Pravý břeh Labe

 

Masiv Vzkříšená stěna

 1. Deštivá cesta VII. Zdeněk Vostřel, Jiří Beránek, 13.7.1988. Spárami a kouty v levé části JZ stěny na římsu, kruh. Stěnou na balkón a stěnou pod převis. Přes převis, doprava na hranu a tou na vrchol.
 2. Smrt z vyděšení VIIIa. Zdeněk Vostřel, Pavel Kulík, 10.8.1988. Stěnou 2m vpravo od údolní hrany do police a k 1.kruhu. Převislou stěnou přes 3 kruhy na balkón, doprava do kouta a tím (dodaný borhák) na vrchol.
 3. Prolog VII. Zdeněk Vostřel, J.Prause, 20.6.1988. Vlevo od údolní hrany stěnou přes hodiny na balkón ke kruhu. Stěnou na polici a dále na vrchol.

 

Masiv Maturitní stěna

 1. Otázková deprese VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 21.4.1995. V JZ stěně trhlinou (kruh) a stěnou (2x hodiny) do police (hodiny) a vlevo při hraně ke 2.kruhu. Stěnou šikmo vlevo a hranou přes 3.kruh do trhliny a tou (hodiny) na vrchol.
 2. Poslední zvonění VIIc. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 20.4.1995. Výrazným koutem v údolní stěně 5m vzhůru a stěnou šikmo vpravo (hodiny) ke hraně a podél ní ke kruhu. Stěnou do malého koutu, jím (hodiny) a stěnou ke 2.kruhu. Stěnou a převisem doleva ke 3.kruhu, vlevo stěnou a výše vpravo do sokolíka, kterým na vrchol.

Varianta VIIc. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 20.4.1995. V levé části JZ stěny spárou na hranu k 1.kruhu.

 

1.Zelenáč (Loubská jehla)

 1. Stará cesta III. Z náhorní strany traverz vlevo na balkón v údolní stěně a hranou na vrchol.
 2. Varianta VI. David Peterka, M.Polák, 8.12.1984. Vlevo od Jižní cesty hranou a trhlinou na balkón, dále Starou cestou.

 3. Jižní cesta III. Heinz Weigel, 16.8.1975. Komínem v J stěně na odštípnutný blok, vpravo stěnou a spárou.
 4. Jihozápadní hrana IV. Miroslav Kuchař, P.Černý, 12.5.1980. Nástup jako Údolní cesta. Vpravo na hranu odštěpu, tou a Starou cestou na vrchol.
 5. Údolní cesta IV. Heinz Weigel, 16.8.1975. Úzkou údolní stěnou, výše spárou na balkónek Staré cesty a spárou na vrchol.
 6. Náhorní cesta IV. Karel Macas, Z.Vostřel, 5.5.1980. SV hranou pod hladkou stěnku, vpravo hranou do římsy a vlevo spárou na vrchol.

 

Masiv Jižní stěna

 1. Cappucino VIIIb. Jindřich Švihnos, Vladislav Nehasil, 23.9.1998. Asi 12m vpravo od kouta stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 2. Odpolední zákusek VIIIa. Vladislav Nehasil, Jindřich Švihnos, 23.9.1998. Vlevo od cesty Cappucino podél spáry ke kruhu. Stěnou mírně vlevo přes 2.kruh do spáry a tou ke slaňovacímu borháku.
 3. Jižní cesta V. Vpravo od výrazného koutu podél tupé hrany na polici (kruh). Stěnou, výše vlevo komínem na vrchol.
 4. Černá díra V. Vladislav Nehasil, J.Svoboda, 20.9.1998. Výrazným koutem výše komínem na vrchol.

 

2.Dolní věž

 1. Stará cesta III. Spárou uprostřed náhorní stěny.
 2. Kliklak V. Jaroslav Budílek, L.Švec, 1983. Z náhorní strany vlevo na balkón. Z něho při pravé hraně stěnkou do trhliny a tou na vrchol.
 3. Východní stěna III. Günter Schneider, K.Krombholz, L.Holpuch, L.Ryska, 14.6.1975. Ve V stěně podél spár k hodinám a přímo na vrchol.
 4. Jihovýchodní cesta III. Heinz Weigel, 12.8.1975. V stěnou na římsu, traverz doleva do J stěny a tou na vrchol.
 5. Údolní cesta V. Jiří Jirman, F.Záběhlík, M.Pekař, 8.4.1978. Údolní JZ hranou, později stěnou šikmo doprava pod převis. Zleva do žebra a vlevo přes římsy (hodiny) na vrchol.
 6. První křeč VII (VIIb). Milan Pekař, J.Jirman, F.Záběhlík, 8.4.1978. V S stěně (postavením) a převislou spárou na SZ hranu a tou na vrchol.
 7. Jezevčík IV. František Záběhlík, M.Přibyl, 25.4.1976. Z náhorní strany sestup strží doprava a tunelem v S stěně průlez do údolní stěny. Spárou a stěnou doprava pod převis a dále spárou na vrchol.

Varianta VI. František Záběhlík, M.Pekař, 8.4.1978. Z údolní strany převislou SZ hranou k hodinám, překrok doprava a spárou do tunelu.

 

Masiv Růžová vyhlídka

 1. Objevitelská V. Petr Laštovička st., M.Michlík, 4.12.1984. Vlevo od výrazné věžičky koutovými spárami na travnatý terén, tím pod horní pás stěn. Dále asi 10m vlevo sokolíkem, spárou a úzkým převislým komínem na vrchol.

 

3.Hřebenový kužel

 1. Stará cesta VI, Eduard Weinert, K.Rost, B.Herz, 16.5.1910. Sestup z masívu do strže a překrok na velkou plošinu na SV straně věže (sem též komínem). Traverz vlevo nebo vpravo na Z hranu a tou k 1.kruhu. Krátce vpravo a (postavením) ke 2.kruhu. Stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 2. Varianta VI, Martin Hofmann, W.Rülke, P.Hofmann, 2.5.1920. Od 1.kruhu hranou na vrchol.

 3. Severozápadní cesta VIIb, Karel Krombholz, L.Ryska, B.Fabián, 24.4.1954. Z velké plošiny st.c. traverz vpravo do SZ stěny, tou na římsu (hodiny a na vrchol).
 4. Severovýchodní cesta VI, Paul Schöne, R.Ziegenbalg, 30.8.1925. Z velké plošiny st.c. SV stěnou k převislému žebru, tím na šikmou plošinu a (postavením) na vrchol.
 5. Varianta VI, Erwin Esche, G.Merbt, 21.10.1933. Ze šikmé plošiny vpravo za hranu a podél ní na vrchol.

 6. Východní hrana VII, nejištěno, Karl Ullrich, F.Manewaldt, 7.6.1914. Z velké plošiny st.c. středem SV stěny na římsu, ručkováním vlevo na V hranu a tou na vrchol.
 7. Varianta VII, nejištěno, Helmut Weigel, V.Vyhlídal, 21.9.1960. Z velké plošiny st.c. traverz asi 3 m vlevo do JV stěny, tou na římsu a traverz vpravo na V hranu.

  Výstupy od paty údolní stěny:

 8. Trojlístek VIIb. František Záběhlík, P.Laštovička st., V.Osladil, 19.9.1979. Ze strže na J straně spárkou na římsu, šikmo doleva do velké díry a spárkami do druhé díry. Vpravo (hodiny), pak vlevo sokolíkem ke kruhu. Hranou na římsu a dále jako Varianta st.c. na vrchol.
 9. Údolní cesta VI. František Záběhlík, K.Luxík, 16.5.1976. Jako Trojlístek na římsu, traverz doleva do údolní stěny a tam spárou, nahoře komínem na velkou plošinu. Dále starou cestou.
 10. Novorozeně VII. František Záběhlík, K.Luxík, 16.5.1976. Od SV spárou na balkón, podél pravé hrany k sokolíku a tím, pak stěnou ke kruhu. Od něj přímo, pak vpravo hranou na velkou plošinu a libovolně na vrchol.

 

4.Golém

 1. Stará cesta I. Z náhorní strany traverz vlevo do J stěny a traverz po římse vlevo na vrchol.
 2. Jihovýchodní komín III. Karel Bělina, K.Frič, 25.8.1979. Od J rozporovým komínem mezi věží a masivem do strže a jako Východní hrana na vrchol.
 3. Rozpětí křídel VIIIa. Manfred Vogel, H.Paul, D.Fahr, K.Thomas, 24.5.1987. Zcela vpravo v J stěně vzhůru na lávku. Úzkou spárou na římsu a doprava ke kruhu. Stěnou a spárou na vrchol.
 4. Pravá jižní cesta V. František Záběhlík, P.Laštovička st., 13-10.1977. Zcela vpravo v J stěně na lávku. Doleva na stanoviště a asi 3m vpravo od spáry Železné stěny trhlinou šikmo doleva, pak spárou krátce k jejímu zlomu. Překrok doprava a vhloubením na vrchol.
 5. Železná stěna VII, Petr Laštovička st., J.Kříž, K.Blažek, 13.8.1970. Středem J stěny na lávku a spárou s převislým nástupem.
 6. Ptačí cesta VI. Petr Laštovička st., F.Záběhlík, 6.10.1977. 3m vpravo od Jižního komínu stěnou podél spárek a přes díru (dodaný kruh) do výklenku. Přes převis a spárou na lávku a vpravo spárou Železné stěny nad převis. Dlouhý traverz po římse doleva k JZ hraně a žlabem šikmo doprava na vrchol.
 7. Varianta VII. Helmut Paul, D.Fahr, K.Thomas, S.Vogel, H.Heller, 24.5.1978. Z první lávky stěnou (2.kruh) na římsu.

 8. Jižní komín V, Petr Laštovička, J.Kříž, 12.8.1970. Komínem v levé části J stěny až na jeho konec, průlez skalním oknem do údolní stěny a tou při pravé hraně na velký balkón. Přechod vlevo do S stěny a spárkou na její konec. Traverz vpravo na hranu a po ní na vrchol.
 9. Jihozápadní hrana VIIb, Jan Kříž, P.Laštovička, 12.8.1970. Asi 2 m vpravo od JZ hrany stěnou k 1.kruhu. Po hraně na velký balkón a krátce Z stěnou ke 2.kruhu. Vlevo převislou stěnou na SZ hranu a po ní na vrchol.
 10. Varianta VIIb. Ladislav Švec, M.Poupa, 17.9.1980. Od 2.kruhu vpravo hranou, pak žlabem na vrchol.

 11. Absencova cesta VIIb. Ladislav Černý, František Záběhlík, 17.9.1980. Středem údolní stěny ke kruhu, stěnou do díry a přímo, později vpravo stěnou na balkón. Sokolíkem, pak JZ hranou na velký balkón ke 2.kruhu Jihozápadní hrany. Dále jako Varianta Jihozápadní hrany na vrchol.
 12. Severozápadní hrana VII (VIIb), Jan Kříž, P.Laštovička, 4.6.1972. Vlevo od SZ hrany (nebo ručkováním po římse zleva) k 1.kruhu a hranou ke 2.kruhu. Vpravo stěnkou nad převis a hranou na velký balkón. Postavením a hranou na vrchol.
 13. Varianta VII (VIIb). Ivo Nový, P.Laštovička st., 28.7.1977. Cestou (k) asi 6m vzhůru na balkón, pak vpravo sokolíkem a vhloubením na plošinu s volným blokem. Spárou nebo hranou ke 2.kruhu.

 14. Severní komín V, Petr Laštovička, H.Weigel, 22.4.1971. Komínem v pravé části S stěny na velký balkón a cestou Jižní komín na vrchol.
 15. Severní cesta V. František Záběhlík, V.Kočka, 17.4.1977. Mezi cestami (k) a (m) klikatou spárou na lávku a jako Jižní komín na vrchol.
 16. Severní spára VI, Petr Laštovička, J.Kříž, 12.8.1970.
 17. Kratochvíle VIIb. Jiří Šlégl, L.Černý, 30.4.1976. Vlevo od cesty (m) spárkami na lávku, dále spárou a stěnou na vrchol.
 18. Cesta pro Evu VIIb. František Záběhlík, J.Kříž, 7.9.1975. U SV hrany k 1.kruhu, jemnou dvojspárou ke 2.kruhu a hranou na vrchol.
 19. Náhorní cesta IV, Petr Laštovička, M.Tůma, 23.7.1974. Z pravého okraje masívu přepad do náhorní stěny, spárkou na hranu a vpravo od ní po stupních.
 20. Náhorní spára III, Petr Laštovička, 18.6.1970. Středem náhorní stěny dvojspárou.
 21. Náhorní žlab II, Petr Laštovička, 18.6.1970. Vlevo v náhorní stěně do krátkého žlabu a tím na vrchol.
 22. Východní hrana II, Karel Blažek, 22.4.1971. Z náhorní strany vlevo na V hranu a tou na vrchol.

 

Masiv Fregata

 1. Galejnická spára VII. František Záběhlík, M.Michlík, 28.6.1976. Středem stěny trhlinami pod spáru, 2m vpravo a stěnou ke kruhu. Od kruhu vlevo do spáry a tou na vrchol.

 

Masiv Robinson

 1. Cesta Pátků VII. František Záběhlík, Ladislav Černý, V.Kočka, 7.3.1981. Nástup ze S strany z plošiny. Šikmo doprava údolní stěnou na plošinu (stanoviště). Spárou a sokolíkem ke kruhu. Stěnou vlevo nebo vpravo na vrchol.

 

Masiv Simulant

 1. Někdo to rád horké VIIc. Jan Paul, R.Litochleb, 13.6.1987. Zprava strží lehce na terasu k nástupu. Asi 4m vpravo od hrany stěnkou do spárky, tou přes převis a vpravo ke kruhu. Trhlinou vzhůru až na druhou římsu, doleva za hranu a podél ní, pak vlevo stěnou na balkón (stanoviště). Stěnou na vrchol.
 2. Koloběh času VIIb. Stanislav Lukavský, Jan Voves, 30.6.1991. Stěnou vlevo od pravé hrany k trhlině, tou a stěnou k 1.kruhu a 2.kruhu. Vpravo stěnou ke spárce, tou a stěnou na vrchol.
 3. Nos VIIb. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 16.6.1991. Nástup u nevýrazné hrany a položenou stěnou (bříza) přes hodiny do římsy. Vlevo podél hrany pod převis k 1.kruhu. Stěnou traverz doleva nad převis a stěnou ke 2.kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.
 4. Šeptající stíny VII. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 4.4.1992. Stěnou (kruh), doleva spárou na vrchol.
 5. Svěcení jara VII. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 4.4.1992. Stěnou (kruh) pod převis, doprava za hranu ke 2.kruhu a stěnou na vrchol.

 

Masiv Kalhotkový pilíř (Masiv vlevo od největšího střechovitého převisu)

 1. Hrana spícího netopýra VII. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 9.4.1991. Po pravé jižní hraně do komína (stanoviště). Rozporem a pravou stěnou komína na vrchol.
 2. Malá pohádka VIIb. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 15.6.1991. Z terasy stěnou a doprava ke spárce, tou do kouta ke kruhu. Koutem a vpravo stěnou na vrchol.
 3. Rozmarné léto VIIIa. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 8.9.1991. Z terasy středem stěny k 1.kruhu a 2.kruhu. Stěnou vlevo ke hraně a tou ke 3.kruhu. Stěnou přes převis ke 4.kruhu a přímo k 5.kruhu. Podél trhliny na její konec a vpravo při hraně na vrchol.

 

Masiv Stěna rogalistů

 1. Kout VI. Stanislav Lukavský, V.Sojka, J.Pleticha, 8.9.1990. Výrazným koutem, v něm zleva přes převísek a dále koutem na vrchol.
 2. Klasická tůra VIIb. Vladimír Sojka, Stanislav Lukavský, J.Pleticha, 9.9.1990. Koutovou spárou na plošinu (stanoviště). Uzavřeným koutem pod převis a vlevo stěnou ke kruhu. Stěnou vlevo pod převisem na hranu a tou na balkónek (stanoviště). Stěnou podél hrany na vrchol.
 3. Aprílová cesta VII. Stanislav Lukavský, V.Sojka, 6.4.1991. Vlevo stěnou podél západního rohu a po Z hraně na římsu (1.kruh). Podél trhliny a mělkým koutem pod převis. Vpravo stěnou na hranu, podél spáry (2.kruh) a stěnou na vrchol.

 

Masiv Korzár

 1. Tanec kadetů VIIIa. Zdeněk Weingartl, P.Weingartl, 19.4.1982. V údolní stěně koutem ke kruhu. Vlevo podél hrany pod převis, zde doprava ke spáře (2.kruh). Spárou na vrchol.
 2. Příznivý vítr VIIb. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 15.6.1991. V SZ stěně koutkem a stěnou ke kruhu. Stěnou vlevo přes římsy a přímo na vrchol.

 

Masiv Pinta (Masiv hned vlevo od Korzára, cesty se nastupují o něco výše)

 1. Golfský proud VII. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 21.4.1991. Od J stěnou podél trhliny na balkón. Vpravo stěnou za hranu ke kruhu. Stěnou podél hrany na vrchol.
 2. Jižní kříž VII. Vladimír Sojka, Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 6.4.1991. Jako cesta (a) na balkón. Vlevo stěnou (kruh) a žlábkem na vrchol.
 3. Santa Maria VIIc. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 7.4.1991. Z bloku na údolní straně středem stěny do římsy a vlevo při hraně přes převis ke kruhu. Stěnou přes 2.kruh na vrchol.
 4. Sokolíci VII. Stanislav Lukavský, V.Sojka, 21.4.1991. Z bloku na údolní straně traverz doleva a podél sokolíků na balkónek. Koutkem a vpravo za hranu ke 2.kruhu cesty Santa Maria. Tou na vrchol.

 

Masiv Kýl (Vystrčená hrana)

 1. Pravobok VII. Stanislav Lukavský, A.Skalák, 15.5.1992. V údolní stěně koutem na pilíř. Vpravo stěnou ke hraně a tou ke kruhu. Při hraně, výše vpravo za hranou trhlinou na polici. Traverz vlevo na hranu a stěnou, později vlevo koutem na vrchol.
 2. Sokolíkové žebro VI. Vladimír Sojka, S.Lukavský, J.Pleticha, 8.9.1990. Od SZ v koutě sokolíkem a spárou na římsu. Vpravo sokolíkem a stěnou na vrchol.

 

Masiv Zeď (Hladká, mírně převislá stěna)

 1. Pochodové cvičení VI. Stanislav Lukavský, V.Sojka, J.Pleticha, 8.9.1990. V pravé části stěny za blokem, komínem v koutě na balkón. Koutem na plošinu a spárou na vrchol.
 2. Studená spára VI. Vladimír Sojka, S.Lukavský, 9.2.1991. Výrazným koutem v levé části stěny na římsu a vpravo spárou, koutem a spárou na vrchol.
 3. Lednový kout VI. Stanislav Lukavský, V.Sojka, 9.2.1991. Jako Studená spára koutem do jeskyně. Stěnou na podvrcholový balkón. Vpravo převislou spárou na vrchol.

 

Masiv Panděro

 1. Zvěrokruh VII. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, V.Sojka, 23.3.1991. Stěnou podél pravé hrany masivu k břízám a stěnou vlevo od hrany k 1.kruhu a 2.kruhu. Stěnou přímo na podvrcholový balkón. Trhlinou cesty Letokruhy na vrchol.
 2. Letokruhy VIIb. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 7.7.1990. Jako Zvěrokruh k břízám a vlevo stěnou k 1.kruhu. Stěnou přímo ke 2.kruhu a 3.kruhu. Stěnou vlevo na římsu a vpravo podél trhliny na podvrcholový balkón. Vpravo trhlinou na vrchol.
 3. Horoskop VIIc. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 21.8.1991. Středem stěny přes 3 kruhy na podvrcholový balkón a koutem na vrchol.
 4. Redukční dieta VIIb. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 28.8.1990. V levé části pravé stěny nejprve přímo, pak šikmo doleva do krátkého žebra a doprava k 1.kruhu. Dále stěnou přes 2.kruh a žlabem na vrchol.
 5. Reklama na bídu VIIb. Stanislav Lukavský, A.Skalák, 5.7.1991. Vlevo od Redukční diety stěnou k 1.kruhu a 2.kruhu. Zleva podél trhliny na tupou hranu a sokolíkem ke 3.kruhu. Trhlinou a spárou, výše stěnou na vrchol.
 6. Ve znamení Raka VII. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 29.6.1991. Z výrazného hlubokého koutu traverz stěnou doprava na Z hranu. Tou přes 2 kruhy spárou a stěnou na vrchol.
 7. Horácova cesta VIIb. Petr Horák, R.Cimler, J.Drnec, 11.6.1986. V hlubokém koutě, ve středu pravé stěny, převislou spárou na její konec. Koutem pod převis (hodiny). Zleva přes převis na stanoviště pod dalším převisem. Traverz vlevo, spárou na balkón a koutem na vrchol.
 8. Dunivá hrana VIIb. Vladimír Sojka, Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 7.6.1992. Vpravo od cesty Hop ten drek hranou přes 2 kruhy.
 9. Hop ten drek VII. Stanislav Lukavský, J.Bukvic, S.Lukavská, 25.2.1989. V pravé části levé stěny spárou na vrchol.
 10. Mezihra RP IXa. Petr Laštovička ml. (jištěn zdola), 1990. Stěnou mezi cestami Hop ten drek a Vrhcáby přes 3 borháky přímo na vrchol.
 11. Vrhcáby VIIb. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 5.7.1990. V levé části levé stěny spárou ke kruhu. Stěnou podél hrany na vrchol.

 

Masiv Růžový pilíř

 1. Ruleta VI. František Záběhlík, P.Laštovička st., I.Nový, 14.10.1976. V pravé části údolní stěny spárou, později komínem a členitou stěnou na terasu. Vlevo sokolíkem do vodorovného zářezu a traverz doleva za hranu do středu údolní stěny na balkón (kruh). Převislou spárou nebo sokolíkem do široké spáry a tou na podvrcholovou plošinu. Šikmo doleva na vrchol.
 2. Varianta VII. Jaroslav Sinecký, J.Strauss, J.Sýkora, 25.5.1977. Asi 10m vlevo od nástupu Rulety spárou na terasu.

 3. Veverčí promenáda VIIb. František Záběhlík, M.Cach, 26.7.1978. Jako Varianta Rulety na terasu (dobírání). Asi 3m zpět a traverz krátce doleva. Stěnou (hodiny) a převislou spárou na balkón cesty Ruleta ke kruhu. Jako Ruleta na vrchol.
 4. Bludička Julie VII. František Záběhlík, B.Dařbuján, 27.9.1979. Vlevo od pilíře komínem asi 20m na terasu. Vpravo kolem velkého převisu do široké spáry a tou, výše koutem pod další převis (stanoviště). Doleva na hranu a tou do spáry. Spárou (hodiny) na vrchol.
 5. Koutová spára VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 31.10.1984. Nástup stejně jako Bludička Julie komínem na terasu a pravou koutovou spárou, výše komínem na vrchol.
 6. Cassis VII. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 9.3.1991. Vlevo od komína cesty Bludička Julie stěnou na terasu a vpravo od cesty Nokturno hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 7. Nokturno VIIb. František Záběhlík, P.Laštovička st., 2.10.1979. Jako Bludička Julie na terasu, doleva a stěnou ke kruhu. Nad ním po římse traverz doleva ke hraně a tou na velkou plošinu (hodiny). Spárou a koutem vpravo na vrchol.
 8. Přímé Nokturno VIIc. Petr Hejtmánek, V.Sojka, 3.2.1990. Od kruhu přímo na velkou plošinu.
 9. Mortadella VIIc. Stanislav Lukavský, J.Voves, 1.7.1992. Stěnou vlevo od cesty Cassis na terasu a dále na balkónek vlevo od hrany. Přes převis a stěnou vpravo od hrany (kruh) a hranou na vrchol.
 10. Kamenný kout VI. Vladimír Sojka, S.Lukavský, 7.4.1991. Vpravo od Malého problému spárou na balkón. Spárou vlevo od spáry Nokturna na vrchol.
 11. Malý problém VIIIa. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 2.5.1990. Středem stěny levého pilíře přes kruh a hodiny na lávku a traverz doleva na balkón. Stěnou přes 2 kruhy na velký balkón a vlevo stěnou na vrchol.
 12. Varianta VIIb. Zprava k díře a šikmo vlevo ke kruhu.

 13. Jižní hrana VI. Stanislav Lukavský, S.Lukavská, 5.7.1990. V levé části stěny vpravo od malého bivaku J hranou přímo na velký balkón a komínem na vrchol.

 

5.Podzimní věž

 1. Stará cesta II, Erich Wrbík, B.Fabián, 7.5.1956. Z náhorní strany vlevo na JZ hranu a tou na vrchol.
 2. Jižní cesta II, Helmut Weigel, V.Vyhlídal, J.Černík, 17.6.1956. Z římsy v J stěně vpravo stěnou na vrchol.
 3. Jižní spára III, Petr Laštovička, J.Haruda, 15.4.1968. Z římsy v J stěně spárou uprostřed stěny.
 4. Klarinet VI. Karel Bělina, J.Nedvědický, 4.9.1976. Od paty J stěny šikmo doprava na hranu, stěnou k trhlině, tou a stěnou na římsu. Dále jako Stará cesta.
 5. Údolní cesta V, Erich Wrbík, B.Fabián, srpen 1960. Z balvanu na údolní straně převislou stěnou na římsu a st.c. na vrchol.
 6. Sněhová vločka VIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 17.9.2000. Vpravo od Západního koutu podél hrany (kruh) pod převis. Přes něj a hranou (dodaný kruh) na vrchol.
 7. Západní kout IV. Karel Bělina, K.Frič, 25.8.1979. Na údolní straně od SZ převislým koutem do sedla a Severní cestou na vrchol.
 8. Severní cesta IV, Heinz Weigel, H.Weigel, K.Krombholz, 7.7.1957. Ze sedla sokolíkem v S stěně šikmo vpravo, pak traverz vpravo na hranu a tou na vrchol.

 

6.Ledová věž

 1. Stará cesta III, Libor Holpuch, K.Krombholz, 30.12.1951. Z náhorní strany traverz vpravo do údolní stěny na balkón. Přes převis a stěnou na vrchol.
 2. Severní cesta IV, Karel Krombholz, 7.7.1957. Vlevo v S stěně pod převis a stěnou vpravo.
 3. Varianta IV, Karel Plechač, A.Schichel, 14.7.1963. Středem S stěny na římsu, přes převis a stěnou přímo vzhůru.

 4. Náhorní stěna IV, Karel Krombholz, R.Kotala, B.Mašek, léto 1952.
 5. Jižní spára V, Karel Krombholz, H.Weigel, H.Weigel, 7.7.1957.
 6. Sněhulák VIIb. Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 30.8.1995. Vlevo v J stěně přes kruh přímo na vrchol.

 

7.Rudolfův kámen

 1. Stará cesta V, Rudolf Stelzer, A.Ehrlich, 28.3.1921. Komínem od J na římsu, p ní vpravo a krátkou spárou do zářezu. Tím vlevo na balkón (sem od římsy též přímo stěnou) a žlabem na vrchol.
 2. Stínová hrana VII, Karel Krombholz, G.Schneider, J.Strauss, 23.6.1963. Od J homína a v blízkosti SZ hrany V věže šikmo vlevo na hranu a tou (kruh) na vrchol.
 3. Mezerní spára VII, Karel Krombholz, G.Schneider, 9.5.1963. Od J do komína a spárou ve V stěně Z věže na vrchol.
 4. Rozporový komín VII. Luboš Martínek, S.Hokr, M.Krauskopf, P.Šiml, 17.5.1981. Komínem mezi V a Z vrcholem.
 5. Stínohra VIIb. Karel Bělina, J.Frühaufová, 21.7.1990. Od nástupu st.c. vlevo po hraně otevřeným koutem na polici pod převis (jištění). Vpravo do spáry a tou přes kruh na vrchol.
 6. Nedělní příloha VII. Jaroslav Houser, M.Sadi, 28.8.1977. Od nástupu Jižní cesty stěnou šikmo doprava ke kruhu, stěnou na vrchol.
 7. Jižní cesta VI, Wilhelm Agly, 6.9.1924. Uprostřed náhorní (J) stěny Z věže spárkami na římsu, traverz vlevo do Z stěny a tou na vrchol (z římsy též přímo J stěnou na vrchol).
 8. Poselství hvězd VII. Karel Bělina, J.Frühaufová, 24.7.1986. Vlevo od Jižní cesty stěnou a spárou (kruh) do římsy. Stěnou na vrchol.
 9. Plní energie VIIc. Milan Krauskopf, Milan Polák, 11.10.1986. Vlevo v J stěně Z vrcholu stěnou přímo ke kruhu, pak vlevo stěnou na vrchol.
 10. Varianta IXa. Martin Čermák, C.Česaný, 3.8.1992. Od kruhu šikmo doprava na vrchol.

 11. Harryho cesta VII. Karel Bělina, J.Frühaufová, 1.7.1990. JZ stěnou přes dvě díry na římsu. Z ní převislou stěnou přes kruh na lávku a stěnou na vrchol.
 12. Západní cesta VI, Herbert Seidel, G.Gaßmann, 28.3.1921. Na Z straně spárou s převislým nástupem na balkón. Žlabem, pak komínem na vrchol.
 13. Varianta VI. Vlevo v náhorní stěně Z věže stěnou asi 5 m vzhůru a traverz vlevo za hranu na balkón.

 14. Severní cesta VIIc, Willy Baum, G.Kohlschitter, M.Weigel, W.Kessler, E.Neumann, H.Beutel, kolem roku 1939. Od nástupu cesty e) vlevo kolem SZ hrany a stěnou ke kruhu. Spárou na vrchol.
 15. Labská cesta VIIc. Manfred Vogel, H.Paul, D.Fahr, 5.7.1987. Vpravo v údolní stěně přes 1.kruh přímo vzhůru k 1.kruhu Údolní cesty. Jako tato cesta na balkón a přímo vzhůru trhlinou a spárou ke 3.kruhu. Postavením přes velký převis na vrchol.
 16. Údolní cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala, 22.6.1958. Komínem v údolní stěně asii 20 m a stěnou šikmo vpravo k 1.kruhu. Vpravo hranou na balkón a spárou ke kruhu cesty f). Traverz vlevo kolem spáry do další spáry a tou na vrchol.
 17. Zabilkova varianta VIIc, Rudolf Zabilka, K.Bělina, 30.9.1964. Od 2.kruhu traverz vlevo a prostřední spárou.

 18. Do různých stran VIIc. Karel Bělina, J.Frühaufová, 22.9.1990. Nástup několik m vpravo od Waldrauscherovy cesty. Stěnou vzhůru do díry a z ní doprava k 1.kruhu. Stěnou ke 2.kruhu. Od něj doleva vzhůru do díry, sokolíkem doprava a na římsu, po které doleva ke 3.kruhu. Krátce vlevo vzhůru do veliké díry a stěnou ke 4.kruhu. Vlevo do krátké spáry a na vrchol.
 19. Waldrauscherova cesta VIIc, Karel Krombholz, G.Schneider, L.Ryska, 2.6.1963. Úplně vlevo v údolní stěně V věže spárou na římsu. Žebrem na další římsu a po ní vlevo k hodinám ve V stěně. Stěnou vpravo a žlabem ke kruhu. Traverz vlevo kolem SV hrany a stěnou na vrchol.
 20. Východní hrana VIIb. Petr Laštovička ml., L.Černý, P.Štěpán, P.Laštovička st., 29.5.1991. JV hranou, nástup mírně zleva, nahoře vpravo na vrchol.
 21. Jihovýchodní cesta V, Rudolf Hanke, A.Guth, F.Ellmerich, W.Agly, 6.9.1924. Vpravo v J stěně V věže šikmo vpravo na balkónek ve V stěně. Vlevo skloněným komínem na římsu a jako st.c. krátkou spárou na další římsu. Traverz vpravo na hranu a tou na vrchol.

 

8.Kleopatra

 1. Stará cesta II, Kurt Nitzschmann, 4.8.1937. Od Z do sedla, hranou na předvrchol a stěnou na vrchol.
 2. Dolní varianta II, Heinz Weigel, 9.4.1972. Ze sedla vpravo spárkou na předvrchol.

  Horní varianta I. Z předvrcholu průlez dírou do S stěny a na vrchol.

 3. Řeznická sobota VI. Karel Bělina, K.Frič, 29.3.1980. Vpravo od Německé cesty po římse doleva a stěnou ke kruhu. Stěnou a šikmou spárou do kouta, tím na plošinu a koutovou spárou na předvrchol. St.c. na vrchol.
 4. Údolní cesta V, Günther Lehmann, J.Bílek, 3.6.1967. Koutem v údolní stěně pod převis, pak vpravo koutem a stěnou na vrchol.
 5. Německá cesta VII, Günther Lehmann, W.Eckert, M.Knabe, B.Zimmermann, 17.6.1967. Spárou v údolní cestě pod převis, traverz vlevo do žlabu a tím na vrchol.
 6. Východní spára V, Karel Blažek (jištěn zdola), 5.3.1967. Vpravo ve V stěně spárou na balkón. Krátkou stěnou, pak lomenou spárou.
 7. Náhorní cesta V, Helmut Weigel, E.Wrbík, H.Heilmaier, E.Hanke, 3.9.1967. Vpravo na náhorní straně komínem na římsu, traverz šikmo vpravo na výstupek a žebrem na vrchol.
 8. Východní varianta IV. Milan Mocker, F.Mocker, 15.8.1984. Jako Náhorní cesta na výstupek, traverz doprava za hranu, stěnkou vpravo do krátkého komína a tím na velký blok. Východní hranou na vrchol.

 9. Náhodná cesta III, Jan Bílek, 31.8.1968. Ze sedla sestup vpravo k úzkému komínu a tím přes převis.

 

8A.César

 1. Stará cesta II. Od Z přes bloky na plošinu a komínem na vrchol.
 2. Rozporová cesta V. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 2.8.1982. Z plošiny st.c. rozporem mezi hranou věže a hranou masivu na vrchol.
 3. Severozápadní cesta V. Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 15.5.1982. Koutem a komínem u SZ hrany na balkón a vlevo spárou na vrchol.
 4. Varianta V. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 15.5.1982. Ze sedla mezi Césarem a Kleopatrou úzkým komínem nebo vlevo koutem na balkón.

 5. Přeskok 1. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 19.11.2000. Od Z z masivu skokem na vrchol.
 6. Egyptská stěna VI. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 15.5.1982. Jako Varianta Severozápadní cesty krátce koutem, pak doleva na římsu. Traverz 3m vlevo a stěnou na vrchol.
 7. Stínová cesta V. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 15.5.1982. Jako Náhorní cesta na Kleopatru k římse a vpravo přepadem do začátku spáry. Spárou (místy rozporem) na balkón a žlabem na vrchol.
 8. Východní komín III. Miroslav Havlík, K.Bělina, 7.4.1980. Od V komínem na vrchol.
 9. Vzpoura gladiátorů VIIb. Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 4.10.1992. Vpravo v J stěně k borháku, vpravo ke spáře (2.borhák). Šikmo vpravo ke 3.borháku a hranou na předvrchol. Převisem na vrchol.
 10. Náhorní komín II. Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 2.8.1982. Z plošiny st.c. vpravo komínem mezi věží a masivem.
 11. Koutová cesta IV. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 2.8.1982. 4m vpravo od Náhorního komína koutem a dvojspárou v masivu na římsu. Traverz doleva, překrok na předvrchol a krátce na vrchol.

 

9.Schovanka

 1. Stará cesta II. Z masívu sestup do sedla (nebo od JZ výstup komínem). Traverz J stěnou vlevo na Z hranu a tou na vrchol.
 2. Náhorní hrana IV, Jaroslav Uher, J.Sinecký, R.Souček, 27.5.1973. Ze sedla náhorní hranou přímo na vrchol.
 3. Skok z mechu 2. Karel Bělina, M.Havlík, 7.4.1980. Z římsy v masivu na J straně přeskok na vrchol.
 4. Cesta amatérů IV. František Záběhlík, F.Borovka, J.Kostolník, 8.8.1981. Od J komínem na plošinu, překrok do stěny a spárou do díry (hodiny). Rozporem na římsu a st.c. na vrchol.
 5. Kapka krve VII. Miroslav Michlík, L.Švec, 14.7.1981. JZ hranou ke kruhu, stěnou na římsu st.c. (hodiny) a přes převis na vrchol.
 6. Údolní cesta VIIc. Milan Krauskopf, K.Bělina, 4.9.1987. Úzkou J stěnou ke kruhu, pak vpravo podél hrany na římsu. Dále jako Kapka krve.

 

Masiv Mlýnský pytel

 1. Jižní komín III. Od J komínem přímo na vrchol.
 2. Jihozápadní cesta IV. Heinz Weigel, L.Ryska, L.Holpuch, K.Krombholz, 30.9.1973. Cestou (a) do průrvy, traverz vlevo na hranu (hodiny) a tou na vrchol.
 3. Západní spára V. Karel Krombholz, L.Ryska, L.Holpuch, H.Weigel, 30.9.1973. Nástup v pravé části Z stěny. Žlábkem a stěnou šikmo doleva vzhůru na pilíř, odtud vpravo spárou a stěnou na vrchol.
 4. Příplatek za práci VI. Karel Bělina, K.Frič, 26.8.1979. Nástup u SZ rohu věže. Stěnou šikmo doleva ke spáře a tou na plošinu. Doleva do vhloubení a výše spárou přes dva převisy na vrchol.
 5. Severní komín II. Od S komínem přímo na vrchol.

 

10.Viklan

 1. Stará cesta II. Od J komínem mezi věží a masívem do sedla. Spárou na lávku a JV hranou na vrchol.
 2. Jižní cesta IV, Helmut Weigel, Z.Mlezáková, I.Holub, 9.9.1956. Komínem st.c. asi do poloviny, traverz po římse vlevo na hranu a tou na další římsu. Spárou a stěnou.
 3. Jižní žebro V. Jaroslav Houser, Z.Hubka, M.Janšto, V.Stránský, 20.5.1978. V místě odbočení Jižní cesty z komína st.c. vzhůru sokolíkovitým žebrem, pak vlevo spárkou na lávku a středem stěny na vrchol.
 4. Přímá jižní cesta VI, Helmut Weigel, Z.Janků, V.Tůma, 3.8.1958. Buď spárou v J stěně, nebo JV hranou na římsu. Stěnou nejprve vpravo, pak vlevo do spáry Jižní cesty a tou na vrchol.)
 5. Sauna VIIb. Miroslav Matras, M.Havlík, 3.5.1980. Vlevo od JZ hrany stěnou přímo na balkón. Dále hranou nejprve zleva, pak zprava přes mírný převis k dodanému kruhu. Vzhůru ke spáře Jižní cesty a tou na vrchol.
 6. Údolní cesta VI, Erich Wrbík, L.Ryska, B.Fabián, 2.9.1956. Od JZ hrany šikmo vlevo údolní stěnou na S stranu a spárou na balkón (několik m pod sedlem). Sokolíkem na jeho konec a vpravo do díry. Levou spárou na balkón a Z stěnou na vrchol.
 7. Horní cesta II. Dietmar Heinicke, 15.9.1965. Z masivu žlábkem a stěnou sestup do sedla a st.c. na vrchol.

 

11.Krab

 1. Stará cesta II (III), Erwin Esche, G.Merbt, 21.10.1933. Vpravo v J stěně na plošinku a hranou na vrchol.
 2. Jižní cesta V, K.Krombholz, L.Ryska, V.Sláma, B.Fabián, 5.6.1954. St.c. krátce vzhůru, pak traverz vlevo na JZ hranu a tou na vrchol.
 3. Přímá jižní cesta V. Petr Laštovička st., M.Michlík, 17.7.1987. Od paty J stěny JZ hranou pod střechovitý převis a vpravo spárou k nástupu Jižní cesty a tou na vrchol.
 4. Severozápadní hrana VII. Jiří Šlégl, K.Skopec, 23.6.1976. Údolní stěnou na plošinu. Stěnkou vlevo pod převis (hodiny) a převislou hranou na vrchol.
 5. Severní cesta IV, Erich Wrbík, R.Kotala, 23.8.1952. Vlevo v S stěně sokolíkem, pak stěnou vlevo na st.c. a na vrchol.

 

12.Čertík

 1. Stará cesta V. Z náhorní strany.
 2. Severovýchodní stěna VI. Vladislav Nehasil, 2.4.1994. SV stěnou na vrchol.

 

13.Hradní věž

 1. Stará cesta V, Erwin Esche, G.Merbt, 21.10.1933. Ze strže na skalní blok u SV hrany. (Postavením) k hodinám a šikmo vpravo do spáry, tou na vrchol.
 2. Varianta V, Hans Rößler, W.Geburtig, W.Wetzel, H.Heilmaier, 29.6.1941. Od začátku spáry traverz vpravo do žlabu při SZ hraně a tím na vrchol.

 3. Blesková hrana V, špatně jištěno, Helmut Weigel, H.Weigel, Z.Janků, S.Papež, 22.6.1958. St.c. k hodinám, pak šikmo vlevo na hranu a tou na vrchol.
 4. Náhorní cesta VII, špatně jištěno, Helmut Weigel, H.Weigel, K.Krombholz, E.Wrbík, V.Sláma, S.Papež, J.Heřmánek, 26.5.1957. St.c. na skalní blok, (postavením) vlevo do díry a spárou na její konec. Traverz vlevo a stěnou na vrchol.
 5. Přeskok 3/II. Slavoj Hokr, L.Martínek, 11.9.1982. Z masivu přeskok do náhorní stěny a krátce na vrchol.
 6. Jihovýchodní cesta VIIb, Hans Rößler, Willy Geburtig, H.Strecker, 5.10.1941. Od J na balkón v masívu, přepad na lávku v J stěně a šikmo vpravo ke kruhu. Vpravo za hranu a spárou na vrchol.
 7. Varianta VIIb. Jiří Šlégl, K.Skopec, 23.6.1976. Od kruhu stěnou na vrchol.

 8. Jižní cesta VI, K.Krombholz, E.Wrbík, V.Sláma, R.Kotala, 2.6.1957 Cestou d) na lávku v J stěně a sokolíkem šikmo vlevo do díry (kruh). Stěnou šikmo vlevo.
 9. Letní varianta VIIc. Jiří Souček, P.Bednář, 7.7.1985. Vpravo v J stěně ke kruhu a vpravo spárkou na lávku.

 10. Jihozápadní cesta VI, Hans Rößler, W.Wetzel, Willy Geburtig, H.Strecker, H.Heilmaier, 29.6.1941. Jihovýchodní cestou na lávku v J stěně. Po římse traverz vlevo na JZ hranu (balkón) a vlevo od hrany stěnou.
 11. Varianta VI, Karel Bělina, J.Fojtek, 18.6.1966. Od JV hrany šikmo vlevo do úzké spáry, tou vzhůru a traverz vlevo na JZ hranu. Po hraně krátce na balkón.

 12. Bílá paní VIIIa. Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 30.8.1995. Jako Letní varianta na polici. Stěnou přímo přes kruh na vrchol.
 13. Rambo VIIc. Martin Polák, Jiří Souček, V.Nehasil, P.Bednář, J.Paul, 13.12.1986. Vlevo v J stěně trhlinou k 1.kruhu, stěnou do římsy ke kruhu Jihozápadní cesty a stěnou přímo na vrchol.
 14. Střecha nad hlavou VIIc. Milan Krauskopf, Jiří Souček, 20.5.1987. Vpravo od levé údolní SZ hrany spárou, žebrem a stěnou pod převis ke kruhu. Vpravo trhlinou na konec. Traverz doleva na hranu a tou na vrchol.
 15. Mravenčí cesta VIIb, Rudolf Zabilka, K.Štěpka, 12.9.1964. St.c. na skalní blok a asi 6 m vpravo od SV hrany postavením na římsu a traverz vpravo ke kruhu. Traverz vpravo do spáry a tou na vrchol.
 16. Cesta v úprku VIIc, Rudolf Zabilka, J.Uher, 30.5.1966. Mravenčí cestou ke kruhu. Stěnou šikmo vlevo do díry a převislou spárou na vrchol.

 

14.Vosí hnízdo

 1. Stará cesta V (VII), Helmut Weigel, 20.6.1950. Postavením v S stěně do šikmého sokolíku a tím vlevo na balkón. SV hranou na vrchol.
 2. Severovýchodní hrana IV (V), Soňa Čermáková, R.Kotala, J.Tejkal, H.Weigel, 29.8.1950. Zprava nástup na SV hranu a po její levé straně na vrchol.
 3. Jihovýchodní cesta VI, K.Krombholz, V.Černý, K.Hladík, E.Wrbík, 10.6.1962. Cestou d) (bez stavění) k převislé spáře a tou přímo na vrchol.
 4. Červnová cesta VI, R.Kotala, S.Papež, H.Weigel, 14.6.1958. V JV stěně (postavením) k převislé spáře a traverz doleva na balkónek. Stěnou přímo, pak doleva.
 5. Údolní cesta VII, Rudolf Zabilka, Z.Hubka, 28.10.1961. Na údolní straně lámavou stěnou na plošinu a vlevo stěnou na vrchol.
 6. Cesta bez starostí VII (VIIb), Rudolf Zabilka, O.Čužma, R.Ohnesorge, I.Holub, K.Štěpka, 13.9.1964. Vpravo v S stěně šikmo vpravo, pak šikmo vlevo do vhloubení a tím na vrchol.

 

15.Ranní věž

 1. Stará cesta III, Heinz Weigel, 28.9.1974. Komínem v S stěně na plošinu ve V stěně, vpravo na římsu a stěnou na vrchol.
 2. Varianta II. Jan Bílek, 1974. SV hranou na plošinu.

 3. Jihovýchodní hrana IV. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 17.4.1986. Zprava na blok u JV hrany a hranou na vrchol.
 4. Jižní cesta V. Jaroslav Houser, M.Sadi, 26.2.1978. Vlevo v J stěně k převislému žebru a tím na lávku. Stěnou přímo nebo vpravo na vrchol.
 5. Jihozápadní hrana IV. Petr Laštovička st., H.Jirásková, 16.3.1983. JZ hranou přímo na vrchol.
 6. Západní stěna III, Heinz Weigel, 28.9.1974. Vlevo od JZ hrany stěnou na vrchol.
 7. Rosnička VII. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, J.Svoboda, Z.Nehasilová, 17.6.2000. Vpravo v S stěně přímo (kruh) na vrchol.

 

16.Jarní věž

 1. Stará cesta I. Vlevo v J stěně koutem na nakupené balvany a zářezem na vrchol.
 2. Únorová cesta III. Jaroslav Houser, M.Sadi, 26.2.1978. Jako st.c. na balvany, vlevo z rozporu překrok do stěny a podél sokolíků na vrchol.
 3. Jihozápadní cesta III. František Žid, J.Nedvědický, K.Bělina, A.Olexa, 17.6.1978. Jako st.c. na bloky, traverz doleva na JZ hranu a tou na vrchol.
 4. Přeháňka VIIa. Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 30.8.1995. J stěnou přes kruh na J předvrchol. Jako Únorová cesta na vrchol.
 5. Údolní žlab III. Karel Bělina, A.Olexa, J.Nedvědický, 17.6.1978. Vpravo v Z stěně komínem na zarostlou plošinu a vlevo žlabem na vrchol.
 6. Údolní spára IV. Antonín Olexa, K.Bělina, 1.7.1978. Uzavřeným koutem v Z stěně na zarostlou plošinu a vpravo spárou na vrchol.
 7. Březová hrana VIIb. Karel Bělina, F.Žid, A.Olexa, 18.6.1978. SZ hranou ke kruhu, stěnou na římsu a doprava (hodiny), pak hranou, nahoře stěnou na vrchol.
 8. Harlekýn VIIc. Karel Bělina, A.Olexa, 2.7.1978. Středem S stěny podél jemných trhlinek a spárou ke kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 9. Oblá hrana V. Antonín Olexa, F.Žid, K.Bělina, J.Nedvědický, 17.6.1978. SV hranou na vrchol.
 10. Obyčejná hrana VII. Karel Bělina, J.Nedvědický, A.Olexa, F.Žid, 17.6.1978. Vpravo od JV hrany spárou na plošinu, doleva ke kruhu a hranou na vrchol.
 11. Pravá jižní spára VI. Pravou spárou v J stěně.
 12. Levá jižní spára V. Levou spárou v J stěně.

 

16A.Polední věž

 1. Stará cesta II. Heinz Weigel, 28.9.1974. V náhorní (SV) stěně spárou a komínem na vrchol.
 2. Přepad II. Heinz Weigel, 28.9.1974. Z masivu přepad na náhorní hranu a tou na vrchol.
 3. Náhorní spára IV. Heinz Weigel, 28.9.1974. Vlevo v náhorní stěně rozporem na vrchol.
 4. Náhorní kout III. Bohumil Mališ, K.Bělina, V.Pilař, 22.7.1978. Ve V stěně koutovou spárou na pilíř a krátkou stěnkou na vrchol.
 5. Jihovýchodní stěna V. Karel Bělina, R.Meffert, K.Fiala, J.Voděradský, 14.7.1990. JV stěnou přes kruh na pilíř, vlevo stěnou na vrchol.
 6. Koutek klaunů VII. Karel Bělina, V.Pilař, A.Olexa, 2.7.1978. Vpravo v údolní stěně spárou na balkón (kruh). V koutě sokolíkem, pak spárou na pilíř a stěnkou na vrchol.
 7. Údolní komín II. Antonín Olexa, K.Bělina, J.Brouček, J.Mašek, V.Pilař, 2.7.1978. Komínem v údolní stěně.
 8. Zeťákovo trápení VII. Karel Bělina, V.Pilař, 22.7.1978. V SZ stěně spárou, pak vpravo Z hranou ke kruhu. Mírně doleva stěnou na vrchol.
 9. Tchán V. Karel Bělina, B.Mališ, V.Pilař, 22.7.1978. Vpravo od st.c. spárou a doprava na S hranu ke kruhu. Hranou na vrchol.
 10. Tchyně VI. Karel Bělina, V.Pilař, 22.7.1978. Jako Tchán ke kruhu a vpravo šikmou spárou.

 

17.Večerní věž

 1. Stará cesta II, Kurt Nitzschmann, 29.9.1940. Na údolní straně na předskalí, stěnou na lávku a po ní vlevo do komína. Průlez na V stranu a úzkým komínem na vrchol.
 2. Varianta III, Libor Holpuch, M.Holpuchová, Z.Janků, 28.6.1953. U SZ hrany spárou na předskalí a vlevo žlabem do komína st.c.

 3. Údolní cesta IV, Jindřich Strauss, H.Berušková, G.Schneider, F.Kasal, 7.10.1962. Variantou st.c. do žlabu, traverz vlevo za hranu a stěnou na vrchol.
 4. Jonášova cesta VIIb. Karel Bělina, R.Meffert, K.Fiala, J.Voděradský, 14.7.1990. V úzké S stěně převislou stěnou ke kruhu. Krátce vzhůru a doleva do spáry, výše při hraně na vrchol.
 5. Limonádová cesta VIIb, špatně jištěno, Rudolf Zabilka, I.Holub, 6.8.1964. U JV hrany na římsu a traverz vpravo do spárky v blízkosti SV hrany. Spárkou, pak hranou.
 6. Východní cesta VI, špatně jištěno, Erich Wrbík, L.Wrbíková, 23.8.1952. Limonádovou cestou na římsu. Vlevo ve V stěně na další římsu a traverz vlevo k hodinám. Stěnou na vrchol.
 7. Náhorní cesta IV, Karel Krombholz, 29.4.1954. Úzkou náhorní stěnou na odštípnutý blok a pravou hranou na vrchol.

Varianta V, Helmut Weigel, H.Weigel, 1.5.1954. Z odštípnutého bloku vlevo za hranu a stěnou na vrchol.

 

17A.Bukvice (od točny autobusu v Podskalí po pěšině asi 200m severovýchodním směrem)

 1. Stará cesta I. V levé části náhorní stěny.
 2. Žertík SBV VI. Vlevo v J stěně podél trhliny.
 3. Údolní cesta VII. Vlevo v údolní stěně, při tupé hraně, sokolíčkem a výše středem stěny (kruh) na vrchol.
 4. Jede vlak VI. V pravé části S stěny sokolíkem za hranu, dále stěnou podél spáry šikmo vpravo (křížíme Údolní cestu) a při hraně na vrchol.
 5. Severní cesta IV. V levé části S stěny spárou na vrchol.
 6. Přejímka zboží II. Středem náhorní stěny.

 

Masiv Sova

 1. Slibotechna IV. Vladimír Pilař, M.Havlík, 17.10.1981. V J stěně vpravo do komína, spárou šikmo doprava a traverz doleva ke komínu. Hranou, spárou a komínem ke kruhu a dále komínem na vrchol.
 2. Varianta VI. Miroslav Havlík, S.Rulc, 27.3.1982. Od kruhu vlevo zužující se spárou na vrchol.

 3. Otvírání studánek VII. Karel Bělina, Z.Hofmannová, Z.Hubka, 24.3.1979. Nástup z balvanu na J hraně, hranou ke kruhu. Mírně vpravo hranou ke 2.kruhu a krátkou stěnou na vrchol.
 4. Zetka VII. Vladimír Pilař, K.Bělina, 1.5.1979. Středem JZ stěny spárou a stěnou ke kruhu cesty Otvírání studánek, dále pod převis, doleva za hranu na plošinu a spárou podél hrany na vrchol.

 

18.Kukačka (polověž)

 1. Komín III, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 25.8.1963. Komínem mezi věží a masívem.
 2. Sestupová cesta II, Jaroslav Uher, J.Hozák, 15.10.1966. Od JV (10m od Sovy) komínem do sedla za Sovou a sestup k věži. Přepadem na vrchol.
 3. Jižní hrana III, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 25.8.1963. V komíně mezi věží a masivem průchod na JZ stranu, tam komínem, výše J hranou na vrchol.
 4. Varianta IV. Od JZ mezi věží a masivem na plošinu v komíně.

 5. Poslední cesta VII. Vladimír Pilař s druhy, 21.4.1979. Jako Varianta Jižní hrany komínem a doleva ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta V, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 25.8.1963. Na SV straně stěnkou na lávku a traverz vpravo ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 7. Přímá údolní cesta VII, Josef Kozlík, K.Bělina, 16.7.1966. Středem údolní stěny přes převis a vhloubením k dalšímu převisu. Spárou přes převis ke kruhu Údolní cesty a tou na vrchol.
 8. Údolní hrana VII. Karel Bělina s druhy, 1.4.1979. Jako Údolní cesta na lávku a hranou (kruh) na vrchol.
 9. Věčný déšť VIIb. Karel Bělina s druhy, 6.4.1979. Nástup jako Údolní cesta a převislou SZ stěnou (kruh) na vrchol.
 10. Černý děs VIIb. Karel Bělina s druhy, 5.4.1979. Vpravo od cesty (a) stěnou pod slaněním (kruh) na vrchol.

 

Masiv Josefova hlava

 1. Jarní cesta V. Karel Bělina, J.Hoffmann, 18.3.1979. Vpravo od komína mezi Sovou a Josefovou hlavou koutovou dvojspárou k velkému balvanu. Dále vpravo spárami a přepadem a vlastní vrchol.
 2. Hnízdění VII. Karel Bělina, V.Příhoda, 23.5.1982. Komínem mezi Sovou a Josefovou hlavou, v jeho horní části z kouta doleva do stěny ke kruhu. Vzhůru k velkým hodinám, od nich doprava a koutkem na vrchol.
 3. Váhavý střelec IXc, RP Xa. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 14.10.1989. Z vrcholu Sovy stěnou přes dodaný borhák a kruh do sokolíka. Tím přes 2.kruh na konec ke 3.kruhu. Doleva na vrchol.
 4. Gitana VIIIb. Karel Bělina, Roman Brt. Vlevo od Komína na Kukačku spárou, pak stěnou k 1.kruhu. Stěnou vzhůru a doleva spárou ke 2.kruhu. Vlevo převislým koutkem na hranu a vlevo stěnou na vrchol.
 5. Pozvánka VIIIc. Milan Krauskopf, K.Bělina, 15.8.1986. V SZ stěně, vpravo od nástupu cesty Konkláve, spárkami do ploché díry a traverz doprava k 1.kruhu. Stěnou ke spáře a tou (2.kruh) přes převis a stěnou ke 2.kruhu cesty Gitana. Tou na vrchol.
 6. Přímá pozvánka VIIIc. Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., J.Souček, F.Hochwalder, R.Bohman, 26.6.1988. Spárou a stěnou přes kruh přímo k 1.kruhu Pozvánky.
 7. Konkláve VIIb. Karel Bělina s druhy. V S stěně hlubokým koutem až pod velký převis (1.kruh). Traverz doleva za hranu ke 2.kruhu a stěnou na vrchol.
 8. Kult osobnosti VIIIb. Milan Krauskopf, M.Červenka, K.Bělina, J.Souček, 5.9.1987. Vpravo od Planety opic žebrem k 1.kruhu a vzhůru do dalšího žebra (2.kruh), vpravo stěnou (3.kruh) ke spáře a tou na vrchol.
 9. Planeta opic VIIb. Karel Bělina, N.Hnátek, K.Frič, V.Pilař, 25.8.1979. Vlevo v S stěně ruční spárou ke kruhu, traverz vpravo do další spáry a tou ke 2.kruhu. Pod převisem traverz vlevo (hodiny) až na hranu, spárou a oblou hranou na vrchol.

 

19.Stelzigův kámen

 1. Stará cesta II. Friedrich Stelzig, 15.2.1925. Náhorní (V) hranou.
 2. Rozcvička V. Petr Laštovička st., H.Jirásková, 23.4.1983. Vlevo od st.c. jemným vhloubením.
 3. Jihovýchodní cesta IV, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 25.8.1963. Traverz vlevo na hranu a tou na vrchol. Středem JV stěny na vrchol.
 4. Údolní cesta IV, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 25.8.1963. Pravou údolní (JV) hranou zprava pod převis a vpravo komínem na balkón, přepad a spárou později stěnkou na vrchol.
 5. Náhorní cesta IV, Josef Kozlík, K.Bělina, 16.7.1966. Z vrcholu Zbrojnoše sestup J stěnou na balkón. Přepad a spárou na vrchol.
 6. Volání jara VI. Karel Bělina, J.Hofmann, 18.3.1979. Spárou v údolní stěně k hodinám a doleva k 1.kruhu. Stěnou šikmo doleva ke 2.kruhu, spárou šikmo doprava a hranou na vrchol.
 7. Varianta VII. Jan Paul, V.Nehasil, 14.101987. Od 1.kruhu spárou, pak vlevo a další spárou přímo na vrchol.

 8. Severní cesta VI, Zdeněk Hubka, K.Bělina, 2.8.1964. Rozporovým komínem mezi věžemi, pak stěnou ke kruhu. Převislou spárou na římsu a vpravo žlabem.
 9. Kouzelná formule VIIb. Stanislav Šilhán, K.Bělina, F.Žid, 28.5.1978. Krátce rozporovým komínem Severní cesty a doleva k 1.kruhu. Převislým sokolíkem ke 2.kruhu. Doprava k šikmé spáře, tou a výše stěnou na vrchol.
 10. Cesta čertů VII, Josef Kozlík, K.Bělina, 1.6.1969. Asi 2 m vpravo od SV hrany stěnou přes převis a levou spárou na římsu. Stěnou na vrchol.

 

20.Zbrojnoš

 1. Stará cesta II. Z náhorní strany přes nakupené balvany vpravo na údolní stranu a stěnkou na vrchol.
 2. Skvrnitá cesta V, Josef Kozlík, K.Bělina, 1.6.1969. St.c. na nakupené balvany a vlevo zářezem.
 3. Náhorní hrana VIIb. V.Nehasil, V.Domes, J.Pekař, 11.8.1990. Náhorní hranou přes kruh na vrchol.
 4. Cesta ze strže VII, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 1.9.1969. Ze sedla přepad na V hranu, tou krátce vzhůru a traverz vlevo do spáry. Tou pod převis, traverz vpravo, přes převis a šikmou spárkou.
 5. Bohatýrská cesta (Zápas bohatýrů) VII, Josef Kozlík, K.Bělina, M.Mařík, M.Lauda, J.Bitrich, 25.7.1970. Ze soutěsky mezi věžemi spárou šikmo vlevo na balkón a stěnou ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 6. Přechodová cesta 1/III, Dietmar Heinicke, 31.10.1971. Z vrcholu Stelzigova kamene sestup stěnou a žlabem na balkón. Přeskok na balkón a stěnou na vrchol.
 7. Pravá údolní cesta (Cesta malých býků) VII (VIIc), Josef Kozlík, K.Bělina, 1.6.1969. Vpravo v údolní stěně postavením přes velký převis do spáry. Tou vzhůru, pak její pravou větví.
 8. Údolní cesta III, Erich Wrbík, R.Kotala, J.Bílek, 19.4.1964. V údolní stěně komínem, pak stěnou.
 9. Pilířová cesta V. Karel Bělina, Z.Hubka, V.Michálek, 23.4.1964. Vlevo od Údolní cesty lehkou hranou na balkón a spárou na předvrchol. St.c. na vrchol.
 10. Převislá cesta VI. Karel Bělina, J.Hofmann, Z.Charvátová, M.Mařík, Z.Hubka, 24.3.1979. V S stěně převislou spárou do výklenku a stěnou (kruh) na předvrchol. St.c. na vrchol.

 

Masiv Zbrojnošova stěna

 1. Od Stelziga V. Karel Bělina, Z.Hubka, 1.4.1979. Z prostoru mezi Zbrojnošem a Stelzigovým kamenem přes nakupené bloky na plošinu a z ní koutem pod převis. Převisem na vrchol.
 2. Úder do křídel VIIIa. Karel Bělina, J.Klůs, J.Řezníková, 19.5.1989. Z prostoru mezi Zbrojnošem a Stelzigovým kamenem krátkým komínem na pilíř a doprava k 1.kruhu. Trhlinami při hraně ke 2.kruhu. Doprava za hranu a sokolíkem na stupeň ke 3.kruhu. Stěnou na předvrchol. Převisem na vrchol.
 3. Spandavské blues VIIb. Martin Červenka, Milan Krauskopf, 13.11.1987. Ze sedla mezi Zbrojnošem a Zbrojnošovou stěnou vlevo na hranu a tou přes kruh na vrchol.
 4. Cesta oknem V. Karel Bělina, F.Žid, 31.10.1985. Hlubokým výrazným koutem v pravé části stěny. V horní části oknem na vrchol.
 5. Kouzlo Džu-Džu VIIc. Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1986. Vlevo od Cesty oknem trhlinou a spárou ke kruhu. Spárou a výše převislou hranou na vrchol.
 6. Přetržené nitě VIIIb. Milan Krauskopf, K.Bělina, 16.8.1986. Koutem několik metrů vzhůru a traverz vlevo k 1.kruhu. Stěnou a spárkou do žebra a jím vpravo za hranu ke 2.kruhu. Vlevo trhlinami na vrchol.
 7. Polská krev VIIc. Milan Polák, Milan Krauskopf, 12.10.1986. Středem stěny přímo ke kruhu. Podél jemné trhliny, později sokolíkem na římsu. Stěnou přímo přes 2.kruh do spáry a tou na vrchol.
 8. Záhada pro loutky VII. Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1986. Širokou spárou až na římsu. Trhlinami a spárami přes převis na vrchol.
 9. Hra na lišku IV. Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1986. Vpravo od malé věžičky komínem na vrchol.
 10. Průzkumná VI. Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1986. Rozporem mezi věžičkou a masivem, překrok do spáry a tou na plošinu. Dále širší spárou a výše doleva na vrchol.
 11. Ahoj VII. Milan Polák, Milan Krauskopf, Z.Homola, 12.10.1986. Komínem vlevo od nápadné věžičky asi 7m vzhůru. Vpravo traverz na hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol.
 12. Stará cesta III. Karel Bělina, Z.Hubka, 1.4.1979. V koutě spárou a komínem na vrchol.
 13. Melodie podsvětí VIIb. Karel Bělina, F.Žid, 24.4.1986. Vpravo v JZ stěně k 1.kruhu. Stěnou přes římsu ke 2.kruhu. Stěnou při hraně na vrchol.
 14. Zády k zrcadlu VII. Karel Bělina, F.Žid, 24.4.1986. Vlevo v JZ stěně stěnou při hraně na šikmou římsu a z ní přes kruh po hraně na vrchol.
 15. Překřížení VIIb. Milan Krauskopf, K.Bělina, 16.8.1986. Stěnou vpravo od Šikmé spáry do vlevo ubíhající trhliny. Křížem přes spáru ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 16. Šikmá spára VI. Karel Bělina, Z.Hubka, 1.4.1979. Šikmou spárou doprava na hranu. Hranou a lehkým terénem na vrchol.
 17. Májové slavnosti VIIb. Karel Bělina, Václav Krycnar, F.Žid, 17.5.1986. Vlevo od šikmé spáry trhlinou k 1.kruhu. Stěnou do římsy a vpravo ke 2.kruhu. Stěnou a převisem na vrchol.
 18. Listopadová V. Karel Bělina, F.Žid, 31.10.1985. Asi uprostřed Z stěny komínem s vklíněnými bloky na plošinu. Koutovou spárou na vrchol.
 19. Červánky naděje VIIc. Karel Bělina, Václav Krycnar, 25.5.1986. Šikmou spárou do kouta k 1.kruhu. Vlevo koutem a převislou stěnou na římsu ke 2.kruhu. Stěnou a vpravo po hraně na vrchol.
 20. Zelené jaro VIIb. Karel Bělina, V.Krycnar, 25.5.1986. V levé části stěny od krátké trhliny šikmo doprava k 1.kruhu. Stěnou ke 2.kruhu. Trhlinami při hraně a položenou stěnou ke 3.kruhu. Stěnou na vrchol.
 21. Komínová cesta III. Karel Bělina, F.Žid, 7.11.1985. Vlevo od Snadné kořisti komínem na vrchol.
 22. Snadná kořist VIIb. Václav Krycnar, Karel Bělina, F.Žid, 17.5.1986. V levé části stěny stěnou na stupeň ke kruhu. Nevýrazným pilířem a stěnou na vrchol.
 23. Severozápadní spára V. Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1986. Od SZ ruční spárou až na konec. Hranou a stěnou na vrchol.

 

Masiv Karlova stěna

 1. Taneční cesta VII. Karel Bělina, F.Žid, 9.4.1978. V pravé části J stěny sokolíkem na plošinu (kruh). Traverz doleva ke spáře, spárou a komínem na vrchol.
 2. Jižní vítr VII. Karel Bělina, F.Žid, 26.3.1978. Spárou ve středu J stěny přes kruh na vrchol.
 3. Židovská pouť VII. Karel Bělina, F.Žid, 8.4.1978. Vpravo od údolní spáry šikmo doprava a spárou na balkón ke kruhu. Hranou ke 2.kruhu. Nejprve stěnou, spárou a doprava sokolíkem na vrchol.
 4. Pomník VIIIc. Milan Krauskopf, M.Kulda, J.Borňák, P.Červeň, 25.7.1986. Nástup jako Židovská pouť. Pravou částí údolní stěny přímo do zářezu (pod spárkou hodiny). Krok vpravo, vzhůru a vlevo do spárky a jí ke kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 5. Údolní spára VII. Karel Bělina, Z.Drlík, 18.5.1969. Spárou, která protíná celou údolní stěnu přes 3 kruhy.
 6. Zrcadlo nenávisti VIIIb. Petr Laštovička ml., Milan Krauskopf, F.Hochwalder, 25.6.1988. Levou částí údolní stěny do kouta a tím k 1.kruhu. Přes díru do římsy a traverz doleva ke 2.kruhu. Vpravo spárou do kouta a tím k 1.kruhu. Přes díru do římsy a traverz doleva ke 2.kruhu. Vpravo spárou a stěnou přímo na vrchol.
 7. Tudy šly dějiny VIIIb. Miroslav Mikyška, P.Linert, 6.6.1981. Jako Divoký romsdal ke kruhu a šikmo doprava stěnou pod převis (hodiny). Vzhůru ke spárám a doprava ke 2.kruhu. Nejprve vzhůru na hranu a pak stěnou na vrchol.
 8. Divoký Romsdal VIIc. Stanislav Šilhán, Václav Širl, K.Bělina, 7.4.1979. Středem S stěny spárou přes kruh na vrchol.
 9. Severní kout VI. Karel Bělina, V.Pilař, J.Hudeček, 1.5.1975. Velkým koutem od S (kruh) na vrchol.

 

Masiv Volební stěna

 1. Klausův opasek VIIb. Michal Burda, R.Sedliský, 14.7.1998. Libovolně na polici a pravou částí stěny přes 4 borháky na vrchol.
 2. Slizký Lux VIIb. Michal Burda, R.Sedliský, J.Zavřel, 10.7.1998. Přes borhák na polici a středem stěny přes 4 borháky na vrchol.
 3. Zemanův Bamberk VIIIa. Michal Burda, R.Sedliský, 10.7.1998. Jako Slizský Lux na polici a levou částí stěny přes 4 borháky na vrchol.
 4. Grebeníčkova třešínka VIIc. Michal Burda, R.Sedliský, 8.7.1998. Levou hranou přes 4 borháky.

 

21.Hladká věž

 1. Stará cesta VI, Rudolf Hanke, H.Köckritz, 20.8.1922. Spárou v SV stěně.
 2. Chyty na přání VIIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 29.6.1994. Podél V hrany (2 kruhy) na vrchol.
 3. Jihovýchodní cesta VI, Jaroslav Budín, M.Matras, R.Torn, 23.7.1961. Od V hrany traverz vlevo na římsu stěnou ke kruhu. Vlevo hranou, pak stěnou šikmo vpravo (hodiny) na vrchol.
 4. Údolní žlab VIIc, Karel Krombholz, E.Wrbík, R.Kotala, B.Fabián, 30.6.1957. V údolní stěně vpravo do žlabu a tím přes převis.
 5. Ikona VIIc, Karel Bělina (jištěn spolulezcem), 29.8.1976. Ze sedla od SZ hrany traverz doprava ke kruhu. Stěnou šikmo doprava po stupních a výše převislou stěnou na vrchol.
 6. Severozápadní hrana VIIb, nejištěno, Heinz Weigel, 26.8.1960. Ze sedla SZ hranou (nejprve vlevo, pak vpravo od ní).
 7. Kosa VIIb, Karel Bělina, J.Mayer, 9.5.1976. Náhorní (SV) hranou a výše stěnou na vrchol.

 

Masiv Houserův pilíř

 1. Jižní cesta VIIb. Karel Bělina, S.Doležal, B.Chutný, P.Červeň, M.Krauskopf, 2.8.1986. Z balvanu ve V stěně traverz převisem vlevo na polici (hodiny) a vzhůru ke kruhu. Spárou a stěnou na vrchol.
 2. Zlatý sen VIIb. Vladimír Pilař, K.Bělina, J.Hudeček, 8.5.1979. U pravé údolní hrany pravého pilíře několik metrů vzhůru a traverz doleva ke kruhu. Spárou na vrchol.
 3. Varianta VIIc. Prokop Linert, M.Mikyška, P.Petrle, 1980. Vhloubením ve spádnici ke kruhu a dále spárou na vrchol.

 4. Šavlový tanec VIIb. Jindřich Švihnos, T.Švihnos, 3.8.1987. Levou částí pravého pilíře stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 5. Vycházka s děvčaty VIIb. Karel Bělina, J.Řezníková, A.Bodláková, 21.5.1989. Krátce pravým koutem a doprava stěnou k 1.kruhu. Do kouta, jím na římsu a doprava ke 2.kruhu. Stěnou na vrchol.
 6. Údolní kout V. Karel Bělina, J.Řezníková, A.Bodláková, 21.5.1989. Levým koutem na vrchol.
 7. Jihozápadní hrana VIIc. Karel Bělina, Jiří Novák, J.Přibyl, 12.7.1987. Cestou Údolní kout krátce vzhůru a doleva na JZ hranu. Tou přes 3 kruhy na vrchol.
 8. Modrý z nebe VIIc. Milan Krauskopf, P.Červeň, K.Bělina, S.Doležal, B.Chutný, 2.8.1986. Cestou Údolní kout krátce vzhůru. Traverz doleva do středu Z stěny a tou přes 2 kruhy na polici (hodiny) a stěnou přes 3.kruh na vrchol.
 9. Kamarádská cesta VIIb. Jaroslav Houser, Karel Bělina, 2.11.1975. V levé části údolní stěny výrazným koutem na jeho konec (kruh). Traverz doleva ke 2.kruhu a stěnou přímo na vrchol.
 10. Prázdninová Zuzka VIIIc. Vladislav Nehasil, J.Pekař, 24.9.1993. Vlevo v údolní stěně tupou hranou přes 2 kruhy ke 2.kruhu Pokroku. Tím na vrchol.
 11. Pokrok VIIIb. Milan Krauskopf, M.Kulda, S.Hokr, 12.7.1986. V pravé části S stěny ke spárce a jí na konec k 1.kruhu. Přímo na polici a vpravo na hranu. Jí přes 2.kruh ke 2.kruhu Kamarádské cesty a tou na vrchol.
 12. Severní stěna VIIIa. Vladislav Nehasil, Z.Homola, 16.7.1994. S stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 13. Ischias VIIc. Zbyněk Homola, V.Nehasil, D.Nehasil, 9.7.1994. V levé části stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 14. Souhra stínů VIIIc. Vladislav Nehasil, Z.Homola, D.Nehasil, 10.7.1994. Vlevo od Ischiasu tupou hranou přes 3 kruhy na vrchol.

 

22.Poslední věž

 1. Stará cesta IV, Heinz Weigel, H.Weigel, 8.9.1963. Zářezem ve V stěně na římsu, traverz vpravo za hranu a podél ní na vrchol.
 2. Kamarádská cesta V, Josef Kozlík, Karel Bělina, 28.5.1966. Z balvanu na V straně postavením do stěny a tou na vrchol.
 3. Přeskok 2, Dietmar Heinicke (se samojištěním), 31.10.1971. Z masívu na J straně přeskok na vrchol.
 4. Budulínkova cesta VI, Karel Bělina, K.Fiala, 18.5.1969. Od J rozporovým komínem nebo spárou na římsu ke kruhu, vlevo na hranu a po ní na vrchol.
 5. Ranní cesta V, Josef Kozlík, Karel Bělina, 29.5.1966. Ze soutěsky na J straně traverz vlevo za hranou a spárou v údolní stěně.
 6. Petruška VIIb. Pavel Černý, P.Laštovička ml., J.Souček, 21.3.1989. Nástup z levého okraje římsy v pravé části údolní stěny. Stěnou přes 2 borháky vzhůru do římsy a spárou Ranní cesty na vrchol.
 7. Vašíčkova cesta VI, Karel Bělina, Z.Drlík, 18.5.1969. Vpravo v údolní stěně šikmo vlevo do spáry a tou, výše komínem na vrchol.
 8. Rumová přeháňka VIIb. Milan Krauskopf, D.Slánský, R.Rozumek, L.Martínek, 13.10.1985. Levou údolní hranou (2 kruhy) na balkón a dále na vrchol.
 9. Severní stěna VIIb. Středem S stěny přes díry ke kruhu a žlábkem na vrchol.
 10. Severní spára VI, Karel Bělina, Z.Hubka, 9.8.1954. Spárou vlevo od SV hrany na římsu st.c. a tou na vrchol.

 

Masiv Koberec

 1. Obyčejná cesta VIIb. Vladislav Nehasil, P.Homola, L.Freundová, 24.9.1993. Úplně vpravo těsně před Poslední věží. Stěnou a spárou na vrchol (2 kruhy).
 2. Tuhý kořínek VIIc. Vladislav Nehasil, J.Pekař, 25.9.1993. Vlevo od cesty (a) při hraně přes 2 kruhy.
 3. Zalomená spára V. Karel Bělina, B.Mališ, 23.7.1978. Spárou v pravé části stěny na balkón. Vpravo koutem na kazatelnu, z ní doleva a komínem na vrchol.
 4. Gobelín VIIIa. Vladislav Nehasil, Zbyněk Homola, 8.6.1994. Vlevo od Zalomené spáry stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 5. Bohoušova cesta V. Bohumil Mališ, K.Bělina, V.Pilař, 23.7.1978. Převislou stěnou do úzkého komína a jím na velkou plošinu. Dále vpravo spárou na vrchol.
 6. Tapiserie VII. Vladislav Nehasil, Zbyněk Homola, 8.6.1994. Vlevo od Bohoušovy cesty stěnou s převislým nástupem přes 2 kruhy na vrchol.
 7. Široká spára V. Karel Bělina, B.Mališ, 23.7.1978. Širokou spárou vpravo od hrany do veliké jeskyně a komínem na vrchol.
 8. Uzlíček červánků VIIc. Vladislav Nehasil, Z.Plačková, D.Nehasil, 13.9.1993. Vpravo od levé údolní hrany stěnou přes 2 kruhy pod velký převis. Vpravo spárou (3.kruh) přes převis a stěnou na vrchol.
 9. Výstavní cesta VII. Karel Bělina, B.Mališ, V.Pilař, 23.7.1978. Stěnou při hraně přes 2 díry ke kruhu. Přechod doleva do spáry a tou na vrchol.

 

23.Růžová palice

 1. Stará cesta VI, Erich Munzke, R.Noack, B.Herz, 29.5.1909. V náhorní stěně šikmo vlevo na balkón (kruh) a vpravo žlabem na vrchol.
 2. Sluneční vůz VIIIb. Lubomír Kaván, Ladislav Švec, 8.8.1993. Údolní stěnou (3 borháky, kruh) na vrchol (1.borhák dodatečně osazen).
 3. Údolní cesta VII, Paul Schöne, P.Hüttler, T.Ruprecht, 7.5.1911. Východní hranou asi 2 m vzhůru, traverz vpravo do šikmé spáry a tou na římsu ve výši kruhu st.c. (Postavením) stěnou na vrchol.
 4. Vibrační cesta VIIb, Karel Bělina, Z.Hubka, J.Kozlík, M.Lauda, V.Jarolím, 20.6.1970. Vpravo v náhorní stěně do díry, traverz vpravo do převislé spáry a tou na vrchol.
 5. Náhorní cesta VIIb, špatně jištěno, Karel Krombholz, E.Wrbík, 29.6.1957. Středem náhorní stěny do díry, převisem do spáry a tou na vrchol.

 

23A.Doutník

 1. Komínová cesta III. Karel Bělina, M.Bělinová, 8.8.1985. Rozporovým komínem mezi věží a masivem na vrchol.
 2. Ostrá hrana VIIb. Ludmila Matějčková, K.Bělina, J.Budílek, 9.8.1985. Z komína doleva a jemnou trhlinou při hraně na vrchol.
 3. Západní cesta IV. Karel Bělina, J.Budílek, 9.8.1985. Spárou a výše koutem pod slaněním na vrchol.
 4. Belinda VII. Karel Bělina, M.Bělinová, 8.8.1985. Středem Z stěny spárou až na její konec ke kruhu. Doleva a středem stěny na vrchol.
 5. Bílý muž VIIIa. Milan Krauskopf, K.Bělina, P.Červeň, 2.8.1986. Pravou údolní hranou přes 1.kruh ke 2.kruhu a vlevo přes převis do spáry. Tou na vrchol.
 6. Východní cesta IV. Karel Bělina, J.Budílek, 9.8.1985. Spárou, výše koutem na vrchol.
 7. Přeskok 1. Karel Bělina, 8.5.1985. Z masivu skok na vrchol.

 

23B.Privát

 1. Překrok 1. Z masivu překrok na vrchol.
 2. Inkaso V. Karel Bělina, M.Bělinová, 10.8.1985. Komínem od J na plošinu, vlevo spárou, pak stěnou na vrchol.
 3. Varianta III. Milan Mocker s druhy, 10.5.1986. Z plošiny mírně doprava komínem na vrchol.

 4. Řáhno VIIb. Vladislav Nehasil, J.Pekař, Z.Homola, 7.5.1988. Vpravo v J stěně přes převis k 1.kruhu. Přes převis a stěnou (2.kruh) na balkón a pravou hranou na vrchol.
 5. Západní cesta VI. Karel Bělina, J.Budílek, 9.8.1985. U paty věže sokolíkem, výše spárou až na konec zářezu na plošinu (hodiny) a vpravo stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta VII. Karel Bělina, J.Budílek, L.Matějíčková, 9.8.1985. V údolní SZ stěně k sokolíku, jím pod převis (hodiny) a vpravo žlábkem a stěnou na vrchol.
 7. Komínová cesta III. Karel Bělina, M.Bělinová, 10.8.1985. Od SZ komínem na vrchol.

 

24.Labská věž

 1. Stará cesta I. Vlevo v náhorní stěně komínem.
 2. Východní cesta (Jihovýchodní) V, Karel Krombholz, J.Bílek, červen 1960. Asi 4 m vlevo od st.c. sokolíkem a stěnou na balkón. Komínem na vrchol.
 3. Pampelišky VII. Karel Bělina, F.Žid, 23.5.1982. Vlevo od Jihovýchodní cesty spárkou ke kruhu a stěnou šikmo doleva na hranu, tou na vrchol.
 4. Jižní hrana VII. Milan Krauskopf, J.Lorencová, 30.7.1988. J hranou (kruh) na vrchol.
 5. Nebe a dudy VIIc. Roman Brt, Karel Bělina, P.Horák, 17.5.1985. Úplně vpravo v údolní stěně převislou stěnou k sokolíku a tím ke kruhu. Stěnou a přes převis na balkón, spárou na vrchol.
 6. Vousy do nebe VII. Karel Bělina, F.Žid, 23.5.1982. Vpravo od Západního komínu stěnou podél trhlinek ke kruhu. Vzhůru k vodorovnému zářezu, traverz doprava (hodiny) na balkón a spárou na vrchol.
 7. Západní komín II, Zdeněk Janků, H.Weigel, 24.8.1958. Vpravo v údolní stěně komínem na vrchol.
 8. Varianta V. Jiří Šlégl, K.Skopec, L.Stoy, 9.10.1976. Z plošiny v komíně překrok doprava do spáry a tou na vrchol.

 9. Údolní kout VII. Karel Bělina, F.Žid, 29.5.1982. Uprostřed údolní stěny koutem a převislou spárou až na konec, doprava (kruh) do Západního komínu a tím na vrchol.
 10. Údolní hrana VII. Karel Bělina, F.Žid, 29.5.1982. Vpravo od Severozápadní cesty hranou (hodiny) a plošinu pod převisem. Zprava přes převis a vlevo za hranou spárou a stěnou na vrchol.
 11. Severozápadní cesta III, Heinz Weigel, 22.8.1951. Vlevo v údolní stěně spárami na velký balkón a komínem na vrchol.
 12. Brázda nízkého tlaku VIIb. Karel Bělina (jiště zdola), 5.6.1985. Vlevo od Severozápadní cesty stěnou šikmo doleva k 1.kruhu. Vzhůru a doprava na plošinu ke 2.kruhu, stěnou do zářezu, pak přes převis a stěnou na velký balkón. Severní cestou na vrchol.
 13. Severní cesta VI. Karel Krombholz (jištěn zdola), 25.9.1976. Vlevo od SZ hrany převislou spárou na římsu a stěnkou na velký balkón. Severní hranou na vrchol.
 14. Severní spára IV. V S koutě širokou spárou s převislým nástupem na velký balkón a jako Severozápadní cesta komínem na vrchol.
 15. Rašelina V. Petr Laštovička ml., Pavel Černý, 26.6.1985. Vpravo od SV hrany hladkou stěnou (dodaný kruh) pod převis, šikmo doprava a zarostlou stěnou (2.dodaný kruh) na vrchol.
 16. Severovýchodní cesta III, Heinz Weigel, L.Holpuch, 22.8.1951. Vpravo v náhorní stěně spárkou na římsu, traverz doprava do S stěny a tam žlabem na vrchol.
 17. Varianta IV. P.Trhlík, V.Hluchý, 5.11.1981. SV hranou a vpravo krátkým komínem na římsu.

 18. Náhorní spára III, Heinz Weigel, L.Holpuch, 22.8.1951. Severovýchodní cestou na římsu a vlevo spárou.
 19. Náhorní cesta VII. František Žid, K.Bělina, 29.5.1982. Středem náhorní stěny ke kruhu a mírně vpravo stěnou na vrchol.

Varianta VII. Pavel Krupka, Z.Hubka, 3.7.1987. Od K šikmo doleva na vrchol.

 

24A.Kamarádská věž

 1. Stará cesta V. Karel Krombholz, L.Ryska, G.Schneider, 5.9.1976. Ze sedla traverz doleva až do středu údolní stěny a stěnou na vrchol.
 2. Varianta VI. Heinz Kunze, 22.9.1980. Středem údolní stěny spárou přímo do st.c.

 3. Večerní hrana V. Karel Bělina, L.Švec, 22.2.1977. Ze sedla doleva a Z hranou na vrchol.
 4. Severovýchodní cesta V. Günter Schneider, L.Ryska, K.Krombholz, 5.9.1976. Kolem V hrany doprava na kazatelnu a stěnou na vrchol.
 5. Jihovýchodní cesta IV. Günter Schneider, K.Krombholz, 12.9.1976. Z masivu sestup na římsu, přepad a vpravo krátkou spárou na vrchol.
 6. Přeskok 1. Petr Laštovička st., 30.6.1977. Přeskok z masivu na vrchol.

 

24B.Tlustý hrabě

 1. Stará cesta II. Ze strže mezi věží a masivem doprava a spárou na vrchol.
 2. Hladká V. Pavel Černý. Středem náhorní stěnky.
 3. Banánová slupka VIIIa. Ladislav Švec, J.Budílek, 13.5.1992. Vlevo od Hladké přes kruh na vrchol.
 4. Levá alternativa VIIc. Jiří Forman, J.Hovorka, 21.6.1992. Od K doleva a při hraně na vrchol.
 5. Severovýchodní hrana IV. Karel Bělina, L.Martínek, J.Augusta, 2.5.1985. Na začátku strže při hraně přes kruh na plošinu a vpravo po hraně na vrchol.
 6. Žížalí cesta VI. Karel Bělina, L.Martínek, 2.5.1985. Ve V stěně spárou na plošinu a z ní stěnou přes kruh na vrchol.
 7. Východní kout VI. Karel Bělina, M.Bělinová, 6.4.1985. Ve V stěně koutem na plošinu a převislým koutem na vrchol.
 8. Jihovýchodní cesta III. Karel Bělina, M.Bělinová, 7.11.1985. Vlevo od kouta kolem velké borovice na plošinu a jako Severovýchodní hrana na vrchol.
 9. Dietní sousto VIIc. Roman Brt, Karel Bělina, 23.5.1986. Vpravo v údolní stěně spárou na polici a stěnou ke kruhu. Vpravo po hraně na vrchol.
 10. Údolní spára V. Karel Bělina, M.Bělinová, 31.3.1985. Středem údolní stěny spárou na vrchol.
 11. Obezita hrozí VIIb. . Karel Bělina, M.Bělinová, 10.8.1985. Vlevo od Údolní spáry spárou k 1.kruhu. Stěnou do zářezu, doleva ke 2.kruhu a vlevo na vrchol.
 12. Údolní cesta IV. Karel Bělina, M.Bělinová, 6.4.1985. Vlevo v údolní stěně na polici ke kruhu. Stěnou na plošinu a stěnou na vrchol.
 13. Výklenek VIIb. Karel Bělina, L.Martínek, 2.5.1985. V Z stěně přes velký převis do široké spáry a tou na vrchol.
 14. Z louže do bláta VIIb. Petr Laštovička ml., P.Černý, 26.6.1985. Vpravo od Severozápadní spáry hladkou stěnkou do římsy a stěnou na vrchol.
 15. Severozápadní spára IV. Karel Bělina, L.Martínek, J.Augusta, 2.5.1985. Ze soutěsky vpravo při hraně spárou, výše žlabem na vrchol.

 

25.Pavlač

 1. Stará cesta II. Z masívu sestup do sedla a komínem na vrchol.
 2. Ptačí komín II. Milan Mocker, 17.8.1984. Od V komínem mezi masivem a věží do sedla a st.c. na vrchol.
 3. Hledání rovnováhy VIIb. Karel Bělina, L.Marák, 3.11.1984. Vpravo v J stěně přes dvoje hodiny šikmo doleva k 1.kruhu, stěnou do zářezu a převisem ke 2.kruhu. Stěnou podél hrany na vrchol.
 4. Přímé hledání rovnováhy RP VIIIc. Jindřich Švihnos, J.Pekař, 1.6.1991. Vpravo od Měsíčního svitu při hraně přes kruh přímo k 1.kruhu Hledání rovnováhy.
 5. Měsíční svit VIIIc. Pavel Weingartl, Zbyněk Votoček, 22.5.1985. Středem J stěny k 1.kruhu, pak vzhůru a doprav ke kruhu Hledání rovnováhy. Zpět do středu stěny a přes 3.kruh a 4.kruh na vrchol.
 6. Varianta VIIIc. Jindřich Hudeček, P.Černý, 25.9.1985. Od 1.kruhu přímo ke 3.kruhu.

 7. Ledový vítr VIIb. Radim Přibyl, Karel Bělina, L.Marák, M.Danek, 4.11.1984. Vlevo v J stěně širokou koutovou spárou, pak doprava ke kruhu. Stěnou přes stupeň přímo na vrchol.
 8. Piknik IV, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Král, J.Janiš, 12.9.1971. Z terasy v údolní stěně vpravo spárkou na balkón a stěnou.
 9. Trychtýř V, Jaroslav Houser, 12.9.1971. Z terasy v údolní stěně spárou.
 10. Tornádo Lou VIIc. Zbyněk Votoček, K.Bělina, 27.4.1985. Z terasy vlevo od Trychtýře stěnou k 1.kruhu a dále stěnou přes velké hodiny ke 2.kruhu. Vpravo spárou na vrchol.
 11. Brzdná dráha VIIIb. Pavel Weingartl (jištěn zdola), 10.5.1985. Přímo stěnou k 1.kruhu Tornáda Lou a tím k hodinám. Doleva za hranu a lehce na vrchol.
 12. Kombinace VIIIc. Jindřich Hudeček, P.Černý, 25.9.1985. Jako Brzdná dráha k 1.kruhu, jako Tornádo Lou ke 2.kruhu a vlevo stěnou na vrchol.
 13. Houpačka V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Král, J.Janiš, 12.9.1971. Z terasy v údolní stěně vlevo spárou na předvrchol a stěnou.
 14. Twist na hraně VIIb. Karel Bělina, L.Matějíčková, M.Bělinová, 10.8.1985. V levé části J stěny spárou vzhůru a doleva k 1.kruhu. Stěnou krátce vzhůru, doleva za hranu a stěnou na plošinu. Po hraně (2.kruh) na terasu a jako Piknik na vrchol.
 15. Dlouhý kout IV. Karel Bělina, J.Šimková, 25.11.1984. Z dolní terasy v údolní stěně vpravo spárou do kouta a tím na horní terasu. Jako Piknik na vrchol.
 16. Lahůdková cesta VII (VIIb). Jaroslav Houser, J.Hanuš, H.Skopec, J.Krausová, 20.9.1975. Od paty údolní stěny šikmo doprava stěnou na dolní terasu. Krátce jako Dlouhý kout, pak vlevo podél hrany pod převis (hodiny). (Postavením) přes převis, stěnou na plošinku a spárou na předvrchol. Z horní terasy jako Trychtýř na vrchol.
 17. Sousedské vztahy RP VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 5.9.1999. 6m vpravo od cesty Koryto stěnou přes 4 kruhy na vrchol předskalí. Libovolně na vrchol.
 18. Koryto V. Karel Bělina, J.Houser, 2.11.1975. Z dolní terasy v údolní stěně vlevo spárou na horní terasu a jako Houpačka na vrchol.
 19. Klikatá spára V. Jaroslav Houser, K.Bělina, 2.11.1975. Vlevo od Koryta klikatou spárou na horní terasu a jako Houpačka na vrchol.
 20. Dívčí cudnost VIIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 3.5.1997. Vlevo od Klikaté spáry přes převis (dodaný kruh) podél tupé hrany (2.kruh) na předskalí. Houpačkou na vrchol.
 21. Drbny na pavlači VIIc. Dalibor Slánský, K.Bělina, 9.5.1985. U Z hrany převisem do spáry, tou a stěnou ke kruhu. Stěnkou k hodinám, přes převis a hranou na horní terasu. Jako Houpačka na vrchol.
 22. Jde slunce spát VIIb. Karel Bělina, Dana Křížová, 5.5.1985. V Z stěně krátkou spárou na zarostlou plošinu a vlevo hranou (hodiny) kruhu. Hranou na vrchol.
 23. Severozápadní bok V. Karel Bělina, L.Bednář, 2.5.1975. Vlevo od cesty Jde slunce spát na vrchol.
 24. Komín II, Zdeněk Hubka, A.Staňková, Jaroslav Houser, J.Janiš, 12.9.1971. Od Z komínem mezi věží a masívem do spáry a tou na předvrchol. Stěnou na vrchol.

 

Masiv Žlutý pilíř

 1. Lubošovy narozeniny VI. Karel Bělina, L.Martínek, J.Augusta, 9.5.1985. Vpravo ve V stěně spárou až na konec (kruh). Stěnou přes hodiny na vrchol.
 2. Podkovák VIIb. Karel Bělina, R.Mitréga, 11.5.1985. Spárou úzkého středního pilíře V stěny na balkón. Stěnou ke kruhu. Hladkou stěnou na vrchol.
 3. Boží lávky VIIc. Pavel Weingartl, Karel Bělina, L.Martínek, D.Slánský, 10.5.1985. Žlutým koutem krátce vzhůru a doprava k 1.kruhu. Stěnou k sokolíku a jím ke 2.kruhu. Doleva ke hraně na velkou římsu ke 3.kruhu. Přes převis a stěnou na vrchol.
 4. Varianta VIIc. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 22.4.1995. Hranou přes kruh přímo k 1.kruhu cesty Boží lávky, tou na vrchol.

 5. Žlutý kout VII. Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Janiš, 11.9.1971. Spárou a koutem na vrchol.
 6. Bílá vrána VIIIa. Milan Krauskopf, M.Kulda, J.Borňák, 25.7.1986. Vlevo od Žlutého koutu stěnou na pilířek k 1.kruhu. Hranou přes 2.kruh na polici (hodiny) a spárkou přes převis na vrchol.
 7. Zapeklitá komedie VII. Karel Bělina, D.Lošták, 17.11.1985. Z velkého bloku mezi pilířem a stěnou krátce vzhůru a doprava k 1.kruhu. Stěnou do díry a vlevo do vhloubení (do vnitřního prostoru mezi pilířem a stěnou). Doprava stěnou ke 2.kruhu. Koutovou spárou na vrchol pilíře. Převisem a stěnou na vrchol.
 8. Myší díra VII. Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Janiš, J.Král, 11.9.1971. Spárou nebo komínem do vnitřního prostoru mezi pilířem a stěnou. Stěnou do díry a průlezem na vrchol.
 9. Bivaková cesta VIIb. Jiří Janiš, K.Bělina, J.Houser, L.Kuba, 13.8.1971. Z pravé údolní hrany doleva do spáry a tou přes kruh na balkón. Pravou hranou pilíře na vrchol.
 10. Noční baletka VII. Karel Bělina, J.Janiš, 16.7.1972. Levou spárou na balkón a levou hranou pilíře na vrchol.
 11. Zimní pohoda VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 8.12.1986. 6m vlevo od vlastního pilíře otevřeným koutkem do výklenku a vpravo žlábkem na hlinitou lávku. Přímo vzhůru spárou na vrchol.
 12. Přepůlená VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 8.12.1986. 8m vlevo od vlastního pilíře koutkem k bříze a kolem dalších dvou bříz vzhůru na hlinitou lávku. Koutem pod střechovitý převis a vlevo od něj stěnou na vrchol.

 

Masiv Mlok

 1. Hra na vojáky VII. Karel Bělina s druhy. Středem údolní stěny ke kruhu, stěnou a vpravo žlabem na vrchol.

 

25A.Mrňous

 1. Stará cesta II. Krátkou náhorní hranou.
 2. Zamlžený brejle VII. Karel Bělina s druhy. Údolní hranou nebo vpravo převislou stěnou ke kruhu a stěnou na vrchol.
 3. Varianta V. Z pravé (J) stěny traverz vlevo ke kruhu.

 4. Houslový klíč VI. Karel Bělina s druhy. Středem S stěny.

 

26.Duhová věž

 1. Stará cesta III. Ze strže šikmo vpravo na balkón, pak buď vlevo spárou, nebo vpravo stěnou na vrchol.
 2. Varianta III, Miroslav Šín, H.Brauer, 22.10.1966. Z balkónu traverz vpravo do údolní stěny a tam na vrchol.

 3. Severní cesta III, Rudolf Zabilka, 16.10.1966. Náhorní stěnou šikmo vlevo.
 4. Východní cesta VII, Karel Bělina, J.Kozlík, 31.5.1969. Z balvanu u levé náhorní hrany vlevo za hranu a šikmo vlevo na římsu. Převislou hranou na vrchol.
 5. Vlčí mlha RP IXc. Jiří Souček (jiště zdola), 23.8.1988. V stěnou šikmo doleva přes 2 borháky na balkón a libovolně na vrchol.
 6. Cesta z nouze VIIIa. Jan Šimon, Stanislav Šilhán, L.Škalda, 26.9.1978. Pravou údolní hranou ke kruhu. Vlevo a pak vpravo stěnou do spárky a tou na vrchol.
 7. Šepot květin VIIc (VIIIa), Rudolf Zabilka, Zdeněk Hubka, Václav Širl, 19.8.1967. V údolní stěně šikmo vlevo k 1.kruhu, stěnou ke 2.kruhu a dále středem stěny.
 8. Zuby nehty VIIc (VIIIb), Rudolf Zabilka, K.Paul, M.Vogel, Václav Širl, 26.8.1967. Levou údolní hranou k 1.kruhu a dále do díry. Traverz vlevo (hodiny) ke 2.kruhu a hladkou hranou, pak stěnou.
 9. Varianta VIIIa. Bernd Arnold, G.Lamm, J.Cruse, G.Ludewig, 6.6.1981. Z díry nad 1.kruhem přímo vzhůru (dodaný kruh), žebrem a stěnou na vrchol.

 10. Křížová cesta RP VIIIc. Jindřich Hudeček (jištěn zdola), 27.6.1981. SZ hranou (kruh) přímo ke 2.kruhu Zuby nehty a tou na vrchol.

 

Masiv Duhová stěna

 1. Jihovýchodní spára IV. Vpravo v JV stěně levou ze dvou spár na vrchol.
 2. Širočina VI. Karel Bělina, M.Bělinová, 31.10.1985. Středem JV stěny ze spodní části spárou na polici. Širokou spárou přes kruh na vrchol.
 3. Duha VIIb. Roman Brt, Karel Bělina, 23.5.1986. Z police v JV stěně převislou stěnou přes římsu, dále úzkou spárou, výše krátce stěnou na vrchol.
 4. Přes římsu VII. Karel Bělina, M.Bělinová, 15.10.1984. V levé části V stěny spárou přes římsu, dále úzkou spárou, výše krátce stěnou na vrchol.
 5. Kapky deště VIIb. Karel Bělina, S.Hokr, 8.9.1985. V levé části JV stěny ze spodní části dvojspárou na polici (jištění). Převislou spárou ke kruhu vlevo stěnou na vrchol.
 6. Štafeta VIIIa. Milan Krauskopf, S.Hokr, J.Souček, 30.5.1987. Z police u J hrany sokolíkem (dodaný kruh) přes převis a doleva ke 2.kruhu. Stěnou přímo vzhůru ke 2.kruhu Galerie žebráků a touto cestou na vrchol.
 7. Rána do hlavy VIIc. Milan Kulda, Milan Krauskopf, Z.Hubka, 5.7.1986. Komínem vpravo od Galerie žebráků na jeho konec, vzhůru a zleva k 1.kruhu. Stěnou do ploché díry (hodiny) a přímo ke 2.kruhu (1.kruh Galerie žebráků). Stěnou pod střechovitý převis a vpravo ke 3.kruhu (2.kruh Galerie žebráků). Dále jako Galerie žebráků na vrchol.
 8. Galerie žebráků VII. Karel Bělina, J.Janiš, 4.9.1970. Údolním komínem na ostruhu a šikmo vpravo do díry (kruh). Vpravo pod převis na hranu (2.kruh) a žlábkem na vrchol.
 9. Údolní cesta V. Karel Bělina, Z.Hubka, 17.7.1971. Údolním komínem a širokou spárou ve středu stěny na vrchol.
 10. Chudoba VIIIb. Milan Kulda, Milan Krauskopf, J.Suchomel, 6.7.1986. Jako Galerie žebráků na ostruhu a vlevo přes hroty k 1.kruhu. Vzhůru a šikmo doleva ke 2.kruhu. Stěnou pod převis a vlevo přes něj na vrchol.
 11. Krok od ráje VIIIb. Milan Krauskopf, Petr Laštovička ml., M.Komrska, F.Hochwalder, R.Bohman, 25.6.1988. Vpravo od nástupu Poledního žáru převislou stěnou přes 3 kruhy ke 2.kruhu Chudoby. Tou na vrchol.
 12. Polední žár VIIc. Karel Bělina, J.Janiš, J.Hradecký, 6.7.1971. Spárkami a stěnou v levé části údolní stěny ke kruhu. Spárou přes převis (2.kruh) na vrchol.
 13. Sluneční hrana VIIc. Karel Bělina, J.Janiš, J.Hradecký, 6.7.1971. Od 1.kruhu Poledního žáru traverz doleva na hranu. Po ní přes kruh na vrchol.
 14. Koutová spára VII. Karel Bělina, J.Svoboda, 6.7.1971. Z terasy od SZ velkým koutem v pravé části stěny na vrchol.
 15. Lovecká cesta VII. Karel Bělina, J.Svoboda, 6.7.1971. Vlevo od Koutové spáry dvojspárou, výše spárou přes převis na vrchol.
 16. Široká spára V. Karel Bělina, Z.Hubka, 17.7.1971. Středem stěny širokou spárou na vrchol.
 17. Útěk před bouří VIIb. Karel Bělina, Z.Hubka, 16.6.1974. V levé části stěny na malou plošinku ke kruhu. Stěnou na vrchol.

 

27.Vezír (polomasív)

 1. Stará cesta I. Z náhorní strany vhloubením.
 2. Cesta poopiční žízně II. Jaroslav Krtek, 15.6.1986. Asi 3m vlevo od st.c. stěnou přímo na vrchol.
 3. Jihovýchodní hrana V, Karel Bělina, 18.7.1971. Z balvanu JV hranou.
 4. Z černé komnaty VIIc. Karel Bělina, Václav Krycnar, Leoš Smejkal, 25.5.1986. Vpravo v J stěně z kouta do vodorovné díry. Z ní doleva stěnou (hodiny) ke kruhu. Stěnou a trhlinou na vrchol.
 5. Zalomená spára VII, Karel Bělina, Z.Weingartl, 14.7.1971. Z jižní strany traverz vlevo na velkou plošinu. Pravou koutovou spárou vzhůru, pak vlevo na římsu (kruh). Spárou a stěnou na vrchol.
 6. Jižní spára VII, Karel Bělina, Z.Weingartl, 14.7.1971. Spárou v J stěně na velkou plošinu. Převislou spárou, výše komínem.
 7. Sedm větrů VIIc, Jiří Janiš, Karel Bělina, Z.Weingartl, Z.Hubka, 17.7.1971. Úzkou spárou v J stěně do vodorovného zářezu a traverz vlevo na balkón (kruh). Hranou na vrchol.
 8. Varianta VIIIa. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 9.8.1981. Od vodorovného zářezu stěnou přes kruh přímo.

 9. Aladinova lampa VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 10.8.1981. 3m vlevo od nástupu cesty Sedm větrů šikmou spárou doleva do díry, vzhůru do další díry (kruh). Stěnou přímo, pak vlevo na hranu a tou na plošinu cesty Sedm větrů.
 10. Cesta racků VIIb, Jiří Janiš, Karel Bělina, K.Thomas, Z.Hubka, 22.5.1971. Od JZ sokolíkem a stěnou na lávku. Z levého okraje stěnou, pak sokolíkem k 1. a 2.kruhu. Stěnou vpravo na římsu a hranou (3.kruh) na vrchol.
 11. Varianta VIIc. Jiří Souček, M.Krauskopf, 7.5.1988. Vpravo od nástupu Údolní cesty trhlinou a hranou (kruh) na velkou plošinu.

 12. Údolní cesta VI, Václav Širl, L.Oujezdský, 22.5.1971. Vpravo v údolní stěně sokolíkem a stěnou na velkou plošinu a vlevo hlubokým koutem na vrchol.
 13. Stromboli VIIIa. Milan Krauskopf, J.Souček, 7.5.1988. Vlevo od nástupu Údolní cesty stěnou (kruh) na velkou plošinu. Hranou přes 3 kruhy ke 3.kruhu Cesty racků.
 14. Ratata VIIIa (VIIIb). Jiří Slavík, Jan Šimon, 17.3.1979. Vlevo v údolní stěně (stavěním) úzkou trhlinou, která se výše rozdvojuje na velkou plošinu. Sokolíkem a spárou na konec a stěnou šikmo doprava ke kruhu Zalomené spáry. Tou na vrchol.
 15. Západní spára VI, K.Bělina, J.Hradecký, V.Vilím, 8.7.1971. Vlevo v Z stěně do komína a tím pod převis (kruh). Spárou na balkón a komínem na vrchol masívu. Jako přepad na vrchol.
 16. Kartágo VIIc. Jiří Souček, Milan Krauskopf, P.Bednář, Z.Hubka, 9.5.1987. Stěnou vlevo od Západní spáry přes 4 kruhy na vrchol masivu. Jako přepad na vrchol.
 17. Přepad II. Od S z balvanu přepad a stěnkou na vrchol.
 18. Pepsi VI. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 25.6.2000. Asi 5m vpravo od st.c. stěnou přímo na vrchol.
 19. Dusno III. Martin Grüner, M.Mocker, V.Budínský, L.Fojtík, 12.7.1987. Asi 2,5m vpravo od st.c. stěnou, výše žlabem na vrchol.

 

28.Želva

 1. Stará cesta I. Od J do sedla a odtud buď komínem, nebo stěnkou vlevo od něho na plošinu. J hranou na vrchol.
 2. Hadí cesta VII. Zdeněk Weingartl, R.Sedliský, P.Weingartl, M.Cach, I.Nový, 8.10.1977. Z předskalí na st.c. doprava ke kruhu. Dále šikmo vpravo stěnou na vrchol.
 3. Žertík V. Karel Bělina (jištěn zdola), 8.11.1984. V JV stěně doleva na stupeň ke kruhu. Sokolíkem doprava na lávku a z ní vpravo stěnou na plošinu st.c., tou na vrchol.
 4. Jihovýchodní cesta IV, Helmut Weigel, L.Balíčková, 23.6.1956. Vlevo v JV stěně dole převislou spárou, pak komínem na plošinu. St.c. na vrchol.
 5. Jižní spára V, Karel Krombholz, H.Weigel, 18.9.1954. Vpravo (? vlevo) v J stěně komínem, pak spárou na plošinu a st.c. na vrchol.
 6. Žabí oči VIIb. Karel Bělina, M.Procházka, 16.7.1976. Vlevo od Jižní spáry hranou a sokolíkem ke kruhu. Stěnou a výše spárou, na jejím konci doleva a stěnou na vrchol.
 7. Renatina cesta VIIb, Rudolf Zabilka, K.Štěpka, 12.4.1966. Z lávky v J stěně traverz stěnou vlevo (kruh) až za hranu a spárou ke 2.kruhu. Vpravo přes převis a stěnou na vrchol.
 8. Flóra VIIc. Karel Bělina, F.Žid, M.Vogel, J.Munde, 24.4.1982. V J stěně koutkem a stěnou k 1.kruhu a přímo přes 2.kruh a 3.kruh na vrchol.
 9. Skleněný fotbal IXc. Jiří Slavík, Petr Slanina, 12.9.1992. 4m vpravo od Fénixe stěnou přes 2 kruhy k 1.kruhu Renatiny cesty. Dále stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 10. Krankova hrana IXb, RP IXc. Jiří Slavík, Petr Slanina, 6.6.1992. Nástup jako Fénix k 1.kruhu. Vpravo stěnou přes 2.kruh do díry. Podél hrany (2 kruhy) a doprava k 5.kruhu Skleněného fotbalu a tím na vrchol.
 11. Fénix VIIIc. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, L.Škalda, 16.5.1981. Asi 5m vpravo od nástupu Údolní cesty stěnou k 1.kruhu, vlevo hranou a stěnou k 2.kruhu. Stěnou do spáry Renatiny cesty a tou na vrchol.
 12. Údolní cesta VII, Karel Krombholz (jištěn zdola), 1.5.1954. Uprostřed údolní stěny otevřeným zářezem šikmo vlevo k 1.kruhu a sokolíkem ke 2.kruhu. Spárou a stěnou.
 13. R-varianta VII. Rudolf Zabilka, Z.Hubka, 10.3.1961. Vlevo od nástupu spárou na její konec a traverz doprava k 1.kruhu.

 14. Vzpoura proti králi VIIIa. Karel Bělina, Ladislav Škalda, 15.5.1982. Vlevo od nástupu Údolní cesty stěnou (kruh) doleva ke spáře a doprava k 1.kruhu Údolní cesty. Stěnou šikmo doprava k odštěpu, jím vzhůru a výše stěnou ke 3.kruhu. Stěnou dále ke 4.kruhu pod převis. Převisem a stěnou přímo na vrchol.
 15. RH faktor VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 16.6.1979. Jako R-varianta na konec spáry, pak přímo stěnou přes 2 kruhy a podél trhlin na lávku. Dále jako Hladká hrana na vrchol.
 16. Hladká hrana VIIb, Jaroslav Budín, R.Torn, 2.9.1961. Zleva přes hodiny nástup na S hranu a tou (1.kruh) na lávku. Nejprve vpravo, pak vlevo nad převis ke 2.kruhu. Stěnou (postavením) na vrchol.
 17. Vzdušná cesta VIIIb. Manfred Vogel, K.Bělina, K.Thomas, 9.5.1982. Ze strže v S stěně spárou do díry a doprava k 1.kruhu. Sokolíkem na konec, traverz doprava a vzhůru na polici (křížem přes Hladkou hranu a Severní cestu). Stěnou vzhůru a doleva ke 2.kruhu. Stěnou vzhůru a doleva na balkónek a ke 3.kruhu a stěnou na vrchol.
 18. Severní cesta III, Karel Krombholz, 2.9.1961. Z náhorní strany traverz vpravo za hranu a koutem na lávku Hladké hrany. V údolní stěně šikmo vpravo.
 19. Éta VIIIc. Pavel Rýva (jištěn zdola), 4.12.1999. U pravé hrany náhorní stěny přes 3 borháky zprava na vrchol.
 20. Stínová cesta VIIc, Rudolf Zabilka, J.Bílek, 12.8.1965. Náhorní stěnou šikmo vpravo ke kruhu a vpravo stěnou při hraně na vrchol.

 

Masiv Krunýř

 1. Převislá cesta VIIb. Karel Bělina, Roman Brt, 17.5.1985. V náhorní stěně ke kruhu a spárou na vrchol.
 2. Ďáblova spára V. Karel Bělina, J.Mayer, 2.5.1976. Nástup v pravé části Z stěny. Z velkého balkónu pod stěnou do převislé spáry a tou k velkým hodinám. Výše spárou, později stěnou na vrchol.
 3. Osvobození VIIc. Roman Brt, Karel Bělina, P.Binhak, L.Matějíčková, M.Bělinová, 18.5.1985. V pravé části stěny ze zarostlé plošiny stěnou k 1.kruhu. Sokolíkem a stěnou doleva do kouta Ranního chládku. Zde převisem doprava ke 2.kruhu. Traverz pod střechou doprava a stěnou na vrchol.
 4. Ranní chládek VI. Karel Bělina, Jaroslav Houser, 10.4.1974. Západní stěnou přes římsu k 1.kruhu. Stěnou pod převis, traverz vlevo a stěnou vzhůru ke 2.kruhu. Stěnou několik metrů vzhůru a doprava do koutové spáry a tou na vrchol.
 5. Varianta VI. Jaroslav Houser, K.Bělina, M.Michlík, 18.4.1976. Od 2.kruhu cesty Ranní chládek přímo stěnou ke spáře a tou na vrchol.

 6. Nitranský kníže VII. Karel Bělina, J.Mayer, 2.5.1986. V levé části stěny ze svahu členitou spárou na stupeň k 1.kruhu. Stěnou na zarostlou plošinu. Vpravo trhlinami na balkónek ke 2.kruhu. Vlevo spárou pod převis, doprava na vrchol.

 

Masiv Mrtvá stěna

 1. Psycho VIIb. Stanislav Šilhán, Karel Bělina, F.Žid, 27.5.1978. V pravé části stěny jemnou trhlinou v blízkosti hrany do díry. Spárou, výše přes převislé stupně šikmo doleva ke kruhu. Stěnou do římsy, přechod doleva do koutové spáry a tou na vrchol.
 2. Předčasný pohřeb VIIb. Karel Bělina, F.Žid, 27.5.1978. Vlevo od cesty Psycho stěnou do převislého koutu a jím na římsu. Stěnou vzhůru do vhloubení, jím šikmo doleva na plošinku ke kruhu. Dále spárou na její konec a doprava do komína. Tím na vrchol.

 

29.Skleněný vrch

 1. Stará cesta II, Heinz Weigel, 21.8.1958. Z masívu sestup do sedla a pravým žlabem na vrchol.
 2. Náhorní žlab II. St.c. do sedla a levým žlabem na vrchol.
 3. Komín III. Od J komínem mezi věží a masivem do sedla a st.c. na vrchol.
 4. Kafr VIIc. František Žid, Karel Bělina, 22.5.1982. Jako Křišťálový traverz do římsy a spárou ke kruhu. Vzhůru do římsy a vlevo hranou na vrchol.
 5. Křišťálový traverz VI, Rudolf Zabilka, V.Širl, P.Štěpán, 21.5.1967. Od J komínem mezi věží a masívem asi do 1/2 výšky, pak stěnou šikmo doleva na lávku v J stěně a po ní traverz do údolní stěny ke kruhu. (Postavením) na JZ hranu a tou na vrchol.
 6. Skleníkový efekt VIIIb. Martin Červenka, J.Švihnos, V.Nehasil, 13.8.1998. Výlomem v pravé části údolní stěny ke kruhu. Přes převis a stěnou přes 2.kruh ke 3.kruhu. Traverz doprava do žlábku a jím na terasu. Přímo žlabem na vrchol.
 7. Lokální umrtvení VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 7.5.1979. Vpravo v údolní stěně výlomem asi 8m a doleva k 1.kruhu. Hranou, pak spárou na balkón, žebrem vzhůru a doprava ke 2.kruhu. Stěnou přímo do spáry a tou (nahoře jako IQ-150) na vrchol.
 8. IQ-150 VIIc, Rudolf Zabilka, V.Širl, 18.8.1967. Od S spárkou k děrám (hodiny), v nich traverz do údolní stěny a tou k 1.kruhu. Hladkou stěnou na lávku, vhloubením na římsu a doprava ke 2.kruhu. Šikmo doprava do díry, spárou asi 8 m vzhůru, pak traverz doprava do další spáry a tou na vrchol. (Od 2.kruhu na vrchol 40 m).
 9. Vějíř VIIb. František Záběhlík, K.Skopec, 16.8.1977. Komínem u SV hrany asi 15m vzhůru, pak doprava na plošinu (1.kruh). Vpravo stěnou na římsu a vpravo hranou (2.kruh) do žlábku, jím a vlevo stěnou na vrchol.
 10. Poslední sníh VI, Karel Bělina, Z.Burián, 11.4.1970. SV hranou pod střechovitý převis a spárou přes dva převisy na balkón. Další spárou šikmo doprava na plošinu a hranou nebo vpravo stěnou na vrchol.
 11. Vrtule VIIb. Karel Bělina, F.Žid, 19.5.1982. Ze strže od Vřesové věže levou spárou na balkón, traverz vpravo a šikmou spárou na další balkón. Stěnou šikmo doprava ke kruhu. Vhloubením a stěnou na vrchol.

 

Masiv Buková stěna

 1. Bláznova kronika VII (VIIb). Jaroslav Houser, K.Bělina, M.Michlík, 18.4.1976. V levé části údolní stěny spárou k 1.kruhu. Přes převis a vodorovným zářezem traverz doprava na hranu. Stěnou a spárkou na její konec. (Stavěním) (2.kruh), pak stěnou a komínem na vrchol.
 2. Klaunova zpověď VIIIa. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 4.5.1982. Jako Bláznova kronika přes převis. Dále přímo podél žlábků na jejich konec a stěnou přes kruh na vrchol.
 3. Slaná spára VI. Karel Bělina, F.Žid, 19.5.1982. Nástup na levém údolním rohu do převislé spáry a výše komínem na vrchol.
 4. Hluboký kout VI. Karel Bělina, B.Mališ, 4.10.1975. Koutovou spárou od S pod převis, dále sokolíkem do komína k hodinám a komínem na vrchol.

 

30.Vřesová věž

 1. Stará cesta IV, Otto Jüngling s druhy, 21.4.1912. Od SV hrany šikmo doprava a S stěnou na římsu. Stěnou na další římsu k hodinám a stěnou přímo, pak při SV hraně.
 2. Varianta V, Rudolf Hanke, A.Guth, F.Ellmerich, 8.9.1923. Od hodin traverz doprava a žlabem, pak hranou.

 3. Náhorní spára VI, Karel Krombholz, R.Kotala, 27.9.1953. Spárou v náhorní stěně šikmo doleva, pak šikmo doprava na vrchol.
 4. Babí léto VIIb, Karel Bělina, J.Paul, J.Houser, 24..1971. Cestou b) do díry, pak vlevo trhlinou ke kruhu. Dále převislou stěnou podél trhlin.
 5. Kristova léta VIIc. Karel Bělina, J.Munde, 8.9.1979. Vlevo v J stěně vzhůru na římsu a doprava k 1.kruhu. Sokolíkem vzhůru, pak doleva ke 2.kruhu a stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta VIIb, Karel Krombholz, R.Kotala, E.Wrbík, B.Fabián, 3.9.1961. Z velkého balkónu na JZ straně stěnou šikmo doleva na hranu a tou ke kruhu. Hranou, pak stěnou.

 

31.Tyršový věže

Jižní věž

 1. Zdeňkova cesta VII, Karel Bělina, Zdeněk Hubka, 22.5.1970. Vlevo ve V stěně spárou na balkón, traverz vlevo do J stěny a sokolíkem ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 2. Cesta mazáků VII, Karel Bělina, Zdeněk Hubka, 22.5.1970. Komínem v J stěně, výše lomenou spárou ke kruhu. Trhlinou na lávku a vlevo sokolíkem, pak stěnou.
 3. Valčík na rozloučenou VIIIb. Zděněk Weingartl, Pavel Weingartl, 18.7.1978. Vlevo v J stěně šikmo doleva k 1.kruhu, stěnou do římsy a traverz doleva do Z stěny. V její levé části stěnou ke 2.kruhu. Nejprve vpravo, pak vlevo ke hraně. Tou a stěnou na vrchol.
 4. Evoluce RP IXa. Petr Laštovička ml. (jištěn zdola), 10.6.1990. Vpravo od JZ hrany stěnou přes 1.kruh do spárky a hranou ke 2.kruhu. Stěnou a žebírkem ke 3.kruhu. Vpravo po hraně (4.kruh) na vrchol.
 5. Nová náhorní cesta VI. Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 25.4.1982. Ze strže od V do sedla a vlevo stěnou na vrchol.

 

Severní věž

 1. Stará cesta II. Ze strže krátce do komína mezi masívem a předskalím, průchod na údolní stranu a vlevo na předskalí. Spárou uprostřed náhorní stěny (nebo vpravo či vlevo stěnou) na vrchol.
 2. Jihovýchodní hrana II. St.c. na předskalí a JV hranou.
 3. Nová jižní cesta IV. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 25.4.1982. Ze strže do sedla pod J vrcholem, JV hranou nebo vlevo stěnou na předvrchol a překrokem na vrchol.
 4. Zapomenutá spára VI, Milan Přibyl, K.Blažek, E.Puncman, J.Přibyl, 24.51970. Z komína mezi věžemi spárou v J stěně, nahoře komínem na předskalí a JV hranou na vrchol.
 5. Varianta II. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 6.5.1988. Asi 7m vpravo od nástupu Zapomenuté spáry stěnou pod přepadlý blok a traverz v komíně doleva do spáry.

 6. Expres VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 3.5.1982. Ze strže mezi Jižní a Severní věží spárou ke kruhu a stěnou přímo na vrchol.
 7. Vyhlídková hrana VI, Jaroslav Uher, J.Hozák, K.Štěpka, 3.6.1966. Z údolní strany komínem mezi věžemi do strže, pak traverz po římse vlevo na hranu a tou (kruh) na vrchol.
 8. Varianta VI. Helmut Paul, D.Fahr, 27.9.1975. Vlevo od komína spárou, koutem a opět spárou k traverzu.

 9. Zkratka VII. Jaroslav Houser, Z.Kropáček, 21.6.1979. Jako Varianta Vyhlídkové spáry spárou k převisu, nad ním stěnou doleva ke spáře a tou na balkón. Stěnou (kruh), spárou a opět stěnou na konec traverzu.
 10. Antigravitační komplex VII, Rudolf Zabilka, V.Širl, 16.4.1967. Nevýraznou JZ hranou asi 10 m vzhůru, šikmo vpravo stěnou k hodinám a koutem pod střechovitý převis k 1.kruhu. Ručkováním vlevo a převislou stěnou šikmo vlevo do spáry. Tou pod druhý převis ke 2.kruhu a spárou.
 11. Bez komplexů RP VIIIa. Petr Laštovička ml., F.Hochwalder, 22.8.1992. Tupou hranou přes borhák a 2 kruhy ke 2.kruhu B-komplexu.
 12. Komplexní řešení RP IXb. Petr Laštovička ml. (jištěn zdola), 18.9.1999. Cestou Bez komplexů ke 2.kruhu B-komplexu. Tím do cesty Antigravitační komplex. Přímo stěnou k borháku a doprava pod převis. Přes převis k římse (borhák) a stěnou na vrchol.
 13. B-komplex VIIc. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, J.Joščík, 20.4.1979. Asi 10m vpravo od Sonáty vertikálního života stěnou a žebrem k 1.kruhu. Šikmo doleva trhlinou přes převis, spárou na římsu a doprava ke 2.kruhu. Nyní buď mírně vpravo nebo vlevo stěnkou k převisu a spárou ke 2.kruhu Antigravitačního komplexu. Tím na vrchol.
 14. Varianta pro Petru VIIIa. Jan Matějček, P.Maniková, 19.5.1996. Jako B-komplex ke 2.kruhu. Mírně vlevo spárou pod převis a stěnou do díry. Traverz vpravo do Antigravitačního komplexu.

 15. Zuzana VIIIc, RP IXa. Jindřich Švihnos, Vladislav Nehasil, 10.7.1999. Vlevo od cesty B-komplex stěnou přes 3 kruhy do trhlinky a tou pod převis (4.kruh). Přes převis a stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 16. Sonáta vertikálního života VIIb, Rudolf Zabilka, V.Širl, Z.Hubka, 20.81967. Vpravo v údolní stěně (postavením) do spáry a tou k 1.kruhu. Levou spárou na plošinu (2.kruh) a koutem přes převis. Traverz vpravo do spáry cesty Antigravitační komplex a tou na vrchol.
 17. Varianta (Sonáta nevolníka) VIIc, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 6.8.1972. Od 2.kruhu koutem k volným blokům, šikmo vlevo do spáry a tou ke 3.kruhu. Spárou a stěnou šikmo vpravo.

 18. Akustická cesta VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 27.8.1980. Tupou hranou vlevo od Sonáty vertikálního života vzhůru a stěnou přes 1.kruh ke 2.kruhu. Vlevo za hranu a přes 3.kruh ke 4.kruhu. Doprava do spáry Sonáty vertikálního života, tou a Sonátou nevolníka na vrchol.
 19. Americká varianta VIIIb. Mark Wilford s druhy, 21.9.1982. Od 2.kruhu Akustické cesty přímo do spáry Sonáty vertikálního života.

 20. Kondiciogram VIIIc. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 17.6.1980. Jako Sedření kůže asi 5m, traverz doprava za hranu a podél ní (1.kruh a 2.kruh) k děrám (3.kruh). Vpravo hranou (4.kruh) na plošinu a hranou ke 3.kruhu Sonáty nevolníka. Tou na vrchol.
 21. Sedření kůže VIIc, Rudolf Zabilka, B.Peschke, V.Kňava, 5.6.1966. Koutem v údolní stěně pod střechovitý převis a vpravo k 1.kruhu. Spárou na její konec a vpravo na balkón ke 2.kruhu. Sokolíkem a spárou ke 3.kruhu a stěnou na vrchol.
 22. Křižovatka osudů VIIIc. Petr Laštovička ml., F.Hochwalder, 19.6.1993. Od 2.kruhu Edity doprava a stěnou přes 3 kruhy, traverz doprava a stěnou za hranu (kruh) na vrchol.
 23. Edita VIIc, Karel Bělina, Z.Hubka, 3.7.1976. Úplně vlevo v údolní stěně komínem a traverz k 1.kruhu. Spárou a doprava ke 2.kruhu. Trhlinou a sokolíkem (3.kruh) a hranou ke 4.kruhu. Převislou hranou k 5.kruhu. Doprava a spárou na polici, výše stěnou na vrchol.
 24. Obušek VII. Karel Bělina, F.Žid, 9.5.1978. Úplně vlevo v údolní stěně přes bloky pod střechovitý převis a doprava k 1.kruhu. Komínem pod další velký převis (2.kruh), převisem do komína a tím na konec, pak stěnou na vrchol.
 25. Severovýchodní cesta IV, Rudolf Zabilka, J.Bílek, 30.7.1966. St.c. na předskalí, traverz vpravo kolem V hrany a stěnou.

 

Masiv Pražská stěna

 1. Turecký meč VIIc. Karel Bělina, F.Žid, 13.5.1978. Komínem mezi Tyršovou věží a Pražskou stěnou asi 15m. Traverz šikmo vlevo k sokolíku pod velkým koutem. Koutovou spárou ke kruhu, stěnou a sokolíkem pod převis. Traverz vpravo za hranu (2.kruh) a lehce na vrchol.
 2. Vzpomínka na Jirku Šlégla VIIc (VIIIa). Karel Bělina, A.Olexa, 17.6.1978. Nástup jako cesta Turecký meč. Po 15m traverz vlevo ke kruhu. Od něj vpravo ke 2.kruhu. Od něj vlevo stěnou a koutkem na hranu (3.kruh). Vpravo (postavením) kolem 4.kruhu na vrchol.
 3. Přímá cesta holubiček VIIIb. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 12.5.1982. Středem stěny podél trhliny a spáry přímo ke 2.kruhu Cesty holubiček. Tou na vrchol.
 4. Cesta holubiček VIIb. Stanislav Lukavský, K.Bělina, J.Hradecký, 13.7.1971. Jako Cikánská spára ke kruhu. Traverz doprava ke 2.kruhu. Spárou a komínem na vrchol.
 5. Bílý teror VIIIa. Karel Bělina, L.Matějíčková, 21.6.1981. Jako Cikánská spára k 1.kruhu, traverz doprava asi 10m k žebru. Od něj šikmo doleva do spáry ke 2.kruhu. Spárou ke 3.kruhu a převislou stěnkou ke 4.kruhu. Spárou vlevo na vrchol.
 6. Cikánská spára VIIb. Stanislav Lukavský, Z.Brabec, J.Svoboda, 4.7.1971. Koutem v levé části údolní stěny pod převis. Vlevo ke kruhu, spárou a stěnou na římsu, komínem na další římsu ke 2.kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
 7. Osamělá spára VIIb. Karel Bělina, K.Kračmařík, 30.6.1971. V S stěně ze strže traverz vpravo ke kruhu. Spárou, později komínem na vrchol.

 

Masiv Ozvěna (Masiv J od sluneční věže)

 1. Cesta pro Kikinu V. Jiří Svoboda, D.Nehasil, 18.6.2000. Vpravo v J stěně spárou, výše komínem pod vklíněný balvan. Průlez do S stěny a žlabem na vrchol.
 2. Jeníkova cesta VIIIa. Vladislav Nehasil, Z.Nehasilová, 8.5.2000. Vlevo v J stěně podél trhliny (kruh), výše stěnou zprava ke 2.kruhu. Stěnou přes převis (3.kruh) a podél trhliny na vrchol.
 3. Meluzína VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 21.5.2000. Od Z zářezem (kruh), výše sokolíkem pod převis (2.kruh). Přes převis stěnou na vrchol.

 

32.Sluneční věž

 1. Stará cesta III, Erich Wrbík, 11.6.1961. Z masívu v blízkosti JV hrany sestup na římsu, přepad a spárou na vrchol.
 2. Lámavá hrana VI. Karel Bělina, P.Nedvědický, 4.4.1976. JV hranou, výše pomocí trhliny přes převis na vrchol.
 3. Jižní stěna VI, Bedřich Fabián, E.Wrbík, 27.8.1961. Vlevo od JV hrany stěnou na vrchol.
 4. Jižní cesta IV, Erich Wrbík, L.Holpuch, 18.6.1961. Asi 4 m vlevo od nástupu cesty Jižní stěna stěnou vzhůru, pak šikmo vlevo.
 5. Jižní spára V, Erich Wrbík, L.Holpuch, 18.6.1961. Vlevo v J stěně spárou na římsu (hodiny) a postavením stěnou na vrchol.
 6. Saint Tropez VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, M.Krauskopf, 25.6.2000. Vlevo v J stěně přímo přes 2 kruhy, výše vlevo podél hrany (3.kruh) na balkón ke 2.kruhu Údolní cesty. Stěnou přímo na vrchol.
 7. Údolní cesta VIIb, Jaroslav Budín, R.Torn, 3.9.1961. Vpravo v údolní stěně spárou ke kruhu. Spárou a stěnou na balkón (dodaný kruh), traverz vpravo a stěnou k velkým hodinám. Vlevo stěnou.
 8. Severovýchodní hrana IV. Karel Bělina, J.Strauss, J.Kašák, M.Poskočilová, W.Tamme, 1.5.1975. Z J strany průchod komínem mezi věží a masivem na SV hranu. Vpravo od hrany, pak přímo hranou na vrchol.
 9. Východní cesta III, Erich Wrbík, L.Holpuch, 18.6.1961. St.c. a přepad, traverz vpravo a stěnou do spáry. Tou na vrchol.
 10. Rozporový komín III. Karel Bělina, J.Strauss, J.Kašák, M.Poskočilová, W.Tamme, 1.5.1975. Od J do komína mezi věží a masivem a v jeho pravé části rozporem na vrchol.
 11. Přeskok 1, Christian Glaser, 12.8.1968. Přeskok z masívu.

 

Masiv prezident

 1. Atentát VIIb. Karel Bělina, Stanislav Šilhán, F.Žid, P.Soukup, 21.5.1978. V pravé části stěny převislou spárou na její konec a traverz doprava ke kruhu. Sokolíkem na velkou plošinu, dále spárou, později žlabem na velké plato. Krátce stěnou na vrchol.
 2. Smyslné pobavení RP IXa. Tomáš Sobotka, Pavel Rýva, 22.4.2000. Vpravo od Smyslů zbavení přes 4 borháky pod převis. Zprava přes převis a doleva ke 2.kruhu Smyslů zbavení.
 3. Smyslů zbavení IXc. Jan Šimon, Josef Rybička, Pavel Kulík, 5.5.1984. Vpravo od Big wall střdem stěny 30m pod velký převis (1.kruh). Šikmo doleva pak doprava nad převis ke spáře (stanoviště) a stěnou šikmo doleva ke 2.kruhu. Šikmo doprava pod převis ke 3.kruhu. Přímo přes převis, stěnou doprava na hranu a tou na vrchol.
 4. Expo 92 IXc. Jiří Slavík, Petr Slanina, 20.6.1992. Vlevo od Smyslů zbavení přes 7 kruhů ke slaňovacímu borháku.
 5. Big Wall VIIIc. Bernd Arnold, G.Lamm, 19.6.1980. Výraznou spárou v údolní stěně (dodaný kruh) do jeskyně (stanoviště). Přes převis spárou ke 2.kruhu. Spárou a šikmo vpravo stěnou k velkým hodinám a přes převis na vrchol.
 6. Lost Arrow IXb, RP Xa. Jiří Slavík, Petr Slanina, M.Kulda, 11.4.1992. Vlevo od Big Wall pilířem, později stěnou přes 7 kruhů.
 7. Dubnový kongres VIIIa. Stanislav Šilhán, L.Škalda, J.Beneš, 20.5.1979. Tupou hranou vlevo od cesty Big Wall 10m vzhůru, vlevo koutem 20m a přechod doleva za hranu (1.dodaný kruh). Traverz vlevo do spáry, tou ke 2.dodanému kruhu. 10m vzhůru, pak vlevo hranou pod vrchol. Doprava do komína a tím na vrchol.
 8. Špekáček IXa. Petr Slanina, J.Slavík, 1992. Stěnou vlevo od cesty Dubnový kongres přes kruh do kouta cesty Dubnový kongres a jím na konec (2 kruhy). Stěnou ke 3.kruhu a šikmo vpravo do cesty Lost Arrow. Tou na vrchol.
 9. Pivo na hrad VIIIc, RP IXa. Martin Červenka, Milan Krauskopf, 30.4.1990. Nástup zcela vpravo v SZ stěně a přes 9 kruhů (křížíme Dubnový kongres) pod vrcholový převis (hodiny). Přes něj na vrchol.
 10. Zákaz kouření IXb, RP IXc. Martin Červenka, Milan Krauskopf, 5.5.1990. Trhlinou vpravo v SZ stěně přes 3 kruhu a dále stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 11. Velká amnestie VIIc. Karel Bělina, J.Frühaufová, 25.11.1990. Středem S stěny převislou, šikmo doprava ubíhající spárou do výklenku (kruh). Spárou ke 2.kruhu Amnestie. Tou na vrchol.
 12. Kotrmelec VIIc. Stanislav Feigl, Václav Šatava, M.Vrkoslav, F.Hebelka, 13.7.2000. Vpravo od cesty Puč stěnou přes 2 kruhy do spáry cesty Agrese a tou na vrchol.
 13. Puč RP VIIIb. Martin Červenka, Milan Krauskopf, 5.5.1990. Vlevo v SZ stěně přes kruh k 1.kruhu Amnestie. Jako Agrese ke 2.kruhu. Stěnou přímo přes 2 kruhy na vrchol.
 14. Amestie VIIc. Karel Bělina, F.Žid, 30.4.1978. Nástup komínem v S stěně. Jím vzhůru a přechod doprava ke kruhu. Dlouhý traverz vpravo do spráy a tou ke 2.kruhu. Spárou vzhůru, přechod doleva do další spáry a tou na vrchol.
 15. Agrese VIIc. Stanislav Šilhán, K.Bělina, F.Žid, 27.5.1978. Od 1.kruhu Amnestie stěnou přímo vzhůru na polici ke 2.kruhu. Krátce doprava a převislou stěnou ke spáře. Tou (3.kruh) na vrchol.

Varianta VIIb. Žub, Gatěk, 8.7.1985. Od 2.kruhu stěnou šikmo doleva (hodiny) na vrchol.

 

Masiv Klášter

 1. Rok síly VIIIb. Jiří Souček, Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., 9.5.1988. Podél pravé hrany masivu stěnou (2 kruhy) ke 3.kruhu. Traverz převisem doleva ke 3.kruhu Quasimoda a stejně na vrchol.
 2. Klenba VII. Jaroslav Houser, K.Bělina, Z.Hubka, 16.5.1976. Úplně vpravo v údolní stěně. Od nástupu šikmo doleva, spárou a stěnou k 1.kruhu. Traverz doleva do spáry, tou až pod klenbu. Stěnou šikmo doleva ke 2.kruhu, dále vlevo do spáry a tou na vrchol.
 3. Quasimodo VIIIb. Miroslav Mikyška, P.Šponiar, P.Petrle, 31.8.1984. Nástup vlevo od Klenby koutem a spárkou. Dále vpravo stěnou pod převis, zleva na hranu (kruh) a stěnou ke 2.kruhu Klenby. Dále pod převis a v něm traverz doprava na hranu (kruh), po ní na vrchol.
 4. Mnišská kutna VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 7.11.1984. Uprostřed Z stěny v malém koutě do spáry, tou do velkého kouta k 1.kruhu. Koutem pod převis ke 2.kruhu. Pod převisem doleva a stěnou nad převisem zpět doprava do spáry a tou do výlezového komína Klenby.
 5. Cesta středem VIII. Karel Bělina, J.Houser, Z.Hubka, 16.5.1976. Středem stěny na římsu, doprava a stěnou ke spáře. Stěnou šikmo doprava k další spáře, tou a sokolíkem na konec a překrok vlevo ke kruhu. Vpravo stěnou a spárou na vrchol.
 6. Široká spára V. Jaroslav Houser, K.Bělina, 15.5.1976. V údolní SZ stěně spárou šikmo doprava vzhůru do komína a tím na vrchol.
 7. Biskupská čepice VII. Jaroslav Houser, K.Bělina, S.Lukavský, J.Polák, 15.5.1976. Cestou Široká spára 15m vzhůru, pak doleva a stěnou přes několik převisů na lávku (kruh). Doleva a hranou na vrchol.

 

Masiv Vyšehrad

 1. Přemysl Oráč V. Jaromír Masner, F.Mezera, 22.6.1984. Nástup vlevo od velkého kouta. Trhlinou na polici (stanoviště). Doleva a převislou hranou na předvrchol. Výšvihem na vrchol.

 

Masiv Budík

 1. Velký kout V. Karel Bělina, M.Bělinová, 11.5.1985. Vpravo v J stěně spárou do hlubokého kouta a jím až pod vrcholový převis. Stavěním a stěnou na vrchol.
 2. Přesný čas VII. Karel Bělina, M.Bělinová, 11.5.1985. Vlevo od Velkého kouta spárou, která výše zahýbá vpravo, až do římsy. Převisem a vhloubením ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 3. Stržené péro VII. Karel Bělina, M.Polák, M.Polák, 19.5.1985. Těsně vlevo od cesty Přesný čas podél jemné spárky na římsu k 1.kruhu. Vlevo nevýraznou spárou a výše stěnou ke 2.kruhu, doprava do spáry, tou na předvrchol a stěnou na vrchol.
 4. Hluboký kout V. Karel Bělina, M.Bělinová, 19.5.1985. Vlevo v J stěně spárou na balkón a koutem pod převis. Přes něj vpravo spárou na předvrchol. Stěnou na vrchol.
 5. Údolní cesta VI. Karel Bělina, M.Bělinová, 19.5.1985. V údolní stěně z bivaku převislou spárou na zarostlou polici. Stěnou vzhůru k šikmé spáře a tou doleva na předvrchol. Stěnou na vrchol.

 

33.Skaut

 1. Stará cesta II. Z náhorní strany S hranou.
 2. Severovýchodní hrana V. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. Vlevo od SV hrany vhloubením vzhůru, doprava na hranu a tou na vrchol.
 3. Náhorní stěna VII. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. Stěnkou ze strže na stupeň ke kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 4. Jihovýchodní hrana V. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. JV hranou na vrchol.
 5. Jižní cesta VI. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. Středem J stěny přes kruh na vrchol.
 6. Údolní cesta V. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. Pravou údolní hranou pod převis. Stěnou nad něj a doleva ke kruhu. Hranou na vrchol.
 7. Skautský věšák VIIb. Miroslav Vlk, 11.7.1986. Středem údolní stěny přes převis na vrchol.
 8. Západní hrana III. Karel Bělina, Z.Hubka, 23.5.1976. Z náhorní strany na pravou hranu a tou na vrchol.

Varianta IV. Levou částí údolní stěny na hranu.

 

Masiv Labský pilíř

 1. Po proudu VII. Karel Bělina, J.Frühaufová, 29.9.1990. Z plošiny vpravo v J stěně po hraně ke kruhu. Stěnou pod velký převis. Pod ním doprava a stěnou na terasu. Dále po hraně na vrchol.
 2. Krokus VII. Karel Bělina, V.Skokan, J.Podolský, 29.6.1990. Vpravo v J stěně z plošiny přes několik říms ke kruhu. Vpravo spárou na římsu, stěnou a koutovou spárou na vrchol.
 3. Přítel Bob VI. Karel Bělina, J.Frühaufová, 29.9.1990. Z plošiny v J stěně doleva trhlinou k 1.kruhu. Stěnou ke 2.kruhu. Dále žlábkem a výše libovolně na vrchol.
 4. Jižní spára VI. Karel Bělina, Z.Hubka, 22.5.1976. Středem J stěny do spáry. Tou a výše stěnou na vrchol.
 5. Neváhej a mazej VIIb. Karel Bělina, J.Frühaufová, 21.7.1990. Vpravo od Převislé hrany na velkou římsu. Spárkou a stěnou ke kruhu. Ruční spárou a koutem, výše libovolně na vrchol.
 6. Převislá hrana VII. Karel Bělina, Z.Hubka, J.Šlégl, 22.5.1976. Levou částí J stěny na plošinku. Podél JZ hrany (kruh) na velkou plošinu a po pilíři na vrchol.
 7. Bosanova VIIb. Jiří Souček, Milan Krauskopf, 20.5.1987. Asi 4m vpravo od nástupu Kouzelné stěny stěnou přímo (kruh) ke kruhu Kouzelné stěny.
 8. Kouzelná stěna VII. Karel Bělina, Z.Hubka, H.Skopec, 23.5.1976. Vpravo od Údolního komína úzkou spárou a stěnou ke kruhu. Stěnou do spáry a tou na velkou plošinu. Dále po pilíři na vrchol.
 9. Údolní komín V. Karel Bělina, Z.Hubka, 22.5.1976. Komínem ve středu stěny na plošinu a pilířem na vrchol.
 10. Sváteční cesta VI. Karel Bělina, F.Žid, 13.2.1977. Ze strže mezi Skautem a Labským pilířem převislou stěnou a spárou pod převis (kruh). Přes převis a stěnou (2.kruh). Stěnou a trhlinou vpravo na odštípnutý blok. Z něho stěnou ke spáře a tou na pilíř, po něm na vrchol.
 11. Údolní cesta VI. Karel Bělina, J.Houser, 16.5.1976. Levou částí stěny přímo 35m na plošinu. Dále stěnou pilíře na vrchol.

 

33A. Kobra

 1. Stará cesta I. Z náhorní strany komínem mezi věží a Pašeráckou stěnou na vrchol.
 2. Jed VII. Karel Bělina, J.Frühaufová, 9.3.1990. Vpravo v J stěně horní poloviny věže z šikmého kamene stěnou přes kruh na vrchol.
 3. Sérum VII. Karel Bělina, P.Wilde, J.Luft, 30.4.1990. Středem stěny podél žebírka přes kruh na vrchol.
 4. Hladká stěna VI. Jiří Šlégl, K.Bělina, Z.Hubka, 22.5.1976. Vlevo ve stěně pravé poloviny věže nevýrazným vhloubením na stupeň. Dále stěnou při hraně na vrchol.
 5. Komín III. Karel Bělina, J.Houser, 16.5.1976. Komínem mezi oběma vrcholy.
 6. Protijed VI. Ladislav Švec, J.Budílek, 20.6.1992. Stěnou vlevo od cesty Komín přes kruh na vrchol.
 7. Koutová spára IV. Karel Bělina, J.Houser, 16.5.1976. Vlevo od Protijedu spárou a koutem na vrchol.
 8. Od Pegnitze k Labi VIIb. Karel Bělina, P.Wilde, J.Luft, P.Bayer, 30.4.1990. Vlevo od Koutové spáry doleva do spárky a tou ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 9. Klikatá čára VIIb. Karel Bělina, J.Frühaufová, 9.3.1990. V levé části stěny spodní věže po římse doleva, krátce vzhůru pod velký převis (nad ním kruh). Trhlinou doprava ke 2.kruhu. Stěnou na vrchol.
 10. Zkratka VIIa. Karel Bělina, J.Frühaufová, 11.3.1990. Od 1.kruhu Klikaté čáry doleva na hranu a po ní na vrchol.
 11. Západní cesta IV. Karel Bělina, K.Thomas, 30.5.1973. Vpravo v údolní Z stěně klikatou spárou na vrchol.
 12. Údolní cesta VIIb. Karel Bělina, P.Wilde, J.Luft, P.Bayer, 30.4.1990. Vpravo v údolní stěně průlez mezi balvanem ke koutu. Jím a spárkou k 1.kruhu. Stěnou na římsu (jištění). Šikmo doprava na další římsu ke 2.kruhu. Stěnou na vrchol.
 13. Pravý údolní komín IV. Karel Bělina, V.Pilař, J.Beneš, 8.10.1978. Z pěšiny v údolní stěně, která vede k Zapomenuté věži pravým komínem na vrchol.
 14. Levý údolní komín V. Karel Bělina, V.Pilař, 8.10.1978. Z pěšiny v údolní stěně, která vede k Zapomenuté věži, levým komínem na vrchol.

 

Masiv Pašerácká stěna

 1. Cesta za pokladem V. Vladimír Pilař, K.Belina, J.Beneš, 8.10.1978. Z pěšiny, která vede k Zapomenuté věži, středem údolní stěny ke kruhu a koutem na vrchol.

 

34.Zapomenutá věž

 1. Stará cesta II, Heinz Weigel, 21.8.1960. Buď komínem od SV, nebo sestupem z masívu do sedla. Stěnou nebo vlevo spárou na lávku a stěnou na vrchol.
 2. Hadí jed VIIIb. Jaroslav Antoš, L.Švec, 24.10.1982. Úplně vpravo v údolní stěně na lávku a stěnou k 1.kruhu. Přes převis do díry, pak mírně vpravo vzhůru a doleva ke 2.kruhu. Přes převis na tupou hranu, mírně doleva vzhůru a doprava ke 3.kruhu. Přes převis a stěnou přímo a vrchol.
 3. Ztráty a nálezy RP VIIIb. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 2.8.1998. Vlevo od cesty Hadí jed stěnou (kruh) na lávku a středem údolní stěny přes 4 kruhy, výše jako Čertova varianta.
 4. Údolní cesta VIIb, K.Krombholz, J.Bílek, E.Wrbík, 26.9.1964. Úplně vpravo v údolní stěně na lávku, po ní vlevo a hranou k 1.kruhu. Vpravo spárkou ke 2.kruhu, pak vpravo přes převis a stěnou šikmo vlevo ke 3.kruhu. Vpravo žlabem pod převis a vlevo od něho zarostlou stěnou.
 5. Nástupová varianta VIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 2.8.1998. Při levé údolní hraně stěnou k 1.kruhu Údolní cesty.

  Čertova varianta VIIb, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 25.7.1965. Od 3.kruhu žlabem pod převis, traverz vpravo a úzkým komínem.

 6. Osudová cesta VI, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 17.9.1961. Spárou v S stěně na její konec, traverz vlevo a další spárou k 1.kruhu. Spárou a stěnou vpravo za hranu ke 2.kruhu (3.kruh Údolní cesty). Postavením na hranu, pak vlevo stěnou.
 7. Varianta VI, K.Krombholz, B.Fabián, 20.9.1964. Od 1.kruhu spárou přímo na vrchol.

 8. Západní cesta VII. Karel Bělina, V.Pilař, Z.Hubka, J.Hudeček, M.Štross, 7.5.1979. Nástup vlevo od Osudové cesty. Převisem do spáry, tou na balkónek a šikmo doprava ke kruhu. Sokolíkem na podvrcholovou plošinu a jako Severovýchodní hrana na vrchol.
 9. Severovýchodní hrana III, Heinz Weigel, Helmut Weigel, K.Hladík, 23.5.1970. Koutem mezi Partyzánem a naší věží na hranu a tou na vrchol.
 10. Náhorní komín III, František Vlček, H.Weigel, H.Weigel, K.Blažek, E.Lavička, 9.7.1961. Uprostřed náhorní stěny komínem, pak stěnou.
 11. Náhorní cesta IV, Helmut Weigel, 25.8.1963. Asi 7 m vpravo od nástupu st.c. přerušovanou spárou, nahoře stěnou na vrchol.

 

35.Partyzán

 1. Stará cesta V, Zdeněk Hubka, M.Vesecký, 7.6.1964. Vlevo v náhorní stěně.
 2. Západ slunce VII, Karel Bělina, Zdeněk Hubka, 16.6.1970. Ze strže mezi Zapomenutou věží a Partyzánem koutem mezi věžemi, pak Z hrnou ke kruhu. Hranou přes převis a žlabem na vrchol.
 3. Nová horská cesta 3/II. Heinz Kittner, 8.10.1983. Nástup vpravo od Hubertusu. Traverz vpravo na balkón, skok na vrchol.
 4. Horská cesta 1/I, Dieter Lehmann, D.Heinicke, W.Seifert, H.Pankotsch, 16.9.1965. Z masívu sestup komínem na římsu, traverz vlevo a přeskok na vrchol.

 

Masiv Hubertus

 1. Cesta pro Najmanku VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 5.11.1984. Nástup komínem mezi Partyzánem a Hubertusem. Několik metrů vzhůru, dlouhý traverz doleva a klikatou spárou k dodanému kruhu. Žlábkem a komínem na vrchol.
 2. Trauma VIIIb, RP VIIIc. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 5.7.1998. Ve středu stěny trhlinami přes 2 kruhy do rozšiřující se spáry, tou výše komínem na balkón. Vpravo komínem na vrchol.
 3. Anoxemie VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 18.7.1998. Vlevo od cesty Trauma šikmou spárou (hodiny) až na konec, výše přes 3 kruhy na balkón. Vlevo na vrchol (slaňovací borhák). 

 

36.Hubert

 1. Stará cesta IV, Václav Sláma, H.Weigel, 9.5.1953. Z náhorní strany traverz po římse doprava a u SV hrany na vrchol.
 2. Východní cesta IV. Jaroslav Houser, M.Michlík, 19.4.1974. Jako st.c. traverz ze sedla doprava a vpravo ve V stěně přes převis, stěnou do žlábku a tím na vrchol.
 3. Jihovýchodní hrana V, Zdeněk Hubka, M.Vesecký, 7.6.1964. JV hranou na vrchol.
 4. Krátká spára IV. Spárou v náhorní stěně.
 5. Převislá cesta VI, Karel Bělina, J.Kozlík, J.Janiš, 5.9.1970. Asi 3 m vlevo od Krátké spáry stěnou na vrchol.
 6. Jihozápadní cesta III, Zdeněk Hubka, M.Vesecký, 9.5.1964. Z náhorní strany traverz vlevo do středu údolní stěny a komínem.
 7. Údolní komín V, Zdeněk Hubka, 25.7.1964. Vpravo v údolní stěně komínem do sedla, traverz vlevo a pravou spárou.
 8. Slzy v očích VIIIb. David Nehasil, Vladislav Nehasil, 28.6.1998. Vlevo od Údolního komína po hraně na balkón a spárou ke kruhu. Vpravo stěnou přes 2.kruh na hranu, tou výše jako cesta Krátké nohavice na vrchol.
 9. Údolní cesta (Krátké nohavice) VII, špatně jištěno, Karel Bělina, V.Jarolím, Zdeněk Hubka, 20.6.1970. U paty S stěny traverz vpravo ke kruhu. Stěnou a spárou pod převis, traverz vpravo a spárou.
 10. Májová cesta VII (VIIb). Josef Mayer, Karel Bělina, 2.5.1976. Od V spárou a výše komínem na balkón ke kruhu. (Postavením) a stěnou na velkou římsu (v ní hluboko hodiny), dále st.c. na vrchol.
 11. Traverzová cesta III, Karel Bělina, 30.6.1965. St.c. na SV hranu a dále traverz na SZ hranu. Tou přes převis, traverz vpravo a středem stěny.

 

37.Srazová věž

 1. Stará cesta II. Z masívu sestup na plošinu, přepad a V hranou.
 2. Varianta II. Od J komínem mezi plošinou a masivem na V hranu.

 3. Jižní cesta VII. Vladislav Nehasil, M.Kala, D.Nehasil, 4.4.1998. V J stěně traverz po polici (hodiny) ke kruhu. Přes převis do zářezu a jím na vrchol.
 4. Trápení V. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 29.3.1998. Vpravo v J stěně trhlinou do vhloubení a jím na vrchol.
 5. Kocour Garfield VIIc, RP VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 5.4.1998. Středem J stěny (hodiny) přes kruh na vrchol.
 6. Cesta přes pilíř IV (VI). Zdeněk Weingartl, P.Laštovička st., M.Cach, H.Weigel, 15.9.1977. Na J straně komínem na přilehlý pilíř, (postavením) na hranu a vlevo od ní přímo hranou na vrchol.
 7. Varianta IV. Vladislav Nehasil, 7.4.1998. Ze S strany komínem na přilehlý pilíř.

 8. Údolní spára VII. Vladislav Nehasil, Z.Homola, 8.4.1998. V údolní stěně spárou, výše stěnou na vrchol pilíře (slaňovací kruh). Jako Cesta přes pilíř bez stavění na vrchol.
 9. Třetí pól VIIc. Vladislav Nehasil, Z.Homola, D.Nehasil, 12.4.1998. Vlevo od Údolní spáry stěnou přes 2 kruhy na vrchol pilíře. Jako Cesta přes pilíř bez stavění na vrchol.
 10. Západní cesta VIIb. Zbyněk Homola, V.Nehasil, D.Nehasil, 12.4.1998. Vlevo od Třetího pólu stěnou přes 3 kruhy na hranu a tou na vrchol pilíře. Jako Cesta přes pilíř bez stavění na vrchol.
 11. Stávka VIIc. Vladislav Nehasil, Z.Homola, 20.6.1998. SZ stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 12. Náhorní cesta III. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.4.1998. Komínem od J do sedla a středem náhorní stěny na vrchol.

 

38.Kočka

 1. Stará cesta IV, Erich Wrbík, B.Fabián, 25.9.1955. Náhorní stěnou na balkón, vpravo do údolní stěny a tou na vrchol.
 2. Varianta IV. Franz Menzel, H.Rudolf, 30.3.1986. Z náhorní strany doleva dírou do údolní stěny (hodiny Údolní cesty), doleva a jako st.c. na vrchol.

 3. Náhorní cesta VII. Karel Bělina, 29.1.1977. Středem náhorní převislé stěny na vrchol.
 4. Cesta pro pana Mejsnara V. V levé části náhorní stěny.
 5. Údolní cesta V. Karel Bělina, M.Bělinová, 4.10.1975. Vpravo v údolní stěně k hodinám a po hraně na vrchol.

 

39.Skříň

 1. Stará cesta VII, Paul Schöne, P.Tietze, M.Benack, P.Hüttler, A.Pink, R.Trepte, K.Lautzsch, 12.7.1913. Z masívu sestup komínem do strže (nebo výstup roklí kolem Špičáku). Z balvanu dvojitým postavením do vodorovného zářezu, ručkováním vpravo na JV hranu (hodiny) a traverz vpravo až na SV hranu (smyčka). Hranou asi 2 m, pak stěnou šikmo vlevo nebo hranou přímo na vrchol.
 2. Náhorní hrana VIIb, Rudolf Zabilka, H.Grohmann, Z.Hubka, 7.6.1964. St.c. na JV hranu a tou přímo na vrchol.
 3. Klíč k náhorní hraně VIIIb. Jan Šimon, S.Šilhán, 19.5.1979. Asi 3m vpravo od stavění st.c. stěnou ke traverzu st.c.
 4. Kapička štěstí RP VIIIc. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 16.6.1999. Jako Klíč k náhorní hraně do zářezu. Stěnou šikmo vlevo přes 2 kruhy na vrchol.
 5. Jižní cesta VIIb, Eduard Augustin, H.Köckritz, W.Hauchild, W.Agly, H.Bendel, R.Hanke, 5.10.1924. St.c. do vodorovného zářezu a ručkováním vlevo k hodinám. Převislým žebrem na výstupek a šikmo vpravo stěnou na vrchol.
 6. Janova cesta (Cesta Jana Palacha) VIIb, Karel Bělina, Z.Hubka, L.Oujezdský, 17.5.1969. Jako Jižní cesta k hodinám a dále ručkováním až na JZ hranu (hodiny) a tou na vrchol.
 7. Cesta hrobařů VIIc, Karel Bělina, S.Lukavský, H.Skopec, Z.Brabec, K.Jerhot, 4.7.1971. Uprostřed náhorní stěny sokolíkem do vodorovného zářezu (hodiny). Stěnou ke kruhu, pak mírně vlevo.
 8. Víkend 69 VIIc, Karel Bělina, J.Kozlík, 8.7.1969. Ze strže vlevo kolem JZ hrany do spáry a tou pod převis. Traverz vlevo až ke 2.kruhu cesty i), pak stěnou šikmo vpravo do vodorovného zářezu a traverz vlevo ke 2.kruhu. Postavením stěnou na vrchol.
 9. Mozková operace VIIIb. Miroslav Mikyška s druhy, 29.10.1983. V pravé části Z stěny koutem (kruh) pod převis (2.kruh). Zleva podél trhliny ke kruhu Víkendu 69. Stěnou šikmo vpravo na hranu pod převis. Spárou a JZ hranou na vrchol.
 10. Operace mozku direkt VIIIb. Od 3.kruhu přímo hranou do vodorovného zářezu pod převis. Krátce vlevo a stěnou vpravo na hranu nad převisem. Spárou a JZ hranou na vrchol.
 11. Železná pláž IXc, RP Xa. Petr Slanina, Jiří Slavík, 1.8.1992. Středem Z stěny přes 4 kruhy do traverzu cesty Víkend 69, tím ke 2.kruhu Vzpomínkové cesty a tou na vrchol.
 12. Kouzelníkovy narozeniny VIIc, Zdeněk Weingartl - Pavel Weingartl, J.Houser, 10.7.1978. Komínem u pravé údolní hrany a hranou k 1.kruhu. Vlevo a stěnou ke 2.kruhu. Traverz doprava na hranu a tou (3.kruh) k 2.kruhu Vzpomínkové cesty. Tou bez stavění na vrchol.
 13. Varianta IXa, RP IXb. Jindřich Hudeček. Od 1.kruhu po hraně přímo (dodaný borhák) ke 3.kruhu.

 14. Tulák po hvězdách VIIc, Ladislav Černý - František Záběhlík, 13.9.1977. V údolní stěně pravou částí vhloubením pod převis a vlevo na římsu. Stěnou na balkón (hodiny) a dále (2 kruhy) k děrám. Drážďanskou stěnou na vrchol.
 15. Andromeda RP VIIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 20.6.1999. Vlevo v údolní stěně přes 3 kruhy k 1.kruhu Tuláka po hvězdách.
 16. Vzpomínková cesta VIIc, Heinz Weigel, Helmut Weigel, M.Holub, J.Přibyl, R.Kotala, 8.10.1961. Ze sedla mezi Skříní a Špičákem traverz údolní stěnou vpravo až do druhé mělké díry a stěnou mírně vlevo k 1.kruhu. Traverz vpravo k SZ hraně (2.kruh). Postavením do zářezu a tím na římsu. Traverz vlevo ke 3.kruhu a stěnou šikmo vpravo na SZ hranu a vpravo od hrany stěnou na vrchol. (Cesta na paměť tragicky zahynulého děčínského horolezce Standy Papeže).
 17. Varianta VIIc (VIIIa), Rudolf Zabilka, J.Uher, 15.8.1963. Od 3.kruhu stěnou šikmo doleva, pak přímo na vrchol.

 18. Drážďanská stěna VIIc, Fritz Eske, G.Kalkbrenner, A.Barth, K.Däweritz, 3.8.1962. Vzpomínkovou cestou k 1.kruhu. Stěnou šikmo doprava ke 2.kruhu, pak přímo na římsu (hodiny). Sokolíkem nad převis a stěnou vlevo na vrchol.
 19. Expo 66 VIIc (VIIIb), Rudolf Zabilka,, J.Přibyl, 17.9.1966. Ze sedla mezi Skříní a Špičákem podél SV hrany na kazatelnu. Postavením ke kruhu a hranou na vrchol.

 

40.Špičák

 1. Stará cesta III, Herbert Thierbach, W.Eidner, O.Weller, K.Nitzschmann, 12.6.1932. Roklí od V do sedla a náhorní hranou.
 2. Západní cesta III, Heinz Weigel, Helmut Weigel, M.Holub, K.Kříž, J.Vomáčka, 24.9.1961. Ze sedla traverz doleva a při SZ hraně na vrchol.
 3. Berounská cesta V. Z údolí koutem mezi Skříní a Špičákem do sedla a jako st.c. na vrchol.
 4. Severozápadní cesta VII, lámavé, špatně jištěno, Rudolf Zabilka, J.Uher, 31.3.1965. Sokolíkem v údolní stěně na balkón (dodaný kruh) a stěnou šikmo doleva na balkónek pod převisem. Údolní cestou na vrchol.
 5. Drastissima VIIIa. Miroslav Mikyška, P.Petrle, 7.8.1981. Nevýraznou údolní hranou na balkón (kruh). Stěnou pod převis (dodaný kruh Severozápadní cesty) a vpravo podél hrany (dodaný kruh) na vrchol.
 6. Údolní cesta VII, K.Krombholz, J.Bílek, R.Kotala, 4.8.1963. Úzkou S stěnou na lištu, traverz doprava ke spárce a tou k 1.kruhu. Stěnou šikmo doprava na balkónek pod převisem a traverz doleva ke 2.kruhu. Hranou na vrchol.
 7. Rajbuňkovej pes IXc. Jiří Slavík (jištěn zdola), 19.6.1993. Středem náhorní stěny přes 3 kruhy přímo na vrchol.
 8. Východní cesta III, Franz Menzel, G.Hoffmann, 29.7.1963. Ze sedla traverz V stěnou doprava a při SV hraně na vrchol.

 

Masiv Senátor

 1. Plší spára VIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.9.1997. Výraznou širokou spárou pod převis (kruh), vlevo přes něj a spárou, výše koutem na vrchol. 

 

41.Vojtíšek

 1. Stará cesta III, Herbert Thierbach, W.Eidner, O.Weller, 13.6.1932. Od J na balkón a spárou v úzké JZ stěně na plošinu. Doleva do spáry v údolní stěně a tou na vrchol.
 2. Varianta III, Václav Sláma, 1953. Vpravo v údolní stěně spárou na balkón.

  Údolní varianta VI, K.Krombholz, Z.Hubka, 30.8.1964. Z balkónu překrok doleva do údolní stěny a spárou pod převis. Traverz doleva do další spáry a tou vzhůru.

 3. Náhorní hrana V, Jaroslav Uher, D.Pretzsch, R.Zabilka, U.Künzel, F.Wauer, 1.8.1965. Východní hranou na vrchol.
 4. Jižní spára IV, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 15.10.1950. Spárou v náhorní stěně.

 

42.Vojtěch

 1. Stará cesta VI, Eduard Weinert, K.Rost, R.Noack, B.Herz, 13.3.1910. Z lávky na JZ straně stěnou ke spárce, pak šikmo doleva na hranu a tou na lávku k 1.kruhu. Vpravo hranou nebo přímo stěnou ke 2.kruhu a hranou na vrchol.
 2. Svatební varianta VI. Jindřich Švihnos, Vladislav Nehasil, Z.Nehasilová, D.Nehasil, I.Škálová, 16.8.1998. Vpravo od nástupu st.c. po hraně (kruh) na lávku, dále jako st.c.

  Varianta VI, Alfred Pink, A.Dreßler, E.Liebeskind, W.Sachse, 28.4.1912. Vlevo v náhorní stěně přes stupeň do otevřeného zářezu a tím na lávku v JZ stěně k 1.kruhu.

 3. Západní hrana VII, špatně jištěno, Václav Tůma, K.Blažek, J.Žaba, 8.10.1961. Nástup z lávky na JZ straně. Západní hranou přímo na lávku k 1.kruhu st.c. a stěnou na římsu. Traverz doleva na Z hranu a tou na vrchol.
 4. Nebeská jízda VIIIa. Ralf Reissig, U.Rössler, K.Piskoch, I.Fischer, 24.5.1990. Od úpatí Z hranou na lávku. Stěnou přes 3 kruhy (křížíme Západní hranu) dále na vrchol.
 5. Kočičí stěna VIIc, Jaroslav Uher, R.Zabilka, 30.4.1966. Vpravo v S stěně na římsu u hrany a stěnou šikmo doleva pod převis. Spárou přes převis a stěnou k 1.kruhu. Doleva a vzhůru stěnou ke 2.kruhu, pak šikmo doprava na Z hranu a tou na vrchol.
 6. Přímá severní cesta VII, Wilhelm Dieckmann - Walter Körner, 1924. Vlevo v S stěně šikmo doleva na hranu a po ní na balkónek pod převisem. Vpravo stěnou k 1.kruhu, šikmo doleva do spáry a tou ke kruhu Severní cesty. Tou na vrchol.
 7. Varianta VII, Erwin Esche s druhy, před rokem 1938. Z římsy nad 2.kruhem doprava do spáry a tou na vrchol.

 8. Severní cesta VII, Felix Dietrich-Klemm, O.Funke, K.Trensch, P.Nakladal, 21.4.1912. Z náhorní strany doprava na okraj masívu a ručkováním ve V stěně doprava na hranu. Stěnou doprava do výklenku (kruh) a převislou spárou na římsu. Doleva na hranu a tou na vrchol.
 9. Večerní cesta VIIb (VIIIa), Rudolf Zabilka,, K.Štěpka, 21.8.1964. U JV hrany postavením na římsu a traverz doprava ke kruhu. Postavením do žlabu a tím na vrchol.

 

43.Děravá věž

 1. Stará cesta V, Radomír Kotala, Helmut Weigel, H.Weigel, S.Papež, 27.9.1959. Sestupem z masívu nebo od J komínem do strže. Průlez dírou nebo traverz S stěnou na balkón na údolní straně. Stěnou na vrchol.
 2. Varianta V, Zdeněk Kropáček, J.Weberová, 15.4.1967. Ze strže traverz doleva J stěnou na balkón st.c.

 3. Náhorní cesta V, Helmut Weigel, H.Weigel, 19.7.1964. V náhorní stěně šikmo doleva na JV hranu a tou na vrchol.
 4. Cesta na vidličku VII, Karel Bělina, Z. Hubka, V.Širl, 24.5.1970. U JV hrany sokolíkem do spáry a tou, výše sokolíkem ke kruhu. Stěnou (hodiny) přímo.
 5. Prckův hlavolam RP VIIIc. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 29.8.1999. Vpravo od Údolní cesty na přilehlý pilíř a stěnou přes kruh k trhlině a tou ke 2.kruhu. Stěnou šikmo vlevo na balkón st.c. (hodiny) a tou na vrchol.
 6. Údolní cesta VIIIa. Zdeněk Weingartl, P.Weingartl, J.Hudeček, 21.6.1980. U pravé údolní hrany spárami na konec (kruh). Šikmo doleva a podle levé údolní hrany, nahoře st.c. na vrchol.
 7. Katapult IXa. Pavel Weingartl - Zdeněk Weingartl, 27.9.1981. Levou údolní hranou a spárou na římsu (kruh). Vlevo stěnou a spárou vzhůru, doprava na hranu, tou a st.c. na vrchol.
 8. Černá spára VII, Karel Bělina, B.Skotnicová, 12.5.1970. Severní stěnou spárou ke kruhu. Doleva do další spáry a tou na římsu st.c. (hodiny). Vpravo hranou na vrchol.

 

44.Synagóga (polověž)

 1. Stará cesta 1/I, Herbert Thierbach, 13.6.1932. Z masívu sestup k věži a přeskok na vrchol.
 2. Školní komín III. Heinz Weigel, M.Sameš, Z.Samešová, Z.Mlezáková, 31.8.1975. Od J komínem mezi věží a masivem.
 3. Rozporová cesta (Čtvrté dějství) VII, Karel Bělina, M.Mařík, Z.Hubka, 15.6.1974. Od J rozporovým komínem mezi věží a masívem ke kruhu. Traverz doleva k velkým hodinám a stěnou.
 4. Jižní komín IV, Zdeněk Weingartl, 1970. Komínem v JV stěně.
 5. Jižní stěna VIIIb. Peter Kohbach, T.Kohbach, 29.9.1990. Středem J stěny spárkou na lávku, žlábkem a spárou do díry (hodiny). Přes převis ke kruhu a stěnou na vrchol.
 6. Hrana chudých (Advokát chudých) VIIb, Karel Bělina - Jiří Janiš, J.Kozlík, 5.9.1970. J hranou, výše žlabem vpravo od ní na římsu a doleva k 1.kruhu. Oblou hranou (2.kruh) na předvrchol, přeskok a žlabem na vrchol.
 7. Cesta pro Kateřinu VIIb, Karel Bělina, M.Mařík, Z.Hubka, 15.6.1974. Jako Advokát chudých asi 6 m na 2.římsu a po ní traverz doleva do údolní (SZ) stěny. Žebrem na balkón a stěnou k 1.kruhu. Stěnou šikmo doprava a zpět doleva na plošinu a sokolíkem ke 2.kruhu. Po římse traverz doprava ke 3.kruhu (2.kruh Advokáta chudých). Cestou Advokát chudých na vrchol.
 8. Přímá cesta pro Kateřinu VIIc. Leo Stoy s druhy. V údolní stěně šikmo doprava ke kruhu. Přímo do kouta a tím přes převis na konec traverzu Cesty pro Kateřinu.
 9. Bez práce VIIIa. Peter Kohbach, T.Kohbach, 23.9.1990. 5m vlevo od J hrany stěnou přes 2 kruhy přímo pod převis ke 3.kruhu. Přes převis a stěnou na 2.malou lávku. Po ní traverz doprava ke 2.kruhu Advokáta chudých. Tím na vrchol.
 10. Velký kout VII, Karel Bělina, L.Kuba, J.Houser, 8.8.1971. Od JZ koutovou spárou na velkou plošinu a koutem (kruh) na předvrchol. Stěnou na vrchol.
 11. Dámská spára V, K.Krombholz, V.Tůma, R.Kotala, V.Černý 6.9.1957. Komínem v JZ stěně, výše spárou na předvrchol a stěnou.
 12. Rychlé šípy VIIb, Karel Bělina, L.Kuba, J.Houser, 8.8.1971. Severní stěnou šikmo doprava k 1.kruhu. Traverz doprava na hranu a zpět doleva k hodinám. Stěnou krátce vzhůru, pak traverz doprava za hranu a stěnou na velkou plošinu. Spárou ke 2.kruhu a vpravo stěnou, nahoře hranou.
 13. Lázeňská spára VI, Karel Bělina, M.Poskočilová, 20.5..1973. Od S do komína mezi věží a masívem, tím krátce vzhůru a traverz doprava na hranu. Tou pod převis (hodiny), traverz doleva do široké spáry a tou na vrchol.

 

45.Havraní jehla

 1. Přeskok 1, Herbert Thierbach, 13.6.1932. Z masívu přeskok na vrchol.
 2. Rozpěrný komín V, Karel Bělina, V.Širl, 6.8.1966. Komínem mezí věží a masívem na vrchol.
 3. Expo 65 VIIc, Rudolf Zabilka, J.Uher, 2.5.1965. Východní stěnou šikmo doleva do spáry a tou ke kruhu. Vpravo stěnou.
 4. Vzpomínková cesta VIIc (VIIIa), Karel Bělina, Z.Hubka, Jiří Janiš, J.Houser, 14.8.1971. Úzkou J stěnou na JZ hranu a doleva k 1.kruhu. Postavením na hranu a tou (2.kruh) na vrchol. (Cesta na paměť tragicky zahynulého děčínského horolezce Rudy Zabilky.)
 5. Krvavé drápy IXb. Vladislav Nehasil - Dalibor Skácel - Tomáš Švihnos, D.Nehasil, 28.5.2000. Vlevo od Vzpomínkové cesty stěnou přímo přes 3 kruhy na vrchol.

 

Masiv Havraní stěna

 1. Zilvar z chudobince VIIc. Násup zprava z bloku. J stěnou podél děr doleva k 1.kruhu. Stěnou mírně vpravo na balkón a vlevo stěnou přes 2.kruh ke slaňovacímu kruhu.
 2. Deset tuláckých let VIIb. Karel Bělina, V.Pilař, J.Hudeček, 18.5.1979. Vlevo v J stěně převislou stěnou k 1.kruhu. Šikmo doleva ke 2.kruhu a vlevo stěnou při hraně na vrchol.
 3. Začíná karneval VIIb. Petr Slanina, M.Kulda, 19.6.1992. Vlevo od cesty Deset tuláckých let převislou stěnou přímo (kruh), výše mírně vpravo ke 2.kruhu cesty Deset tuláckých let. Tou na vrchol.
 4. Cesta od pramene VIIb. Karel Bělina, Vladimír Pilař, J.Houser, 22.4.1979. JZ hranou do spáry a tou do římsy (kruh). Dále vlevo převislou spárou a výše stěnou na vrchol.
 5. Rondo VIIc. Milan Krauskopf, J.Švihnos, J.Paul, 8.5.1987. Vpravo od Údolního komína koutovou spárou přes převis a dále k 1.kruhu. Traverz vpravo do další spáry a tou ke 2.kruhu. Stěnou na plošinu ke kruhu Cesty od pramene a touto cestou na vrchol.
 6. Přímé rondo VIIIa. Pavel Černý, R.Litochleb, M.Krauskopf, P.Laštovička ml., 19.5.1989. Vpravo od Ronda stěnou do spárky a tou do díry. Spárou do římsy a traverz doleva do spáry Ronda a tím na vrchol.
 7. Érk Wiharfenson IXc. Petr Slanina, J.Slavík, 10.7.1994. Vlevo od Ronda středem pilíře pod strop (kruh). Pomocí trhliny a hrany stropu přes něj a spárou (kruh) na balkón. Doprava k 1.kruhu Ronda.
 8. Údolní komín III. Karel Bělina, Z.Weingartl, J.Janiš, Z.Hubka, 18.7.1971. Komínem ve středu údolní stěny na vrchol.
 9. Hadí spára VIIb. Karel Bělina, Z.Weingartl, J.Janiš, Z.Hubka, 18.7.1971. Vlevo v S stěně spárou ke kruhu, stěnou přes převis a spárou na vrchol.
 10. Komáří cesta VII. Jiří Janiš, K.Bělina, Z.Weingartl, 18.7.1971. Podél hrany do spáry a tou ke kruhu. Hranou na vrchol.

 

46.Strážce potoka

 1. Stará cesta V, Herbert Köckritz, R.Hanke, F.Gneuß, E.Friedrich, O.Kotte, K.Wehlte, A.Roth, W.Wenzel, 9.7.1922. Od Z koutovou spárou do komína mezí věží a předvrcholem. Vlevo v S stěně na římsu a přes převis na balkón. Doleva na JV hranu a tou na vrchol.
 2. Jižní cesta VI, Rudolf Zabilka, I.Holub, 19.9.1964. Od J komínem mezi věží a masívem na jeho konec, traverz vodorovným zářezem doprava a spárou, nahoře JV hranou (jako st..c.) na vrchol.
 3. V jámě lvové VIIIa. Milan Krauskopf - Jiří Souček, 29.5.1987. Sokolíkem v Z stěně pod převis ke kruhu. Vpravo převisem na hranu a po ní k hodinám Západní cesty. Tou na vrchol.
 4. Západní cesta VII, Rudolf Hanke, Herbert Köckritz, 20.8.1922. St.c. do komína. Vpravo v S stěně k římse a ručkováním doprava na SZ hranu (hodiny). (Postavením) do úzké Z stěny, tou na vrchol.
 5. Větrná stěna VIIb, Rudolf Zabilka, Karel Štěpka, R.Ohnesorge, 30.8.1964. St.c. do komína a středem S stěny ke kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta 1/VI, Libor Holpuch, Z.Janků, B.Zich, B.Čermák, 4.10.1953. Uprostřed údolní stěny spárou na předvrchol. Přeskok na římsu st.c. a tou na vrchol.

 

47.Rolling Stone

 1. Klouzačka III. Severní stěnou šikmo doleva, pak přímo na plošinu a doprava.
 2. Varianta IV, Josef Hozák, 16.10.1966. Vpravo ve V stěně převisem na hranu a Klouzačkou na vrchol.

 3. Divná cesta V (IV), Karel Štěpka, 16.10.1966. Východní stěnou na plošinu cesty a) a tou na vrchol.
 4. Momentální nápad RP VIIIa. Petr Slanina, J.Slavík, 19.6.1992. Středem V stěny ke kruhu a vpravo nebo vlevo (RP VIIc) na vrchol.
 5. Paradox V, Rudolf Zabilka, V.Širl, 1.4.1967. JV hranou ke kruhu a vlevo stěnou na vrchol.
 6. Evelína VIIb. Milan Polák, M.Polák, 22.5.1985. Středem J stěny ke kruhu, traverz doprava a vlevo od cesty Paradox na vrchol.
 7. Varianta IXa. Jindřich Švihnos (jištěn zdola), 4.5.1988. Od kruhu přímo na vrchol.

 8. Nervové zhroucení VII (VIIb), Rudolf Zabilka, V.Širl, 1.4.1967. JZ hranou (postavením) na římsu a po ní doprava ke kruhu. Stěnou doleva.
 9. Hard rock VIIb. Roman Čapek, S.Šilhán, 14.6.1981. Z stěnou přes kruh na vrchol.
 10. Německá hrana VI. Zprava na SZ hranu a tou (kruh) na vrchol.
 11. Drásadlo IV, Rudolf Zabilka, 4.6.1967. Od nástupu cesty a) stěnou vpravo nebo středem na vrchol.

 

47A.Planeta

 1. Stará cesta III. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.9.1997. Z náhorní strany vlevo jemnými sokolíky na vrchol.
 2. Údolní cesta V. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.9.1997. Vlevo od Údolní cesty stěnou (kruh), výše komínem na vrchol.
 3. Přeskok 1. Michael Bellmann, H.Kronert, S.Lammel, T.Bellmann, 21.6.1996. Skokem na vrchol.

 

Masiv Krkavčí stěna (Masiv vpravo nad Krkavcem)

 1. Sedmero krkavců VII. Ondřej Sobotka, F.Mezera, K.Šolarová, Dušek, 5.6.1995. Pravou hranou na polici (vlevo hodiny) a spárou na římsu. Stěnou (kruh), výše trhlinou ke slaňovacímu kruhu.
 2. Na ptáky jsme krátký VIIIa. Ondřej Sobotka, F.Mezera, 5.6.1995. Středem stěny (1.kruh) na polici (hodiny) a zprava ke 2.kruhu. Doleva při hraně na balkón a vzhůru ke 3.kruhu. Trhlinou nebo hranou na vrchol.

 

48.Krkavec

 1. Stará cesta V, Eduard Weinert, K.Rost, W.Böhm, B.Herz, 17.4.1910. Sokolíkem u SV hrany na balkón, traverz doprava a stěnkou do spáry. Tou na balkón v údolní stěně a šikmou Z stěnou.
 2. Severní cesta VI, Heinz May, E.Richter, R.Jäpelt, H.Rahn, H.Stimpel, H.Falk, 16.5.1937. St.c. na 1.balkón, (postavením) pod převis a spárou, výše stěnou vpravo na římsu. Doprava na balkón st.c. a tou na vrchol.
 3. Varianta VI, Manfred Thomas, J.Werner, 29.5.1965. Z velkého bloku na náhorní straně traverz doprava za hranu do spáry.

 4. Severovýchodní hrana V, Arno Wugk, B.Leischner, H.Arnold, R.Weinhold, 15.8.1920. Z velkého bloku na náhorní straně dvojitým postavením do krátké spáry, tou na plošinu a SV hranou.
 5. Střídavě oblačno VIIIc. Roman Brt - Karel Bělina, 24.5.1986. Vpravo v J stěně z bloku stěnou doprava k 1.kruhu. Krátce vpravo a při hraně do zářezu. Doprava a při hraně (2.kruh) na vrchol.
 6. Jižní cesta VIIb (VIIIb), Dieter Fahr, H.Paul, M.Jungnickel, S.Seifert, 22.7.1972. Vpravo (? vlevo) v J stěně z bloku postavením ke kruhu. Stěnou na římsu a vlevo spárou cesty Jihozápadní hrana na vrchol.
 7. Přímá jižní cesta VIIIb, RP VIIIc. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 2.5.1998. Jižní cestou bez stavění ke kruhu. Středem J stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 8. Jihozápadní hrana VIIb, Otto Dietrich, K.Neubert, J.Unger, K.Eschner, W.Handke, P.Bader, E.Hentschel, 4.7.1920. Vlevo v J stěně na římsu a krátce doleva na JZ hranu. Nejprve stěnou vlevo od hrany, pak doprava na římsu v J stěně. Spárou nebo hranou na vrchol.
 9. Údolní cesta VI, K.Krombholz, S.Papež, R.Kotala, B.Fabián, 24.8..1958. Středem údolní stěny pod převis, doleva na hranu a spárou na římsu. Postavením na další římsu a stěnou na balkón. St.c. na vrchol.

 

Masiv Čtverec

 1. Z ruky do huby VIIc. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 31.7.1989. U pravé hrany sokolíkem na římsu a hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 2. Otevřená kritika VIIIc. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 1.8.1989. Asi 8m vlevo od pravé hrany stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 3. Hledání pravdy VIIIa. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 2.8.1989. Vlevo od tupé údolní hrany stěnou 3m vzhůru a doprava do sokolíka. Stěnou k 1.kruhu. Vlevo za hranou na polici a doprava ke 2.kruhu. Stěnou přes 3.kruh na vrchol.
 4. Několik vět VIIIa. Petr Laštovička ml., M.Krauskopf, R.Litochleb, 21.7.1989. Nástup asi 8m vpravo od levé údolní hrany. Stěnou vzhůru, pak šikmo doprava na balkón k 1.kruhu. Vpravo přes 2.kruh do římsy (hodiny). Vlevo stěnou a krátkou spárou přes 3.kruh na vrchol.
 5. Rovníková hrana VIIb. Milan Krauskopf - Richard Litochleb, J.Šiler, 22.7.1989. V levé části masivu stěnou k 1.kruhu. Stěnou přímo, pak šikmo vlevo na hranu a tou přes 2.kruh na vrchol.

 

Masiv Mudrc

 1. Šém VIIb. Vladimír Pešek, M.Štross, H.Skopec, 4.6.1988. Nástup v pravé údolní stěně nevýraznou hranou, pak stěnou k 1.kruhu a 2.kruhu. Stěnou šikmo doprava ke 3.kruhu a přímo na vrchol.
 2. Rašení jara RP VIIIa. Tomáš Švihnos - Vladimír Pešek, 16.3.1990. Nástup 3m vpravo od spáry cesty Rabi Löw. Stěnou přes 4 kruhy přímo na vrchol.
 3. Rabi Löw VII. Miroslav Štross, H.Skopec, V.Pešek, 4.6.1988. Spárou v údolní stěně přes 2 kruhy na vrchol.

 

49.Netopýr

 1. Stará cesta II. Od S strží mezi věží a masívem a stěnkou na vrchol.
 2. Jižní komín II. Od J komínem mezi věží a masivem na vrchol.
 3. Malá sešlost VII. Miroslav Michlík, K.Bělina, 3.4.1986. Vlevo od Jižního komína převislou spárou na vrchol.
 4. Jihozápadní hrana V. Petr Laštovička st., R.Litochleb, P.Laštovička ml., 12.4.1988. JZ hranou na vrchol.
 5. Cesta slepých ptáků VIIc. Milan Krauskopf, R.Litochleb, J.Šiler, 22.7.1989. Ve středu údolní stěny spárou a trhlinou ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta VII. Roman Rozumek, M.Krauskopf, L.Martínek, D.Slánský, 12.10.1985. Jako Cesta slepých ptáků spárou na konec, traverz doleva a stěnou ke kruhu. Stěnou mírně doprava na vrchol.
 7. Opereta VIIb. Milan Krauskopf, S.Hokr, 4.7.1987. Z předskalí pod SZ stěnou vpravo. Z hranou k 1.kruhu a 2.kruhu a stěnou na vrchol.
 8. Šedovláska VIIb. Milan Krauskopf - Roman Rozumek, L.Martínek, D.Slánský, 12.10.1985. U S hrany trhlinou k 1.kruhu, od něj vlevo, pak vpravo ke 2.kruhu. Sokolíkem na vrchol.
 9. Krátký proces VIIb. Petr Laštovička ml. - Richard Litochleb, P.Laštovička st., 8.4.1988. Ze strže stěnou přímo přes kruh pod převis a šikmo doleva na vrchol.

 

Masiv Poseidon

 1. Frýdlantská VI. Petr Buriánek - Petr Blažek, K.Kutílek, 9.8.198á. Nástup v pravé části údolní JZ stěny. Komínem přes vklíněný balvan asi 15m vzhůru na plošinu a koutovou spárou na vrchol.
 2. Mořská nemoc RP IXb. Richard Litochleb - Martin Červenka, 13.9.1997. Přes 1.borhák Nervotoče šikmo doprava stěnou a sokolíky (6 borháků) do římsy k 8.borháku.
 3. Cesta na dno RP XIa-b. Rosťa Štefánek, 1998. Od 8.borháku Mořské nemoci dále přes 2 borháky na vrchol.
 4. Nervotoč RP IXb. Pavel Černý - Richard Litochleb, 12.9.1997. Nástup vpravo od údolní hrany. Podél ní přes 11 borháků na vrchol.
 5. Komín III. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 16.10.1984. V S stěně komínem.

 

50. Klárka

 1. Stará cesta III, Edmund Klar, M.Franke, K.Wagler, podzim 1904. Vpravo v J stěně komínem na balkón, doleva do druhého komína a tím na předvrchol. Překrok a hranou na vrchol.
 2. Vzhůru nohama VII. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 8.5.1982. V J stěně šikmo doleva do spáry Českolipské cesty a tou do výklenku. Vpravo stěnou nad převis a koutem do sedla, pak vpravo stěnou na předvrchol. Dále jako st.c. na vrchol.
 3. Českolipská cesta VIIb. František Záběhlík (jištěn zdola), 20.7.1978. V J stěně širokou spárou do výklenku a šikmo vlevo stěnou (kruh) ke spáře, tou nad převis do komína Jihozápadní cesty a tou na vrchol.
 4. Jihozápadní cesta VI, Jaroslav Budín - Miloš Matras, 13.8.1961. J stěnou při JZ hraně a komínem na volný blok. Údolní cestou až na římsu nad kruhem, pak traverz doprava a hranou ke 2.kruhu. Hranou na římsu a 2 m nad ní traverz doprava do komína v J stěně. Tím do sedla a st.c. na vrchol.
 5. Slunovrat VIIb. Jiří Šlégl, J.Houser, 21.9.1975. Z komína Jihozápadní cesty traverz doleva ke kruhu, pak žebrem a stěnou na vrchol.
 6. Údolní cesta VI, Heinz Weigel - Jaroslav Mlezák, M.Blahout, 4.7.1953. V údolní stěně koutem, pak stěnou na plošinu. Stěnkou na volný blok (kruh) a stěnou mírně doprava přes převis na římsu. Traverz doleva na hranu a tou, výše vpravo od ní k volnému bloku (dodaný kruh). Doleva do spáry v S stěně a tou na velkou plošinu. St.c. na vrchol.
 7. Nástupová varianta VI, Zdeněk Janků, H. Weigel, E.Wrbík, 6.9.1959. Vpravo v S stěně komínem k volnému bloku.

  Vrcholová varianta VI, Heinz Weigel, Helmut Weigel, E.Wrbík, K.Schäfer, 13.5.1967. Z velké plošiny stěnou šikmo doprava na vrchol.

 8. Severní spára VIIb, Heinz Weigel, 11.9.1954. Koutem v S stěně ke kruhu a hladkou spárou (hodiny) na velkou plošinu. St.c. na vrchol.
 9. Severní kout VI, Walter Eckert, J.Bílek, 12.9.1963. Koutem cesty Severní spára kolem kruhu až na jeho konec. Trhlinou vzhůru, pak traverz doprava na velkou plošinu. Z hranou na předvrchol. St.c. na vrchol.
 10. Náhorní cesta II. Z masívu sestup a přepad na římsu. Vpravo a st.c. na vrchol.

 

51. Kamzičí hrot

 1. Stará cesta VI, špatně jištěno, Georg Heßler, O.Hensel, H.Geiger s druhy, 2.4.1911. Od J komínem do sedla a stěnkou na plošinu v J stěně. Převislou spárou ve V hraně na šikmou plošinu a vhloubením doleva.
 2. Čůro RP VIIc. Vladislav Pešek - Tomáš Švihnos, 9.5.1993. Z plošiny v J stěně pravou částí stěny přes borhák na vrchol.
 3. Jižní stěna VII (VIIb), Heinz Weigel, Helmut Weigel, 25.7.1965. Z plošiny v J stěně středem stěny (kruh) na vrchol.
 4. Labská cesta VII, nejištěno, Ehrhardt Renger, M.Röhnick, M.Klier, 19.7.1919. Z plošiny v J stěně poněkud sestoupíme doleva a jemnou spárou na balkón na údolní straně. Vlevo hranou, pak šikmo doprava.
 5. Údolní cesta VII, Miloš Albrecht - Jiří Gaisl, L.Veselý, 29.5.1960. Na údolní straně hranou na plošinu a na pilíř. Traverz doprava a spárou na plošinu v J stěně. Labskou cestou na vrchol.
 6. Údolní hrana VIIb. Petr Laštovička - Miroslav Michlík, 18.9.1975. Údolní hranou přes 2 kruhy na balkón. Asi 3m jako Matematická cesta, šikmo doprava na hranu a tou ke 3.kruhu. Traverz doprava a jako Labská cesta na vrchol. Možno také od 3.kruhu přímo (VIIc).
 7. Matematická cesta VIIc, Rudolf Zabilka, J.Uher, 25.5.1966. Od S po lávce a stěnou šikmo doprava na balkón na údolní straně. (Na balkón též přímo komínem). Stěnou do díry, traverz vlevo a spárou ke kruhu. Na kruhem traverz doprava na hranu a Labskou cestou na vrchol.
 8. Po proudu VIIIb. Milan Krauskopf, S.Rataj, 17.7.1987. Jako st.c. do sedla a S hranou ke kruhu. Vpravo podél trhlin na vrchol.

 

Masiv Plavčík

 1. Jihozápadní pilíř VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 16.10.1984. Komínem asi 6m, pak vpravo úzkou stěnou pilíře na předvrchol. Přes převis a stěnkou na vrchol.
 2. Varianta JZ pilíře VIIb. Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., 15.4.1991. Vpravo od JZ hrany přes kruh na malý balkónek. Hranou přímo na pilíř.

 3. Motýlek VII. Petr Slanina, K.Bělina, S.Lukavský, J.Pleticha, 11.3.1990. Vlevo v údolní stěně koutem asi 25m na polici. V S stěně spárou šikmo vpravo na hranu (kruh). Přímo stěnou a spárou při hraně na vrchol.
 4. Mokrá paluba VII. Stanislav Lukavský, K.Bělina, 11.3.1990. Nástup ze strže na S straně. Traverz po polici vpravo do S stěny (kruh). Žlábkem na polici, koutem na vrchol.

 

Masiv Admirál

 1. Teta Hela VIIb. Miroslav Mikyška, P.Petrle, J.Zubač, T.Bařtipán, 15.5.1984. Nástup doleva ubíhající trhlinou (za velkým bukem) ke spáře (kruh). Spárou na vrchol.
 2. Varianta VIIc. Miroslav Mikyška, J.Mach, 15.5.1984. Stěnou ve spádnici spáry ke kruhu a dále na vrchol.

 3. Davová psychóza VIIIa. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 6.6.1992. Spárou (hodiny) na její konec ke kruhu. Stěnou do trhlin, těmi do velké římsy a stěnou na vrchol.
 4. Tatranský pozdrav VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 11.10.1984. Nástup velkým koutem v pravé části stěny. Koutem pod převis, komínem a spárou nad něj. Dále stěnou šikmo vpravo do rozpěrného komína a tím na vrchol.
 5. Náprstek VIIc. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 24.8.1982. Nástup stejně jako cesta Tatranský pozdrav. 30m lehkým terénem mírně vlevo na balkónek (stanoviště). Vlevo spárou na její konec a stěnou ke kruhu. Stěnou a později spárou a komínem na vrchol.
 6. Mořský vlk RP VIIIc. Jan Paul, Vladimír Pešek, Tomáš Hovorka, David Peterka, 11.9.1997. Stěnou vpravo vedle Roznožky přes kruh a 6 borháků ke 2.kruhu. Stěnou ke 3.kruhu a zprava na polici. Traverz vlevo ke 4.kruhu. Přes převis a stěnou (2 kruhy) na vrchol.
 7. Varianta RP IXa. Jan Paul, Vladimír Pešek, Tomáš Hovorka, David Peterka, 11.9.1997. Od 2.kruhu vlevo do trhliny, tou na konec a stěnou (2 borháky) mírně vlevo kek 4.kruhu cesty Mořský vlk.

 8. Roznožka VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., L.Černý, 15.10.1984. Vpravo od cesty Morituri de salutant koutem a komínem ke kruhu této cesty. Dále komínem a spárou do jeskyně (stanoviště). Převislou spárou a rozpěrným komínem nad převis a komínem na vrchol.
 9. Morituri de salutant VIIIa. Miroslav Mikyška, P.Petrle, 15.5.1982. V levé části stěny po vystouplé hraně na balkón a vpravo ke kruhu. Šikmo doleva na hranu a po ní ke 2.kruhu. Traverz doprava do komína a jeho levou stěnou do římsy, tou doleva na plošinu na hraně. Hranou přes převis a dále stěnou na vrchol.
 10. Cesta přes skobičku na obraz VIIIa, RP VIIIb. Tino Kohbach, P.Kohbach. Stěnou přes 3 kruhy do police. Stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 11. Schůzka s ďáblem VIIIa. Miroslav Michlík, Michal Nagy, 10.5.1985. Vlevo od cesty Morituri de salutant koutem a širokou spárou ke kruhu. Dále ruční spárou do jeskyně (stanoviště). Vpravo přes převis a vzhůru ke 2.kruhu a 3.kruhu, šikmo vlevo a stěnou ke 4.kruhu. Stěnou do římsy, přes převis do spáry a tou na vrchol.
 12. Tržiště iluzí VIIc. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 4.7.1989. V blízkosti levé údolní hrany stěnou a sokolíkem k 1.kruhu. Stěnou pod převis, traverz asi 4m vpravo, přes převis a mírně vlevo ke 2.kruhu. Stěnou do římsy a traverz vpravo ke 3.kruhu. Stěnou (4.kruh) a spárami na vrchol.

 

Masiv Maják

 1. O sole mio VIIIb, RP VIIIc. Michal Burda, R.Sedliský, 1999. Stěnou mírně doleva přes 12 borháků na vrchol.
 2. Rodeo IXc. Jindřich Švihnos, Jan Kareš, 1999. Levou údolní hranou přes 11 kruhů na vrchol.

 

Masiv Labská pláž

 1. Na pláž VII. Jindřich Švihnos, Zbyněk Homola, 28.7.1998. Z kouta mezi Kormidelníkem a Labskou pláží stěnou vpravo a vzhůru přes 2 kruhy na balkón (slaňovací borhák).

 

Masiv Kormidelník

 1. Vklíněnec V. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 8.10.1984. Koutem na lávku, komínem na terasu a širokým komínem kolem vklíněného bloku do jeskyně pod převisem. Spárou vpravo do kouta a jím na vrchol.
 2. Železná opona VIIb. Miroslav Michlík, M.Poupa, D.Křížová, 10.6.1981. Nástup z předskalí, spárou na plošinu pod JZ hranou. Podél hrany k 1.kruhu a spárou, sokolíkem a vlevo stěnou na hranu ke 2.kruhu. Traverz vlevo na SZ hranu, tou 6m vzhůru na plošinku (3.kruh). Koutem na lávku v S stěně, k vrcholové knize a vpravo po hraně na vrchol.
 3. Dolní varianta VIIc. Jindřich Hudeček, M.Michlík, 12.7.1981. Trhlinou ve středu stěny přes dodaný kruh k 1.kruhu Železné opony a tou na vrchol.

  Horní varianta VIIc. Milan Krauskopf, R.Kekrt, 3.8.1987. Od 2.kruhu stěnou přímo vzhůru ke 3.kruhu, pak doprava na hranu ke 4.kruhu a podél hrany na vrchol.

 4. Muž přes palubu VIIIa. Pavel Weingartl, Zdeněk Weingartl, Miroslav Michlík, 14.5.1982. Výrazným koutem v S stěně přes kruh ke 3.kruh cesty Železná opona a tou na vrchol.
 5. Honzíkova cesta IXb, RP IXc. Jan Kareš, Jindřich Švihnos, 22.7.1999. Při pravé S hraně přes 3 kruhy do kouta cesty Muž přes palubu a doprava ke 4.kruhu. Stěnou přes 4 kruhy ke 3.kruhu cesty Železná opona a tou na vrchol.
 6. Genesis VIIIb. Milan Krauskopf, Petr Laštovička ml., 10.9.1988. Severní stěnou k 1.kruhu. Trhlinou a stěnou přes 2.kruh do římsy a vpravo tupou hranou do další římsy. Traverz doprava ke 3.kruhu cesty Železná opona a tou na vrchol.
 7. Severní spára VIIc. Milan Krauskopf, R.Bohman, F.Hochwalder, 3.9.1989. V levé části S stěny spárou na konec (dobírání) a vlevo koutem na vrchol.
 8. Lodní zvon VIIb. Petr Laštovička ml., P.Černý, 21.5.1989. Vlevo od Severní spáry zarostlým koutem na blok. Šikmo doleva a stěnou pod převis. Doleva ke kruhu a šikmo vpravo na vrchol.
 9. Kurděje VIIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 25.9.1999. Vlevo od cesty Lodní zvon nevýraznou hranou (kruh), výše stěnou přes 3 kruhy ke kruhu cesty Lodní zvon. Od něj vlevo stěnou přímo do police a vpravo spárou na vrchol.
 10. Rybářské háčky VIIb. Miroslav Michlík, J.Strauss. Spárou na balkónek k velkému bloku (stanoviště). Koutem pod převis a vlevo ke kruhu. Stěnou přímo, později vlevo a mělkým, doprava ubíhajícím koutem na vrchol.
 11. Malá ryba VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., E.Michlíková, 19.6.1988. Těsně vpravo od rokle mezi Kormidelníkem a Katedrálou stěnou podél hrany k sokolíku a tím k 1.kruhu. Stěnou a sokolíkem dál pod převis a doleva ke 2.kruhu. Stěnou vzhůru ke 3.kruhu, zprava na římsu, pak stěnkou a spárou na vrchol.
 12. Aprílové dítě V. Stanislav Lukavský, E.Skaláková, A.Skalák, 12.4.1998. Spárou vlevo od cesty Malá ryba na vrchol.

 

Masiv Katedrála

 1. Pravá hrana VII. Slavoj Hokr, J.Lang, 8.5.1977. Pravou hranou přes dodaný kruh a 2.kruh na vrchol.
 2. Varianta VIIb. Od 2.kruhu doleva a přes převis (kruh) na vrchol.

 3. Zbožné přání VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 17.5.1998. Vpravo od cesty Ztráta imunity spárou na římsu k 1.kruhu. Dále spárou až na konec a stěnou přes 2 kruhy na kazatelnu ke 4.kruhu. Stěnou šikmo vlevo k převisu (5.kruh), přes něj stěnou na vrchol.
 4. S čistou myslí VIIIc. Jindřich Švihnos, Vladislav Nehasil, 12.5.1998. Cestou Zbožné přání k 1.kruhu. Stěnou vlevo ke 2.kruhu. Stěnou přes 3 kruhy pod převis. Přes převis (6.kruh) a stěnou přes 7.kruh na vrchol.
 5. Ztráta imunity VIIc. Zdeněk Vostřel, Pavel Kulík, M.Matras, 23.5.1987. V pravé části stěny levou spárou až na konec a stěnou šikmo doleva k 1.kruhu (od nástupu 50m). Stěnkou ke 2.kruhu, od něj vlevo stěnou na římsu, pak traverz doleva a komínem cesty Bludiště na vrchol.
 6. Masné krámy VIIc. Zdeněk Vostřel, Pavel Kulík, J.Beránek, 19.8.1989. Nástup na hraně vpravo od cesty Bludiště. Stěnou šikmo doprava do spáry Ztráty imunity a tou k jejímu 1.kruhu. Šikmo doprava ke 2.kruhu. Koutem na konec a vpravo stěnou ke 3.kruhu. Stěnou na polici, hladkou stěnou vzhůru a doleva pod převis (4.kruh). Přes převis a stěnou na vrchol.
 7. Bludiště V. Karel Bělina, B.Mališ, J.Šlégl, 25.10.1975. Pravým komínem ve středu údolní stěny přes kruh na vrchol.
 8. Kamenolom V. Karel Bělina, B.Mališ, J.Šlégl, 25.10.1975. Levým komínem ve středu údolní stěny na vrchol.
 9. Cesta ke slunci VIIc. Andreas Stephan, R.Priebst, 26.3.1998. Vlevo od Kamenolomu stěnou přes 5 kruhů na hranu a přes 6.kruh na vrchol.
 10. Královský večer VIIb. Karel Bělina, J.Janiš, L.Kuba, J.Houser, 14.8.1971. Sokolíkem přes 1.kruh na jeho konec. Traverz doprava přes 2.kruh do komína Kamenolomu a tím na vrchol.
 11. Phobos a Deimos RP IXb. Jan Paul, Tomáš Hovorka, David Peterka, 18.9.1997. Vlevo od Královského večeru stěnou přes 3 kruhy na balkón ke 2.kruhu cesty Géniové průměrnosti. Stěnou přes 6 borháků a hodiny na vrchol.
 12. Géniové průměrnosti VIIc. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, P.Černý, P.Laštovička st., 14.4.1989. Železitou stěnou vlevo v údolní stěně a sokolíkem na balkón (stanoviště). Vlevo stěnou pod převis k 1.kruhu a sokolíkem na konec (2.kruh). Vlevo stěnou vzhůru a traverz doprava. Stěnou přes 3.kruh ke 4.kruhu, dále spárkou a stěnou na vrchol.

 

Masiv Kazatel

 1. Rentgén VIIc. Miroslav Michlík, R.Sedliský, J.Pospíšil, J.Kašák, 30.6.1984. Nástup na pravé hraně. Stěnou šikmo vlevo do kouta, kterým až na konec, traverz doprava na plošinku (stanoviště). Koutovou spárou pod převis, sokolíkem pod další převis a vlevo k 1.kruhu. Stěnou 3m vzhůru, traverz doprava na hranu a po ní na kazatelnu ke 2.kruhu. (Postavením) a hranou na vrchol.
 2. Ranní mše VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 26.8.1982. Velkým koutem na balkón (stanoviště). Dále vlevo spárou přes převis a spárou na vrchol.
 3. Pandořina skříňka IXc. Petr Laštovička ml., P.Černý, 13.6.1989. Spárou ve středu stěny později stěnou (1.dodaný kruh, 2.kruh a dodaný borhák) pod převis ke 3.kruhu. Přes převis ke 4.kruhu a vlevo (hodiny) ke spáře. Tou na vrchol.

 

Masiv Kardinál

 1. Pravý kout VI. Miroslav Michlík, Ladislav Černý, P.Laštovička st., 9.3.1983. Koutem vpravo od Hrany kardinálů 40m do jeskyně (stanoviště). Přes volné bloky a jeskyni na vrchol.
 2. Cesta k moci VIIIa. Richard Litochleb, P.Laštovička st., 10.7.1989. Od začátku cesty Pravý kout doleva ke hraně, jí (hodiny) a stěnou k 1.kruhu. Přímo stěnou přes 2 kruhy ke 3.kruhu cesty Hrana kardinálů a touto cestou na vrchol.
 3. Hrana kardinálů VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 26.8.1982. Koutem v údolní hraně na plošinku (kruh). Podél hrany přes 2.kruh a 3.kruh na vrchol.
 4. Svlékání tmy VIIIc. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, P.Černý, 12.7.1989. Nástup nevýrazným koutem v S stěně. Tím na polici k 1.kruhu. Středem stěny přes 3 kruhy k 5.kruhu a šikmo doleva do kouta. Tím na vrchol.
 5. Kardinální spára VIIc. Vladimír Sojka, P.Hejtmánek, 25.2.1990. V levém koutě komínem po stupních na plošinu. Širokou koutovou spárou pod převis, přes něj a koutovou spárou a komínem na vrchol

 

52.Mnich

 1. Stará cesta II, Max Kmetzsch, asi 1907. V náhorní stěně žebrem na římsu, doprava do spáry a tou na vrchol.
 2. Jihozápadní cesta IV, němečtí lezci, asi 1923. St.c. na římsu, traverz šikmo doleva na hranu a tou na vrchol.
 3. Mnichova zpověď VIIc. Miroslav Štross - Heinz Skopec, 30.8.1974. Vpravo od nástupu Údolní cesty postavením do stěny a spárou, hranou a zářezem na balkón s viklanem. Stěnou k 1.kruhu, doleva a stěnou na velký balkón Údolní cesty. Jako Varianta Nové údolní cesty stěnou vzhůru a dále ke 2.kruhu a 3.kruhu. Převislou spárou k římse a vlevo spárkou na vrchol.
 4. Nová údolní cesta VI, Heinz Weigel, Helmut Weigel, R.Kotala, S.Papež, 29.6.1957. Uprostřed S stěny přes dva stupně na římsu a přes vklíněný balvan na lávku. Vlevo spárou, pak sokolíkem na velký balkón Údolní cesty. Doprava do Z stěny, tam koutem ke kruhu. (Postavením) stěnou na vrchol.
 5. Varianta VII, Jaromír Rada, P.Baudiš, 1960. Z velkého balkónu středem stěny, pak traverz doprava ke kruhu.

 6. Údolní cesta VI, Rudolf Hanke, J.Dörfel, A.Guth, F.Ellmerich, 31.5.1926. Od S komínem mezi věží a masívem na římsu, po ní traverz doprava a spárou přes vklíněný balvan na lávku. Doprava na volný balvan a stěnou (nebo vpravo spárou) na zarostlou plošinu. Doleva stěnkou na velký balkón a stěnou šikmo doleva na SV hranu, tou ke kruhu. (Postavením) vpravo do spáry a tou na vrchol.
 7. Varianta VII. Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 29.5.1982. V Z stěně (kruh) k převisu. Zleva nad převis a komínem na balkón.

 8. Klášterní tajemství VII, Milan Přibyl, K.Blažek, E.Puncman, 22.5.1971. Od S komínem mezi věží a masívem (dole jako Údelní cesta) až k začátku spáry ve V stěně. Přepad a spárou ke kruhu. Přes převis na kazatelnu a údolní stěnou ke kruhu Údolní cesty. Tou na vrchol.
 9. Jihovýchodní hrana IV, Henry Kunert, 13.3.1921. Asi 5 m vpravo od st..c stěnou na římsu, traverz doprava za hranu a přes převis na vrchol.

 

Masiv Rozlámaná stěna

 1. Chleba s máslem VIIc. Petr Laštovička ml., P.Černý, R.Litochleb, 24.5.1989. Vpravo od cesty Osmibřízková středem stěny k 1.kruhu. Vpravo stěnou přes 2 kruhy pod převis. Zprava spárkou a hranou do římsy. Vlevo stěnou na vrchol.
 2. Osmibřízková V. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 3.10.1984. Vlevo od nápadného střechovitého převisu koutovou spárou pod převis. Komínem a spárou na vrchol.
 3. Deziluze VIIc. Petr Laštovička ml. (jištěn zdola), 2.4.1990. Sokolíkem vlevo od Osmibřízkové na konec a stěnou šikmo doprava přes 1.kruh ke 2.kruhu. Vzhůru do římsy, šikmo doleva a stěnou přes balkón na vrchol.
 4. Šílená Síma VIIc. Michal Burda, P.Štěpán, 29.8.1994. Nástup 8m vlevo od Deziluze stěnou přes kruh na vrchol.
 5. Zářijový hoši VIIIa. Michal Burda, P.Štěpán, 30.9.1994. Nástup lámavou stěnkou vlevo od Šílené Símy přes 2 kruhy na vrchol.

 

Masiv Španělská bota

 1. Jihovýchodní kout VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 12.9.1985. Komínem, výše koutem pod převis, převisem do spáry a tou na vrchol.
 2. Pro Janu a Evu VIIIa. Jan Kostolník, Marcel Schmed, Kurt Locher, Milan Krauskopf, 31.5.1989. Středem J stěny přes 1.kruh do spárek a jimi na polici. Přes převis a stěnou šikmo vlevo (2.kruh) ke 3.kruhu Arény. Stěnou vpravo přes 4.kruh do spár u hrany, těmi na polici (nebo přímo stěnou přes kruh) a trhlinou k 5.kruhu. Stěnou pod převis (hodiny) a přes něj vpravo k 6.kruhu. Stěnou a hranou na vrchol.
 3. Aréna VIIc. Vladimír Pešek, T.Švihnos, 5.7.1988. Pravou údolní hranou k 1.kruhu. Od něj stěnou přes 2 kruhy ke 4.kruhu. Přímo do sokolíku, tím na balkón. Hranou přes 5.kruh na vrchol.
 4. Země žen VIIc, RP VIIIa. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, M.Krauskopf, P.Laštovička st., C.Krňanský, 8.3.1989. Cestou Aréna k 1.kruhu. Při údolní hraně přes 4 kruhy na balkón Arény. Tou přes kruh na vrchol.
 5. Carmen VIIIa. Pavel Černý, P.Laštovička ml., M.Krauskopf, 10.3.1989. Středem údolní stěny přes kruh do kouta a tím na pilíř. Stěnou ke 2.kruhu. Přímo a šikmo doleva ke 3.kruhu. Stěnou na balkón a jako Aréna na vrchol.
 6. Severní kout VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 3.10.1984. Koutem mezi Španělskou stěnou a Španělskou botou na balkón (stanoviště). Dále koutovým sokolíkem na vrchol.

 

Španělská stěna

 1. Flamengo VII. Cyril Krňanský, Richard Litochleb, 10.3.1989. Nástup z kouta mezi Španělskou botou a Španělskou stěnou. Stěnkou do sokolíka a jím a stěnou ke kruhu. Přes převis do sokolíků a vpravo spárou na vrchol.
 2. Čenkaká tunten VIIIa. Aleš Skalák, Stanislav Lukavský, E.Skaláková, I.Kobr, 20.5.1995. Vlevo od Flamenga stěnou (hodiny) k 1.kruhu. Stěnou ke 2.kruhu, mělkým koutkem (3.kruh) a po hraně do římsy. Stěnou pod převis a doprava ke 4.kruhu. Stěnou do římsy, vpravo sokolíkem a stěnou přes 5.kruh na vrchol.
 3. Pustíme tam kocoura VI. Petr Laštovička ml, P.Vlaštovička st., R.Litochleb, 3.4.1989. Komínem a spárou vpravo od Kvapíku přímo na vrchol.
 4. Sny spravedlivých VIIb. Richard Litochleb, P.Laštovička st., 12.4.1989. Vpravo od Kvapíku stěnou přes 3 kruhy a trhlinou na terasu k bříze. Libovolně na vrchol.
 5. Kvapík VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 4.10.1984. V pravé části stěny druhou spárou zprava a stěnou do spáry. Tou na lávku (stanoviště), koutem a lehkým terénem přes několik plošin na vrchol.
 6. Začátek konce VIIIb. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, P.Černý, 1.6.1989. Vlevo od Kvapíku stěnou přes 3 kruhy na balkón. Stěnou přes 4.kruh přímo na vrchol.
 7. Koleda VIIb. Stanislav Lukavský, J.Bukvic, 30.3.1997. Vpravo od Větrné díry spárou na balkón a stěnou (kruh) na vrchol.
 8. Větrná díra III. Petr Laštovička st., R.Litochleb, 3.4.1989. Vpravo od Únorového vítězství komínem ve velkém koutě na vrchol.
 9. Únorové vítězství V. Petr Laštovička ml. R.Litochleb, 8.2.1989. Hranou vlevo od komína na šikmou polici. Po ní doleva (stanoviště). Sokolíkem a vpravo spárou na vrchol.
 10. Maňána VIIc. Stanislav Lukavský, Jiří Prokop, 21.6.1997. Vlevo od Únorového vítězství stěnou na lávku. Podél hrany (2 kruhy) na vrchol.
 11. Tango erotico VIIc. Stanislav Lukavský, Jiří Prokop, 23.6.1997. Z lávky stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 12. Passo Doble VIIc. Stanislav Lukavský, J.Voves, 8.8.1997. Z lávky sokolíkem k 1.kruhu a stěnou přes římsy (3 kruhy) na vrchol.
 13. Sebetrýzeň VIIc. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, 30.1.1990. Vpravo od Výroční spáry komínem mezi blokem a masivem, přepad do stěny a koutovou spárou na lávku (stanoviště). Stěnkou, spárou přes převis a stěnou na římsu. Doleva do kouta a tím lehce na vrchol.
 14. Výroční spára V. Richard Litochleb, P.Laštovička st., P.Laštovička ml., 13.3.1989. Nástup v levé části Španělské stěny, nejprve komínem, pak výraznou koutovou spárou na balkón doprava k bříze (stanoviště). Zpět vlevo do spáry a tou na vrchol.
 15. Picasso VIIc. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 24.10.1995. Nástup z velkého kouta mezi Jižní baštou a Španělskou stěnou. Stěnou přes 3 borháky na terasu ke 4.borháku. Přes převis a stěnou přes další 3 borháky ke slaňovacímu kruhu.
 16. Abrahámoviny VIIc. Stanislav Lukavský, J.Voves, 28.4.1996. Stěnou vlevo od Picassa přes 2 kruhy na terasu. Z viklanu přes převis k borháku a stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 17. Bolero VIIb. Stanislav Lukavský, J.Bukvic, 13.5.1996. Koutem a spárou přes 2 kruhy na vrchol.

 

Masiv Jižní bašta

 1. Přišlo jaro VI. Karel Bělina, Vladimír Sojka, 24.3.1990. Stěnou a hranou ke kruhu. Převislou stěnou na vrchol.
 2. A je to VI. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, 27.2.1989. Nástup v pravé části J stěny. Doleva na balkón a středem stěny do sokolíku. Jím a středem stěny (dodaný kruh) na vrchol.
 3. Větrná hrana VII. Petr Laštovičku ml., R.Litochleb, 27.2.1989. Nástup z odštěpu vlevo od Varianty Cesty středem. Stěnou šikmo doleva na hranu a tou na balkón (stanoviště). Stěnou šikmo doleva na hranu a tou přes kruh ke 2.kruhu Cesty středem. Tou na vrchol.
 4. Cesta středem VI. Jindřich Strauss, Radomír Souček, 10.4.1976. Středem údolní stěny podél spárek asi 30m vzhůru. Traverz 3m vpravo a stěnou podél levého sokolíka pod spáru v pravé horní části stěny. Spárou na plošinku a šikmo doprava k 1.kruhu. Dále středem J stěny vzhůru, šikmo vlevo ke 2.kruhu a JZ hranou na vrchol.
 5. Varianta VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 9.3.1983. V levé části J stěny koutem na plošinu a šikmo doprava k 1.kruhu Cesty středem. Tou na vrchol.

 6. Hugo V. Radomír Souček, J.Strauss, 10.4.1976. Středem údolní stěny podél spárek, dále koutem a doleva na balkón v S stěně. Přechod doleva a koutovou spárou mezi pilířem a stěnou na vrchol.
 7. Časová tíseň VIIb. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 1989. Středem levého pilíře do spáry, tou a stěnou ke kruhu. Hranou na pilíř a hranou (dodaný kruh) přímo na vrchol.

 

Masiv Pyramida

 1. Sahara hadr VIIc. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 21.6.1998. Z J strany z balvanu překrok a krátce hranou. Poté vlevo ubíhající spárou a sokolíky na polici a vlevo ke kruhu. Šikmo dorpava přes díru na vrchol.
 2. Degradace hodnot VIIIb. Petr Laštovička VIIIb. Petr Laštovička ml., R.Litochleb, 24.10.1989. Sokolíkem v JZ stěně k 1.kruhu. Traverz vlevo, sokolíkem a stěnou ke 2.kruhu. Stěnou pod převis a jako Tichá dohoda přes 2 kruhy až do římsy a vpravo k 5.kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 3. Tichá dohoda VIIc. Milan Krauskopf, Richard Litochleb, J.Souček, 18.8.1989. Nástup z předskalí. Pravou údolní hranou do římsy, traverz vlevo a stěnou k 1.kruhu. Vlevo hranou a stěnou podél trhliny pod převis. Ručkováním v římse (2.kruh) doprava na hranu a stěnou ke 3.kruhu. Stěnou do římsy, traverz vlevo a nevýraznou hranou přes díru (hodiny) na vrchol.

 

Masiv Malá bašta

 1. Hejkal VIIc. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 5.10.1985. Nástup na pravé hraně. Hranou a stěnou šikmo doleva k 1.kruhu, stěnou přes 2.kruh do žlábku. Jím a spárou na balkónek v hraně. Zprava nad převis ke 3.kruhu. Dále hranou na vrchol.
 2. Utečeme na jih VII. Luboš Novák, D.Klučková, P.Kulík, L.Mergl, 15.8.1982. Druhou spárou zprava šikmo doprava vzhůru až na její konec. Dále přímo stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 3. Přímá varianta VII. Vpravo od nástupu stěnou a trhlinou do spáry.

 4. Drobná spára VII. Radomír Souček, J.Strauss, 1.6.1976. Třetí spárou zprava vzhůru na velkou plošinu a koutovou spárou přes kruh na vrchol.
 5. Chladojahoda VIIb. Jiří Forman, Jan Hovorka, 19.9.1986. Nástup hranou vpravo od Jasné zprávy k 1.kruhu. Do díry a stěnou přes poličku ke 2.kruhu. Mírně vlevo, stěnou do mělké díry a vzhůru ke žlutému pásu. Žebírkem přes převis na římsu a stěnou přes 3.kruh do koutku. Podél spárky na vrchol.
 6. Jasná zpráva VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 1.10.1984. Ve středu Malé Bašty výraznou koutovou spárou přes 1 kruh na vrchol.
 7. Feroxácká VII. Jiří Kašák, Jiří Sýkora, L.Švec, 15.8.1978. Spárou jako Jasná zpráva a vlevo stěnou na balkón ke kruhu. Traverz vlevo a stěnou do žlabu. Jeho pravou hranou na vrchol.
 8. Intervence VIIc. Milan Krauskopf, Christoph MauerHöfer, P.Laštovička ml., 3.4.1990. Hranou vlevo od kouta Jasné zprávy přes 3 kruhy na vrchol.
 9. Varianta VIIb. Stanislav Lukavský, M.Krauskopf, 26.4.1995. Vlevo od Jasné zprávy spárou na hranu.

 10. Prcek Gabriel VIIc. Milan Krauskopf, J.Šiler, P.Černý, 20.5.1989. Nástup z police v nejnižší části masivu. Stěnou a spárou do kouta, přes převis a stěnou ke kruhu Feroxácké. Stěnou přes velký převis (2.kruh) a stěnou přímo na vrchol.
 11. Černá spára VII. Radomír Souček, J.Strauss, J.Sýkora, 2.5.1976. Nástup v koutě. Stěnou pod převis a traverz doleva na začátek spáry. Tou přes 2 kruhy na vrchol.
 12. Hezký Alfréd RP VIIIa. Michal Burda, R.Sedliský, 1998. Středem stěny přes 12 borháků ke slaňovacímu kruhu.
 13. Hezká Ina RP VIIc. Michal Burda, R.Sedliský, 1998. Cestou Hezký Alfréd ke 4.borháku. Dále vlevo stěnou přes 7 borháků ke slaňovacímu kruhu.

 

Masiv Velká bašta

 1. Klikatice VII. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, K.Bělina, 17.2.1990. Širší klikatou spárou v levé části J stěny na plošinu Orlí hrany. Traverz doleva do kouta a vnitřním komínem na vrchol.
 2. Orlí hrana VIIIa. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 19.10.1984. Podél J hrany přes 3 kruhy na plošinu (stanoviště). Komínem 2m dolů, traverz vpravo na plošinku. Zde vlevo na hranu a sokolíkem ke 4.kruhu. Podél hrany na plošinu s knihou a stěnou na vrchol.
 3. Tradicionalistů VIIb. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, K.Bělina, S.Lukavská, 17.2.1990. Vpravo od Cesty zářezem spárou na velkou plošinu na Orlí hraně. Pravo spárou na konec do zářezu, vpravo na hranu a při ní stěnou na vrchol.
 4. Cesta zářezem VI (VIIb). Radomír Souček, J.Sýkora, 26.10.1975. V pravé části stěny výrazným koutem 40m, šikmo doprava na plošinu (stanoviště). (Stavěním) do spáry, tou na plošinu a vnitřním komínem na vrchol.
 5. Cesta vlajkonošů VIIb. Miroslav Mikyška, S.Machová,I.Culek, 3.3.1984. Koutem Cesty zářezem k velkému buku a šikmo doleva k 1.kruhu. Vzhůru přes převis a stěnou ke 2.kruhu. Stěnou a spárou na vrchol.
 6. Liga neregistrovaných VIIb. Petr Laštovička ml., Jindřich Hudeček, Richard Litochleb, 22.5.1999. Vlevo od Cesty vlajkonošů stěnou přes 5 borháků do hnízda pod převisem. Traverz 4m vlevo a Cestou vlajkonošů na vrchol.
 7. Cesta na truc VIIIa. Miroslav Michlík, L.Švec, 3.10.1981. Nástup lehce vpravo od středu stěny. Stěnou a koutem k 1.kruhu a koutem na jeho konec. Šikmo doprava za hranu ke 2.kruhu. Podél tupé hrany přes 3.kruh a 4.kruh pod převis. Traverz vlevo až pod spárku (dodaný kruh), spárkou a stěnou na vrchol.
 8. Cesta světlonošů VIIIb. Jiří Blesk, Jan Horák, Miroslav Michlík, M.Slováček, 30.8.1997. Stěnou vpravo od Cesty na truc kterou později překřížíme přes borhák a 8 kruhů k poslednímu kruhu Cesty na truc.
 9. Kruh za kruhem VIIIb. Jan Horák, Miroslav Michlík, J.Blesk, 7.5.1995. Středem údolní stěny přes hodiny, 8 kruhů a 2 borháky k převisu. Vlevo do spáry, tou přes kruh do žlábku a jím na konec (kruh). Stěnou na vrchol.
 10. Údolní kout VII. Andreas Stephan, R.Priebst, 1998. Středem stěny koutem přes 2 kruhy na vrchol.
 11. Nové myšlení VIIb. Richard Litochleb, P.Laštovička st., 16.8.1989. Levou údolní hranou (2 dodaného kruhy) k 1.kruhu Starého myšlení. Tím na vrchol.
 12. Staré myšlení VII. Richard Litochleb, P.Laštovička st., 9.8.1989. Nástup z rokle vlevo od Velké Bašty. Po výrazné římse v S stěně traverz doprava na hranu k 1.kruhu a vpravo podél hrany (2.kruh) na polici ke 3.kruhu. Vlevo spárou na plošinu a koutkem na vrchol.

Varianta VIIc. Vladislav Nehasil, Z.Plačková, 8.5.1998. Od 3.kruhu přímo hranou, výše žlabem na vrchol.

 

Masiv Baldachýn

 1. Slaměný matrace VIIIb. Stanislav Lukavský, Petr Slanina, 22.8.1996. Vpravo od Cesty do postele stěnou (kruh) přes díru ke 2.kruhu. Traverz vpravo a stěnou ke 3.kruhu. Traverz vlevo a stěnou ke 4.kruhu. Stěnou mírně vpravo přes díry a vzhůru k 5.kruhu. Stěnou a podél trhlin do římsy a stěnou (6.kruh) do zářezu a na vrchol.
 2. Cesta do postele VIIc. Slavoj Hokr, M.Mráz, 10.5.1987. Nástup na pravé tupé hraně stěny. Hranou a stěnou mírně doleva vzhůru až na nejvyšší římsu k 1.kruhu. Stěnou vzhůru a doprava do žlábku, z jeho konce doleva na plošinu ke 2.kruhu. Koutem na vrchol.
 3. S větrem v zádech VIIc. Jindřich Švihnos, Tomáš Hovorka, 2.5.1998. Cestou Pravý komín (ve spádnici Z hrany) a stěnou ke kruhu. Podél hrany přes 3 kruhy na vrchol.
 4. Souběžný komín V. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 16.5.1986. Levým z obou souběžných komínů přímo na vrchol.
 5. Sokolík VII. Miroslav Štross, H.Skopec, 1974. Jako Souběžný komín asi 15m a traverz doleva k 1.kruhu. Traverz 3m vlevo a koutem přes 2.kruh na terasu, z ní roklí (vrcholová kniha) na vrchol.
 6. 1.varianta VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st. Z odštípnutého bloku šikmo doprava stěnou k 1.K.

  2.varianta VIIc. Jan Paul, R.Litochleb, 30.5.1987. Z odštípnutého bloku přímo vzhůru jemným sokolíkem, traverz asi 3m vpravo a stěnou přímo ke 2.kruhu.

 7. Telegraph Road VIIc. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 19.6.1990. Vlevo od Souběžného komína stěnou přes dodaný borhák a kruh k 1.kruhu Sokolíku. Stěnou šikmo vpravo (2.kruh) a přímo přes 2 kruhy do římsy (hodiny). Vlevo přes převis (borhák), stěnou a spárkou na vrchol.
 8. Kočkolap VIIIc, RP IXa. Jindřich Švihnos, Zbyněk Homola, V.Nehasil, 23.4.1998. Cestou Telegraph road k 1.kruhu Sokolíku a dále po hraně (3 kruhy) k borháku cesty Telegraph road (slanění).
 9. Ať se práší za kočárem VIIc. Petr Hejtmánek, Stanislav Lukavský, J.Koudelka, 25.2.1990. Z odštípnutého bloku jemným sokolíkem na konec a šikmo vlevo k 1.kruhu. Stěnou k sokolíku a jím pod převis (2.kruh). Doprava přes převis, stěnkou k zářezu a jím vlevo na hranu. Stěnou při hraně na vrchol.
 10. Varianta VIIc. Zbyněk Homola, J.Švihnos, 25.6.1998. Od 2.kruhu cesty Ať se práší za kočárem doleva přes převis a po hraně na vrchol.

 11. Matějská pouť VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 10.3.1983. V levé části stěny úzkým komínem a koutovou spárou na terasu (stanoviště). Roklí na vrchol.
 12. Americká délka VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 12.5.1986. Jako Matějská pouť lehkým terénem pod úzký komín, traverz asi 4m doleva a stěnou ke spáře. Tou asi 25m vzhůru až k malému převisu a vpravo spárkou a stěnou vzhůru do kouta, jím na stanoviště (od nástupu 50m). Lehce na vrchol.
 13. Levá cesta V. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 16.5.1986. U levé hrany masivu koutovými spárami až k volným blokům a soustavou spár přímo na vrchol.

 

Masiv Zrcadlo

 1. Hrana zrcadla VIIb. Miroslav Michlík, L.Černý, M.Tůma, 5.4.1982. V pravé části údolní stěny spárou a doleva stěnou k 1.kruhu. Traverz vpravo na hranu a žlábkem na velkou plošinu. Zde přes 2.kruh na vrchol.
 2. Záblesk zrcadla VIIb. Miroslav Michlík, P.Černý, 19.9.1984. Spárou vlevo od Hrany zrcadla a šikmo doprava stěnou ke kruhu Hrany zrcadla. Zpět doleva do spáry a tou na plošinu Hrany zrcadla. Stěnou vzhůru do kouta, jím šikmo doprava až na konec a stěnou na vrchol.
 3. Světelný rok IXc, RP Xa. Jindřich Hudeček, Pavel Weingartl, 3.10.1986. Středem údolní stěny přes kruh do kouta a jím šikmo vlevo ke 2.kruhu. Zleva přes dodaný borhák do římsy a doprava ke 3.kruhu. Stěnou (2.dodaný borhák, 4.kruh, 3.dodaný borhák) na vrchol.
 4. Blýskání na lepší časy IXc, RP Xb. Petr Slanina, Jiří Slavík, 29.4.1995. Vlevo od Světelného roku stěnou (kruh) ke 2.kruhu Světelného roku. Tím dále do římsy. Vlevo a vzhůru stěnou přímo přes 4 kruhy do trhliny. Tou a stěnou (borhák) na vrchol.
 5. Ďábelská vomáčka IXa, RP IXb. Petr Slanina, M.Bulín, Z.Vostřel, J.Slavík, 20.5.1995. V levé části stěny přes 2 kruhy ke hraně. Tou přes 2 kruhy na polici. Žlábkem (5.kruh) a stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 6. Zdání klame VIIc. Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, P.Hejtmánek, J.Koudelka, 24.2.1990. V levé části stěny po stupních pod hladký kout, tím na konec a vlevo dalším koutem na žebro (stanoviště). Převislou koutovou spárou pod převis a spárou přes převis na vrchol.
 7. Indiánská zima VIIb. Petr Slanina, J.Pleticha, 17.6.1995. Od jihu středem pilíře v levé části stěny přes borhák a po stupních pod stropový převis. Zleva nad něj (kruh) a podél trhliny a hranou do spáry cesty Zdání klame. Tou na vrchol.

 

53.Trůn

 1. Stará cesta VI, Willy Lohse, A.Gärtner, K.Bitsch, srpen 1930. Od J do strže mezi věží a masívem. Komínem v masívu na plošinu pod S stěnou. Komínem mezi věží a masívem na římsu (hodiny), traverz doprava a spárami na balkón na SZ hraně. Údolní stěnou ke kruhu a vlevo hranou na vrchol.
 2. Varianta Proti proudu VII. Jaroslav Houser, Z.Hubka, 9.7.1997. Z údolní strany vlevo spárou do komína mezi věží a masivem.

  Varianta (Horní) VI, Heinz Weigel, 28.8.1965. Asi 5 m pod kruhem traverz doleva za hranu a S stěnou na vrchol.

 3. Žlutá růže (Sen o žluté růži) VIIb, Václav Širl, Z.Hubka, Čibus, 8.10.1967. St.c. do komína a tím až na konec na římsu. Doprava ke slaňovacímu kruhu a stěnou (2.kruh) přímo na vrchol.
 4. Severovýchodní hrana VIIb, nejištěno, Jaroslav Budín, J.Kolínko, 17.8.1958. Cestou b) na římsu. Stěnou na balkón, pak hranou a spárou.
 5. Skok 2/II, Ladislav Ryska, K.Krombholz, 16.9.1954. Z masívu sestup na římsu a přeskok na vrchol.
 6. Velký skok 3, Heinz Weigel (se samozajištěním), 20.10.1974. Z masívu přeskok na vrchol.
 7. Jihovýchodní cesta VI, Jaroslav Mlezák, R.Torn, 18.11.1956. Od J mezi věží a masívem asi 12 m vzhůru, pak rozporem doleva ke spáře a tou (kruh), později komínem na lávku v J stěně. Stěnou nejprve vpravo, pak doleva do údolní stěny ke kruhu st.c. a tou na vrchol.
 8. Údolní cesta VIIc, Karel Bělina, J.Kozlík, Z.Hubka, 21.6.1970. Od J rozporovým komínem mezi věží a masívem několik m vzhůru, pak traverz J stěnou doleva pod velký převis k 1.kruhu. Traverz doleva až do údolní stěny a tou na balkónek (kruh). Převislým sokolíkem a přes převis na kazatelnu, pak převislou širokou spárou na balkón. Stěnou ke kruhu st..c a tou na vrchol.
 9. Čistič Viktor RP IXb. 1993. Pravou údolní hranou přes 2 borháky ke 3.slaňovacímu borháku.
 10. Návrat krále IXc. RP Xa. Richard Litochleb (jištěn zdola), 28.8.1993. V pravé části údolní stěny přes 2 borháky a kruh do mělkého kouta. Tím (2 borháky) a vpravo stěnou přes 4 borháky ke 2.kruhu Údolní cesty.
 11. Poslední relikvie IXc, RP Xb. Jindřich Hudeček (jištěn zdola), 10.6.1990. Středem údolní stěny přes 2 borháky a 3 kruhy, pak mírně vpravo přes převis k borháku a šikmo vlevo (borhák), později přímo přes kruh a 3 borháky.
 12. Kouzelník Žito RP Xa-b. Pavel Černý - Martin Červenka - Richard Litochleb, září 1997. V levé části údolní stěny přes 7 borháků pod převis (zde možnost slanit - RP VIIIc), přes něj a přes dalších 7 borháků do velké římsy.
 13. Vzdušný traverz VIIb. Václav Sojka, 28.7.1983. Jako st.c. do 1.římsy a traverz doprava celou S a údolní stěnou na balkón Údolní cesty a tou na vrchol.

 

Masiv Letní rezidence (Masiv vlevo od Trůnu)

 1. Zámecká zahrada VIIIb. Petr Kohbach, U.Seemann, T.Kohbach, T.Seidler, D.Medger, 30.4.1993. Položenou stěnou přes 5 kruhů.
 2. Zahradnická varianta VIIIa. Jaroslav Cach, M.Cach, 29.8.1994. Od 4.kruhu traverz doprava do kouta a levou hranou na vrchol.
 3. Seance VIIIc. Petr Laštovička ml., F.Hochwalder, 29.5.1993. Nástup vysoko vlevo ve velkém koutě. Koutem a stěnou přes 2 kruhy na vrchol.

 

Masiv Minaret

 1. Nepovedená cesta VI. Miroslav Michlík, Pavel Weingartl, 5.5.1983. Nástup v pravé části stěny komínem 10m, pak šikmo vlevo do stěny a tou doprava podél hrany ke kruhu. Po hraně do římsy, traverz doleva k blokům. Po nich a soustavou spár na vrchol.
 2. Tatíček Masaryk VIIc. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, Petr Laštovička st., 27.10.1989. 10m jako Nepovedená cesta a šikmo doleva k 1.kruhu. Přes převis ke 2.kruhu. Při hraně a spárou ke 3.kruhu. Zprava stěnou do komína a tím na vrchol.
 3. Úryvky z koránu VIIc. Petr Laštovička ml., F.Hochwalder, 29.5.1993. Levým komínem, později vlevo pilířem přes 2 kruhy na vrchol.

 

Masiv Hektor

 1. Achilova pata VIIb. Miroslav Michlík, P.Weingartl, 5.5.1983. Podél pravé údolní hrany do římsy. Traverz doleva do spáry, tou vzhůru ke hraně a podél ní na vrchol.
 2. Cesta pro Elišku VIIc. Zbyněk Homola, Jindřich Švihnos, 4.6.1998. Mezi cestou Achilova pata a Motolice stěnou přes 6 kruhů na vrchol.
 3. Motolice VIIc. Pavel Weingartl, M.Komrska, 2.9.1982. Středem údolní stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 4. Prazdroj VIIb, RP VIIc. Peter Kohbach, Tino Kohbach, 11.4.1992. Nástup v levé části stěny. Přes 4 kruhy k převisu, přes něj zprava na římsu k 5.kruhu. Šikmo vlevo a stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 5. Na prasáka VIIb, RP VIIc. David Jarý, J.Brestovanský, O.Pekárek, 18.7.1997. Vlevo od cesty Prazdroj při hraně stěnou přes 4 kruhy pod převis k 5.kruhu. Přes převis a šikmo doprava (křížíme Prazdroj) na římsu. Spárou a koutem na vrchol.
 6. Varianta VIIb. David Jarý, J.Brestovanský, O.Pekárek, 18.7.1997. Z římsy vpravo sokolíkem na jeho konec, mírně vpravo asi 3m vzhůru a traverz doleva. Ukloněnou stěnou na vrchol.

 

Masiv Ledová stěna

 1. Severní vítr VIIIa. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, M.Komrska, 26.8.1982. Po pravé údolní hraně (dodaný borhák) ke kruhu. Hranou a vpravo spárou na balkón. Dále 3m vlevo od hrany stěnou přímo přes dodaný kruh a dodaný borhák na vrchol.
 2. Dolní varianta VIIIa. Od 1.kruhu hranou a vlevo stěnou na balkón.

  Horní varianta VIIc. Pavel Černý, Z.Dobeš, 29.7.1989. Z balkónu doprava za hranu ke spáře a tou na vrchol.

 3. Gabarrou VIIIb. Milan Krauskopf, Martin Červenka, 6.5.1990. Středem údolní stěny přes 3 kruhy do spáry a tou na balkón. Stěnou přes další 3 kruhy na vrchol.
 4. Vrchol ledovce VIIIc. Milan Krauskopf, K.Locher, 1992. V levé části stěny přes 3 kruhy do spáry a tou ke 4.kruhu. Přímo přes 2 kruhy ke stropu, přes něj a přes další 2 kruhy na vrchol.
 5. Severská kombinace VIIIa. Jako Vrchol ledovce ke 4.kruhu, dále spárou šikmo vpravo na balkón a jako Gabarrou na vrchol.

 

Masiv Titanic

 1. Pravobok VIIb. Michal Burda, R.Sedliský, 30.7.1998. Od 1.kruhu Převozníkova hněvu dále přímo pravou hranou přes 6 borháků na vrchol.
 2. Převozníkův hněv VII. Dieter Smejkal, H.Skopec, K.Skopec, M.Štross, J.Michel, 7.8.1974. Pravou údolní hranou (kruh) do římsy, traverz doleva ke 2.kruhu. Stěnou vzhůru na balkón. Traverz vlevo za hranu a stěnou přes 3.kruh na vrchol.
 3. Převoznická zkratka IXa. Jindřich Hudeček, 3.10.1986. Z balkónu Převozníkova hněvu trhlinou přes převis a libovolně na vrchol.
 4. 452 stupňů Fahrenheita VIIc. Zdeně Weingartl, Pavel Weingartl, Rostislav Sedliský, M.Komrska, J.Prause, 16.8.1979. Středem údolní stěny ke kruhu. Vlevo přes převis ke 2.kruhu Převozníkova hněvu. Šikmo vlevo na hranu a po ní na balkón. Dále jako Převozníků hněv na vrchol.
 5. Poražená hnáta VIIIa. Milan Krauskopf, Ondřej Huml, F.Hochwalder, 3.11.1990. Levou částí stěny přes 3 kruhy pod převis. Nad něj a stěnou (2 kruhy) k 6.kruhu. Mírně vlevo přes 7.kruh na polici Převozníkova hněvu. Tím přes jeho 3.kruh na vrchol.

 

54.Večernice

 1. Stará cesta II. Z náhorní strany levou hranou.
 2. Západní cesta V, Rudolf Zabilka, J.Uher, 10.7.1965. Z náhorní strany doleva mezi předskalí Strážce Dolního Žlebu a Večernici. Překrok a stěnou šikmo doleva na vrchol.
 3. Paragraf VI. Zdeněk Weingartl - František Záběhlík, P.Weingartl, M.Cach, 9.10.1977. Komínem u SV hrany, výše rozporem ke kruhu. Stěnou doleva a podél hrany na vrchol.
 4. Nulová úspěšnost VIIIb. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 7.6.1997. Pravou částí S stěny přes 2 kruhy a borhák na vrchol.
 5. Klavírní rapsodie VIIb. Jiří Šlégl, J.Šlégl, 20.6.1975. Vlevo údolní stěnou ke kruhu. Převislou stěnou a doprava vhloubením na vrchol.
 6. Mrakomor VIIb. Vlevo podél S hrany (dodaný kruh) na římsu a Severní hranou na vrchol.
 7. Žlebská kyselka VIIIb. Vladislav Nehasil - David Nehasil, 15.10.2000. Středem SV stěny (kruh) do římsy a Severovýchodní cestou na vrchol.
 8. Severní hrana III, Rudolf Zabilka, 10.7.1965. Z náhorní strany traverz po římse doprava kolem V hrany až na S hranu (dodaný kruh) a tou mírně doleva.
 9. Varianta V, Hans-Peter Bruchholz, P.Hanke, J.Viehrig, 6.11.1971. Východní hranou na římsu.

 10. Severovýchodní cesta III, J.Uher, J.Štěpánek, 22.9.1969. Jako Severní hrana do SV stěny a tou středem na vrchol.
 11. Východní hrana III, Ladislav Kňava, 10.7.1965. V náhorní stěně doprava na V hranu a tou na vrchol.
 12. Náhorní stěna V, Rudolf Zabilka, 10.7.1965. Středem náhorní stěny.

 

55.Strážce Dolního Žlebu

 1. Stará cesta IV, Max Matthäus, F.Gnaß, E.Kopprasch, A.Keppler, 15.5.1910. Od V přes balvany a stěnou na předskalí. Přepad a stěnou do spáry, tou na vrchol.
 2. Údolní cesta VI (VII), Arthur Klemm, M.Wunderwald, W.Geipel, 27.7.1924. Z plošiny na údolní straně stěnou šikmo doprava na římsu v J stěně a (postavením) JZ hranou ke kruhu. Traverz doleva na SZ hranu a tou přímo, pak vpravo přes převis.
 3. Májová varianta VI, Heinz Weigel, S.Papež, 20.5.1961. Od kruhu po hraně, pak spárou vpravo na vrchol.

 4. Přímá údolní cesta VIIb. Zdeněk Weingartl - Pavel Weingartl, Z.Charvátová, 13.7.1978. Vpravo od paty údolní stěny komínem vzhůru, pak traverz doleva za hranu a stěnou k 1.kruhu. Stěnou (2.kruh) vzhůru, pak šikmo doleva na terasu. Jako Májová varianta na vrchol.
 5. Extravarianta VIIIa. Zdeněk Weingartl, P.Weingartl, V.Kočka, 28.5.1979. Vlevo od paty údolní stěny spárou několik metrů vzhůru, šikmo doprava na hranu a podél ní k 1.kruhu.

 6. Body building RP IXb. Jiří Slavík - Richard Litochleb - Martin Rýva, 16.10.1993. Z údolí převislou hranou přes 1 kruh a 4 borháky.
 7. Dolzeho cesta, špatně jištěno, Max Dolze s druhy, asi 1912. Z balvanu na SV straně stěnou do díry, pak doleva a vzhůru na římsu ke kruhu. Vpravo stěnou a vhloubením na vrchol.
 8. Varianta VIIb. Artur Windisch, E.Joppe, H.Prihoda, 23.6.1929. Vlevo od kruhu stěnou na vrchol.

 9. Východní cesta VIIb, Karel Krombholz, E.Wrbík, Z.Janků, R.Kotala, 14.9.1958. Na V straně na skalní blok a rozporovým komínem mezi věží a předskalím, pak V hranou na římsu a traverz doprava ke kruhu. Stěnou šikmo doleva a hranou nebo stěnou přímo a nahoře šikmo doprava na vrchol.

 

Masiv Hlídač

 1. Alarm VIIc. Petr Laštovička ml., E.Laštovičková, 1.10.2000. Středem údolní stěny ke kruhu. Zleva stěnou do police, doprava do spáry a tou na vrchol.

 

Masiv Dolnožlebská vyhlídka

 1. Čtvrté nástupiště II. Heinz Skopec, D.Smejkal, 8.9.1974. Širokým komínem vpravo v J stěně na plošinu k vrcholové knize.
 2. Třetí nástupiště VII. Miroslav Štross, J.Michel, K.Skopec, 8.9.1974. V J stěně pravo spárou na balkón ke knížce, dále do kouta a stěnou vlevo na vrchol.
 3. Druhé nástupiště V. Dieter Smejkal, H.Skopec, 8.9.1974. Vpravo od Prvního nástupiště spárou na balkón a jako Labácký načínáček na vrchol.
 4. První nástupiště IV. Dieter Smejkal, H.Skopec, 8.9.1974. Vpravo od Labáckého načínáčku koutem na balkón. Levou dvojitou spárou na balkón a pravou hranou na další balkón. Jako Labácký načínáček na vrchol.
 5. Labácký načínáček VI. Heinz Skopec, J.Jirman, 31.8.1974. V pravé části údolní stěny koutem do vhloubení pod převis, dále spárkou vpravo na balkón. Koutovou spárou pod vrcholový kout a jím na vrchol.
 6. Jiříkova červená VII. Heinz Skopec, J.Jirman, 31.8.1974. Středem údolní stěny ke kruhu, mírně vlevo do sokolíku a jím do jeskyňky. Vlevo stěnkou pod vrcholový kout a po pravé hraně na vrchol.
 7. Panta Rhei VIIIb. Zbyněk Homola, Vladislav Nehasil, 22.5.1994. Tupou údolní hranou přes 3 kruhy a vpravo ke kruhu Jiříkovy červené.
 8. Život v pavučině VIIc. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 15.7.1995. Spárou v údolní hraně až na konec (1.kruh) a stěnou (2.kruh) pod převis ke 3.kruhu. Přes převis šikmo vlevo ke hraně (4.kruh) a při ní na vrchol.
 9. Igor Hnízdo RP IXb. Richard Litochleb, Martin Červenka, 1995. Vpravo v S stěně přes borhák do spáry, tou na konec a stěnou přes 3 borháky.
 10. Frankejura RP Xc. Richard Litochleb, Petr Laštovička ml., 1994. Středem S stěny podél jemné trhliny, později spárou přes 7 borháků.
 11. Alpský koutek VII. Miroslav Štross, Heinz Skopec, 26.5.1984. V S stěně komínem (kruh) na římsu, po ní doprava a lehce na terasu s vrcholovou knihou.

 

56.Růžová věž

 1. Stará cesta VI, Wilhelm Hentzschel, E.Dittrich, O.Hensel, O.Gehmlich, E.Kulcke, O.Albrecht, O.Jüngling, 16.10.1910. Náhorní hranou asi 2 m na římsu, stěnou doleva do spáry a tou na balkón v údolní stěně. Krátkou stěnou doleva do spáry a tou na balkón v údolní stěně. Krátkou stěnou na vrchol.
 2. Bílá oblaka Xa, RP Xb. Jindřich Hudeček, J.Beilike, 23.8.1988. Z náhorní strany traverz v římse do údolní stěnky k 1.kruhu. Nejprve šikmo doleva, pak doprava ke 2.kruhu a stěnou ke 3.kruhu. Mírně vpravo na vrchol.
 3. Peklo na zemi Xa. Václav Šatava - Jan Havel, 19.9.2000. V údolní stěně zprava k 1.kruhu. Přes převis ke 2.kruhu a 3.kruhu, mírně zleva ke 4.kruhu. Přímo přes převis a 5.kruh k 1.kruhu cesty Bílá oblaka.
 4. Boží muka Xa, RP Xb. Jan Paul, P.Henke, D.Peterka, 10.6.1997. V pravé části S stěny přes 2 kruhy na balkón ke kruhu Letecké cesty. Přímo přes další 4 kruhy na vrchol.
 5. Letecká cesta VIIIa. Pavel Weingartl - Zdeněk Weingartl, R.Sedliský, 2.7.1978. Zářezem u S hrany na konec, traverz doprava nebo spárkou v S stěně a vzhůru na římsu (K). Stěnou vzhůru a traverz doleva za hranu. Cestou strachu na vrchol.
 6. Cesta strachu VII, Willy Zenker, O.Heinze, R.Ritschel, H.Höhnisch, H.Reinhold, F.Heinze, 5.6.1922. Po římse v SV stěně doprava a spárou ke kruhu. Podél hrany šikmo doprava, pak přímo na vrchol.
 7. Zabilkova cesta VIIc, špatně jištěno, Rudolf Zabilka, K.Luxík, 4.8.1963. Ze sedla traverz doprava do SV stěny k díře, pak stěnou ke kruhu. Stěnou šikmo doleva ke dvěma děrám, pak přímo.
 8. Varianta VIIIa. Zdeněk Weingartl, S.Šilhán, 17.5.1981. Od kruhu stěnou přímo na vrchol.

 9. Růžové sny VIIc, RP VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 18.5.1997. Vpravo od náhorní hrany stěnou a spárou přes kruh na vrchol.
 10. Náhorní hranu VIIb, špatně jištěno, Willy Feigel, A.Kiessling, W.Raphelt, 16.5.1926. Náhorní (V) hranou přes dodaný kruh na vrchol.

Cesta Bílá oblaka na Růžové věži.

 

Masiv Boule

 1. Kalich hořkosti VII. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 31.5.1997. V údolní stěně spárou na konec a vpravo stěnou ke kruhu. Stěnou (2.kruh) výše podél trhliny na polici ke slaňovacímu kruhu.
 2. Rozverná cákalka V. David Nehasil, V.Nehasil, 31.5.1997. Vlevo v údolní stěně spárou, výše ubíhajícím sokolíkem šikmo vpravo ke slaňovacímu kruhu.

 

Masiv Mravenčí stěna

 1. Drevokocůr RP VII. V pravé části stěny z balkónu přes 3 borháky.
 2. Hang-on-dog RP IXb. Ve středu stěny podél trhliny přes borhák a vpravo na balkón ke 2.borháku. Dále stěnou přes 2 borháky na vrchol.
 3. Přímá varianta IXb. Vpravo od trhliny stěnou přes borhák ke 2.borháku cesty Hang-on-dog.

 4. Fero mrauec RP VIIc. V levé části stěny mírně vpravo přes 4 borháky.

 

56A.Mravenčí věž

 1. Přeskok 1.
 2. Komín III. Od J komínem na vrchol.
 3. Honzíkova cesta VIIb. David Jarý, P.Suchánek, S.Ivan, 15.4.2000. Nástup středem stěnky, výše J hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 4. Mravenčí stezka VIIc, RP VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 31.5.1997. V údolí spárou do jeskyňky přes převis spárou na balkón a vlevo středem JZ stěny (2 kruhy), výše šikmo vlevo na vrchol.

 

Masiv Proton

 1. Nic moc VII. Petr Laštovička ml. P.Laštovička st., 18.4.1988. Od J pravou ze dvou spár na velký balkón v údolní stěně, traverz doleva na hranu a po ní na vrchol.
 2. Pravá údolní hrana VIIb. Zdeněk Vostřel. Při hraně přes borhák a kruh.
 3. Údolní hrana VIIIa. Richard Litochleb, M.Červenka, 1995. V údolní stěně přes borhák do římsy (dodaný borhák), vpravo na hranu a tou přes 2 borháky na vrchol.
 4. Speedway RP IXa. Richard Litochleb, M.Červenka, 1995. Jako Údolní hrana do římsy, traverz vlevo a přímo přes 4 borháky na vrchol.
 5. Automotodromobus RP VIIIc. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 30.8.1994. Jako Jiskra naděje koutem asi 4m, pak traverz vpravo do pravého kouta a jím (2 borháky), nahoře ostrou hranou (2 borháky) na vrchol.
 6. Jiskra naděje VIIc. Miroslav Michlík, L.Černý, 31.8.1982. V levé části údolní stěny koutovou spárou přes dva převisy na vrchol.
 7. Poločas rozpadu RP IXb. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 29.8.1993. V levé části S stěny podél spárek, výše stěnou přes 7 borháků.

 

Masiv Majdaléna

 1. Vetřelec VIIIa. Pavel Weingartl, Miroslav Michlík, 16.5.1983. JZ hranou na přeskalí (hodiny) a stěnou ke kruhu. Doprava na hranu, šikmo doprava stěnou na předvrchol a komínem na vrchol.
 2. Labská odyssea VIIb. Jiří Šlégl, J.Šlégl, 2.6.1975. V údolní stěně koutem a spárou na předskalí (stanoviště). Šikmo doleva a sokolíkem přes převis ke kruhu. Sokolíkem a hranou na předvrchol. Komínem na vrchol.
 3. Hranostaj IXa, RP IXc. Martin Červenka, Richard Litochleb, Jiří Slavík, M.Rýva, F.Hochwalder, 1995. Hranou vlevo od cesty Labská odyssea (3 kruhy, 4 borháky).
 4. Nymfomanka VIIIb. Michal Burda, R.Sedliský, 17.7.1998. Údolním koutem koutovým komínem v SZ stěně, traverz doprava za hranu do údolní stěny a tou ke kruhu. Vlevo na hranu a šikmo doprava do kouta. Koutem do římsy (2.kruh), stěnou šikmo vpravo do komína a jím na vrchol.
 5. Zkouška tvrdosti RP VIIIb. Richard Litochleb, Petr Laštovička ml., 10.10.1993. SZ hranou přes 2 kruhy, výše koutem a zpět na hranu ke 3.kruhu. Nad ním mírně vlevo ke 4.kruhu.
 6. Bod G RP Xa-b. 1995. V pravé části S železité stěny přes 3 borháky ke 4.borháku cesty Leze, leze po železe. Tou ke kruhu.
 7. Leze, leze po železe RP IXb. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 22.9.1993. Vpravo od Ocelové spáry přes 3 borháky a mírně vpravo ke 4.borháku. Stěnou přímo ke kruhu.
 8. Ocelová spára VII. Jiří Šlégl, J.Šlégl, K.Skopec, 24.9.1975. Spárou v S stěně na její konec (stanoviště). Přes převis a vlevo na vrchol.
 9. Jako pako RP VIIIb. Richard Litochleb (jištěn zdola), 2.10.1993. Vlevo od Ocelové spáry stěnou přes 4 borháky.

 

57.Střípek

 1. Stará cesta III, Dieter Grossmann, W.Lehmann, D.Jaksch, A.Wotrich, 23.4.1972. Koutem do J nebo sestupem z masívu do strže a komínem na předskalí. Překrok na JV hranu a tou na vrchol.
 2. Náhorní cesta III, Heinz Weigel, 20.10.1974. St.c. na předskalí, vpravo překrok do V stěny a tou na vrchol.
 3. Boční větry IV. Ladislav Černý, M.Maňák, L.Černý, J.Bodlák, 24.5.1980. Z bloku pod J stěnou doleva ke hraně a stěnou přímo na vrchol.
 4. Jižní cesta V. František Záběhlík, M.Maňák, L.Černý, J.Bodlák, 24.5.1980. Z bloku pod J stěnou doleva ke hraně a stěnou přímo na vrchol.
 5. SOS VIIb. Ladislav Černý (jištěn zdola), 24.5.1980. Levou údolní SZ hranou ke kruhu, zleva stěnou k šikmému vhloubení a tím na vrchol.
 6. Varianta zleva VIIc. Rosťa Štefánek, 1997. Asi 3m vlevo od hrany přímo ke kruhu.

 7. Manonukleóza VIIb (VIIc). M.Krauskopf, M.Nárožník, 23.9.1984. U SV hrany (postavením) pod střechovitý převis, vpravo stěnou vzhůru a přes dvě římsy na vrchol.
 8. Severní komín III. Miroslav Michlík, J.Strauss, P.Laštovička, 24.1.1986. Vlevo v S stěně komínem na předskalí a st.c. na vrchol.
 9. Přeskok 3. Přeskok z masivu na vrchol.

 

Masiv Valdštejnská stěna

 1. Sliby chyby VIIc. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 27.2.2000. Vpravo v údolní stěně sokolíkem do vodorovného zářezu a komínem na polici ke kruhu. Stěnou přímo (2.kruh) ke slaňovacímu borháku.

 

Masiv Sirotek (Z Belvedéru po schůdcích dolů a podél masivů asi 80m vlevo - směrem k přívozu)

 1. Kouřová clona RP VIIIb. Petr Laštovička ml. - Pavel Černý, 30.9.1995. Údolní hranou, pak vpravo stěnou přes 5 borháků.
 2. Řetězová reakce RP IXb. Pavel Černý - Richard Litochleb, 8.10.1995. Vpravo od Údolního kouta převislou stěnou (4 borháky) do položené stěny (5.borhák). Od něj přímo a traverz doprava na hranu (6.borhák).
 3. Údolní kout VII. Pavel Černý, R.Litochleb, 8.10.1995. V levé části stěny výrazným koutem (borhák) na konec a traverz vpravo na hranu (2.borhák).

 

Masiv Belveder

 1. Chodí pešek okolo RP VII. V pravé části stěny přes 3 borháky na vrchol.
 2. Boulder VIIIc. Středem J stěny na vrchol.
 3. Hnusné aroma RP VIIIa. Mezi cestami Boulder a Saša jede přes 3 borháky na vrchol.
 4. Saša jede RP VIIIa. Vlevé části J stěny přes 4 borháky na vrchol.

 

Masiv Sarajevská stěna

 1. Genocida VII. Rosťa Štefánek, 1997. Asi 6m vpravo od J koutu spárou a koutem na vrchol.
 2. Jižní kout VI. Petr Laštovička ml., M.Krauskopf, 8.4.1989. Výrazným koutem v pravé části J stěny na vrchol.
 3. Ostrý kout V. Miroslav Michlík, L.Černý, V.Pelc, P.Laštovička st., 6.2.1984. Koutem v JV stěně na lávku, 3m vzhůru na další lávku. Traverz vpravo a spárami na vrchol.
 4. Invalidní spára VIIb. Petr Laštovička ml., P.Černý, M.Krauskopf, Z.Dobeš, H.Laštovičková, 8.4.1989. Krátce jako Ostrý kout, traverz doleva do spáry a tou na římsu. Traverz doleva do spárek a jimi na plošinu. Dále jako Modré pondělí na vrchol.
 5. Modré pondělí VI. Petr Laštovička st., Miroslav Michlík, V.Pelc, 6.2.1984. V levé části JV stěny koutem a komínem na terasu, lehce na další balkón a J hranou na vrchol.
 6. Malé překvapení VIIb. Miroslav Michlík, V.Pelc, P.Štěpán, 4.9.1984. Vlevo podél J hrany pod převis, traverz za hranu k 1.kruhu. Hranou přes 2.kruh na terasu a jako Modré pondělí na vrchol.
 7. Sarajevo 84 VIIb. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 26.3.1984. Ve středu Z stěny spárou přes velký převis až na její konec. Šikmo vlevo stěnou na kazatelnu (stanoviště). Úzkým komínem na terasu a jako Modré pondělí na vrchol.
 8. Sedm kulí VIIc. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 29.9.1984. V S stěně druhou doleva ubíhající spárou na balkón (stanoviště). Traverz (hodiny) 6m doleva a převsilými trhlinkami na vrchol.

 

58.Zlomisková věž

 1. Stará cesta III, Alfred Mutscher, A.Förster, K.Kretzschmer, R.Jeßner, 22.3.1914. Z masívu přes vklíněný balvan na SV hranu a na vrchol.
 2. Přepad IV, Jaroslav Kaufman s druhy, 28.6.1953. Z masívu přepad na JV hranu, traverz vlevo na JZ hranu a tou na vrchol.
 3. Varianta IV. Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., 17.10.1988. Přepadem na JV hranu a tou přímo na vrchol.

 4. Východní cesta IV, Josef Žaba, J.Bílek, 22.6.1963. Od J do komína mezi věží a masívem ke vklíněnému balvanu. Vzhůru, pak mírně vlevo přes převis, traverz vpravo a stěnou na vrchol.
 5. Jižní cesta IV, Jindřich Vomáčka, M.Holub, 24.6.1962. Cestou c) a z vklíněného balvanu traverz vlevo na JZ hranu a na vrchol.
 6. Nudle VII. Petr Laštovička ml., M.Krauskopf, P.Černý, Z.Dobeš, 8.4.1989. Z předskalí v J stěně spárou (kruh) a stěnou pod převis. JZ hranou přímo na vrchol.
 7. Jižní stěna V, Rudolf Scheuer, J.Donath, H.Möbius, 22.4.1928. Z balvanu překrok do spáry a tou na plošinku. Stěnou na další plošinku a hranou vpravo na vrchol.
 8. Podzimní cesta V. Zdeněk Kropáček, M.Kühn, H.Gantze, 28.9.1980. Vpravo v údolní stěně komínem na pilíř a jako Jižní stěna na vrchol.
 9. Letenka do pekla IXa. Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., R.Litochleb, 5.7.1988. Od S traverz doprava a údolní stěnou přes 3 kruhy pod převis. Vlevo spárou přes převis do další spáry. Tou a stěnou pod vrcholovou hlavu a libovolně na vrchol.
 10. Boží dopuštění VIIIc. Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., 5.9.1988. V S stěně trhlinou přes převis a doprava k 1.kruhu. Doprava na hranu a ke 2.kruhu. Doprava přes 3.kruh do spáry Letenky do pekla a tou na konec. Vlevo stěnou ke 4.kruhu a mírně vpravo na vrchol.
 11. Loutka, Bidlo, Tráva Xa. Tomáš Sobotka - Pavel Rýva, 13.5.2000. V levé části S stěny šikmo doprava k 1.kruhu. Přímo stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 12. Mládí má zelenou RP VIIIc. Pavel Rýva - Tomáš Sobotka, 13.5.2000. Komínem v S stěně k 1.kruhu. Překrok doprava na hranu a po ní přes 4 kruhy na vrchol.
 13. Obří komín VII. Hasso Gantze, Z.Kropáček, M.Kühn, 28.9.1980. Od S komínem mezi věží a masivem, výše rozporem (2 kruhy) na vklíněný balvan. St.c. na vrchol.
 14. Severní cesta III, Willy Zenker, A.Venus, 13.11.1920. Jako st.c. na hranu, doprava a žebrem, výše stěnou vpravo na vrchol.

 

58A.Skopík (Z Belvederu zhruba 400m severně do údolí, ve kterém se věž nachází)

 1. Náhorní hrana IV. Karel Skopec, H.Skopec, 26.10.1975. Pravou náhorní hranou na vrchol.
 2. Náhorní stěnka III. Heinz Skopec, K.Skopec, 26.10.1975. Středem náhorní stěny na vrchol.
 3. Přeskok 2. Karel Skopec, 1977.

 

59.Koruna jeskyně

 1. Stará cesta V, Alfréd Mutacher, K.Kratzschmer, R.Jessner, 22.3.1914. Vpravo v náhorní stěně na římsu, stěnou, pak doleva nebo doprava na vrchol.
 2. Břitva VII, Zdeněk Hubka, O.Kopřiva, R.Roštejnský, 16.9.1962. Na údolní straně stěnou šikmo doprava na hranu a tou na vrchol.
 3. Údolní cesta IV, Erich Hähnel, 11.8.1929. Na údolní straně lehkou stěnou, pak vlevo spárou.
 4. Májová varianta V, Rudolf Zabilka, K.Bělina, 1.5.1965. Lehkou stěnou, pak asi 2 m vlevo od J hrany stěnou.

  Křížova varianta V, Jan Kříž, P.Laštovička st., 24.5.1965. Lehkou stěnou, pak asi 2 m vpravo od spáry trhlinou v otevřeném koutě na vrchol.

 5. Cesta po náledí VIIb, , Rudolf Zabilka (jištěn zdola), 3.4.1965. Severní stěnou šikmo doprava do spáry a tou na vrchol.
 6. Severovýchodní hrana VI, Zdeněk Veverka, V.Hündl, 12.7.1964.

 

60.Horní jeskynní věž

 1. Stará cesta II, Max Kmetzsch s druhy, 1907. Komínem nebo spárou na pilíř u SV hany, překrok a hranou na vrchol.
 2. Jižní cesta VI, Emanuel Strubich, W.Edelmann, 26.3.1921. Od J komínem na pilíř v údolní stěně. (Postavením) na římsu, traverz doprava až na náhorní stranu a žlabem na vrchol.
 3. Dolní varianta VIIb, Rudolf Zabilka, M.Holub, Z.Kropáček, 3.4.1965. Komínem st.c. asi do poloviny a jemným sokolíkem v náhorní stěně k hodinám. Přes převis doleva do žlabu.

  Horní varianta VII. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 16.6.1989. Od dodaného kruhu Jižní cesty přímo na vrchol.

 4. Loučení VI. Zdeněk Kropáček, J.Houser, 29.6.1978. Od paty údolní stěny koutem a stěnou ke kruhu. Podél spárek na římsu a u borovice doprava k patě pilíře. Z balvanu stěnou a hranou na pilíř (druhý převis obcházíme zprava). Stěnou šikmo doleva ke kruhu Expa 64 a poněkud více vlevo než tato cesta na vrchol.
 5. Expo 64 VIIb, Rudolf Zabilka, M.Holub, 27.9.1964. Severní stěnou spárou a stěnou ke kruhu, doleva na lištu a hladkou stěnou.

 

61.Dolní jeskynní věž

 1. Stará cesta VII, Otto Albrecht, E.Dittrich, O.Gehmlich, O.Jüngling, O.Hensel, 23.10.1910. Vlevo v náhorní stěně spárou šikmo doleva na římsu v J stěně. Stěnkou na další římsu a traverz doleva do údolní stěny na balkón ke kruhu. Postavením do žlabu a tím na vrchol.
 2. Varianta VII (VIIc), Rudolf Wokržínek, W.Bruch, 23.4.1961. Na S straně pod převisem šikmo doprava na SZ hranu, doprava do žlabu v údolní stěně a tím na balkón ke kruhu.

 3. Jihovýchodní cesta VI, nejištěno, Alfred Paul, A.Paul, E.Lenke, P.Wolf, H.Schimek, E.Gräfe, 5.6.1933. St.c. na druhou římsu, traverz doprava na náhorní stranu, stěnou k díře a doprava do žlabu. Tím na vrchol.
 4. Jižní hrana VIIb, Christian Glaser (jiště zdola), 13.8.1968. St.c. na 1.římsu a J hranou (kruh) na vrchol.
 5. Poklad VIIIa. Vladislav Nehasil - David Nehasil, 23.10.1999. Středem Z stěny (kruh) na balkón ke 3.kruhu cesty Tajemná truhlice a tou na vrchol.
 6. Tajemná truhlice VIIIa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 23.10.1999. Podél Z hrany (2 kruhy) na balkón ke 3.kruhu. Stěnou (4.kruh) přes hodiny na vrchol.
 7. Prstoklad IXb. Vladislav Nehasil (jištěn zdola), 9.10.1999. V údolní stěně podél přerušované trhliny (2 kruhy) do díry a stěnou (2 kruhy) na balkón ke kruhu st.c., tou na vrchol.

 

62.Děčínská věž

 1. Stará cesta III, Otto Albrecht, E.Dittrich, O.Gehmlich, O.Jüngling, O.Hensel, 23.10.1910. SV hranou na balkón, přes odštípnutý blok doprava do spáry a tou na vrchol.
 2. Hladový kámen IXa. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 16.7.2000. St.c. na odštípnutý blok a stěnou přes kruh mírně šikmo vlevo na vrchol.
 3. Severovýchodní hrana VI, Karel Krombholz, B.Fabián, H.Weigel, H.Weigel, 12.9.1954. St.c. na balkón a dále hranou na vrchol.
 4. Východní cesta VI, Erich Wrbík, B.Fabián, 4.9.1955. St.c. na balkón, traverz doleva do spáry a tou na vrchol.
 5. Varianta VI, Jaroslav Heřmánek, E.Wrbík, B.Fabián, 23.8.1958. Od začátku spáry traverz doleva za hranu a J stěnou.

 6. Cesta pro mámu VII. Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 25.9.1987. Východní stěnou pod převis ke kruhu. Vpravo nad převis a vlevo spárou, nahoře jako Východní cesta na vrchol.
 7. Kamufláž VIIIb. Vladislav Nehasil - David Nehasil, 2.7.2000. Od V stěnou šikmo vlevo ke kruhu. Traverz vlevo za hranu do středu J stěny a tou přes 3 kruhy přímo na vrchol.
 8. Údolní cesta VIIb, Karel Krombholz, B.Fabián, B.Sláma, E.Wrbík, 1.6.1957. Po římse v S stěně traverz doprava do údolní stěny ke kruhu. Spárou do díry, traverz doprava na JZ hranu a tou na vrchol.
 9. Varianta VIIb, Karl-Heinz Mildner-Spindler, D.Rotzsch, 5.5.1968. Z díry nad kruhem spárou.

 10. Severní cesta V, Helmut Weigel, E.Wrbík, 5.7.1959. Spárou v S stěně, nahoře st.c. na vrchol.

 

62A.Lomikámen

 1. Stará cesta II. Náhorní stěnou na vrchol.
 2. Varianta II. Miroslav Michlík, 25.2.1982. Od V úzkým komínem na terasu a st.c. na vrchol.

 3. Mistr Permoník VIIc. Pavel Weingartl, M.Michlík, 8.6.1982. Trhlinou v J stěně ke kruhu, stěnou asi 5m vzhůru, pak šikmo doleva na JZ hranu a tou na vrchol.
 4. Masox VIIb. Miroslav Michlík, M.Pořádek, L.Černý, P.Štěpán, M.Tůma, P.Štěpán st., 25.6.1982. JZ hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 5. Sůl nad zlato VIIc. Miroslav Michlík, L.Černý, P.Laštovička st., P.Weingartl, podél trhlin na vrchol.
 6. Severní cesta V. Petr Štěpán, B.Šedý, M.Tůma, 15.3.1981. Z náhorní strany vpravo za hranu a podél ní na vrchol.

 

62B.Cestář Kabourek

 1. Stará cesta I. V levé části náhorní stěny na vrchol.
 2. Údolní kout V. Petr Štěpán, L.Černý, 19.4.1982. Vpravo v údolní stěně stěnkou v koutě do komína a tím na vrchol.
 3. Žebro V. Petr Štěpán, L.Černý, 19.4.1982. Výrazným žebrem v údolní stěně na vrchol.
 4. Lesní pych VII. Miroslav Michlík, 28.1O.1982. Vlevo v údolní stěně spárou přes několik převisů na vrchol.
 5. Velký vůz VIIb. Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., 26.5.1992. V pravé části náhorní stěnky ke kruhu a vpravo hranou na vrchol.
 6. Malý vůz VIIa. Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., 26.5.1992. Od kruhu vlevo.
 7. Pravá náhorní spára IV. Ladislav Černý, P.Štěpán, 19.4.1982.
 8. Levá náhorní spára III. Ladislav Černý, P.Štěpán, 19.4.1982.
 9. Zelená zóna VII. Petr Laštovička ml., 29.8.1984. Vlevo od Levé náhorní spáry hladkou stěnou přes římsu vzhůru a komínkem na vrchol.
 10. Option S II. Milan Mocker, 20.10.1984. 3m vlevo od Zelené zóny krátkou dvojspárou, dále zarostlou stěnkou na římsu a oblou hranou na vrchol.

 

62C.Číhadlo

 1. Stará cesta V. Petr Štěpán, M.Tůma, 18.3.1981. SV hranou na vrchol.
 2. Náhorní cesta VIIb. Pavel Weingartl, M.Michlík, P.Laštovička st., L.Černý, 29.9.1982.
 3. Světlo mého života IXb. Pavel Weingartl, Z.Weingartl, 17.8.1983. JV hranou přes převis na vrchol.
 4. Varianta VIIc. Miroslav Michlík, 24.8.1983. Zprava stěnou na hranu.

 5. Gloom Xb. Rosťa Štefánek, 1996. Středem jižní stěny do římsy a traverz vpravo na hranu.
 6. Žebřiny VIIb. Ladislav Černý, M.Pekař, J.Bodlák, 2.6.1984. Vpravo od JZ hrany stěnou přes kruh na vrchol.
 7. Údolní cesta VII. Miroslav Michlík, P.Weingartl, P.Laštovička st., L.Černý, 29.9.1982. Údolní stěnou na vrchol.
 8. Severní hrana IV. Ladislav Černý, P.Štěpán, M.Michlík, B.Šedý, 24.2.1984. Z bloku pod S hranou vlevo podél hrany na vrchol.
 9. Týmová práce V. Ladislav Černý, P.Štěpán, M.Michlík, B.Šedý, 24.2.1984. S stěnou na vrchol.

 

62D.Severní terasa

 1. Stará cesta II. Vlevo od Náhorní hrany spárou na předvrchol a přes rozsedlinu na hlavní vrchol.
 2. Varianta 1/II. Ladislav Černý, M.Pořádek, 27.2.1982. Z předvrcholu přeskok na hlavní vrchol.

 3. Prostřední náhorní spára IV. Ladislav Černý, M.Pořádek, 27.2.1982. Vlevo od st.c. spárou na předvrchol a st.c. na vrchol.
 4. Trhlá trhlina VII. Petr Laštovička ml., 29.8.1984. Mezi Prostřední náhorní spárou a Levou náhorní spárou podél jemné trhlinky na předvrchol a st.c. na vrchol.
 5. Levá Náhorní spára IV. Ladislav Černý, M.Pořádek, 27.2.1982. Ze strže levou spárou na předvrchol a st.c. na vrchol.
 6. Kliková hřídel VIIc. Miroslav Michlík, L.Černý, 27.2.1982. V levé části J stěny spárou do jeskyně, pod převisem traverz doprava a trhlinou k 1.kruhu. Traverz doleva ke 2.kruhu, spárou a komínem na vrchol.
 7. Životní šance VIIc. Miroslav Michlík, L.Černý, 16.8.1984. Jako Kliková hřídel do jeskyně, spárou přes převis (kruh) k římse (vpravo 1.kruh Klikové hřídele) a spárou přes 3.kruh a 4.kruh, nahoře komínem na vrchol.
 8. Nejistá sezóna VIIc. Richard Litochleb, P.Laštovička st., 6.5.1988. Nástup z terasy v S stěně. Od nástupu Severní spáry stěnou a spárou šikmo vpravo na balkón a hranou k 1.kruhu. Vpravo na římsu a vlevo žlábkem na terasu. Severní stěnou hlavního vrcholu přímo do římsy a doprava ke 2.kruhu. Podél hrany na vrchol.
 9. Severní spára VII. Miroslav Michlík, L.Černý, P.Laštovička st., 20.10.1982. Od JZ hrany traverz po lávce na terasu v S stěně, spárou přímo vzhůru na velkou plošinu a komínem na vrchol.
 10. Severní komín VI. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 7.5.1986. Jako Severní spára na terasu v S stěně a z jejího levého okraje dvojspárou přes odštípnutý blok pod převis ke kruhu. Komínem na předvrchol a st.c. na vrchol.
 11. Obří kout VIIIc. Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 1.4.1995. Po levé údolní (S) hraně přes kruh a doprava (borhák) do velkého kouta. Tím (3 kruhy) pod střechou (5.kruh), traverz doleva k 6.kruhu a spárou přes 7.kruh na vrchol.
 12. Gulliverovy cesty Xb. Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 19.8.1995. Přes 1.kruh Obřího kouta a přímo trhlinou (4 kruhy) na balkón (6.kruh). Pod převisem vpravo k 7.kruhu. Stěnou, hranou (8.kruh) a spárou přes 9.kruh na předvrchol. Jako st.c. na vrchol.
 13. Výstup ze strany IV. Petr Laštovička ml., P.Černý, S.Brauerová, 7.8.1985. Na V straně z okraje masivu traverz doprava do spáry, tou na plošinu a při SV hraně na předvrchol. St.c. na vrchol.
 14. Náhorní hrana II. Miroslav Pořádek, L.Černý, 27.2.1982. Náhorní hranou na předvrchol a st.c. na vrchol.

 

63.Samotář

 1. Stará cesta V, Karel Krombholz, L.Ryska, B.Fabián, 10.4.1954. Ze skalního bloku na náhorní straně traverz doprava na JV hranu a tou na vrchol.
 2. Náhorní cesta VIIb. Richard Litochleb, P.Laštovička ml., 5.5.1989. V náhorní stěně postavením ke kruhu. Stěnou a hranou na vrchol.
 3. Východní cesta VII, Günter Schneider, J.Uher, 10.6.1973. Z balkónu na V hraně vpravo přes převis a stěnou ke kruhu. Šikmo doleva stěnou na římsu a vpravo od hrany na vrchol.

 

64.Lesní věž

 1. Stará cesta IV. J stěnou na římsu, traverz doprava a stěnkou nebo hranou na vrchol.
 2. Pro mě za mě VIIb. Petr Laštovička ml., 27.8.1984. Západní hranou pod vrcholovou hlavu, traverz doleva a st.c. na vrchol.
 3. Údolní spára VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 7.5.1985. Z lávky v údolní stěně spárou (kruh) na velkou plošinu a st.c. na vrchol.
 4. Severovýchodní hrana IV. Miroslav Michlík, 11.6.1981. Východní stěnou krátký traverz doprava na SV hranu a tou na vrchol.
 5. Cesta středem VI. Miroslav Michlík, 13.3.1984. Krátký traverz doprava do středu V stěny, stěnou na velkou plošinu a st.c. na vrchol.

 

65.Věž Suché Kamenice

 1. Stará cesta II, Kurt Nitzschmann, 22.9.1940. Komínem od Z.
 2. Malá Bukovina VII. Miroslav Michlík, P.Štěpán, 25.9.1985. Vlevo od st.c. stěnou ke kruhu. Vlevo hranou na římsu a vlevo komínem na vrchol.
 3. Rodeo VIIb. Ladislav Černý, F.Záběhlík, 1.9.1977. Z náhorní strany traverz po lávce doleva do středu SZ stěny ke kruhu. Přes převis, stěnkou ke spáře a tou, nahoře komínem na vrchol.
 4. Nucené práce VI. Jaroslav Houser, Z.Hubka, 13.6.1976. Z údolní strany spárou na plošinu a doleva na balkón ke kruhu. Traverz doleva a komínem na vrchol.
 5. Netopýr IXb. Ladislav Černý, M.Pekař, 2.6.1984. Ve V stěně od pravé hrany spárou (1.kruh) šikmo doleva pod střechovitý převis ke 2.kruhu. Spárou přes převis, krátce komínem jako Nucené práce a vpravo spárou na vrchol.
 6. Vzdušný most IXa. Jürgen Höfer - Thomas Türpe, 12.2.1994. Vlevo od Netopýra spárou přes 2 kruhy a střechovitý převis ke 3.kruhu. Spárou šikmo vpravo na balkón a žlábkem vlevo na vrchol.
 7. Vřesová cesta V, Zdeněk Hubka, V.Širl, 14.9.1963. Ze sedla zářezem pod převis, traverz doleva a JZ hranou.
 8. Jihozápadní spára V, Zdeněk Hubka, J.Hozák, 17.5.1964. Vpravo od st.c. převislou spárou.

 

65A. Houbařský kámen

 1. Stará cesta I. Vlevo v J stěně šikmo doleva a zarostlou JZ stěnou na vrchol.
 2. Humus 84 V. Pavel Černý, 25.12.1984. Středem údolní stěny na vrchol.
 3. Severozápadní hrana III. Milan Pekař, 18.12.1977.
 4. Krátká cesta IV. Petr Laštovička st., 22.7.1986. Asi 3m vlevo od cesty Severozápadní hrana stěnkou na hranu a na vrchol.
 5. Ementálová cesta V (VI). Ladislav Černý, M.Pekař, 18.12.1977. V SV stěně (postavením) do díry a přes další díry na vrchol.
 6. Zkouška třecích ploch Xa. Rosťa Štefánek, 1998. Vpravo od cesty Na prstech přímo na vrchol.
 7. Na prstech VII. Ladislav Černý, 3.9.1984. Vlevo v SV stěně šikmo doleva stěnou na vrchol.
 8. Padla mlha na kámen IXa. Rosťa Štefánek, 1998. Vpravo od Východní hrany úzkou žlutou stěnkou na vrchol.
 9. Východní hrana III. Milan Pekař, L.Černý, 18.12.1977. Zleva na hranu a tou na vrchol.
 10. Varianta VIIb. Petr Laštovička ml., 3.10.1988. Přímo přes převis na hranu.

 11. Jižní cesta II. Nástup jako Východní hrana, pak stěnou šikmo doleva na vrchol.
 12. Přímá jižní cesta IV. Středem stěny na vrchol

 

66.Lesní duch

 1. Stará cesta II, Heinz Walther, 20.6.1973. Od Z komínem a stěnou.
 2. Přistávací manévr VIIc. Petr Laštovička ml., 3.10.1988. Vlevo od st.c. stěnou do šikmé římsy, doleva na hranu a při ní na vrchol.
 3. Runway VIIb. Pavel Černý, 10.6.1984. Středem S stěny na vrchol.
 4. Randall VIIIb. Rosťa Štefánek, 1998. 2m vpravo od Malinové cesty tupou hranou.
 5. Malinová cesta VII. Richard Litochleb, 10.8.1988. Asi 2m vpravo od Severovýchodní hrany přes díry na vrchol.
 6. Severovýchodní hrana IV, Eberhard Arndt, 27.4.1974. Náhorní hranou.
 7. Lavor V. Ladislav Černý, 3.9.1984. 2m vlevo od Severovýchodní hrany stěnkou na vrchol.
 8. Kobercová cesta IV. Hasso Gantze, M.Kühn, R.Steinborn, 27.10.1984. Ve středu V stěny z bloku stavěním a stěnou na vrchol.
 9. Zelený kout II, Heinz Walther, 30.9.1973. Vlevo ve V stěně koutem a stěnou.

 

67.Šašek

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, B.Fabián, 5.9.1971. Od V do sedla mezi Šaškem a Principálem. V stěnou přímo, nahoře šikmo doleva.
 2. Dolní varianta III. Ze sedla JV hranou přímo.

  Horní varianta III. Ladislav Černý, 25.11.1982. Ze sedla SV hranou přímo na vrchol.

 3. Jižní cesta IV. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 25.11.1982. Od Z komínem na blok pod J stěnou a podél JZ hrany na vrchol.
 4. Převislá spára VI. Ladislav Černý, P.Laštovička st., M.Michlík, 25.11.1982. Od Z širokou převislou spárou do sedla a jako Horní varianta na vrchol.
 5. Koutová spára IV. Ladislav Černý, B.Šedý, P.Laštovička st., 25.11.1982. Od Z koutovou spárou do sedla a jako Horní varianta na vrchol.

 

68.Principál

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, B.Fabián, 5.9.1971. Od V do sedla mezi věžemi a J stěnou na vrchol. 
 2. Mrazivá stěna VIIb. Miroslav Michlík, L.Černý, 20.3.1984. Vlevo v S stěně z balvanu traverz doprava ke kruhu. 2m vzhůru, doleva do spáry a na vrchol.
 3. Jihovýchodní spárka VI. Miroslav Michlík, L.Černý, 22.3.1984. Ze sedla mezi věžemi traverz doprava do JV stěny, tam spárkou, nahoře stěnou na vrchol.

 

Masiv Mlynářská stěna

 1. Pacifik VII. Václav Širl, V.Skokan, 18.9.1976. Vpravo od Žebráckého banketu první výraznou spárou. Nástup trhlinou na volný blok a dále širokou spárou přes převis na plošinu (stanoviště u stromu) a levým komínem na vrchol.
 2. Žebrácký banket VIIc. Jindřich Hudeček, L.Černý, 14.3.1981. Koutovou trhlinou ve středu údolní stěny k 1.kruhu. Traverz vpravo na hranu ke 2.kruhu. Stěnou na polici, po které vlevo do žlabu.
 3. Centrální spára VIIb. Ladislav Černý, M.Michlík, 14.9.1984. Koutem a spárou přes kruh na vrchol.
 4. Mládkova cesta VIIb. Miroslav Michlík, Ladislav Černý, P.Laštovička st., 23.8.1983. V JZ stěně koutem k borovici, zde 3m vlevo, spárou a sokolíkem k 1.kruhu. Traverz doleva do spáry a tou ke 2.kruhu. Vlevo stěnou pod převis, dlouhý traverz doprava a stěnou šikmo vpravo do žlabu.

 

69.Stromová věž

 1. Stará cesta IV. Středem V stěny.
 2. Náhorní hrana V, Jan Bílek, B.Fabián, 5.9.1971. JV hranou.
 3. Sbohem Gorby VIIIa. Petr Laštovička ml, 19.8.1991. 2m vlevo od Náhorní hrany stěnou přímo na vrchol.
 4. Zmýlená neplatí VII. Ladislav Černý, 17.9.1984. Středem J stěny na vrchol.
 5. Jihozápadní hrana VI. Pavel Černý 28.11.1982. JZ hranou na vrchol.
 6. Sukovice VIIb. Ladislav Černý, 17.9.1984. Středem Z stěny na vrchol.
 7. Severozápadní hrana IV, Jaroslav Uher, P.Štěpán, 22.4.1969. SZ hranou na vrchol.
 8. Cesta starých pánů VI, Jan Bílek, B.Fabián, 26.9.1971. Středem S stěny pod převis a vpravo stěnou na vrchol.
 9. Severovýchodní hrana VI. Petr Laštovička st., M.Tůma, 13.4.1981. SV hranou na vrchol.
 10. Technický pokrok VIIb. Falk Stephan, S.Hensel, 11.7.1997. 2m vpravo od st.c. stěnou přes kruh na vrchol.

 

70.Toreador

 1. Stará cesta II. Sestup z masivu mezi věží a masivem a zářezem na vrchol.
 2. Procházka arénou IV. Václav Skokan, V.Širl, 3.10.1976. Ze soutěsky mezi věží a masivem na vklíněné balvany na údolní straně. Doleva na hranu na balkón. Zářezem a stěnou ke spárce uprostřed stěny, traverz dál na římsu, tou doleva a stěnou a komínem na vrchol.
 3. Býčí šíje VII (VIIb). Ladislav Černý, F.Záběhlík, 31.8.1977. Od J nebo S komínem do soutěsky. Jako Procházka arénou dlouhý traverz údolní stěnou až do Z stěny a při její pravé hraně stěnou ke kruhu. (Postavením) do hladkého žlábku a tím na vrchol.
 4. Bikaver IXc. Zbyněk Votoček, L.Černý, 10.5.1985. Uprostřed údolní J stěny trhlinou nebo zprava stěnou do spáry a tou (3 kruhy) na římsu. Dále spárou a stěnou na další římsu, traverz doprava ke 4.kruhu a JV hranou na vrchol.
 5. Olé VIIIb. Jürgen Höfer - Günter Hommel, 18.12.1994. Vlevo v JZ stěně traverz vpravo a stěnou ke kruhu. Spárou ke 2.kruhu a traverz vlevo do cesty Světlá skála. Tou ke 3.kruhu. Od začátku komína vlevo převislou hranou (4.kruh) na vrchol.
 6. Světlá skála IXb. Joachim Friedrich - Jürgen Höfer - Thomas Türpe, 16.11.1994. 4m vpravo od Varianty Vzpurného býka trhlinou přes kruh ke 2.kruhu. Spárou, vpravo po hraně a žlábkem na polici (3.kruh). Spárou a komínem na vrchol.
 7. Vzpurný býk V. Václav Skokan, V.Širl, 3.10.1976. V SZ stěně levou spárou do výklenku. Komínem nad převis, doprava na lávku a dlouhým komínem na vrchol.
 8. Varianta VIIb. Miroslav Michlík, L.Černý, 19.1.1982. Pravou spárou do výklenku.

 9. Aprílový komín II. Zdeněk Kropáček, 1.4.1982. Od S komínem mezi věží a masivem ke vklíněným balvanům, 2m vpravo a komíny na vrchol.
 10. Přeskok 1. Z masívu přeskok na vrchol.

 

71.Rohová věž

 1. Stará cesta V, Karel Johanovský, M.Johanovský, J.Mlezák, R.Torn, 21.4.1957. Náhorní (SV) hranou.
 2. Varianta V. Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 9.5.1982. Od Z komínem mezi věží a masivem do sedla.

 3. Krátká hrana VI, Rudolf Zabilka, H.Grohmann, Z.Hubka, J.Uher, D.Sečkářová, 24.5.1964. Hranou asi 3 m vlevo od st.c.
 4. Skok 2/II. Dieter Funke, 26.8.1977. Z masivu východně od vrcholu traverz na hranu a přeskok ze šikmé plošiny na vrchol.
 5. Jihovýchodní cesta V, Heinz Weigel, 26.5.1965. Z náhorní strany traverz šikmo doleva JV stěnou na J hranu a tou na vrchol.
 6. Jižní cesta V. Jiří Šlégl, K.Skopec, J.Šlégl, 11.9.1976. J nevýraznou hranou na plošinku, postavením a stěnou na vrchol.
 7. Prstoklad VII. Jaroslav Houser, Z.Hubka, 13.6.1976. Nástup na okraji svahu u J hrany. Stěnou k šikmé prstové spáře, tou na konec a stěnou na rampu Jihovýchodní cesty. Tou na vrchol.
 8. Jižní hrana VII. Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 29.4.1986. Krátce jako Prstoklad, traverz doleva na hranu a tou přes kruh na vrchol.
 9. Šťastné dvě IXa. Jürgen Höfer - Joachim Friedrich, 15.6.1996. V pravé části Z stěny přes 4 kruhy na vrchol.
 10. Klenot IXb. Jürgen Höfer - Joachim Friedrich, 15.6.1996. Středem Z stěny přes 4 kruhy na vrchol.

 

Masiv Bloková stěna

 1. Nedostupný obzor VIIc. Miroslav Michlík, M.Pořádek, 18.5.1982. V pravé části stěny spárou šikmo vpravo na balkónek. Spárou ke kruhu a koutovou spárou pod velký převis. Vlevo soustavou komínů na vrchol.
 2. Varianta VIIIa. Zdeněk Weingartl, M.Komrska, W.Nitzsche, 17.10.1982. Podél pravé hrany a vlevo stěnou na balkónek.

 3. Šlapací mlýn VIIIb. Miroslav Michlík, Ladislav Černý, P.Weingartl, 26.4.1983. Středem údolní stěny přes převis ke kruhu. Stěnou pod další převis a trhlinou přes 2.kruh do vrcholových komínů.

 

Masiv Pahorek

 1. Zmrzlá kapka VI. Ladislav Černý, 9.2.1982. JZ hranou pod převis, traverz vlevo a žlábkem ke kruhu. Spárou na vrchol.
 2. Varianta VIIb. Ladislav Černý, 9.7.1984. Stěnou přímo ke kruhu.

 3. Cesta z donucení VIIb. Miroslav Michlík, L.Černý, M.Pořádek, 6.4.1982. SZ hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 4. Tobogán IXb. Pavel Weingartl, Zdeněk Weingartl, W.Nitzsche, M.Komrska, 17.10.1982. Středem SZ stěny přes kruh ke 2.kruhu. Vlevo sokolíkem až na jeho konec, traverz vpravo do díry a stěnou přímo ke 3.kruhu. Vpravo žlábkem přes převis na vrchol.

 

Masiv Zahradní stěna

 1. Květáková VII. Heinz Skopec, J.Uher, 17.10.1982. Nástup za komínem v pravé části stěny. Stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 2. Dubnové bláto VII. Miroslav Michlík, M.Hvězda, 29.4.1983. Uprostřed stěny, stěnou a spárou, nahoře komínem na vrchol.

 

72.Hraniční věž

 1. Stará cesta V, Jaroslav Mlezák s druhy, 21.4.1957. Z náhorní strany doprava do S stěny a tou, nahoře při SV hraně na vrchol.
 2. Cesta k obědu VI. Jiří Šlégl, K.Skopec, 31.7.1977. Středem náhorní stěny přes kruh na vrchol.
 3. Trošek koksu VII. Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 10.5.1997. Z boční strany traverz šikmo vlevo na JV hranu. Tou přes kruh na vrchol.
 4. Údolní cesta VII. Jiří Šlégl, K.Skopec, 31.7.1977. Vlevo JZ stěnou na polici, lámavou stěnkou k římse a traverz vlevo do údolní stěny. Zářezem na vrchol.

 

73.Ještěr

 1. Stará cesta VI, Karel Krombholz, J.Bílek, 12.8.1963. Na náhorní straně vlevo rozporovým komínem ke kruhu a hranou na vrchol.
 2. Náhorní stěna VI, Karel Krombholz, J.Bílek, 1.9.1963. Uprostřed náhorní stěny rozporovým komínem, pak stěnou.
 3. Přepad IV. Zdeněk Kropáček, M.Kühn, H.Walther, H.Guldner, E.Merke, L.Ryska, K.Krombholz, 13.11.1977. Z balkónu v masivu přepadem z postavení na vrchol.
 4. Stříbrný ještěr VII. Volker Müller, Hasso Gantze, H.Müller, 4.8.1995. Vpravo v náhorní stěně přes 2 kruhy a vpravo hranou na vrchol.
 5. Přeskok 3. René Pohořálek, 4.10.1981. Z balkónu v masivu přeskok do středu vrcholu.

 

74.Břečťanová věž

 1. Stará cesta IV. V J stěně převisem do spáry a tou na velkou plošinu. Stěnou na vrchol.

Varianta IV, Zdeněk Hubka, J.Bílek, 24.4.1963. Z velké plošiny doleva do komína mezi věží a masívem, nahoře hranou.

 

75.Strážní věž

 1. Stará cesta III. Ze sedla doleva kolem SV hrany, stěnou na římsu a podél hrany na vrchol.
 2. Jižní trhlina VI. Miroslav Michlík, 26.2.1982. Vlevo od st.c. trhlinou na vrchol.
 3. Údolní spára VI. Miroslav Michlík, M.Pořádek, 22.2.1982. Uprostřed J stěny spárou přes převis.
 4. Levá údolní spára VI. Miroslav Michlík, L.Černý, 9.3.1982. Vlevo od Údolní spáry spárou na vrchol.
 5. Převislá spára VIIb. Miroslav Michlík, L.Černý, 9.3.1982. V S stěně, vpravo od Prostřední dvojspáry, stěnkou pod velký převis. Spárou přes převis na vrchol.
 6. Prostřední dvojspára V. Miroslav Michlík, M.Pořádek, 22.2.1982. Uprostřed S stěny dvojspárou na plošinu a spárou na vrchol.
 7. Levá severní spára IV. Miroslav Michlík, M.Pořádek, 22.2.1982. Vlevo v S stěně klikatou spárou přes vklíněné bloky na plošinu a spárou na vrchol.
 8. Krátká spára VI. Miroslav Michlík, M.Pořádek, 22.2.1982. Středem náhorní stěny převislou spárou na vrchol.

ZPĚT NA STRANU PRO HOROLEZCE

ZPĚT NA HOROLEZECKÉ OBLASTI LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.