorní stěně koutem v masívu na polici (hodiny), traverz vpravo k břízce a odtud skok na vrchol.

 

Mechový císař (22A)

 1. Výstup VII, Manfred Gross, A.Lange, G.Männel, 3.8.2001. V náhorní stěně komínem mezi věží a masívem ke kruhu a stěnou na vrchol.

 

 Mezník (27B) (slanění 9 m)

 1. Stará cesta III, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 20.4.1997. V náhorní stěně vhloubením na balkón, stěnou na vrchol.
 2. Civilizační cesta V, David Nehasil, V.Nehasil, 20.4.1997. Při pravé náhorní hraně rozporovým komínem, výše hranou na vrchol.

 

Mlynařík (47A) (slanění 7 m)

 1. Stará cesta III, Eduard Puncman, Z.Kropáček, D.Kropáčková, 1.3.1975. Z náhorní strany stěnou vlevo a údolní hranou na vrchol.
 2. Náhorní stěna IV, Vladislav Nehasil, P.Henke, 9.9.2001. Náhorní stěnou přímo na vrchol.
 3. Jižní kout V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 19.9.2001. Vpravo v údolní (J) stěně koutovou spárou na balkón, výše jako "Stará cesta" na vrchol.

 

Pařez (29A) (slanění 6 m)

 1. Snadná cesta II, David Nehasil, V.Nehasil, podzim 1995. Náhorní spárou na vrchol.
 2. Letokruhy V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 16.3.1997. Asi 4,5m vlevo od "Snadné cesty" JV stěnou na vrchol.

 

Rysí věž (25A) (slanění 11 m)

 1. Jihovýchodní hrana V, Dietrich Jähnigen, L.Heinicke, 3.5.1980. JV hranou na vrchol.
 2. Suchý čas VIIb, Torsten Kieschnick, G.Männel, 7.8.1999. Zleva na JZ hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol.
 3. Plíživá cesta VII, Steffen Konkol, M.Kresse, 10.6.2000. Z stěnou přes kruh přímo na vrchol.

 

Zadní Jetřichovický kužel (21A) (slanění 7 m)

 1. Komín III. Komínem mezi věží a masívem na vrchol.
 2. Přeskok 2, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 4.11.2001. Z masívu skokem na vrchol.

 

Zámecký kámen (29B)

 1. Stará cesta I. Od V stěnou po vytesaných stupech na vrchol.

 

Zelený Jindřich (25B) (slanění 12 m)

 1. Stará cesta III, Dieter Stelzer, D.Fichtner, J.Stelzer, S.Peche, 13.11.1977. Úplně vlevo v náhorní stěně stěnou vzhůru ke hraně a při ní vlevo stěnou na vrchol.
 2. Zeleninová mísa IV, Pavel Bechyně, P.Henke, S.Krob, 21.10.2001. Vpravo od "Staré cesty" stěnou přímo na vrchol.
 3. Helmut Vohnout VIIb, Pavel Henke, P.Bechyně, S.Krob, 21.10.2001. Z hranou přes 2 kruhy přímo na vrchol.

 

 

ZPĚT NA STRANU PRO HOROLEZCE

ZPĚT NA HOROLEZECKÉ OBLASTI LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.