Jetřichovice

 

MAPY s lokacemi horolezeckých věží:

1. Jetřichovice (věže 1-77)

2. Studený (věže 78-81)

1.Labužník (slanění 7 m) (osamocená věž, dobře patrná z červeně značené cesty v blízkosti České silnice)

 1. Stará cesta III (VIIb), Petr Rada, K. Luxík s druhy, 20.8.1967. Rozporem mezi věží a masívem, výše stavěním z přepadu a na vrchol.
 2. Labužnický pumprdentlich VIIIb, Pavel Henke - Pavel Bechyně, 18.9.1995. Zprava V stěnou (kruh) ke 2.kruhu. Stěnou přímo, výše za hranu ke 3.kruhu a hranou na vrchol.
 3. Údolní stěna VIIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, A.Kvasnička, 8.8.1995. Zleva údolní stěnou (kruh) ke vhloubení a jím ke 2.kruhu. Stěnou přímo na vrchol.
 4. Nekonečné labůžo VIIc, Pavel Henke, P.Bechyně, 18.9.1995. Od Z hrany traverz doprava ke kruhu, hranou a žlábkem na vrchol.

 

2.Skoba (slanění 12 m)

 1. Stará cesta VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 17.9.1994. Komínem mezi věží a masívem do sedla. Při levé náhorní hraně rozporovým komínem ke hrotu a hranou na vrchol.
 2. Přeskok 2, Vlastimil Domes, 17.9.1994. Přeskokem z masívu na vrchol.
 3. Náhorní cesta V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 24.9.1994. Cestou a) do sedla a rozporovým komínem při pravé náhorní hraně na vrchol.

 

3.Baldurova jehla (slanění 13 m) (štíhlá věž pod vrcholem vyvýšeniny J od rozcestí lesních cest)

 1. Stará cesta III, Alfred Herrmann, P. Hofmann, 21.6.1924. Vpravo v J stěně, výše poněkud vlevo na vrchol.
 2. Anderova cesta V, Pavel Šedý, T.Chochola, V.Šedý, 21.8.1992. Stěnou pod slaněním přímo přes převis na vrchol.
 3. Jihozápadní cesta IV, Walter Kleiner, asi 1935. Vlevo v J stěně přes převis a na vrchol.
 4. Západní hrana IV, Martin Hofmann, M. Albrecht, K. Sergel, 11.4.1925. Zleva na Z hranu a po ní na vrchol.
 5. Hnízdo 3/VIIa, Václav Sojka, J.Marhan, 16.9.1990. Středem J stěny protilehlého masívu přes železité talíře na balkón a přeskokem na vrchol.
 6. Palouček 3/VI, Václav Sojka, J.Marhan, 16.9.1990. Vlevo od cesty e) stěnou k hodinám, od nich na balkónek. Dále hranou na balkón a z něj přeskokem na vrchol.
 7. Přeskok 3/II, Ivan Voleník, J. Král, K. Jarolím, 1.7.1972. Z masívu přeskokem na Z hranu a tou na vrchol.
 8. Šobíčko VIIIb, Václav Sojka - Jan Marhan, 25.8.1990. V pravé části S stěny přímo ke kruhu, vlevo do trhliny a tou na její konec. Vzhůru a šikmo vlevo přes velkou díru na vrchol.
 9. Severní spára VIIa, Walter Kleiner, K.Berger, 17.5..1935. Středem S stěny spárkami.
 10. Severní cesta VI, Helmut Oehme, H. Bieberstein, 14.6.1936. Vlevo v S stěně na plošinu na V hraně. Traverz doprava (kruh) a spárou.
 11. Východní hrana VI (VIIa), Walter Kleiner, G. Polster, 4.8.1939. Východní hranou na plošinu cesty i) a (stavěním) hranou na vrchol.

 

4.Kostelík (slanění 16 m) (nápadná věž u červeně značené cesty nedaleko rozcestí)

 1. Stará cesta II (V). Komínem od JZ na předvrchol. Po hraně (stavěním) na vrchol.
 2. Žíznivá varianta IV, Rudolf Waclawič, A. Kolář, 24.4.1966. Z předvrcholu traverz vlevo a stěnou.

  Varianta IV, Pavel Janata, 27.4.1986. Pilířem vpravo od cesty a) na předvrchol a cestou a) na vrchol.

 3. Hladová spára VI, Josef Poustka, M. Gros, 2.9.1962. Spárou v SZ stěně přes převis na předvrchol a st.c.
 4. Katolická cesta VIIb, Rudolf Zabilka, H. Grohmann, P. Eichler, 28.8.1966. Vlevo 3 m od cesty b) sokolíkem, výše vpravo žlabem na předvrchol a st.c.
 5. Císařská cesta VIIa, (VIIb), Jaroslav Houser, Z.Hubka, K.Luxík, 20.8.1977. Vlevo od cesty c) (stavěním) a spárou na předvrchol. Cestou a) na vrchol.
 6. Pokání VIIc, Pavel Janata, Ž.Kandlerová, J.Paul, 16.4.1989. Vlevo od cesty d) hranou přes 2 kruhy na vrchol.
 7. Severní cesta V, Bohuslav Šedý, F. Tůma, 1960. Koutem, šikmo vlevo stěnou a koutem na výčnělek V hrany, vpravo stěnou na vrchol.
 8. Varianta IV, Jaroslav Uher, J. Voldřich, 6.9.1964. Z kouta vpravo komínem na předvrchol a st.c.

 9. Čarodějnice VIIa, A.Fríbl, Z.Pospíchal, 30.4.1984. Stěnou pod slaněním přes kruh na římsu a cestou f) na vrchol.
 10. Vyznavači Boha VIIb, Miroslav Pořádek, M.Havlák, 31.10.1984. Stěnou pod slaněním přes kruh na římsu a cestou f) na vrchol.
 11. Jihovýchodní cesta V. Žlabem vpravo v JV stěně na balkón a stěnou šikmo doprava na vrchol. Z balkónu též přímou spárou na předvrchol.
 12. Jihovýchodní spára III, Libor Holpuch, Z. Janků, 23.5.1966. Spárou ve středu JV stěny na předvrchol a st.c.
 13. Sobecká cesta VIIa, František Záběhlík, 4.6.1978. Asi 4 m vlevo od cesty f) stěnou do pravé díry a na předvrchol. Cestou a) na vrchol.
 14. Jménem republiky VIIa, Ladislav Černý, 25.7.1980. Asi 4 m vlevo od cesty k) rajbasovou stěnou do díry. Z ní přes bříško na předvrchol a cestou a) na vrchol.

 

5.Lesní kaple (slanění 15 m)

 1. Stará cesta IV, Alfred Herrmann, P. Hofmann, 21.6.1924. V levé části náhorní stěny komínem na balkón a přímo nebo vpravo za hranou na vrchol.
 2. Náhorní varianta V. Vpravo od staré cesty šikmo vlevo na plošinu a cestou a) na vrchol.

  Nástupová varianta IV. Od S špinavou trhlinou nebo od Z komínem na balkón a st.c. na vrchol.

 3. Branecká cesta VIIa, Bohuslav Šedý, V. Hündl, Z. Veverka, 14.8.1961. Stěnou 6 m vpravo od st.c. do výklenku a traverz na hranu skalního okna. Hranou a spárou.
 4. Varianta VI, Jan Kropáček, M.Kropáček, 19.7.1981. Od nástupu cesty b) stěnou přímo na vrchol.

 5. Přímá cesta VI, Miroslav Michlík, 1975. Stěnou pod slaněním přes převis ke spáře (hodiny), jí na konec a 2 m vlevo stěnou přímo na vrchol.
 6. Romance za korunu VIIa, Jaroslav Houser, K.Luxík, M.Sádi, F.Vyšata, 30.8.1977. V stěnou přes kruh k římse, doleva ke hraně a stěnou na vrchol.

 

6.Kominíček (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II. SZ hranou.
 2. Severní spára III, Hans Schmuck, 9.10.1966.
 3. Pohoda V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, A.Kvasnička, 30.4.1996. Asi 3 m vpravo od cesty d) přímo stěnou (hodiny) na vrchol.
 4. Hranou atomového věku VIIa, Pavel Bucek, K.Hoffman, 2.5.1992. Levou náhorní (SV) hranou, výše vpravo na vrchol.
 5. Čarodějnice VIIa, Vladislav Nehasil - David Nehasil, A.Kvasnička, 30.4.1996. V stěnou (kruh) na břicho a vpravo stěnou (hodiny) na vrchol.
 6. Údolní spára VI, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, A.Kvasnička, 30.4.1996. Údolní spárou (hodiny), výše stěnou na vrchol.
 7. Kominické štěstí VIIc, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, D.Nehasil, 30.4.1996. Z stěnou (kruh), výše tupou hranou na vrchol.

 

7.Golem (slanění 13 m)

 1. Stará cesta II. Koutem a komínem vlevo od úzké náhorní stěny.
 2. Severní plotna VI, Jan Kropáček, M.Kropáček, 19.7.1989. Od nástupu cesty a) římsou vlevo přes plotnu na balkónek na hraně a vlevo žlabem na vrchol.
 3. Večerní cesta V, Zděněk Veverka, M. Gros, 6.6.1962. Vlevo od st.c. přechod doleva do spáry a tou na vrchol.
 4. Varianta V, Josef Poustka, M.Gros, 2.9.1962. V JV stěně do díry a spárou na balkón. Večerní cestou na vrchol.

 5. Cesta pro Frantíka VIIc, Lubomír Kaván, V.Sojka, J.Štěpánek, 23.8.1993. Asi 4 m vpravo od J hrany do spáry (kruh), tou kolem 2.kruhu ke 3.kruhu. Stavěním a stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 6. Bez stavění VIIIa, Evžen Hollmann, P.Bucek, I.Paterová, 19.9.1993.

 7. Údolní cesta VIIa (VIIb), Milan Gros, Z. Veverka, 24.6.1962. Středem J stěny do výklenku, traverz vlevo na hranu a spárou pod převis. (Stavěním) přes převis a stěnou.
 8. Nová cesta III, Jana Hahnová, M. Karasová, 2.9.1962. Šikmou Z stěnou na balkón, traverz vlevo a spárou na lávku. Lávkou vlevo a komínem.
 9. Severozápadní cesta VI, Karel Plechač, A. Černý, 27.9.1964. Vpravo v SZ stěně pod převis na římsu, šikmo vlevo a k převisu, traverz doprava a spárou na plošinu. Komínem na lávku a cestou e).
 10. Hlemzárna III, Miroslav Jirman, B.Kudrna, D.Husák. Z náhorní plošiny traverz doprava až k širokému komínu a jím na vrchol.
 11. Hladká cesta II. Úzkou náhorní stěnou.

 

8.Tetřeví vyhlídka (slanění 6 m) (polověž s vysokou údolní stěnou v Z úbočí Koliště)

 1. Stará cesta II, Milan Grosf, Z. Veverka, K. Luxík, 3.6.1962. Z náhorní strany po lávce vlevo do kouta. Pravým žlabem na vrchol.
 2. Potivá cesta V, Josef Ťukálek, J. Štika, 24.6.1962. Vpravo ve V stěně šikmým přerušením žebrem k výrazným hodinám. Stěnou šikmo doleva.
 3. Jižní hrana V, Z. Veverka, M. Gros, 6.6.1962. Při pravé hraně úzké údolní stěny na balkón a cestou d).
 4. Západní hrana VI, M. Gros, Z. Veverka, K. Luxík, 3.6.1962. Levou hranou úzké údolní stěny na balkón a stěnou.
 5. Squash VIIb, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 5.5.1996. V pravé části SZ stěny (hodiny) přes kruh na balkón (hodiny) a hranou na vrchol.
 6. Stretch VIIIa, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 6.5.1996. Asi 2 m vlevo od cesty e) stěnou (hodiny) přes kruh na balkón, hranou na vrchol.
 7. Samotářská cesta VIIa, František Záběhlík, 4.10.1976. V levé části SZ stěny šikmou spárou doleva až na její konec. Hladkou římsou traverz doleva a zprava podél S hrany (pod slaněním) na vrchol.
 8. Hrazda IV, Z. Veverka, 1.4.1965. Náhorní hranou v vzepřením na vrchol.

 

9.Věž Pavly (slanění 7 m)

 1. Přepad I, Karel Luxík, Kovář, Sedláček, 12.5.1973. Z masívu přepadem na vrchol.
 2. Jihovýchodní spára VI, Karel Luxík, Kovář, Sedláček, 12.5.1973. V JV stěně spárou na balkón a stěnou na vrchol.
 3. Západní cesta II, Karel Luxík, B.Myška, 2.5.1975. Od Z strží na její konec. Traverz mezi masívem a věží do J stěny na balkón. Stěnou na vrchol.
 4. Jetřichovický věšák VIIa, František Záběhlík, M.Michlík, K.Luxík, 8.5.1976. Ze strže pravou částí S stěny přes kruh na vrchol.

 

10.Myslivecká věž (slanění 19 m)

 1. Stará cesta III. Z náhorní strany na balkón a levou hranou na vrchol.
 2. Varianta III. Z balkónu přímo.

 3. Jihovýchodní cesta VIIa, Bohuslav Šedý, L. Štěpán, 1962. J stěnou pod převis, traverz doprava za hranu k hodinám a spárkou na vrchol.
 4. Rio VIIb, Pavel Henke, P.Boháček, 20.6.1993. J stěnou přímo přes kruh do díry v převisu (vlevo 2.kruh). Přes převis stěnou přímo na vrchol.
 5. Trojitá hrana VI, B. Šedý, L. Štěpán, P. Rada, 24.6.1962. Pravou údolní hranou do výklenku, doleva ke kruhu a hranou, výše cestou f).
 6. Varianta VIIa, Jaroslav Houser, Z.Hubka, K.Luxík, 20.8.1977. Vpravo v SZ stěně při hraně přes převis spárou na její konec. Traverz doprava za hranu ke kruhu cesty d) a tou na vrchol.

 7. Cesta Miroslava Pořádka VIIc, Pavel Černý, M.Michlík, 29.5.1985. Vpravo od cesty f) stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 8. Mechová cesta VIIa, Ladislav Štěpán, P. Rada, 18.9.1961. Spárou ve středu SZ stěny k jejímu konci, doprava na hranu a tou na vrchol.
 9. Severozápadní spára V, Bohuslav Šedý, P. Rada, Z. Veverka, 30.7.1961. Šikmou spárou vlevo od cesty f).
 10. Sobotní cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková. Od S hrany traverz doprava, sokolíkem a žlaby na vrchol.

Varianta IV, Rudolf Koudela, T.Kaiser. Tupou hranou přímo k sokolíku, jím na vrchol.

 

11.Čmelák (slanění 10 m) (polověž)

 1. Stará cesta II, Viktor Hündl, Z. Veverka, 1.5.1973. Z náhorní strany šikmo vlevo stěnou.
 2. Jihovýchodní cesta V, Jaroslav Mádle, Z.Veverka, 26.4.1981. Spárou v JV stěně, výše vlevo hranou na vrchol.
 3. Jižní hrana IV, Miroslav Michlík, 4.10.1974. Jihovýchodní cesta V, Jaroslav Mádle, Z.Veverka, 26.4.1981. Spárou v JV stěně, výše vlevo hranou na vrchol.
 4. Mechovina VIIa, Miroslav Michlík, 4.10.1974. Středem údolní stěny přes převis k hodinám, šikmo vlevo do žlábku, jím vzhůru (hodiny) a vlevo přes díru stěnou na vrchol.
 5. Žihadlo VIIa, Miroslav Michlík, Z.Brožek, 2.9.1975. SZ hranou přes kruh do cesty f) a tou na vrchol.
 6. Stěnka VI, Miroslav Michlík, 26.5.1975. Středem SZ stěny do díry, šikmo vpravo na hranu a tou na vrchol.

Vlevo Čmelák, vpravo Myslivecká věž.

 

12.Petrova skála (slanění 10 m) (osamělá věž u vrcholu vyvýšeniny na S od Koliště)

 1. Stará cesta III. Ze sedla hranou.
 2. Varianta IV, Petr Nauš, 26.9.1961. Ze sedla traverz vlevo do žlabu.

 3. Jižní cesta IV, Helmut Großer, H. Thomas, 4.12.1938. J stěnou, výše žlabem.
 4. Želízko v ohni VIIc, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 5.5.1996. Vlevo v SZ stěně širokou spárou do velké díry (hodiny). Převislou spárou, výše stěnou (kruh) šikmo vpravo na vrchol.
 5. Severní cesta VI, (nejištěno), Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 5.5.1996. Ze sedla šikmo vpravo k S hraně a při ní na vrchol.

 

13.Koník (slanění 15 m) (věž v závěru krátkého údolí při JV úpatí Koliště)

 1. Stará cesta IV (V), Walter Rülke, M. Hofmann, P. Hofmann, E. Thieme, 28.3.1921. Lávkou v J stěně doprava k JV hraně, (stavěním) přes převis na plošinu a hranou na vrchol.
 2. Varianta VIIa, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 7.5.1996. Úplně vpravo v J stěně, zleva přes převis na JV hranu (hodiny) a tou na lávku. Cestou a) na vrchol.

 3. Západní hrana VI, Alfred Herrmann, P. Hofmann, M. Hofmann, 1924. Vlevo v J stěně šikmo doleva na Z hranu k hodinám. Vlevo od hrany a hranou na vrchol.
 4. Trpasličí alibi VIIa, Miroslav Michlík, P.Horák, 29.5.1983. V pravé části S stěny přes kruh k hodinám cesty b) a tou na vrchol.
 5. Severní stěna VIIb, nejištěno, Walter Kleiner, G. Polster, 4.8.1939. V pravé části S stěny, výše středem.
 6. Cesta vlivných šejků VIIb, Miroslav Michlík, M.Flekna, 20.6.1982. V levé části S stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 7. Cesta spících hříbat VIIb, Václav Sojka, L.Zeman, S.Feigl, 10.7.1982. Při levé hraně S stěny přes 2 kruhy ke 2.kruhu cesty e) a tou na vrchol.
 8. Jižní cesta VI, Lubomír Kaván, M.Mišík, 5.5.1990. Podél sokolíka na římsu a vpravo k hodinám. Vpravo přes převis a stěnou mírně vlevo na vrchol.

 

14.Kaplička (slanění 8 m)

 1. Levá cesta IV. Vlevo v náhorní stěně šikmo vlevo a spárkou na vrchol.
 2. Cesta středem V. Středem náhorní stěny sokolíkem na vrchol.
 3. Pravá cesta VI. Pravou hranou náhorní stěny na vrchol.
 4. Údolní cesta VIIa, Petr Rada - Viktor Hündl, 30.5.1965. Středem údolní stěny na plošinu. Spárou ke kruhu a stěnou na vrchol.
 5. Hřmění VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 30.5.1995. Pravou údolní hranou (hodiny) ke kruhu a stěnou na vrchol.

 

15.Dvojitá věž (slanění 17 m)

 1. Stará cesta II, Paul Hofmann, W. Puppe, R. Hempel, 16.4.1921. Komínem od V na předvrchol a šikmou stěnou na vrchol.
 2. Východní stěna V (VIIa), Alfred Herrmann, P. Hofmann, M. Hofmann, 1935. Vpravo 4 m od st.c. (stavěním) a stěnou.
 3. Keep smiling (Vždy s úsměvem) VIIc, Zdeněk Weingartl, M.Michlík, R.Sedliský, 2.6.1979. V levé části údolní (S) stěny, stěnou na polici (hodiny) a podél hrany na římsu. Šikmo doprava ke kruhu. Nejprve vpravo, pak vlevo stěnou na vrchol.
 4. Heuréka IXa, Evžen Hollmann - Stanislav Feigl, 18.8.1991. Nástup v pravé části údolní (S) stěny k 1.kruhu, pak přímo a vlevo na polici ke 2.kruhu, vzhůru (2 x hodiny) ke 3.kruhu. Zprava (hodiny) ke 4.kruhu. Zpět k hodinám a traverz 2 m vpravo a přes díry stěnou na vrchol.
 5. Západní komín III. Od Z komínem na balkón a dalším komínem na předvrchol. St.c. na vrchol.
 6. Áňa VIIIb, Evžen Hollman, P.Henke, I. Paterová, 1.8.1996. Jako cesta e) na balkón. Stěnou vlevo a při hraně přes 4 kruhy na vrchol.
 7. Stěna Petra Rady VIIa, Viktor Hündl, J. Poustka, Z. Veverka, 8.8.1971. Z balkónu cesty e) traverz doprava k hodinám, přes převis a šikmou římsou ke kruhu. Stěnou na předvrchol a st.c.
 8. Varianta VII, F. Záběhlík, J. Šlégl, 2.7.1973. Při levé hraně J stěny do výklenku. Traverz doleva za hranu k hodinám.

 9. Ementálová cesta VIIa, František Záběhlík, J. Šebek, 20.5.1973. V pravé části J stěny spárou a vlevo sokolíkem k hodinám. Přes převis na lávku ke koutu "Jižní cesty", koutem, traverz doleva a stěnou na předvrchol. Vlevo od st.c. krátkou stěnou.
 10. Jižní cesta VI (VIIa). Z náhorní strany traverz vlevo lávkou ke koutu, (stavěním) do kouta a stěnou vpravo na předvrchol. St.c. na vrchol.
 11. Východní hrana V, Walter Kleiner, G. Polster, 4.8.1939. Stěnou vlevo od st.c. nebo stavěním při hraně na hranu, tou na předvrchol a st.c. na vrchol.

 

16.Voldříšek (slanění 12 m)

 1. Severní stěna III. V náhorní stěně šikmo doleva.
 2. Zrcadlová cesta IV. Ve středu S stěny na vrchol.
 3. Přímé krovky VIIb. Vlevo od cesty b) stěnou (pod slaněním) na vrchol.
 4. Červené krovky VIIa. Jako cesta c) asi 2 m vzhůru a vlevo přes hodiny stěnou na vrchol.
 5. Drzost VIIa. Vlevo v S stěně převislou spárou a stěnou na vrchol.
 6. Mirkova hrana VI. Vpravo od V hrany stěnou ke kruhu, výše hranou na vrchol.
 7. Jižní cesta VI, Bohuslav Šedý, P. Rada, 1961. Vpravo v J stěně šikmo doleva podél žeber na vrchol.
 8. Diagonála VI. Vlevo v J stěně šikmo vpravo spárou a vlevo žebrem na vrchol.
 9. Vertikála VI, Stanislav Feigl, E.Hollmann, 8.11.1978. Jako cesta h) spárou přímo přes kruh na vrchol.
 10. Krátká cesta IV. Z hranou na vrchol.

 

17.Tuláček (slanění 7 m)

 1. Stará cesta V. Z náhorní strany traverz doprava a při hraně na vrchol.
 2. Konec loutek VIIa, Evžen Hollmann, P.Henke, P.Bechyně, 14.4.1993. Náhorní hranou (borhák) na vrchol.

 

18.Kámen mudrců (slanění 15 m)

 1. Stará cesta II. Ze sedla komínem, výše vystupující hranou na vrchol.
 2. Kyselý déšť V, Václav Sojka, V.Sedláček, 27.10.1990. Za hranou Z stěny vpravo k břízce a přímo na vrchol.
 3. Rezervace motýlů VI, Václav Sojka, V.Sedláček, 27.10.1990. Zprava šikmo na balkón v J stěně, přímo na vrchol.
 4. Cesta knížete Kinského II, Michael Bellmann (jištěn zdola), 7.3.1999. Asi 2,5 m vlevo od st.c. stěnou přímo, později jako st.c. na vrchol.

 

Masív Rudolfova skříň (slanění 20 m) (naproti Kamenu mudrců a Ostrohu)

 1. Výletní hrana VI, Václav Sojka, V.Sedláček, 13.3.1993. Nástup po JZ hraně a tou pod převisy, mírně doleva na vrchol.
 2. Rudolfinum VIIc, Lubomír Kaván - Václav Sojka, 1.11.1993. Zprava po JV hraně ke kruhu a dále po hraně na vrchol.

 

Masív Rudolfův kámen (Ostroh) (masív vzdálen asi 60 min. od Jetřichovic po červeně značené turistické značce)

 1. Bláznivá Markéta VIIa, Václav Sojka, V.Sedláček, 1.11.1989. V úrovni pravé hrany spárou k břízce. Po železných chytech vlevo, pak vpravo vzhůru při hraně, poté šikmo vlevo na vrchol.
 2. Jarní běh VIIc, Václav Sojka, V.Sedláček, 13.3.1993. Středem stěny přes převis ke kruhu a podél trhliny k sokolíkovému odštěpu, jím ke 2.kruhu. Přes převis zleva nebo zprava na vrchol.
 3. Sametová cesta VIIb, Václav Sojka, David, 1.11.1989. U levé hrany trhlinou, přes převis k železitým chytům. Šikmo vzhůru, doleva za hranu a při hraně (kruh) na vrchol.

 

19.Společná věž (slanění 10 m) (věž v SZ úbočí skalní výspy, charakterizované velkým žlutým výlomem)

 1. Stará cesta V, Dieter Tuppack, H. Oehme, W. Eckardt, A. Richter, J. Eifert, 23.8.1965. Z náhorní strany dlouhý traverz lávkou vlevo na SZ hranu. Stavěním na vrchol.
 2. Vřesová cesta VI, Josef Poustka, B. Šedý, M. Gros, 5.9.1971. V náhorní stěně šikmo doleva.
 3. Pasijáns VIIb, Jaroslav Houser, K. Luxík, 23.4.1972. Západní stěnou ke kruhu a sokolíkem na lávku. St.c. na vrchol.
 4. Údolní cesta VI, Stanislav Šilhán, J. Houser, P. Němec, M. Michlík, 21.9.1974. Severní stěnou do výklenku, stavěním na lávku a cestou e).
 5. Severní cesta IV, Ivo Nový, B. Šedý s druhy, 3.4.1966. Ze sedla traverz lávkou vpravo do středu S stěny a tou na vrchol.

 

20.Nová věž (slanění 10 m) (nedaleko, JZ od Společné věže)

 1. Stará cesta III, Helmut Oehme, Edith Oehme, H. Bieberstein, 17.5.1937. Vpravo v náhorní stěně na balkón a žlabem na vrchol.
 2. Vypočítavá cesta VIIa, Karel Luxík, J. Poustka, J. Houser, 23.4.1972. Vlevo od st.c. v náhorní stěně ke kruhu a doprava stěnou.
 3. Keyframer VIIIc, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, D.Nehasil, 7.5.1996. Vpravo od Z hrany stěnou přes převis (kruh), výše podél tupé hrany (2.kruh) na vrchol.
 4. Západní hrana VIIa, Ryšavý, B.Luxík, 24.7.1976. Z předskalí na Z hranu a tou na vrchol.
 5. Severozápadní spára VI, Helmut Oehme, H. Bieberstein, 17.5.1937. Z předskalí při Z hraně doleva do spáry s převislým nástupem a spárou.
 6. Severní stěna VI, Walter Eckardt, H. Oehme, A. Richter, D. Tuppack, 23.8.1965. Od Z hrany traverz doleva k žebru a žebrem ke kruhu. Traverz vlevo, spárou a stěnou.
 7. Skautská cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 29.5.1983. Od SZ hrany přerušovanou lávkou doprava a stěnou šikmo doprava (kruh), pak vpravo a cesto f) na vrchol.
 8. Údolní cesta V, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, B.Kropáčková, M.Kropáčková, 1.9.1985. Z údolní strany koutem a komínem pod velké převisy. Vlevo soustavou komínů nad převisy. Šikmo doleva a cestou i) na vrchol.
 9. Prázdninová cesta V, Walter Eckardt, H. Oehme s druhy, 19.8.1965. Vpravo od V hrany žlabem, výše žlábkem.

 

Masív Pohovka (leží 50 m S směrem od masívu "Peřiňák", v údolí pod Novou věží)

 1. Andělský pozdrav VIIa, Pavel Bechyně, P.Henke, 5.5.1993. Údolní (Z) hranou a sokolíkem přes kruh do spáry (2.kruh), tou a stěnou na vrchol.

 

Masív Peřiňák (slanění 23 m) (leží 100 m S směrem od masívu Buckingham)

 1. Pozor na ně IX, Pavel Henke, E.Hollman, 31.8.1996. Nástup z J na předskalí a vlevo na JZ hranu. Tou přes dva kruhy na vrchol.
 2. Bitva pod peřinou IXa, Pavel Henke, P.Bechyně, E.Hollmann, 12.4.1993. Pravou hranou Z stěny přes dvoje hodiny a vlevo do středu stěny. Sokolíkem (2 kruhy), přechod vpravo do díry a stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 3. Tekutý krystal IXc, Pavel Henke, E.Hollmann, 28.9.1997. Vpravo v S stěně přes 4 kruhy přímo na vrchol.
 4. Nedělní cesta III, Stanislav Feigl, P.Feiglová, 1.9.1996. Od Z koutem a komínem (3x hodiny) na vrchol.
 5. Let it be IX, Pavel Henke, E.Hollmann, P.Štěpán, E.Melzer, 28.9.1997. Vpravo v S stěně, stěnou pilíře přes 4 kruhy přímo na vrchol.
 6. Špinavá práce III, Stanislav Feigl, P.Feiglová, 1.9.1996. Z rokle ve V straně komínem s převislým nástupem mezi pilířem a stěnou vzhůru (borovice). Komínem na vrchol.

 

Masív Waterloo (asi 15 m vysoký masív, který leží na masívu Buckingham)

 1. Západní stěna VIIb, (nejištěno), Pavel Henke, 20.3.1993. 2 m vlevo od spáry stěnou přímo na vrchol.
 2. Prdelkatá spára IV, Pavel Bechyně, N.Hnátek, 20.3.1993. Středem Z stěny spárou na vrchol.
 3. Jarní rozpinkávání VIIIc, Pavel Henke, R.Krčmář, P.Bechyně, 20.3.1993. Vlevo v J stěně přes 3 kruhy na vrchol.
 4. Imaginární představa IXb, Pavel Henke - Pavel Bechyně, 19.9.1995. Vpravo od cesty c) stěnou (borhák) přes 3 kruhy na vrchol.

 

Masív Buckingham (30 m vysoký masív vpravo asi 300 m S od Velkého Žlutého cimbuří po zelené značené turistické cestě)

 1. Směle vpřed VIIIa, Pavel Bechyně, P.Henke, 14.3.1993. 5 m vlevo od cesty b) převisem a stěnou ke kruhu. Přímo, později šikmo vpravo přes polici (2 x hodiny) ke 2.kruhu. Stěnou přes 3.kruh na vrchol.
 2. Neuropatolog VIIb, Pavel Henke, P.Bechyně, J.Stočes, N.Hnátek, 13.3.1993. Údolní (JZ) spárou přes kruh do komína, jím na vrchol.
 3. Flegmatik VIIa, Pavel Bechyně, P.Henke, N.Hnátek, J.Stočes, 3.4.1993. Spárou ve středu J stěny přes kruh na vrchol.
 4. Zpocená velryba IX, Pavel Henke (jištěn zdola), 29.8.1996. Středem SZ stěny přes kruh ke 2.kruhu. Šikmo vlevo přes 3.kruh na vrchol.

 

Masív Oxford (50 m J od masívu Buckingham)

 1. Bílý ďábel VI, Pavel Bechyně, P.Henke, 17.4.1993. Levou spárou v S stěně přes kruh na vrchol.
 2. Zlatá střední cesta VI, Pavel Bechyně, P.Henke, 5.5.1993. Vpravo od cesty a) stěnou a spárou přes 2 kruhy na vrchol.
 3. Mechanický pomeranč VIIIc, Pavel Henke, P.Bechyně, 11.4.1993. V pravé části S stěny vpravo od cesty b), stěnou přes 2 kruhy na vrchol.

 

21.Kočičí kostel (slanění 19 m) (zdaleka viditelná osamělá věž na V úbočí vyvýšeniny S od středu obce Jetřichovice)

 1. Stará cesta VIIb, Rudolf Meyer, O. Rülke, 24.4.1921. Z náhorní strany vlevo lávkou do údolní stěny a po umělých stupech na balkón. Žebrem šikmo vlevo ke kruhu, traverz vlevo k převislé spáře a tou na vrchol.
 2. Polední cesta VIIb, Karel Luxík, L. Štěpán, 2.9.1962. V náhorní stěně šikmo doprava přes výklenek k 1. kruhu a stěnou k 2. kruhu. Nad kruhem traverz doprava na hranu a tou na vrchol.
 3. Večerní varianta IXb, Steffan Vogel x Jürgen Höfer, 22.5.1998. Cestou b) k 2.kruhu a šikmo vlevo sokolem k 3.kruhu a přímo stěnou na vrchol.

 4. Dřevěný spacák IXc, René Pohořálek, M.Havlák, 28.10.1985. Nástup jako cesta b) na lávku a vlevo spárou ke kruhu. Přímo stěnou a vpravo ke 2.kruhu. Vpravo do díry a stěnou na vrchol.
 5. Přímá varianta IXb, Pavel Bucek - Evžen Hollmann, 4.10.1992. Od 1.kruhu stěnou (borhák) přímo na vrchol.

 6. Přímá cesta VIIc (RP VIIIa), Josef Čihula, G. Haas, 28.10.1965. Spárou v JV stěně na balkón, stěnou (kruh) a spárkou, výše spárou st.c.

Kočičí kostel pohled od JV.

22.Slimák (slanění 9 m)

 1. Stará cesta IV, Zdeněk Janků, J. Heřmánek, 2.6.1957. V JV stěně krátce levou hranou, doprava a stěnou na vrchol.
 2. Srazová cesta VI, Jiří Šmíd, V. Hündl, Z. Veverka, 1.5.1967. Středem J stěny (hodiny).
 3. Náhorní cesta VI. Západní hranou na plošinku a doprava přes převis.
 4. Údolní cesta VIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 11.7.1994. Od balvanu Z stěnou šikmo vlevo za hranu do spáry (kruh) a tou na vrchol. (Ke kruhu možno zleva údolní stěnou).

 

23.Velké žluté cimbuří (slanění 19 m)

 1. Stará cesta VI,1924. Spárou při V hraně do žlabu a jím na vrchol.
 2. Cesta expertů VIIb, Ladislav Štěpán, J. Hořák, 3.6.1962. Z předskalí vlevo od st.c. traverz vlevo do výklenku, stěnou a spárou přes převis ke kruhu. Přes převis na vrchol.
 3. Dobytí Bastily VIIIc, Pavel Bucek, P.Bechyně, E.Melzer, 16.9.1992. Vpravo v J stěně hranou přes kruh na polici. Sokolíkem přes 2.kruh a stěnou přímo na vrchol.
 4. Gymnastická cesta VI (VIIa), Slavomír Chmela s druhy, před r. 1960. Žebrem vpravo v J stěně přes převis ke kruhu a (stavěním) ke žlabu. Žlabem a komínem.
 5. Jižní cesta V,1924. Ve středu J stěny žebrem na římsu. Traverz vlevo do spáry a tou na kazatelnu. Vlevo oblou hranou na vrchol.
 6. Zvonivá cesta VIIa, František Tůma, B. Myška, 1959. Stěnou vlevo od cesty d) pod jemné žebro. Sokolíkově vzhůru do výklenku, doprava ke spáře a cestou e).
 7. Dárek pro Petru VIIIa, Stanislav Feigl - Evžen Hollmann, 11.10.1985. JZ hranou k hodinám a doprava k 1.kruhu. Stěnou mírně doprava, přímo a doleva ke 2.kruhu a stěnou přímo na vrchol.
 8. Jiříkova cesta VIIc, Bohuslav Šedý, B.Myška, 1961. Západní stěnou a doprava k 1. kruhu. Spárou (2. kruh), výše šikmo doleva ke 3. kruhu. Stěnou do kouta v převisu. Nad převis traverzem vpravo a vzhůru na vrchol.
 9. Varianta VIIIa, Evžen Hollmann, P.Bucek, 10.10.1992. Od 2.kruhu přímo stěnou a hranou přes kruh na vrchol.

 10. Cesta Jaroslava Mádla VIIc, Evžen Hollmann - Stanislav Feigl, 22.8.1989. Středem Z stěny přes 2 kruhy přímo ke 3.kruhu cesty h) a tou na vrchol.
 11. Rosný bod VIIc, Ladislav Černý, 12.6.1976. Vpravo od cesty k) přes 2 kruhy k sokolíku, jím na konec. Traverz doleva a komínem cesty m) na vrchol.
 12. Velveťácká cesta VIIa, Slavomír Chmela s druhy, před r. 1960. Od SZ přes převis a koutem ke kruhu, (stavěním z kruhu) ke spáře a tou na lávku. Cestou m) na vrchol.
 13. Sexuelle techniken VIIc, Pavel Bechyně - Pavel Bucek, 1.8.1989. Vlevo od cesty k) stěnou k 1.kruhu, traverz na hranu a tou (2.kruh) na lávku. Cestou m) na vrchol.
 14. Severní cesta VI, Erich Langer, H. Neumann, A. Möbius, 1.8.1939. Komínem a spárou ve středu S stěny na lávku, přechod doprava a další lávkou šikmo doleva ke komínu. Komínem na vrchol.
 15. Severní spára VI. Spárou vlevo od cesty m) a stěnou na plošinu. Spárou na vrchol.
 16. Varianta VI, Zdeněk Kropáček, J. Mlezák, 11.8.1963. Z balkónu na V hraně traverz doprava ke spáře.

 17. Velká cestovní loupež VIIIb, 19.5.1975. Vlevo v S stěně (2 kruhy) na vrchol.
 18. Tajná chodba VI, Zdeněk Petráň, V.Kostrunek, M.Petráňová, 13.7.1991. V hranou na předskalí a stěnou vlevo od cesty o), přes kruh na vrchol.

 

24.Malé žluté cimbuří (slanění 11 m)

 1. Stará cesta II,1924. Vlevo od komína v J stěně z výklenku do spáry. Spárou, výše vpravo stěnou.
 2. Bratranecká cesta VIIa, Bohuslav Šedý - Bohumír Myška, 1960. Od nástupu st.c. dlouhý traverz vlevo k SZ hraně (kruh). Hranou k hodinám, traverz vlevo do komína cesty c) a jím na vrchol.
 3. Varianta VII, Zdeněk Hubka, M. Mžourek, 25.8.1974. Ke kruhu přímo.

 4. Hrana paní Perchty VIIb, Zdeněk Petráň, P.Novák, 26.7.1994. Pravou částí Z stěny (kruh), výše JZ hranou na vrchol.
 5. Rajský protlak VIIc, Pavel Černý, P.Laštovička, 23.5.1989. Z stěnou přes kruh a hodiny přímo na vrchol.
 6. Polygrafická cesta VIIa, Pavel Bucek, E.Melzer, 10.9.1989. V pravé části S stěny sokolíkem ke kruhu a přes převis ke 2.kruhu. Stěnou přímo přes hodiny na vrchol.
 7. Kolmá spára VIIa, Jaroslav Heřmánek, 1959. Pravou spárou v S stěně (kruh), výše komínem.
 8. Splynutí duší VIIIc, René Pohořálek, M.Havlák, 30.8.1985. Středem údolní stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 9. Šikmá spára VIIb, Jaroslav Heřmánek,1959. Vlevo v S stěně přes převis na plošinu a doprava ke kruhu. Spárou na vrchol.
 10. Žádná křeč VIIc, Jan Šimon - Ladislav Škalda - Jan Rybička - Pavel Kulík, 31.5.1980. SZ hranou (2 kruhy), postavením vlevo na hranu a tou na vrchol.
 11. Procházka hraběnky VIIIa, Pavel Bechyně, Pavel Bucek, 10.9.1992. V pravé části V stěny, stěnou šikmo vpravo přes převis (hodiny) k 1. a 2. kruhu. Stěnou (hodiny) přes 3.kruh na vrchol.
 12. Sváteční cesta VI, Josef Poustka, P. Rada, 1962. Cestou g) k hodinám a traverz doprava do V stěny ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 13. Prašivá cesta V, František Tůma, B. Myška, 1959. Vpravo v J stěně žlábkem k hodinám, traverz vlevo na plošinu a (stavěním) na vrchol.
 14. Mravenčí cesta IV, Josef Poustka, J. Voldřich, 1960. Cestou g) k hodinám a stěnou šikmo doprava, výše přímo na vrchol.
 15. Komtesina skluzavka VIIb, Pavel Novák, Z.Petráň, 27.7.1994. Nevýrazným pilířkem ve středu náhorní stěny ke kruhu a obtížně na vrchol.
 16. Hladká cesta III, František Tůma, Lerch, 1959. Vpravo od komína stěnou do výklenku a na vrchol.
 17. Jižní komín II. Vlevo v J stěně komínem na vrchol.

 

25.Hezoun (slanění 7 m)

 1. Stará cesta V. Od SZ přes převis na plošinu a koutem.
 2. Hnisající apendix VIIb, Erich Melzer, P.Bucek, J.Macháček, 13.8.1989. SV převislou hranou přímo přes kruh na vrchol.
 3. Jižní cesta V, Viktor Hündl, 1961. J oblou hranou přes převis.
 4. Žížalová cesta VI, Bohuslav Šedý,1961. SV hranou, výše vlevo.

Traverzová varianta III. Jako st.c. do výklenku, poté traverz 5 m vpravo a stěnou na vrchol.

 

26.Lucinka (sestup)

 1. Stará cesta I. Zdeněk Veverka, M.Janoušek, 1973. Levou náhorní hranou na vrchol.
 2. Západní spára VI, František Záběhlík, K.Luxík, V.Záběhlík, M.Michlík, 8.5.1976. Ze strže traverz doleva do spáry a tou na vrchol.
 3. Přímá západní cesta VIIc, Zdeněk Weingartl, R.Sedlický, 2.6.1979. Z stěnou přímo ke kruhu a šikmo doprava do cesty b) a tou na vrchol.
 4. Krátká cesta IV, Miroslav Michlík, 7.5.1976. Středem J stěny na vrchol.

 

Věže v rokli vedoucí od Žlutých cimbuří k SV:

27.Kamzičí kužel (slanění 12 m)

 1. Stará cesta III, Otto Jüngling, O. Gehmlich, 11.4.1909. Z náhorní strany traverz vlevo ke spáře. Spárou na balkón a vlevo stěnou na vrchol.
 2. Přímá varianta IV, před 1923. Dvojspárou v S stěně do spáry.

  Varianta C V, Miroslav Michlík, 26.9.1976. Vlevo od dvojspáry SV hranou na balkón.

  Traverzová varianta III, Petr Rada, M. Gross, 17.9.1961. Ze sedla po římse doprava a hranou na balkón.

 3. Jihovýchodní cesta VI, Pavel Novák, Z.Petráň, 30.9.2000. Podél JV hrany přímo na vrchol.
 4. Jižní stěna VII, Pavel Novák, Z.Petráň, 30.9.2000. V údolní stěně spárkou na polici a středem J stěny na vrchol.
 5. Západní cesta VI, Martin Hofmann, W. Wolf, 14.6.1921. Z náhorní strany dvojspárou a hranou.
 6. Severozápadní stěna VI, Ladislav Štěpán, P. Rada, 18.9. 1961. Od začátku dvojspáry "Západní cesty" traverz vlevo a spárkou na vrchol.

 

28.Kamzičí hrad (polověž) (slanění 13 m)

 1. Stará cesta V, Petr Šatánek, Klenka, 1.4.1990. Traverz pod převisem až k převislé spáře (vpravo od komína). Tou pod převis a komínem na vrchol.
 2. Kamzičí prdelka VIIb, Zdeněk Petráň, D.Kučera, I.Kučerová, 1.8.1998. Jako st.c. traverz do údolní stěny, stěnou na lávku v levé části J stěny. Koutem (kruh) ke 2.kruhu a přímo na vrchol.
 3. Přímý nástup VIII, Zdeněk Petráň, D.Kučera, I.Kučerová, 1.8.1998. Od paty J stěny vlevo trhlinou přes kruh na lávku. Cestou b) na vrchol.

 4. Kamzičí skok 1/I, Petr Vejvoda, J.Moravec, G.Váchová, 1.9.1990. Z předskalí seskok na vrchol.
 5. Severní spára V. Ve středu S stěny úzkým komínem na vrchol.
 6. Varianta V. Vlevo od komína stěnou a převislým žebrem vpravo do komína. Jím na vrchol.

 7. Hnusný koutek VII, Irena Kučerová x Zdeněk Petráň, D.Kučera, 1.8.1998. Vlevo od "Severní spáry" stěnou (hodiny) a koutkem na zarostlou lávku. Vlevo komínem na vrchol.
 8. Převislý komín VI, Zdeněk Petráň, J.Nováček, 23.8.1997. Vpravo od nástupu cesty "Zelený led" stěnou a úzkým komínem na vrchol.
 9. Zelený led VIIc, Jiří Štěpánek, V.Sojka. Vpravo v S stěně spárou a stěnou ke kruhu, dále vpravo vzhůru k hodinám. Na hranu a po ní na vrchol.
 10. Samý bobky VIIb, Zdeněk Petráň, J.Nováček, 23.8.1997. Vlevo v S stěně stěnou (dodatečný kruh) a spárou přes 2.kruh přímo na vrchol.
 11. 101 Yorkshirů VIIb, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 20.8.2000. Cestou "Samý bobky" pod ústí spáry, traverz doleva a stěnou při SV hraně ke kruhu. Vzhůru na hranu a po ní (2.kruh) na vrchol.
 12. Prázdninová cesta VII, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, V.Petráň, Z.Petráňová, 20.8.2000. S stěnou traverz v římse doleva za SV hranu k dvojspáře (kruh) a jí na vrchol.

 

29.Pidlík (slanění 6 m)

 1. Komín II, Zdeněk Petráň, 6.5.1995. Komínem z náhorní nebo z údolní strany na vrchol.
 2. Rodinný výlet VI, Zdeněk Petráň, V.Petráň, Z.Petráňová, M.Petráňová, 6.5.1995. Středem S stěny (vpravo od komína) na vrchol.
 3. Víkend bez dětí VIIb, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 6.5.1995. Zleva na Z hranu a podél ní ke kruhu. Stěnou šikmo vlevo na vrchol.

 

30.Kulíšek (slanění 8 m)

 1. Jižní hrana V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 30.12.1988. Vlevo podél J hrany na vrchol.
 2. Krátká cesta V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 30.12.1988. Stavěním z předskalí do náhorní (JV) stěny a tou na vrchol.

 

31.Klášterní jehla (slanění 10 m)

 1. Stará cesta VI (VIIb). Z náhorní strany do spáry a ke kruhu. Od kruhu (stavěním) vlevo stěnou na vrchol.
 2. Vzpomínková cesta VIIIa, Václav Sojka, L.Kaván, 1.6.1991. Vlevo podél Z hrany přes hodiny ke kruhu. Stěnou a vpravo hranou na vrchol. (Cesta na paměť tragicky zesnulého děčínského lezce Vladislava Pelce)
 3. Paso-doble VIIIa, Evžen Hollmann, E.Melzer, S.Feigl, 7.6.1991. V pravé části JV stěny šikmo vpravo na hranu ke kruhu. Stěnou šikmo vpravo ke 2.kruhu a vpravo (hodiny) na vrchol.
 4. Náhorní cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, 15.8.1979. Hranou přilehlého masívu sestoupíme kolem kruhu do rozporu. Postavením a traverz doleva k hodinám. Hranou cesty a) na vrchol.

 

32.Zuzanka (slanění 9 m)

 1. Stará cesta V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 30.12.1988. Vpravo v J stěně komínem na balkón. Vpravo pod žlábkem ve V stěně (balvan) stavěním na vrchol.
 2. Život štěněte VIIb, Václav Sojka, R.Koudela, L.Kaván, 21.9.1991. JZ hranou přes kruh na vrchol.
 3. Údolní hrana V, Jorg Humiming, Cornelius Zippe, 1.6.1991. Od náhorní strany traverz doprava na balkón v údolní stěně a stěnou na vrchol.
 4. Přímá varianta VIIb, Lubomír Kaván, R.Koudela, V.Sojka, 21.9.1991. Vlevo od SZ hrany přes kruh na polici a cestou c) na vrchol.

 5. Dášenka VI, Václav Sojka, R.Koudela, L.Kaván, 21.9.1991. Vpravo ve V stěně na balkón. Vpravo za hranu a stěnou na vrchol.
 6. Švédská medvědice VIIa, Lubomír Kaván, R.Koudela, V.Sojka, 21.9.1991. Vlevo od varianty cesty c) zarostlým žlábkem a vpravo do spáry. Spárou a cestou d) na vrchol.
 7. Východní stěna VIIb, Lubomír Kaván, R.Koudela, V.Sojka, 21.9.1991. Středem náhorní stěny přímo na balkón, dále přímo stěnou přes kruh na vrchol.

Podzimní varianta VI, Lubomír Kaván, V.Sojka, 21.9.1991. Z balkónu šikmo vlevo (pod kruhem) na hranu a po ní na vrchol.

 

33.Zvíře (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II. Vlevo od pravého komína J stěny spárou na balkón a přes stupně na vrchol.
 2. Koutová cesta III, Viktor Hündl, Z. Veverka, B. Šedý, 10.9.1960. Vpravo od cesty c) spárou a koutem, výše doprava přes stupně na vrchol.
 3. Levý komín II, Zdeněk Veverka, 10.9.1960. Levým komínem J stěny.
 4. Hodinářská cesta IV (VIIa), Tesař, Drahný, 19.9.1960. V úzké Z stěně na plošinu. Stavěním a stěnou na plošinu pod vrcholem a (stavěním) na vrchol.
 5. Poslední krok VIIa, Miroslav Michlík, R.Sedliský. SZ hranou přes četné hodiny na vrchol.
 6. Pravá spára VI, František Záběhlík, A. Korelová, J. Šlégl, 18.9.1974. Pravou S spárou ke kruhu (společný s cestou f)) a na vrchol.
 7. Úzká spára VIIa, František Záběhlík, 2.10. 1974. Spárou vlevo od cesty e) ke kruhu a na vrchol.
 8. Levá spára VI, Jiří Šmíd, V. Hündl, K. Luxík, Z. Veverka, 1.5.1967. Levou S spárou přes skalní okno.
 9. Šteflíkova cesta VIIa, Jana Šteflíková, 1.7.1989. Údolní 3.spárou (levou) na balkón, traverz doleva nad balkónem doprava přes borovice na malý balkón a levou spárou šikmo na vrchol.
 10. Pravý komín III, Viktor Hündl, Z. Veverka, 19.4.1964. Pravým J komínem pod vklíněný balvan a vpravo na vrchol.
 11. Ušrum na šakaly VIIa, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, J.Petrásek, 7.8.1993. Z náhorní strany oknem do údolní stěny a tou doprava ke kruhu. Trhlinou do díry (hodiny) a dvojspárou na vrchol.

 

34.Velikonoční věž (slanění 11 m)

 1. Stará cesta VI, Václav Langer, K. Krombholz s druhy, 15.7.1951. JZ hranou, výše vlevo podél hrany.
 2. Šmigrust VIIc, (RP VIIIa), Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, D.Nehasil, 28.4.1996. Středem Z stěny (kruh), výše tupou hranou přímo na vrchol.
 3. Západní cesta VIIa, Petr Prachtel, Z. Meyerová, 28.6.1962. Z stěnou šikmo doleva ke hraně a ke kruhu. Hranou na vrchol.
 4. Přeskok 3, Jaroslav Panoch, 22.6.1963. Přeskokem z masívu.
 5. Rozporová cesta IV, Viktor Hündl, Z. Veverka, 19.4.1964. Rozporem mezi věží a masívem.
 6. Májová cesta VI, Jiří Šmíd s druhy, 1.5.1967. JV stěnou doleva ke spárce, tou na plošinu a hranou na vrchol.

 

Skupina 3 věží u vyhlídkového masívu Vilemínina stěna:

35.Slon (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II. Traverz od SV hrany doprava do údolní stěny a žlabem na vrchol.
 2. Varianta III, Petr Rada, M. Gros, B. Šedý, 1.10.1961. Od J hrany traverz vlevo pod žlab.

 3. Severovýchodní žlábek VIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 30.5.1995. SV stěnou do žlábku (kruh) a jím na vrchol.
 4. Sloní kroky VIIa, (lámavé), Miroslav Michlík, 4.9.1970. V levé části údolní (S) stěny, stěnou a trhlinou ke kruhu. Zářezem pod převis, traverz doprava a komínem na balkón cesty a). Tou na vrchol.
 5. Dabing VIIa, Zdeněk Hubka, M.Sadi, 27.8.1977. Vlevo od JZ hrany stěnou ke kruhu a šikmo vlevo na vrchol.
 6. Náhorní cesta VIIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 30.5.1995. Vlevo v náhorní stěně do díry a stěnou (kruh) na vrchol.

 

36.Vilemínin kužel (též Kužel Vilemíniny stěny) (slanění 16 m)

 1. Stará cesta VI, Martin Hofmann, W. Rülke, W. Puppe, A. Krampe, 10.4.1921. Z náhorní strany traverz lávkou vlevo na balkón údolní stěny. Spárou ke kruhu, přechod vlevo pod spárku a tou na vrchol.
 2. Údolní varianta VIIa, Jaroslav Houser, Z.Hubka, S.Krop, 9.9.1978. Nástup u úpatí SZ hrany trhlinou a vlevo po hraně k římse. Vlevo žlabem na balkón a cestou a) na vrchol.

 3. Peprná cesta VIIb, Bohuslav Šedý, V. Hündl, J. Poustka, 4.7.1971. St.c. na balkón a vlevo k hodinám. Stavěním přes převis, stěnou a žlábkem na vrchol.
 4. Severní cesta VII, nejištěno, Otto Wittwer, H. Mieder, G. Görne, 28.5.1928. Od SV hrany šikmo doprava a žlábkem v S stěně.
 5. Drážďanská cesta VIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, P.Henke, H.Flegel, 14.7.1995. Od SV hrany stěnou šikmo vlevo (kruh) k sokolíku a jím ke 2.kruhu, výše stěnou na vrchol.
 6. Bowling VIIc, Pavel Henke, P. Bechyně, 12.5.2001. SV převislou údolní hranou přes hodiny ke kruhu. Přímo a vpravo na polici a šikmo vpravo stěnou ke kruhu a cestou a) na vrchol.
 7. Trefa do černýho VIIIc, Pavel Bechyně, P. Henke, 12.5.2001. Středem údolní převislé stěny a vlevo přes kruh do sokola a jím na polici stěnou, převisem (2.kruh) a přímo na vrchol.

 

37.Borůvčí kámen (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Otto Jüngling, 10.4.1909. JZ stěnou a žlabem na vrchol.
 2. Západní cesta III. Zdeněk Kropáček, 19.4.1987. Vlevo od Z hrany úpatí věže stěnou šikmo doleva a žlábkem na 1.balkón (bříza). Komínem na 2.balkón a cestou a) na vrchol.
 3. Deštivá hrana IV, Viktor Hündl, J. Poláček s druhy, 29.8.1964. Z hranou přes převis na plošinu a na vrchol.
 4. Severozápadní cesta III (severovýchodní hrana), Martin Hofmann, W. Rülke, 10.4.1921. SZ hranou, výše poněkud doprava.
 5. Náhorní cesta V, Tomáš Hála, V. Matěcha, 11.5.1959. Náhorní hranou k hodinám, traverz vlevo celou stěnou a při hraně na vrchol.
 6. Varianta VI, Jaroslav Heřmánek, Z. Kropáček, 9.8.1961. Ze začátku traverzu přímo na vrchol.

 7. Specialita pro Láďu Seidla VIIa, Tomáš Pavlík, P.Šatánek. Asi 5 m vlevo od cesty e) stěnou přímo do spáry a tou na vrchol.

 

38.Opuštěná věž (slanění 7 m)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Veverka, S. Pitela, 17.10.1965. Náhorní stěnou.
 2. Traverzová cesta IV, Bohuslava Kořínková, F. Tůma, 17.9.1966. Traverz z náhorní strany vlevo na plošinu v JZ hraně a přes převis na vrchol.
 3. Jižní cesta V, Jiří Novák, Koprnický, 16.8.1985. JZ hranou na plošinu a cestou b) na vrchol.
 4. Jihozápadní cesta VI, M. Radvanovský, 19.7.1969. Vpravo od údolní hrany stěnou na plošinu a cestou b).
 5. Údolní cesta V, František Záběhlík, 20.7.1975. Od SZ spárou a stěnou přes převis na plošinu, traverz vpravo a cestou b) na vrchol.
 6. Toulavá cesta IV, František Záběhlík, 20.7.1975. Z údolní (S) strany spárou mezi věží a předskalím, výše cestou a) na vrchol.

 

39.Osecká věž (slanění 6 m)

 1. Stará cesta III, Vlastislav Hrkal s druhy, 21.6.1986. Z náhorní strany na hladký stupeň, zleva (hodiny) na vrchol.
 2. Varianta III, Vlastislav Hrkal s druhy, 21.6.1986. Pravou spárou na hladký stupeň a cestou a) na vrchol.

 3. Henry Barber VIIb, Vlastislav Hrkal s druhy, 21.6.1986. Stěnkou do převislé spáry a přes kruh stěnou (hodiny) na vrchol.
 4. Údolní cesta VIIa, Vlastislav Hrkal s druhy, 21.6.1986. Středem údolní stěny přes kruh (hodiny) na vrchol.
 5. Černý orel V, Vlastislav Hrkal s druhy, 21.6.1986. Stěnou přes kruh do sokolíkové spáry a tou na vrchol.
 6. Cesta pro Hanku V, Tomáš Kaiser, R.Rychter, 22.4.1990. Nástup jako cesta d), výše pomocí šikmých trhlin doprava na balkón cesty a) a tou na vrchol.

 

Masív Aladinova stěnka (stěna se nachází v údolí asi 15 m pod Oseckou věží)

 1. Nebe nezná vyvolených VIIIa, Pavel Bucek, K.Hofmann, I.Paterová, V.Sojka, 12.9.1992. Středem údolní (S) stěny přes 3 kruhy na vrchol.

 

40.Lampa (slanění 9 m) (věž ve strmé rokli pod JV úbočím Vilemíniny stěny)

 1. Východní cesta VI, Erich Hage, F. Richter s druhy, 2.5.1925. Při náhorní hraně (kruh) a vpravo na vrchol.
 2. Přímá náhorní cesta VIIb, Tomáš Pavlík, 22.9.1985. Přímo pod slaněním jemným sokolíkem (kruh) na vrchol.
 3. Údolní cesta VIIa, Bohumír Myška, J. Poustka, 1959. Z stěnou šikmo doprava na plošinu v údolní stěně (kruh). Doprava přes převis a šikmo doprava.
 4. Večerní varianta VIIc, Lubomír Kaván - Ladislav Štěpán, 5.10.1989. Od kruhu doleva přes převis a podél žlabu na vrchol.

 5. Bez větších ambicí VIIIa, Pavel Bucek, E.Melzer, M.Jirman, 17.8.1991. Při pravé údolní hraně přímo (borhák) přes kruh na vrchol.

  

Věže v roklích Z a JZ úbočí vyhlídkové Mariiny skály:

41.Kuželka (slanění 19 m popř. 6 m)

!!! Zákaz lezení na vrcholovou hlavu, hrozí odlomení !!!

 1. Stará cesta V, Gerhard Sager, 19.4.1911. Od J komínem nebo sestup z masivu do nejvyššího místa v náhorní stěně. Pravou stěnou na balkón a přes převis na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta VIIa, Viktor Hündl, Z. Veverka, 20.4.1964. Komínem "Staré cesty" několik m vzhůru, stěnou vlevo a sokolíkem na podstavec. Stěnou a hranou pod vrcholovou hlavu (hodiny). Stěnou vpravo přes hrot na vrchol.
 3. Varianta VII, Jaroslav Mádl, 1.8.1981. Od náhorní (V) hrany traverz vlevo k hodinám a stěnou přímo ke hraně. "Jihovýchodní cestou" na vrchol.

 4. Údolní cesta VI, Martin Hofmann, P. Hofmann, 9.6.1922. J koutem pod převis, doprava na plošinu a šikmo vlevo k hodinám. Přímo na balkón a st.c. na vrchol.

 

42. Sagusova hlava (též Strážce hrubozrnného dolu) (slanění 11 m)

 1. Stará cesta IV, Gerhard Sager, 19.4.1911. Pravou náhorní hranou a spárou, výše vlevo na plošinu a na vrchol.
 2. Severní plotna V, Jan Kropáček, M.Kropáček, 19.7.1989. Od nástupu st.c. stěnou na lištu a vlevo přes plotnu na plošinu. St.c. na vrchol.

 3. Vítova cesta VII, Jiří Šmíd, P. Rada, I. Nový, 27.5.1967. Vpravo od st.c. traverz ke spáře a tou ke kruhu. Stěnou, výše vpravo.
 4. Údolní cesta VI (VIIa), Josef Čihula, B. Myška, M. Machovič, 10.4.1960. Údolní hranou, výše spárou ke kruhu a (stavěním z kruhu) šikmo doprava.
 5. Tupý skalpel VIIIb, Pavel Bucek, P.Bechyně, 1.11.1992. Vlevo od cesty e) šikmo vlevo stěnou ke kruhu. Stěnou přes převis (2.kruh) přímo na vrchol.
 6. Cesta dlouhých stínů VIIc, František Záběhlík, L.Černý, 10.7.1976. Vlevo v náhorní stěně na balkón a žebrem ke kruhu. Stěnou na plošinu a cestou a) na vrchol.

 

43.Punťa (slanění 18 m)

 1. Normální cesta V, Josef Čihula, B. Myška, 6.12.1959. Z balvanu oblou J hranou na vrchol.
 2. Ikarův omyl VIIb, František Záběhlík, 20.4.1974. JZ stěnou a vlevo ke kruhu. Hranou na vrchol.
 3. Cesta švagrů VIIc, (RP VIIIc), Pavel Kulík, J.Šimon, J.Rybička, L.Škalda, 1.6.1980. S převislou hranou přes borhák ke kruhu. Hranou k hodinám a vlevo stěnou na vrchol.
 4. Dobrá rada VIIb, Pavel Henke, A.Holub, V.Holub, 30.5.1993. Náhorní hranou přes kruh na vrchol.
 5. Jihovýchodní stěna V, Rudolf Zabilka, K. Luxík, 1962. Z náhorní strany vlevo a středem na vrchol.

 

44.Přední věž (slanění 20 m)

 1. Stará cesta V, Gerhard Sager, 19.4.1911. J hranou na plošinu, zprava přes převis a hranou do výklenku. Traverz vlevo a komínem na vrchol.
 2. Údolní cesta VI (VIIa), Alfred Herrmann, E. Pokorny, A. Wagner, P. Albrecht, 16.5.1926. St.c. na plošinu a traverz doleva ke kruhu. Od kruhu šikmo vlevo (stavěním) na balkón a vlevo spárou.
 3. Bonifikace VIIa, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 23.4.1978. Pravou částí Z stěny, stěnou šikmo doleva ke kruhu cesty b). Přímo stěnou a po hraně na vrchol.
 4. Groteska VIIc, Jaroslav Mádl, D.Eminger, 25.4.1986. Z police na SV hraně doprava na předskalí ke kruhu. Vpravo za hranu a stěnou k hodinám a při hraně na balkón cesty b) a tou na vrchol.
 5. Listopadová píseň VIIb, Stanislav Feigl - Karel Hofmann, P.Bucek, 23.11.1991. Asi 2 m vlevo od 1.varianty cesty f) stěnou (pod slaněním) ke kruhu a přes několik hodin do komína, jím na vrchol.
 6. Jihovýchodní cesta VI, Max Kleber, F. Russig, W. Schober, 16.5.1921. St.c. na plošinu, traverz doprava až ke druhé spáře. Spárou k jejímu konci a traverz vlevo do žlabu, jím na vrchol.

Varianta VI, Willi Hauptmann, J. Merkout, 1937. Vpravo v JV stěně doprava do spárky a tou, výše vlevo stěnou do spáry. Cesty b) a c) lze spojit traverzem ve výši balkónu údolní cesty - VII, Bohuslav Šedý, L. Štěpán, 1965.

Traverzová varianta VIIa, Bohuslav Šedý, L.Štěpán, 1965. Cesty b) a f) lze spojit traverzem ve výši balkónu údolní cesty.

 

45.Mamutí věž (slanění 10 m)

 1. Písková cesta II. Vpravo ve V stěně po stupních šikmo vlevo na vrchol.
 2. To-ho IV. Vlevo od cesty a) stěnou přes díru na lávku a přímo na vrchol.
 3. Stará cesta III. Při J hraně na vrchol.
 4. Odvedenecká cesta VIIa, Luboš Drbohlav, J.Jelínek. Středem Z stěny ke kruhu, výše mírně vlevo na vrchol.
 5. Cesta divů VIIIa, Pavel Bechyně. SZ hranou přes 2 kruhy, výše vpravo na vrchol.

 

46.Dětská věž (slanění 6 m)

 1. Stará cesta IV. Stěnou přímo pod slaněním na vrchol.
 2. Komínová cesta II. Od JZ komínem na vrchol.
 3. Expo 90 V. JZ hranou na vrchol V věže.
 4. Přímá cesta V. Středem J stěny V věže na vrchol.
 5. Skyshock II. Z balvanu při JV hraně V věže na vrchol.
 6. Vzhůru do nebes VIIIc. S hranou přes 2 kruhy na vrchol V věže.
 7. Kalibův nářek VIIIa. V úzké V stěně, stěnou přes kruh na vrchol V věže.
 8. Kýsův odkaz VIIIb, Pavel Henke, P.Bechyně, 21.3.1993. Vlevo od cesty i) převisem přes hodiny přímo ke kruhu a žlábkem na vrchol Z věže.
 9. Vůně pryskyřice VIIb. S stěnou přes 2 kruhy na vrchol Z věže.
 10. Jižní sokolík IV. Vlevo od cesty a) sokolíkem na vrchol Z věže.
 11. Severní stěna VIIIb. Středem S stěny přes 2 borháky přímo na vrchol.

 

47.Hladká věž (slanění 10 m)

 1. Stará cesta VIIb, Walter Kleiner, K. Berger, H. Schmidt, 23.8.1935. JZ hranou k hodinám a vlevo ke kruhu. Spárou na vrchol.
 2. Velký přepad IV, Zdeněk Kropáček, M.Kühn s druhy,, 21.5.1978. Z masívu JZ od věže přepadem z postavení a stěnou na vrchol.
 3. Náhorní cesta VII, před rokem 1945. Rozporem mezi věží a masívem, výše stěnou ke kruhu. Stavěním do spárky a tou na vrchol.
 4. UFO VIIIb, René Pohořálek, D.Ballík, 4.7.1985. SV hranou přes kruh na vrchol.
 5. Přímá údolní cesta VIIIa, Ladislav Černý - Miroslav Michlík, M.Pekař, 19.6.1983. Údolní stěnou přes kruh ke kruhu cesty a) a tou na vrchol.

 

48.Hraběnka (slanění 16 m)

 1. Stará cesta VIIb (VIIc), Walter Kleiner s druhy, 9.8.1935. V náhorní stěně ke kruhu a stavěním na vrchol.
 2. Loučivá cesta VII. Josef Poustka, K.Luxík, P.Rada, 27.7.1962. Z levé náhorní (J) hrany traverz do Z stěny ke kruhu a dvojitým postavením do spáry. Tou na vrchol.
 3. Přímá varianta VIIIb, Pavel Novák, Z.Petráň, 31.7.1993. Od levé (J) hrany (kruh) stěnou ke kruhu cesty b) a tou na vrchol.

 4. Saláthe VIIc, (RP VIIIb), René Pohořálek, M.Havlák, 19.7.1985. Vlevo v Z stěně spárou ke kruhu, dále stěnou ke 2.kruhu. Stěnou doprava do spáry (hodiny) a tou na vrchol.
 5. Krvavá spára VIIc (RP VIIIa), Ladislav Štěpán, J. Poustka, 1963. Z náhorní strany traverz doprava ke kruhu a spárou.

 

Masív Pevnost (nachází se S směrem od Haciendy, asi 30 m)

 1. Mačeta VI, František Záběhlík, K.Luxík, 15.5.1976. Ze strže dlouhý traverz doprava spodním zářezem přes hodiny pod spáru. Tou na plošinu (smyčka) a vpravo širokou spárou na vrchol.
 2. Chlupatá spára VIIa, František Záběhlík, K.Luxík, 15.5.1976. Vpravo od komína převislou stěnkou do sokolíka a jím na balkónek ke kruhu. Vlevo spárou na vrchol.

Varianta VI, Miroslav Michlík, 4.8.1976. Komínem přes vklíněný balvan až na konec a traverz doprava na balkónek ke kruhu. Vlevo spárou na vrchol.

 

Masív Mravenčí stěna (je spojen s masívem Hacienda)

 1. Mravenčí stěna VIIIb, Pavel Bechyně, 31.5.1989. Spárou přes 1.kruh na balkón a šikmo vlevo spárou ke 2.kruhu, dále spárou ke 3.kruhu. Stěnou ke 4.kruhu a stavěním do žlabu, jím na vrchol.
 2. Cesta kamarádství VIIb, Pavel Bechyně, Pavel Bucek, 4.6.1989. Vpravo od cesty a) dvojitou spárou na balkón a sokolíkem k 1.kruhu. Dále šikmo vlevo sokolíkem k 2.kruhu a stěnou přímo na vrchol.

Varianta "Yo-Yo" VIIa, Pavel Bechyně, P.Bucek, 4.6.1989. Cestou b) k 1.kruhu. Dále sokolíkem, výše přechod doprava do oblého sokolíka, jím na plošinu a vlevo stěnou na vrchol.

 

Masív Hacienda (nachází se nad odbočením zelené značky k bývalé pískovně, S směrem od ozdravovny vzdálen asi 300 m)

 1. Jihovýchodní sokolík IV, Zdeněk Petráň, 4.9.1992. V pravé části JV stěny sokolíkem, výše širokou spárou na balkón a na vrchol.
 2. Cesta pro nováčky VI, Jan Nováček - Zdeněk Petráň, 4.9.1992. Jako cesta a) sokolíkem 6 m vzhůru a traverz doleva ke kruhu. Stěnou přímo a doleva (2.kruh) na balkón a na vrchol.
 3. Fiesta V, Vítězslav Appel, Z.Petráň, 7.9.1991. Od JV převislým sokolíkem, výše komínem na vrchol.
 4. Cholera VIIIc, Pavel Henke, V.Sojka, 29.5.1993. Vlevo od cesty c) stěnou (kruh), ke 2.kruhu. Od něj stavěním do zářezu a vlevo stěnou k borháku. Stěnou přímo na polici, traverz vpravo do komína a jím na vrchol.
 5. Česko-Lipská cesta IXa, Pavel Kulík s druhy 1993. Od J stěnou přes kruh do zářezu. Stěnou přímo, výše traverz vlevo ke 2.kruhu. Stěnou přes 3.kruh a hodiny na vrchol.
 6. Cesta Jakuba a Tomáše VIIIc, Evžen Hollmann, P.Henke s druhy, 12.9.1992. Ve středu J stěny přes kruh ke 2.kruhu, traverz vlevo a stěnou přes 3.kruh a borhák na vrchol.
 7. Šlehačka a čokoláda VIIb, Zdeněk Petráň, V.Appel, J.Petrásek, 29.8.1992. Vpravo od cesty h) spárou přes převis ke kruhu. Vzhůru do zářezu a traverz doprava ke 2.kruhu. Doprava na hranu a podél ní (3.kruh) na vrchol.
 8. Domino VIIIb, Evžen Hollmann - Stanislav Feigl, 27.5.1990. Tupou Z hranou, nebo pravou spárou na polici (hodiny), traverz vlevo a sokolíkem ke kruhu. Přes převis (2.kruh) ke 3.kruhu. Stěnou (hodiny) přímo na vrchol.
 9. Kraken VIIIb, Pavel Bechyně s druhy. Údolním komínem asi 10 m vzhůru. Vpravo pod převisem ke kruhu. Dlouhý traverz vpravo pod velkým převisem (hodiny) ke 2.kruhu. Přes převis stěnou 3.kruh na vrchol.
 10. Diskomaraton 93 IXa, Pavel Henke, K.Hofmann, S.Feigl, E.Holman, I.Paterová, 30.5.1993. S stěnou vpravo od cesty k) na polici a vpravo k 1.kruhu, sokolíkem ke 2.kruhu. Přes převis (hodiny), šikmo vlevo (hodiny) a vpravo ke 3.kruhu. Spárkou přímo na vrchol.
 11. Údolní cesta VI. Vpravo do cesty l) po stupních a zužujícím se komínem na vrchol.
 12. Chorál VIIb, (RP VIIIa), Zdeněk Petráň, I.Petrásek, M.Petráňová, 23.8.1991. V SZ stěně spárou na její konec a doleva přes převis k 1.kruhu. Doprava vzhůru přes hladké břicho (2.kruh) na polici. Středem SZ stěny přímo přes 3.kruh na vrchol.
 13. Ruch velkoměsta VIIb, Miroslav Michlík - František Záběhlík, 30.5.1976. V SZ stěně spárou pod převis, v převisu traverz (hodiny) doprava do díry k 1.kruhu. Přes hladké břicho sokolíkem a žlábkem ke 2.kruhu, od něj 2 m šikmo doleva dolů a traverz doleva na hranu (hodiny). Hranou na vrchol.
 14. Hrana lásky VIIb, Pavel Henke, E.Melzer, 1992. Zprava spárou na S hranu a tou přes 2 kruhy do cesty m), tou na vrchol.
 15. Stará cesta IV. Širokým komínem mezi "Haciendou" a "Mravenčí stěnou" na vrchol.

 

Masív Rezidence (leží asi 50 m J od Haciendy)

 1. Česká skočná IXc, (RP Xa), Pavel Novák, Z.Petráň, 27.7.1994. Středem S stěny přes J kruhy na vrchol.
 2. Jetřichovická hrana VIIc, Pavel Henke, P.Boháček, 20.6.1993. Spárou na Z hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol.
 3. Sonatina VIIb, Zdeněk Petráň, T.Pergel, 8.8.1995. Vpravo od cesty b) spárkou na římsu, traverz doleva k 1.kruhu (též přímo). Šikmo vpravo ke 2.kruhu a stěnou přes 3.kruh na vrchol.
 4. Mlčky v živém hovoru VIIIc, Pavel Bechyně, P.Henke, 4.4.1993. Vlevo v S stěně, stěnou přes 2 kruhy, výše šikmo vpravo ke 3.kruhu. Přechod vpravo na hranu a tou na vrchol.
 5. Selanka VIIa, Zdeněk Petráň, J.Petrásek, 7.8.1994. Dvojspárou od JZ 4 m a traverz doleva těsně nad převisem k 1.kruhu, vzhůru nad policí a stěnou ke 2.kruhu. Ustupující stěnou přímo na vrchol.
 6. Radanův kout IV. Radan Kuchař - Zdeněk Petráň, 19.8.1995. Vpravo od cesty e) koutem přes převis ke kruhu a levou či pravou spárou na vrchol.

 

Masív Próra (připojený masív k Rezidenci v J směru)

 1. Kapitol VIIb, Zdeněk Petráň, J.Petrásek, 14.8.1993. JZ hranou přes převis ke kruhu. Podél trhliny do díry a ke 2.kruhu. Dále šikmou spárou až na konec (3.kruh). Plotničkou přímo pod převísek a trhlinou doleva na vrchol.
 2. Jiřetínská hrana VIIb, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 26.8.1993. J hranou (kruh) přes plotnu (2.kruh) pod převis a doprava (3.kruh), přes převis na vrchol.
 3. Zuzíkův kout III, Zuzana Petráňová - Zdeněk Petráň, 26.8.1993. Vpravo od cesty b) koutem, výše komínem na vrchol.
 4. Klidový režim IV, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, 8.8.1995. V levé části J stěny přímo ke kruhu, dále ustupující stěnou na vrchol.

 

49.Šarchán (slanění 21 m)

 1. Normální cesta II, Miroslav Michlík, 9.8.1976. Z masívu sestup komínem na lávku v komíně mezi věží a masívem, traverz na JZ hranu a tou na vrchol.
 2. Západní komín III, Miroslav Michlík, 9.8.1976. Od Z do širokého komína, spárou v masívu do výklenku a komínem na lávku. Cestou a) na vrchol.
 3. Dech džungle VIIb, Miroslav Michlík, K.Luxík, 4.9.1976. V komínem na balkón, traverz doprava na balkón a po něm do údolní stěny. Hladkým koutem ke kruhu, traverz doleva do převislé spáry (2.kruh) a stěnou na vrchol.
 4. Přímá varianta VIIc, Zdeněk Weingartl, M.Michlík, L.Černý, 3.6.1979. Ve středu údolní stěny stěnou k šikmé spáře a tou na balkón. Cestou "Dech džungle" na vrchol.

 5. Východní cesta IV, Koutovou spárou při SV hraně na balkón a úzkým komínem na další balkón. Hranou na vrchol.
 6. Východní komín III, Od V komínem mezi věží a masívem na balvan. Rozporem do úzkého komína a jím na balkón. Hranou na vrchol.
 7. Varianta III, Gerald Männel, 20.10.1985. Z masívu sestup do úzkého komína a dále jako "Východní komín" na vrchol.

 8. Vnitřní komín IV, Vnitřním komínem na lávku a rozporem na vrchol.
 9. Přeskok 2/1, František Záběhlík, 4.9.1976. Z masívu sestup šikmo vhloubením asi 2 m a skokem na vrchol.
 10. Sfinga a slon VIIb, František Záběhlík x Vladimír Kočka, 7.8.1977. Jako "Dech džungle" na balkón v údolní stěně. Po balkónu traverz doprava a šikmou spárou ke kruhu. Stěnou (2.kruh) do spáry a tou na vrchol.

 

50.Bonifác (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 14.5.1995. Vlevo v náhorní stěně na předskalí a stěnou na vrchol.
 2. Údolní kout IV, Vladislav Nehasil, 20.5.1990. Údolním koutem na předskalí a stěnou na vrchol.

 

Věžě v SZ úbočí Havraního kamene (nápadný masív nad ozdravovnou):

51.Mariina věž (slanění 13 m)

 1. Stará cesta II, 1922. JV hranou na vrchol.
 2. Varianta II, Cornelius Zippe s druhy, 16.4.1994. Vlevo od cesty a) komínem a JV hranou na vrchol.

 3. Sprcha V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 25.6.1995. Ve středu J stěny podél jemných trhlin, výše stěnou na vrchol.
 4. Jižní cesta III, Helmut Großer, K. Nitzschmann, 31.10.1937. Vlevo v J stěně žlabem na plošinu a komínem.
 5. Západní cesta III. Vlevo od JZ hrany do žlabu a jím na vrchol.
 6. Boží muka V, Zdeněk Kropáček, G.Schneider, 2.10.1976. Vlevo v údolní stěně na blok do komína. Šikmo vpravo na plošinu a pravou spárou na vrchol.

 

52.Okurka (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III. Mezi věží a masívem komínem a stěnou na vrchol.
 2. Vysněná cesta IV. V úzké Z stěně spárou na vrchol.
 3. Údolní cesta V. Středem (S) údolní stěny do zářezu, jím na vrchol.
 4. Pravá náhorní cesta III. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 5. Přeskok 1/I. Z masívu sestup a skok na vrchol.

 

53.Věž Petra Rady (slanění 8 m)

 1. Stará cesta V, Jiří Šmíd, K. Luxík, J. Johánková, S. Pitela, 10.9.1968. J stěnou doleva na balkón a vpravo stěnou na vrchol.
 2. Západní cesta VI, Josef Rybička, 1968. Koutem vlevo od Z hrany a hranou na vrchol.
 3. Povodňová aktivita VIIc, Petr Jansa, M.Chourová, 8.7.1997. Vpravo v S stěně převislou stěnou přes borhák přímo na vrchol.
 4. Východní cesta V, Jiří Šmíd s druhy, 1968. Podél V hrany přímo na vrchol.
 5. Pod slaněním VIIb. Středem J stěny přímo na vrchol.

 

54.Divoká věž (polověž) (slanění 6 m)

 1. Stará cesta II. Z náhorní strany hranou nebo spárou při hraně na vrchol.
 2. Jižní cesta II, Josef Poustka, V. Hündl, 29.5.1971. Od nástupu st.c. lávkou šikmo doleva na vrchol.
 3. Holá cesta V, František Vyšata, 1.5.1972. Vlevo v J stěně na vrchol.
 4. Jihozápadní hrana V, František Záběhlík, 4.6.1973. JZ hranou na vrchol.
 5. Severní cesta VI, Josef Poustka, V. Hündl, 29.5.1971. Levou spárou v S stěně na vrchol.

 

55.Kronika (slanění 13 m)

 1. Stará cesta II, Václav Sojka. Z náhorní strany doleva a vpravo žlabem do sedla. Stěnou vlevo na vrchol.
 2. Východní cesta II, David Lošťák, 16.7.1996. St.c. do sedla a traverz vlevo do V stěny. Stěnou po stupních na vrchol.
 3. Trojková hrana VIIa, Zeman, V.Sojka, J.Marhan, 6.5.1990. Z hranou na vrchol.
 4. Okatá spára IV, Pavel Bechyně, P.Bucek, 1.11.1992. Vpravo od cesty "Listopadová spára" spárou rozšiřující se v komín a hranou na předvrchol. Stěnou na vrchol.
 5. Listopadová spára V, Pavel Bechyně, P.Bucek, 1.11.1992. V levé části Z stěny spárou na předvrchol a stěnou na vrchol.
 6. Potvůrka podivná VIIa, Václav Sojka, J.Marhan s druhy, 6.5.1990. Vpravo v náhorní stěně sokolíkem přes převis (hodiny) do díry a na vrchol.
 7. Marhanovy sandály III, Václav Sojka, J.Marhan s druhy, 6.5.1990. Ruční spárou ve středu náhorní stěny na vrchol.
 8. Krátká cesta II, Jörg Hempelt, A.Kittler, 26.7.1998. Vlevo od cesty "Marhanovy sandály" spárou na předvrchol a převislou stěnou na vrchol.

 

56.Poštolčí kužel (slanění 16 m) (osamělá věž ve vsi nad cestou k ozdravovně)

 1. Severozápadní hrana III, Gerhard Sager, K. Richter, 19.7.1911. Z balkónu pod S stěnou k hodinám, traverz doprava a SZ hranou.
 2. Severní cesta VI, nejištěno, Bohumír Myška, 1960. Středem S stěny.
 3. Přepad IV, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, 15.8.1979. Z masívu přepadem a postavením na vrchol.
 4. Jihovýchodní cesta III, Gerhard Sager, K. Richter, 19.7.1911. Náhorní hranou pod převis, traverz vlevo po lávce a stěnou šikmo doprava.
 5. Varianta IV, Petr Rada, B. Šedý, 10.6.1962. Přes převis hranou na vrchol.

 6. Pastouškova cesta VIIa, Ladislav Štěpán, P. Rada, B. Šedý, 9.5.1962. Traverz v J stěně vlevo ke koutu, jím a přes převis vlevo na vrchol.

Dvě věže S od V okraje Jetřichovic:

57.Kostelní věž (slanění 13 m)

 1. Stará cesta V, Martin Hofmann, E. Thieme s druhy, 29.3.191. Vlevo od JZ hrany šikmo doleva na plošinu. Stěnou a mělkým žlabem na vrchol.
 2. Odvážná varianta VI, Pavel Bucek, E.Melzer, 1989. Středem údolní (Z) stěny přímo na plošinu a cestou a) na vrchol.

 3. Údolní cesta V, Alfred Herrmann, E. Thieme, A. Ebert, 21.8.1921. Na římsu v Z stěně a přechod vlevo k jejímu konci. Stěnou šikmo doleva na plošinu a hranou.
 4. Traverzní cesta V, 1922. Cestou d) na balkón, přechod doprava na hranu a tou na vrchol.
 5. Jihovýchodní cesta V, Erich Glaser, R. Skokan, K. Kühnscherf, 27.8.1921. Vlevo v JV stěně na plošinu a traverz doprava na balkón. Žebrem šikmo doleva ke kruhu a vlevo ke spáře. Spárou, výše přímo nebo doprava a žebrem na vrchol.
 6. Přepad V, Martin Hofmann, asi 1922. Z věžičky J od věže přepad na hranu, traverz doprava a cestou d).
 7. Varianta V, Alfred Herrmann, 5.6.1922. Traverz vlevo do mělkého žlabu a st.c.

 8. Západní kout VI, Walter Kleiner s druhy, 20.7.1935. Vlevo od JZ hrany koutem, výše traverz vlevo do mělkého žlabu a st.c.

 

58.Věž Roberta Manzera (slanění 14 m)

 1. Stará cesta II, Paul Hofmann, W. Puppe, A. Herrmann, 27.3.1921. Spárou ve středu S stěny šikmo doprava do Z sedla mezi vrcholy. Koutem na lávku a přechod vlevo do V sedla. Rozporem a stěnkou na prostřední vrchol.
 2. Varianta III. Z koutu šikmo doprava na balkón a na vrchol.

 3. Svítání V, Pavel Janata, D.Štraus, T.Kaiser, 11.5.1987. Vlevo od cesty a) stěnou do V sedla a cestou a) na vrchol.
 4. Vašíkova diretka VIIa, Zdeněk Petráň, J.Petrásek, 29.9.1992. Vlevo od cesty b) stěnou ke kruhu a přímo na vrchol.
 5. Severovýchodní cesta IV, Alfred Herrmann, A. Ebert, 28.10.1923. V hranou k převisu, doprava a šikmou spárou do V sedla. St.c. na vrchol.
 6. Varianta IV. Levou spárou v S stěně k šikmé spáře.

 7. Dětský rej VII, Petr Jansa, J.Vondřich, 12.9.1997. Středem úzké V stěny přes borhák přímo na V vrchol a stěnou na vrchol.
 8. Pravá jižní spára V,1924. Pravou spárou v J stěně do V sedla a st.c.
 9. Rakovinotvorný rajbas VIIIa, Erich Melzer, P.Bucek, 24.7.1991. Středem J stěny přes kruh na vrchol.
 10. Jižní cesta IV, 1924. Z balvanu spárami v J stěně do Z sedla a st.c.
 11. Levá jižní spára V, Karel Luxík, 9.7.1962. Levou spárou z balvanu do Z sedla a st.c. na vrchol.
 12. Kaďusova stěna VIIb, Karel Luxík, L. Štěpán, B. Šedý, 29.5.1966. Vlevo v J stěně přes hrot k hodinám a šikmo doprava ke kruhu. Sokolíkem a šikmo doprava na Z vrchol. Sestup do sedla a st.c. na vrchol.
 13. Jihozápadní hrana VI, Alfred Herrmann, E. Thieme, 6.6.1921. Zprava nebo zleva přes převis a JZ hranou na Z vrchol. Sestup do sedla a st.c. na vrchol.
 14. Severozápadní hrana VII, Slavomír Chmela (jištěn zdola), 1959. SZ hranou na Z vrchol. Sestup do sedla a st.c. na vrchol.
 15. Severní stěna V. Stěnou vpravo od st.c. a spárou na Z vrchol. Sestup do sedla a st.c. na vrchol.

 

Věže v Mostkovém dolu a jeho okolí:

59.Tykadlo (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II, Martin Hofmann, P. Hofmann, 18.4.1921. Náhorní stěnou.
 2. Jihovýchodní hrana III, Bohumil Luxík, P. Knobloch, 14.9.1965. Hranou vlevo od st.c.
 3. Severní cesta VI, Alfred Herrmann, A. Ebert, 6.6.1922. Ze sedla traverz doprava do komína a na vrchol.
 4. Chrastivá cesta VIIa, Viktor Hündl, P. Rada, 23.5.1965. Ze sedla sestup ke středu S stěny. Spárou (kruh) a komínem cesty c).

Zkratka IV, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 6.8.1977. Nástup jako cesta c) traverz do spáry cesty d) a tou na vrchol.

 

60.Soví hnízdo (slanění 7 m)

 1. Stará cesta I. Z JZ přeskalí přepadem a stěnou na vrchol.
 2. Komínová varianta II, Zdeněk Kropáček, B.Kropáčková, 27.8.1984. Mezi JZ předskalím a věží rozporem, výše cestou a) na vrchol.

  Stěnová varianta I. Vlevo v náhorní stěně stěnou a žlabem na plošinu a st.c. na vrchol.

 3. Krátká cesta IV, Dáša Kropáčková, M.Kropáčková, Z.Kropáček, 16.9.1984. Vlevo od Z hrany stěnou na vrchol.
 4. Houbová stěna IV, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, 15.9.1985. Vpravo od cesty d) na hranu a stěnou na vrchol.
 5. Lesní cesta II, Zdeněk Kropáček, B.Kropáčková, 27.8.1984. Od SZ žlabem na předvrchol a stěnou na vrchol.
 6. Severní cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, 15.9.1985. S hranou na předvrchol a "Lesní cestou" na vrchol.
 7. Severovýchodní cesta III, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, B.Kropáčková, 16.9.1984. Z komínu mezi věží a SV masívem koutem a stěnou na předvrchol a "Lesní cestou" na vrchol.
 8. Jihovýchodní cesta III, Zdeněk Kropáček, B.Kropáčková, 27.8.1984. Jako "Severovýchodní cesta" koutem, výše vlevo komínem na pilíř a přechod na předvrchol. "Lesní cestou" na vrchol.
 9. Křížová cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 15.9.1985. Úplně vpravo v údolní (J) stěně komínem mezi věží a masívem na pilíř a přechod na předvrchol. "Lesní cestou" na vrchol.
 10. Údolní cesta III. Dáša Kropáčková - Zdeněk Kropáček, 16.9.1985. Z údolní strany žlabem a komínem, pak šikmo vlevo stěnou a žlabem na předvrchol a "Lesní cestou" na vrchol.
 11. Náhorní cesta IV, Zdeněk Kropáček, M.Kuhn, E.Merke, 15.9.1985. Náhorní (J) stěnou na vrchol.

 

61.Adamova věž (slanění 7 m)

 1. Stará cesta II. David Lošťák, 1995. Z náhorní strany hranou na vrchol.
 2. Skutečnost V, Petr Horák, 3.10.1995. Asi 2 m vlevo od cesty a) stěnkou na vrchol.
 3. Společná cesta V, Jiří Chára, D.Lošťák, 18.6.1995. Středm J stěny přes oblé břicho a stěnou přímo na vrchol.
 4. Pro tebe IV, Petr Horák, 3.10.1995. Oblou hranou na vrchol.
 5. Adamovo žebro II, David Lošťák, T.Lošťáková, J.Chára, 18.6.1995. Od Z po hraně pilířku, výše stěnou na vrchol.
 6. Je tam V, Petr Horák, 3.10.1995. Oblou převislou hranou k sokolíku a přímo na vrchol.
 7. Vesmír v Kabale VI, David Lošťák, J.Chára, 18.6.1995. Středem S stěny ke kruhu, vzhůru a šikmo vpravo na vrchol.
 8. Demo cesta VIIa, Petr Horák, 3.10.1995. Hladkou hranou na vrchol.

 

62.Zapomenutý pes (slanění 7 m)

 1. Přepadová cesta II, David Lošťák, J.Chára, 12.7.1995. Z balvanu přepad k velkým hodinám a stěnou na balkón. Krátkou stěnou přímo či zprava na vrchol.
 2. Prořez V, Petr Horák, J.Chára, 8.10.1995. Náhorní hranou na vrchol.
 3. Cesta přes čenich III, David Nehasil, 11.8.1995. Středem S stěny podél žebírek na vrchol.
 4. Hladká srtst VI, Petr Horák, T.Lošťáková, 10.10.1995. V pravé části údolní stěny ke kruhu a podél hodin na vrchol.
 5. Psí pot VI, Petr Horák, J.Chára, 8.10.1995. Při levé údolní hraně na vrchol.

 

63.Tuplák (slanění 7 m)

 1. Normální cesta III, Miroslav Michlík, J.Štěpánková, J.Štěpánek, 27.4.1986. Rozporovým komínem mezi věží a masívem na vrchol.
 2. Skok 1, Miroslav Michlík, J.Štěpánek, J.Štěpánková, 27.4.1986. Přeskok z masívu na vrchol.
 3. Přepad III, Hasso Gantze, W.Popelka, P.Jacob, 16.4.1988. V masívu stěnou sestup a přepad na vrchol.
 4. Sklepní tlukot VIIb, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 24.6.1995. Vpravo v údolní stěně, stěnou (kruh) do žlabu, výše stěnou (hodiny) na vrchol.
 5. Pivní křeč VIIa, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 24.6.1995. Vpravo v S stěně přes kruh na hranu a tou (hodiny) na vrchol.
 6. Staropramen V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 24.6.1995. Vlevo v S stěně přímo na vrchol.

 

64.Jehla v Mostkách (slanění 9 m)

 1. Stará cesta V, Martin Hofmann, P. Hofmann, 18.4.1921. Levou hranou úzké Z stěny vzhůru, doprava a při pravé hraně na vrchol.
 2. Východní hrana VI, P. Knobloch, B. Luxík, 1965. V hranou k hodinám, stavěním a stěnou na vrchol.
 3. Jižní stěna VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 24.6.1995. Středem J stěny (borhák) do trhliny (hodiny) a tou na vrchol.

 

65.Strážní věž (slanění)

 1. Stará cesta III. Koutem vlevo od sedla.
 2. Severní komín II, Karel Luxík, R. Zabilka, 30.4.1963. Ze sedla lávkou v S stěně doleva k úzkému komínu a jím na vrchol.
 3. Severní spára IV, Rudolf Zabilka, K. Luxík, 30.4.1963. Vlevo 8 m od cesty b) spárou.
 4. Levá severní spára IV, Karel Luxík, R. Zabilka, 30.4.1963. Vlevo od cesty c) širokou spárou.
 5. Údolní cesta VI, Milan Gros, L. Štěpán, 17.8.1962. V levé části S stěny spodní lávkou doleva na hranu, přes převis na balkón a pod dalším převisem traverz vlevo do údolní stěny (hodiny) ke koutu. Spárou do výklenku, šikmo doprava do komína a na vrchol.
 6. Jihovýchodní komín II. Ze sedla dlouhý traverz doprava a šikmým komínem vpravo od komína cesty g).
 7. Jižní komín III, Karel Luxík, R. Zabilka, 30.4.1963. Ze sedla traverz doprava a komínem v J stěně.
 8. Náhorní sokolík V, Viktor Hündl, 1.11.1964. Spárou vpravo od náhorní hrany.

 

66.Rohlík (slanění 6 m)

 1. Stará cesta II, J.Štěpánek, L.Herrmann, E.Svoboda, K.Stein, 21.7.1979. Z náhorní (S) strany ve spodní vodorovné trhlině traverz šikmo vpravo na hranu a po ní na vrchol.
 2. Údolní cesta V, Karel Stein, J.Štěpánek, P.Černý, P.Petříček, 20.8.1979. Spárkou od údolního převisu na hranu. Hranou a cestou a) na vrchol.

 

67.Rozporová věž (slanění 9 m)

 1. Stará cesta V. Komínem mezi věží a masívem.
 2. Výplatní den VIIc, Erich Melzer, T.Kolářová, 8.8.1997. V hranou přímo přes kruh na vrchol.
 3. Sluneční cesta VII, Bohumil Luxík - Viktor Hündl, 10.10.1965. Západní hranou ke kruhu a šikmo doprava na vrchol.
 4. Mravenčí ulice V (VI), Hasso Gantze, W.Popelka, P.Jacob, G.Jacob, 16.4.1988. Z masivu (z postavení) sestup stěnou a široký přepad (přeskok 2) na vrchol.

 

68.Nahodilá věž (slanění 7 m)

 1. Údolní cesta IV, Zdeněk Kropáček, M. Kropáčková, 6.5.1973. Z údolí komínem mezi věží a masívem, přechod doprava na balkón v údolní stěně a stěnou na vrchol.
 2. Obyčejný skok 2/II, Stanislav Feigl, E.Hollmann, 1982. Z masívu sestup na plošinu a skokem na vrchol.
 3. Náhorní cesta VII, David Nehasil, 7.5.2000. Vpravo v náhorní stěně podél trhliny, výše stěnou vlevo přes hroty na vrchol.

 

Věže v údolí vyúsťujícím na V konci Jetřichovic:

69.Francouzská věž (též Viklák) (slanění 12 m)

 1. Stará cesta III, Walter Kleiner s druhy, 1938. Severní spárou k balvanu, pod ním projít a obejít jej vpravo. Z balvanu (stavěním) na vrchol.
 2. Bez stavění VIIa, Bohuslav Šedý, J.Voldřich, J.Šedý, 8.5.1960.

 3. Lepkavá cesta VI (VII), Hasso Gantze, P.Jacob, 4.5.1999. Asi 6 m vlevo od st.c. stěnou šikmo vlevo a hranou na předvrchol. St.c. na vrchol.
 4. Jižní cesta IV, Zdeněk Kropáček, 2.9.1961. Vpravo v J stěně žlabem pod balvan st.c., traverz vlevo do žlabu a jím na vrchol.
 5. Sahara VIIa, lámavé, Zdeněk Kropáček, J. Mayer, 18.8.1973. Středem J stěny přes převis, šikmo vlevo a podél spár do výklenku (kruh). Stavěním přes převis, spárou a stěnou.
 6. Rošáda VIIc, Heinz Skopec - Miroslav Štross, 23.7.1989. V pravé části údolní (S) stěny přes 2 kruhy a hranou na vrchol.
 7. Severní stěna VIIc, (RP VIIIa), Václav Sojka - Lubomír Kaván, 27.5.1992. Středem (S) údolní stěny (borhák) přes kruh na vrchol.

 

70.Hladová věž (slanění 9 m)

 1. Odvedenecká cesta VI, Slavomír Chmela s druhy, 27.9.1953. Vlevo od sedla traverz v S stěně doleva za hranu na plošinku. Spárkou ke kruhu, (stavěním) na balkón a stěnou na vrchol.
 2. Náhorní cesta IV, Adolf Mai, W. Ginzel, 7.8.1960. Vlevo v náhorní stěně na balkón a cestou a).
 3. Prdítko VIIa, Miroslav Štross,H.Skopec, 17.5.1986. Od údolní (V) hrany traverz vlevo po lávce k 1.kruhu a stěnou (2.kruh) vlevo na hranu a dále na vrchol.
 4. Podzimní cesta (též Cesta Petra Rady) VI, Karel Teichman, P. Rada, 3.9.1965. Západní hranou (kruh) na vrchol.

 

71.Baba (slanění 9 m) (osamělá věž nad silnicí J od obce u odbočení značených cest)

 1. Stará cesta III. Vpravo v JV stěně.
 2. Jižní hrana V, Viktor Hündl, P. Rada, J. Holenda, 9.8.1964. Traverz v JV stěně vlevo na hranu a cestou c).
 3. Údolní cesta VIIa, Jaroslav Holenda, V. Hündl, 11.7.1964. Z údolí širokým komínem na plošinu (sem též z náhorní strany) a podél J hrany k hodinám, výše hranou na vrchol.
 4. Severozápadní cesta IV, Ladislav Štěpán, B. Šedý, Z. Veverka, P. Rada, 1962. Koutem v S stěně na balkón a stěnou.
 5. Náhorní cesta III, Zdeněk Veverka, M. Gros, R. Weigelová, J. Holenda, 9.8.1964. Ze sedla přes převis na balkón cesty d), vlevo za hranu a st.c.

 

72.Rumburksá věž (slanění 9 m) (po zeleně značené tur. Stezce Jetřichovice - Č. Kamenice kolem koupaliště a školy v přírodě údolím k J. Věž je na ostrohu JV od odbočení zelené značky vlevo, 500 m od školy v přírodě)

 1. Stará cesta V (VI), němečtí lezci,29.6.1973. Stavěním v náhorní stěně a traverz vlevo na hranu. Hranou a šikmo doprava na vrchol.
 2. Varianta trampolín VI. Od 1.hodin mírně šikmo vlevo na vrchol.

 3. Pod bodem mrazu VIIb, Pavel Bucek, P.Bechyně, 30.10.1992. SZ hranou (levá údolní hrana) k hodinám do zářezu, traverz vpravo do středu údolní stěny (hodiny). Přes převis a stěnou přímo na vrchol.
 4. Severovýchodní cesta VI, Miroslav Michlík, 1.5.1983. SV hranou, výše spárou na vrchol.

 

Skupina věží v Pavlině údolí:

73.Rynartická stěna (slanění 6 m)

 1. Stará cesta IV, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 28.5.1977. Od JV rozporem a koutem na balkón. Vlevo stěnou na vrchol.
 2. Ruční spára VI, Miroslav Michlík (jiště zdola), 18.8.1984. V pravé části SZ stěny spárou k hodinám, traverz vpravo a přímo na vrchol.
 3. Severovýchodní hrana III, Miroslav Michlík, E.Michlíková, 18.8.1984. SV hranou na předvrchol a přímo stěnou na vrchol.
 4. Varianta IV, Miroslav Michlík, 18.8.1984. Spárou v blízkosti SV hrany a dále cestou c) na vrchol.

 5. Blechův skok 2/III, David Nehasil (jištěn druhem), 23.7.1997. Z masivu sestup vhloubením na římsu a skok na předvrchol. Stěnou přímo na vrchol.
 6. Jihovýchodní komín III, Miroslav Michlík, E.Michlíková, 18.8.1984. Komínem v náhorní stěně na předvrchol a přímo na vrchol.
 7. Žlábek V, Pavel Černý, David Nehasil, 23.7.1997. Žlábkem vlevo v náhorní stěně přímo na vrchol.

 

74.Herkulův sloupek (slanění 6 m) (po červeně značené tur. Stezce Jetřichovice - Studený kolem koupaliště a školy v přírodě do Pavlina údolí proti proudu Chřibské Kamenice. Za 3.můstkem od školy v přírodě zpět po pravém břehu po proudu potoka 130 m k cestě, odbočující roklí vpravo k SV. Věž stojí vlevo ve svahu při začátku rokle.)

!!! Zákaz lezení na vrchol, hrozí odlomení !!!

 1. Stará cesta IV. Náhorní hranou.

 

75.Strážce Chřibské Kamenice (slanění 13 m) (jako u předchozí věže do rokle odbočující k SV, věž je po 150 m roklí těsně vpravo nad cestou)

 1. Stará cesta IV, Rudolf Meyer, G. Zenker s druhy, 18.9.1921. Žlabem v Z stěně do výklenku (sem též traverzem doprava ze sedla), komínem a žlabem na balkón. Koutem a stěnou na vrchol.
 2. Varianta IV, Anton Hladik, O. Knobloch, 1931. Z balkónu traverz pod převisem vlevno na plošinu a spárou.

 3. Náhorní cesta V, Václav Sláma, K. Krombholz, L. Ryska, I. Studničný, 4.9.1954. V náhorní stěně do žlabu a jím na vrchol.
 4. Východní hrana V, Libor Holpuch, Z. Janků, 4.9.1954. Ze sedla rozporem k V hraně na plošinu. Stěnou a spárou.
 5. Údolní spára VIIa, Jaroslav Voldřich, F. Tůma, 1959. Spárou v J stěně na vrchol.
 6. Štěrbina VIIa, Dieter Fahr, H.Paul, 27.10.1973. V JV stěně spárou přes kruh na vrchol.

 

76.Věž Pavlina údo(slanění 19 m) (zarostlá rozložitá věž SV vedle Strážce Chřibské Kamenice)

 1. Stará cesta II, Helmut Weigel, V. Sláma, 9.10.1955. Od Z do sedla na S straně věže. Komínem a přes stupně na vrchol.
 2. Západní cesta III, Jürgen Werner, G. Kassner, 23.6.1973. Z cesty levou spárou na velký balkón, vpravo spárou a výše přes stupně na vrchol.
 3. Borová cesta II, Ernst Zwicker, W. Bürger, 3.6.1974. Ze sedla na S straně věže přechod doprava na zarostlou plošinu. Žlabem a stěnkou na vrchol.
 4. Zemská cesta V, němečtí lezci, 1.10.1994. Z komína J stěnou šikmo vpravo do kouta, jím do žlabu, výše stěnou na vrchol.

 

77.Pavlina věž (sestup)

 1. Stará cesta I. V levé části (S) náhorní stěny na vrchol.
 2. Údolní komín II. Němečtí lezci 29.4.1974. Od cesty a) traverz vlevo do komína v údolní stěně. Komínem na balkón a stěnou na vrchol.
 3. Svatodušní svátek V, němečtí lezci, 3.6.1974. V pravé části údolní stěny převislou spárou na balkón. Spárou a cestou b) na vrchol.
 4. Luční cesta II, němečtí lezci, 23.6.1973. V S stěně vpravo přes velký balkón na hranu a tou na vrchol.

 

Věže v úbočí Bukoviny přístupné z osady Studený:

78.Studená věž (slanění 11 m) (z osady Studený proti proudu potoka 1,5 km V a JV směrem, na ostrohu S před rozvětvením údolí)

 1. Stará cesta IV. Ze sedla komínem (nebo z masívu překrokem) na plošinku a stěnou šikmo doprava.
 2. Pod slaněním IV, David Nehasil, 2.5.1998. St.c. na plošinu a stěnou vlevo přímo na vrchol.
 3. Spárová cesta IV, Žub, 15.8.1983. Spárami ve V stěně na JV hranu a tou na vrchol.
 4. Údolní cesta III, Žub, 15.8.1983. JZ hranou asi 6 m vzhůru, šikmo doprava na JV hranu a tou na vrchol.

 

79.Malá studená vež (slanění 6 m)

 1. Cesta přes bříško III, Vlastislav Hrkal, P.Šedý, M.Stárek, T.Chochola, 25.7.1990. Z balvanu přes břicho na vrchol.
 2. Koňská hrana III, Vlastislav Hrkal, P.Šedý, M.Stárek, T.Chochola, 25.7.1990. Náhorní hranou na vrchol.
 3. Přímá jižní cesta VIIIa, Lubomír Kaván, 11.4.1991. Z rampy v J stěně zhůru do zářezu a tím na vrchol.
 4. Bumerang VIIb, Lubomír Kaván, 11.4.1991. Rampou a sokolíkem v J stěně ke kruhu. Vzhůru a vlevo na hranu, tou přes hodiny na vrchol.
 5. Sedmdesátimetrový zářez V, Vratislav Hrkal, P.Šedý, M.Stárek, T.Chochola, 25.7.1990. Výrazným zářezem ve V stěně přímo na vrchol.

 

80.Dášenka (slanění 7 m)

 1. Stará cesta V, Ladislav Štěpán, L.Kaván, 16.4.1988. Ze středu J stěny, traverz vlevo na hranu a tou na vrchol.
 2. Tropická cesta III, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 15.8.1993. Stavěním ve středu náhorní stěny do spáry a tou na vrchol.
 3. Beamon 2, Vlastislav Hrkal, 22.7.1988. Přeskok z masívu na vrchol.
 4. Frantíkova cesta VIIc, Ladislav Štěpánek, L.Kaván, 15.8.1993. Z balkónu v Z stěně zleva přes převis ke kruhu, výše spárkou na vrchol.
 5. Rozporová cesta V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 18.6.1989. Vpravo v J stěně rozporem na vrchol.

 

81.Kamzičí věž (slanění 11 m) (z osady Studený JV směrem na hřebenovou cestu a po ní k rozcestí - od osady asi 800 m, věž je 100 m od rozcestí nad cestou odbočující k S nedaleko čedičové věže)

 1. Stará cesta I. Komínem na předvrchol a stěnou.
 2. Ledové oči VIIb, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 24.4.1996. Vpravo v Z stěně přes kruh na vrchol.
 3. Neznámá cesta VI. Ze S strany komínem, výše stěnou (kruh) šikmo vpravo na vrchol.
 4. Severní hrana V. Podél S hrany (hodiny) přes kruh na vrchol.
 5. Říjnová cesta IV, Heinz Kittner. Vpravo v náhorní (V) stěně na balkón, vlevo zářezem na vrchol.
 6. Varianta VI, Lubomír Kaván, 6.3.1991. Asi 2 m vlevo od cesty e) spárkouj na balkón a cestou b) na vrchol.

 7. Jarní přeháňka VIIa, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 24.4.1996. Podél JV hrany (kruh) na vrchol.
 8. Šmajdák VIIa, Vladislav Nehasil, A.Kvasnička, 24.4.1996. Vpravo od cesty a) koutkem (kruh) a stěnou na vrchol.

 

82.Říjnová věž (slanění 11 m) (od odbočky silnice do Studeného ze silnice Rynartice-Chřibská 80 m silnicí směrem na Rynartice a údolím doprava S směrem 150 m. První odbočující roklí doprava 250 m. Věž stojí na svahu nad cestou.)

 1. Stará cesta IV, Helmut Weigel, J. Mlezák, R. Torn, 28.10.1955. Náhorní stěnou.
 2. Severní cesta V, Zdeněk Kropáček, J. Sinecký, M. Kropáčková, 18.5.1975. Koutem v S stěně a vpravo hranou.
 3. Jižní cesta VI, Jaroslav Sinecký, Zdeněk Kropáček, 18.5.1975. Údolní stěnou na plošinu (též z náhorní strany traverzem vlevo), při pravé hraně přes převis a šikmo doprava stěnou.
 4. Jihovýchodní cesta V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 20.8.1977. Stavěním na JV hranu a tou na vrchol.

 

NOVÉ VĚŽE a MASIVY nezakreslené na MAPĚ

Bivaková stěna (74)

 1. Na ex VIII, Pavel Henke x Erich Melzer, 22.10.1999. Středem údolní stěny přes kruh ke 2.kruhu a stěnou šikmo vlevo na vrchol ke slaňovacímu kruhu.
 2. Do dna VIII, Pavel Henke x Erich Melzer, 22.10.1999. Stěnou vlevo od cesty a) přes 2 kruhy do spáry a tou na vrchol

Varianta VIII, Pavel Henke x Erich Melzer, 22.10.1999. Nástup vpravo od cesty "Do dna" stěnou šikmo doprava po římse k 1.kruhu cesty b). Tou na vrchol.

 

Bludný kámen (21) (slanění 11 m)

 1. Stará cesta IV, Martin Kropáček, 10.5.1986. Zleva V stěnou na plošinu a stěnou přímo na vrchol.
 2. Varianta V, Jan Kropáček, M.Kropáček, 22.7.1987. Vpravo od st.c. převislou stěnou přímo na plošinu a stěnou přímo na vrchol.

 3. Uhlířina IV, Václav Sojka, 10.3.1994. Vlevo od st.c. hranou přímo na vrchol.
 4. Majáles V, Martin Kropáček, 1.5.1993. Vpravo od cesty d) hranou přímo na vrchol.
 5. Mechový koutek VI, Martin Kropáček, 1.5.1993. Od SV hrany koutkem a krátce komínem na vrchol.
 6. Hrana Rabijáků VI, Martin Kropáček, 1.5.1993. Vlevo od cesty d) hranou přímo na vrchol.

 

Četník (20) (není slanění)

 1. Stará cesta II. Od J nebo S komínem na předvrchol, (stavěním) na vrchol.
 2. Hrana Janičky V, Rainer Petzolt, J.Lochschmidt, F.Lochschmidt, G.Zücker, 3.6.2000. Zprava na JZ hranu, tou (vlevo hodiny) přímo na vrchol.

 

Diblík (37) (slanění 7 m)

 1. Stará cesta V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 3.1.1989. Rozporovým komínem mezi věží a masívem na vrchol.
 2. Západ slunce V, Lubomír Kaván, L.Štěpán, 19.10.1989. Z stěnou při levé hraně přímo na vrchol.
 3. Přeskok 2./II, David Nehasil, 2.7.1997. Z masívu sestup na pískovcové výčnělky a skok na vrchol.

 

Fasáda (43)

 1. Bašta svatého Norberta VII, Zdeněk Petráň, D.Kučera, I.Kučerová, M.Petráňová, 1.8.1998. Z balkónu v J stěně stěnou při JZ hraně na tření (kruh) vzhůru a na JZ hranu. Podél ní (2.kruh) na vrchol.
 2. Cesta pro klasiky VII, Zdeněk Petráň, R.Kuchař, J.Nováček, M.Petráňová, 8.8.1996. Spárou ve středu Z stěny vzhůru asi 4m a šikmo doprava do kouta (sem též přímo stěnou). Spárkou na balkónek (kruh) a přímo podél mělkého žlábku (hodiny) na vrchol.
 3. Klid a pohoda VII, Zdeněk Petráň, M.Petráňová, P.Novák, 26.7.1999. Ve středu Z stěny spárou na její konec ke kruhu, výše přímo stěnou (2.kruh) a stěnou šikmo vpravo (hodiny) na vrchol.

 

Křížová stěna (93)

 1. Levý komín III, Jaroslav Vlasák, 28.3.1994. Úplně vlevo ve stěně komínem přímo na vrchol.

 

Nerozvážné mládí (60)

 1. Jižní stěna VIIIc. J stěnou přes 3 borháky přímo na vrchol.

 

Pavlík (8) (slanění 6 m)

 1. První cesta III, Miroslav Jouza, J.Vlasák, 20.7.1994. V Z hraně žebrem na vrchol.
 2. Sýr II, Henry Krönert x Michael Bellmann, S.Lämmel, F.Bellmann, 20.9.1997. Vlevo od "První cesty" na blok. Stavěním a hladkou stěnou na vrchol.
 3. Rajbásek IV, Jaroslav Vlasák, M.Jouza, 20.7.1994. Hladkou (V) stěnou přímo na vrchol.
 4. Chodec Pája IV, David Nehasil, J.Svoboda, 28.7.2001. Vlevo od cesty "Rajbásek" hladkou hranou a stěnou přímo na vrchol.

 

Rudolf (25) (není slanění)

 1. Stará cesta I. V náhorní (Z) stěně překrok na velký balkón a vlevo J stěnou na vrchol.
 2. Brusič III, Henry Krönert, 5.9.1999. Vlevo od "Staré cesty" spárou a stěnou na vrchol.
 3. Železná stěna III, Michael Bellmann, H.Krönert, 5.9.1999. Vlevo v Z stěně železitou stěnou na vrchol.
 4. Hraběnka Stradová V, David Nehasil, J.Svoboda, 28.7.2001. 3m od SZ hrany stěnou přímo do komína a jím na vrchol.
 5. Severní spára III. Ve středu S stěny spárou na vrchol.
 6. Východní spára III. Ve středu V stěny spárou na velký balkón a vpravo stěnou na vrchol.
 7. Železnice IV, Michael Bellmann, 5.9.1999. 2m od "Východní spáry" stěnou na velký balkón a jako "Krásná hrana" na vrchol.
 8. Krásná hrana II, Michael Bellmann, H.Krönert, S.Lämmel, 5.9.1999. Vlevo od JV hrany krátkou spárou a hranou na velký balkón. Vlevo komínem na vrchol.
 9. Jižní cesta II. Ve středu J stěny vpravo spárou na velký balkón a komínem na vrchol.
 10. Spěch II, Sascha Lämmel, 5.9.1999. Vlevo v J stěně spárou na velký balkón a st.c. na vrchol.
 11. Železná ruda IV, Michael Bellmann, 5.9.1999. Vpravo od JZ hrany stěnou na velký balkón a přímo na vrchol.

 

Sloní masív (51A) (naproti věži Slon)

 1. Erotické blues VIIIc (AF), Pavel Henke x Erich Melzer, 2000. Stěnou přímo (kruh), šikmo vpravo přes borhák na hranu a tou na vrchol.

 

Stolička (36) (slanění 14 m)

 1. Náhorní cesta III, Herbert Rudolf, F.Menzel, L.Menzel, 14.4.1979. V S stěně komínem mezi věží a masívem, výše stěnou na vrchol.
 2. Jetřichovická cesta IV, Herbert Rudolf, F.Menzel, 28.4.1979. Od J komínem, výše vlevo ke hrotu. Překrok na hranu, tou a stěnou na vrchol.
 3. Otec a syn VII, Pierre Mieth x Peter Mieth, G.Männel, K.Mieth, 11.7.1997. V Z stěně šikmo vpravo ke kruhu a žlábkem na vrchol.
 4. Západní stěna V, Franz Menzel, H.Rudolf, L.Menzel, 14.4.1979. Vlevo v Z stěně stěnou vlevo na šikmý balkón (slaňovací kruh), stěnou vpravo nebo vlevo st.c. na vrchol.
 5. Přímá varianta V, David Nehasil, 2.7.1997. Jako "Západní stěna" 2 m vzhůru, poté vpravo stěnou přímo přes malý převis na vrchol.

 6. Severní cesta II, Franz Menzel, 14.4.1979. Úzkým komínem v S stěně přímo na vrchol.

 

Švihák lázeňský (11) (slanění 19 m)

 1. První cesta IV, Miroslav Jouza, J.Vlasák, J.Hanuš, S.Emingr, 28.4.1996. Z náhorní strany rozporem mezi věží a masivem na balkón a výšvihem na vrchol.
 2. Přeskok 2, Miroslav Jouza, 8.6.1996. Z masivu přeskok na vrchol.

 

Věž mládí (61) (slanění 11 m)

 1. Stará cesta I. Od S komínem na vrchol.
 2. Varianta II. Od J komínem, výše st.c. na vrchol.

 3. Jihovýchodní stěna VIII. Vpravo v JV stěně stěnou přes borhák na polici a stěnou přímo na vrchol.
 4. Jihozápadní hrana VI. JZ hranou na balkón a stěnou přímo na vrchol.
 5. Pilířová cesta VI. Vpravo od st.c. stěnou úzkého pilíře (borhák), výše vlevo stěnou na vrchol.

 

Žlučový kámen (44) (slanění 7 m)

 1. Hořká pilulka II. Henry Krönert, M.Bellmann, S.Lämmel, 5.10.1997. Náhorní (V) hranou přímo na vrchol.

 

ZPĚT NA STRANU PRO HOROLEZCE

ZPĚT NA HOROLEZECKÉ OBLASTI LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.