Hřensko

 

Soutěsky

Věže jsou popisovány v pořadí levý břeh (proti proudu), pravý břeh (po proudu) říčky Kamenice.

LEVÝ BŘEH

1.Zelenáč (slanění 7 m) (věž ihned na začátku Soutěsek)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Hubka, 29.9.1973. Levou náhorní hranou.
 2. Západní cesta IV, Ladislav Černý, M.Michlík, 26.1.1983. Z stěnou šikmo doleva na SZ hranu a tou na vrchol.
 3. Školní výlet V, Dáša Kropáčková x Zdeněk Kropáček, 17.5.1988. Vlevo v údolní stěně šikmo doprava ke kruhu a stěnou mírně doleva na V hranu. Tou na vrchol.
 4. Východní hrana III, Miroslav Michlík, P.Laštovička st., L.Černý, 26.1.1983. Pravou náhorní (V) hranou přímo na vrchol.
 5. Náhorní stěnka III, Ladislav Černý, 26.1.1983. Středem náhorní stěnky, výše mírně vlevo na vrchol.

 

2.Smolař (slanění 7 m) (věž nad 1.můstkem)

 1. Stará cesta II, Jan Bílek, 14.5.1970. Východní hranou přímo na vrchol.
 2. Varianta III, Petr Laštovička ml., 17.11.1988. Vlevo v údolní stěně stěnou přímo na V hranu a tou na vrchol.

 3. Jihovýchodní stěnka III, Ladislav Černý, M.Michlík, P.Laštovička st., 2.12.1982. Středem JV stěnky přímo na vrchol.
 4. Náhorní cesta IV, Zdeněk Hubka, 22.9.1973. Vpravo v náhorní stěně stěnou na vrchol.
 5. Levá náhorní cesta IV, Ladislav Černý, M.Michlík, 1.9.1983. V náhorní straně stěnou šikmo doleva a podél hrany na vrchol.
 6. Honba za krkem VII, Petr Laštovička ml., R.Litochleb, 17.11.1988. Středem údolní stěny přes kruh na vrchol.

 

3.Rybář (slanění 11 m) (věž na svahu levého břehu Kamenice, asi 250 m proti proudu od můstku)

 1. Stará cesta II, Helmut Paul, 11.4.1975. Ze sedla doleva nakloněným komínem.
 2. Jižní komín I, Heinz Walther, 26.4.1975. Komínem vlevo od st.c. na vrchol.
 3. Jižní cesta V, Franz Menzel, S.Wendt, R.Wendt, L.Menzel, 5.8.1979. Od začátku "Jižního komína" dlouhý traverz doleva ke kruhu, stěnou a oblou hranou přímo na vrchol.
 4. Svatodušní cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, H.Gantze, 6.6.1981. Oblou Z hranou přes převis, stěnou doleva na balkónek. Žlabem, výše vlevo dalším žlabem na vrchol.
 5. Údolní komín I, Franz Menzel, 17.4.1977. Ze sedla traverz po lávce doleva do údolní stěny a komínem na vrchol.
 6. Vánoční cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, D.Kropáčková, 27.12.1981. Jako "Údolní komín" 3m vzhůru, nejprve stěnou po stupních šikmo vlevo. Krátce zpět doprava a žlabem na vrchol.
 7. Velikonoční cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 14.4.1979. Vpravo v náhorní stěně po listě šikmo vpravo a spárou, výše hranou na vrchol.
 8. Horský přítel V. Manfred Kühn, H.Hänsch, G.Dietze, 22.7.1998. Asi 6m vpravo od "Staré cesty" rozporem a stěnou přes kruh přímo na vrchol.
 9. Náhorní cesta II, Manfred Kühn, G.Nicklisch, 6.9.1977. Z masívu překrok a stěnou vpravo od "Staré cesty" na vrchol.
 10. Rozmarýnová cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 14.4.1979. Bezprostředně vpravo od "Staré cesty" stěnou (nebo rozporem) na plošinku v masívu. Překrok a stěnou šikmo doprava na vrchol.
 11. Bobří cesta V, Manfred Kühn, H.Hänsch, 8.8.1992. Z masívu přepad na stěnu vlevo od "Jižního komína". Stěnou šikmo vlevo na vrchol.

 

3A.Pstruh (slanění 11 m) (věž na svahu levého břehu Kamenice, asi 500 m proti proudu od můstku)

 1. Stará cesta IV, Helmut Paul, D.Fahr, 19.4.1975. Zprava na Z hranu a na vrchol.
 2. Východní stěna VII, Franz Menzel, H.Paul, 24.5.1975. U V hrany z postavení vzhůru, traverz doprava a stěnou ke kruhu. Dále přes převis.
 3. Bobří hráz VII, Zdeněk Kropáček, M.Přibyl, 24.5.1977. Cestou b) postavením a stěnou šikmo doleva do výklenku. Vlevo přes převis a hranou.
 4. Varianta VIIb, Petr Laštovička ml., P.Laštovička st. 2.9.1991. "Bobří hrází" do výklenku, z něho vpravo podél trhliny přímo na balkón a hranou na vrchol.

 5. Návnada VI, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 1.7.1981. V náhorní stěně šikmo vpravo spárkami a stěnou (kruh) přímo na vrchol.
 6. Pamětní cesta VII, Hasso Gantze, Z.Kropáček, M.Kühn, 6.6.1981. Uprostřed náhorní stěny stěnou ke kruhu, stěnou šikmo doleva a žlabem na vrchol.

 

4.Skalní rodina (trojvěží vysoko ve stráni na levém břehu říčky proti nejnižší stanici člunů: Babička, Děti a dvojvrchol Rodiče)

Babička

 1. Stará cesta IV, před rokem 1913. JZ spárou do sedla mezi Babičkou a Dětmi a V hranou na vrchol.
 2. Varianta III. Ze sedla JV stěnou mírně doleva na vrchol.

 3. Krátká jižní stěna VI, Jürge Höfer (jištěn zdola), 16.3.1997. Vlevo od st.c. krátkou stěnou ke kruhu "Kouzelné mošny", tou na vrchol.
 4. Kouzelná mošna VI, Karel Bělina, F.Žid, 17.4.1977. Jako "Údolní cesta" na velký balkón a vpravo hranou ke kruhu. Vlevo stěnou přes převis na lávku a stěnou přímo na vrchol.
 5. Údolní cesta IV, Karel Bělina, M.Poskočilová, 8.3.1975. Vlevo od st.c. koutem na velký balkón v údolní stěně. Stěnou šikmo doleva do sedla mezi Babičkou a Dětmi. St.c. na vrchol.
 6. Houpací židle VIIIb, Jürgen Höfer, M.Vogel, 16.5.1996. V úzké S stěně přes převisy a 2 kruhy do sedla. St.c. na vrchol.
 7. Severovýchodní komín IV. SV komínem do sedla a st.c. na vrchol.

Děti

 1. Stará cesta II, před rokem 1913. Od J komínem mezi věžemi Děti a Rodiče na balkón k hodinám (sem též průlezem skalním oknem ze st.c. na Rodiče). Traverz doleva (kruh "Kouřové clony") na velký zarostlý balkón a stěnou mírně vlevo na vrchol.
 2. Varianta III. Vpravo v jižní stěně spárou na pravý okraj velkého balkónu.

 3. Kouřová clona VI, Karel Bělina, J.Mayer, J.Saidlicová, P.Mayer, F.Vyšata, J.Havlák, 8.5.1977. V pravé části J stěny krátkou spárou na balkón st.c. (kruh). Převislou stěnou přímo na vrchol.
 4. Jižní spára III. Vpravo v J stěně spárou na zarostlý balkón a úzkým komínem přímo na vrchol.
 5. Jižní cesta II. Vlevo v J stěně širokým členitým vhloubením na balkón a cestou a).
 6. Jižní stěna VII, Jürgen Höfer, G.Anderssohn, 16.3.1997. Vlevo od "Jižní cesty" stěnou přes kruh na zarostlý balkón a "Starou cestou" na vrchol.
 7. Frónina cesta IV, Karel Bělina, M.Poskočilová, 8.3.1975. JZ stěnou pod převis a spárou do sedla mezi vrcholy "Dětí" a "Babičky". Vpravo od Z hrany spárou na vrchol.
 8. Západní cesta II. St.c. na Babičku do sedla a Z hranou na vrchol.
 9. Šup do kouta V, Karel Bělina, F.Žid, 17.4.1977. Vpravo v S stěně přes převis a malým koutem na zarostlý balkón. Vpravo koutem, výše spárou na vrchol.
 10. Vlasová trhlina VII, Karel Bělina, F.Žid, 17.4.1977. Jako cesta "Šup do kouta" na zarostlý balkón. Vlevo trhlinou na balkón a spárou na vrchol.
 11. Frantova cesta VI, František Žid, J.Mayer, K.Bělina, 17.4.1977. Asi 4m od nástupu cesty "Šup do kouta" přes převis a zarostlou stěnou na balkón. Vlevo spárou na římsu a členitou stěnou na vrchol.
 12. Hrací ulice VIIIb, Günter Hommel x Joachim Friedrich, Jürgen Höfer, 20.1.1996. Jako "Průsvitná spára" na římsu. Traverz vpravo a stěnou přes 3 kruhy přímo na vrchol.
 13. Průsvitná spára V, Karel Bělina, F.Žid, 2.4.1977. Vlevo v S stěně hranou na římsu a vpravo spárou na vrchol.
 14. Pepího kout V, Karel Bělina, J.Mayer, F.Žid, 17.4.1977. Úplně vlevo v S stěně výrazným hladkým koutem na balkón "Staré cesty" (hodiny). Stěnou při V hraně na vrchol.

Rodiče

 1. Stará cesta I, před rokem 1913. Od J sedla mezi vrcholy a komínem na vrchol.
 2. Večerní hrana V, Karel Bělina, F.Žid, 2.4.1977. Vlevo od nástupu "Staré cesty" JV hranou na vedlejší věžičku, sestup do sedla a jako "Stará cesta" na vrchol.
 3. Údolní cesta V, Karel Bělina, M.Poskočilová, 8.3.1975. Od nástupu "Večerní hrany" doleva do údolní stěny na velkou plošinu. Stěnou šikmo doleva vzhůru mezi vrcholy a tupou JZ hranou na vrchol.
 4. Západní komín III, František Žid, K.Bělina, 2.4.1977. Od Z komínem do sedla mezi vrcholy a jako "Stará cesta" na vrchol.
 5. Západní spára IV, František Žid, K.Bělina, 2.4.1977. Vlevo od "Západního komína" koutem a spárou ke skalnímu oknu, převislou spárou a žlábkem na vrchol.
 6. Ozvěna VII, Karel Bělina, F.Žid, 2.4.1977. Vpravo v S stěně krátkou spárou na zarostlou římsu a komínem mezi "Rodiči" a "Dětmi" ke skalnímu oknu. Stěnou ke kruhu, traverz doprava na SZ hranu a jí na vrchol.
 7. Varianta VII, J Hudlák (jištěn zdola). 4.8.1979. "Ozvěnou" ke kruhu a od něj přímo přes převis na vrchol.

 8. Pomlázka VI, Karel Bělina, F.Žid, 2.4.1977. Ve středu S stěny krátce stěnou na zarostlou římsu, koutovou spárou na další římsu a vlevo roční spárou na vrchol.
 9. Zářivá cesta V, Karel Bělina, F.Žid, Z.Hubka, M.Džurban, 27.3.1977. Vlevo v S stěně převislou hranou na zarostlou římsu, vpravo stěnou a krátkou spárou na plošinu (kruh). Převislou spárou na vrchol.
 10. Východní komín II. Od V komínem do sedla mezi vrcholy. 
 11. Tajná soutěska 1/VII, Jürgen Höfer, G.Hommel, 2.12.1995. Jako "Východní komín" asi 6m vzhůru, vlevo hranou a stěnou přes kruh na vrchol "Otce". Skok na vrchol.
 12. Morfeova náruč 1/V, František Žid x Karel Bělina, Z.Hubka, M.Džurban, 27.3.1977. Uprostřed J stěny "Otce" postavením na římsu ke kruhu. Vpravo JV hranou na vrchol "Otce" a skok na vrchol.
 13. Varianta 1/V, Axel Steinborn, V.Didilier, E.Soinder, 3.6.1984. Jako "Morfeova cesta" ke kruhu, výše stěnou vlevo na vrchol "Otce" a skok na vrchol.

 14. Převislá hrana 1/V, Karel Bělina, F.Žid, 2.4.1977. JZ hranou "Otce" na římsu a hranou dále na vrchol "Otce". Skok na vrchol.

Vnouček

 1. Stará cesta II. Od Z komínem a stěnou na předvrchol. Stěnou vlevo na vrchol.

Skupina dvou věží nad horní stanicí člunů v Divoké soutěsce proti můstku. Přístup od pokladny obejitím Pramene štěstí zprava po lávce v masívech:

5.Trojnožka

 1. Stará cesta III, Walter Stein, 9.8.1903. V údolní stěně komínem.
 2. Jaterník VIIb, Dáša Kropáčková x Zdeněk Kropáček, 8.5.1988. "Starou cestou" 3m vzhůru a stěnou šikmo doleva ke kruhu pod velký převis. Zleva sokolíkem a stěnou přímo na balkón pod vrcholovou hlavu. Komínem na vrchol.
 3. Nedělní výlet VIIb, Zdeněk Kropáček x Dáša Kropáčková, 8.5.1988. 4m vlevo od JV hrany stěnou šikmo doprava na hranu ke kruhu. Hranou (2.kruh) do velkého výklenku a traverz doprava, mezi vrcholovými hlavami na vrchol.
 4. Jižní cesta III, Walter Stein, H.Forker, C.Stumpf, 5.6.1904. Středem náhorní stěny ke spáře. Spárou do výklenku a komínem (slaňovací kruh) na vrchol.
 5. Krátká varianta V, Dieter Smejkal, H.Skopec, 17.7.1967. Od výklenku vlevo spárou.

  Dlouhá varianta III, Jan Bílek, K.Krombholz, 1.6.1967. Od výklenku traverz vlevo a komínem v Z stěně na vrchol.

 6. Polední cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 12.6.1977. Vlevo v J stěně rozporem do výklenku a šikmo doleva za hranu ke kruhu. Stěnou na lávku, výše stěnou vlevo a komínem na vrchol.
 7. Salón Fešáků VI, Karel Bělina, F.Žid, J.Mayer, 8.5.1977. Spárou uprostřed Z stěny ke kruhu. Stěnou přímo přes 2.kruh na vrchol.
 8. Přechodová cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, S.Seifert, 7.7.1979. Z balkónu v masívu sestup 2m a z rozporu postavením do stěny. Traverz doprava a spárou mezi "Jižní cestou" a "Krátkou variantou" na vrchol.

6.Závojnatka

 1. Stará cesta IV, Herbert Thierbach, A.Weyhmann, K.Nitzschmann, W.Pöche, 16.11.1938. Ze sedla traverz stěnou doleva a hranou na vrchol.
 2. Jižní cesta VI, Johannes Munde, G.Zobel, 30.7.1988. 2 m vlevo od nástupu st.c., stěnou přímo, výše přes převis na vrchol.
 3. Západní spára VI, Karel Bělina, F.Žid, 8.5.1977. Převislou spárou v Z stěně přímo na vrchol.
 4. Údolní cesta II, Zdeněk Janků, L.Holpuch, 31.5.1953. Komínem v údolní stěně, výše stěnou na vrchol.
 5. Údolní spára VI, Jaroslav Heřmánek, L.Holpuch, 20.6.1951. Vlevo v údolní stěně koutovou spárou na vrchol.

 

PRAVÝ BŘEH

7.Kajak (osamělá věž na pravém břehu asi 500 m proti proudu od odbočení turistických cest k Mezní Louce) - spadá nyní pod oblast Vysoká Lípa

 1. Stará cesta V, Helmut Paul - Dieter Fahr, E.Roßberg, 21.10.1973. Pravou náhorní hranou (kruh) na římsu a vpravo hranou na vrchol.
 2. Tmavá cesta V, Andreas Mysliwietz, R.Döring, 18.5.1974. Z nejvyššího místa náhorní strany (stavěním) k šikmé římse a po ní k římse st.c. Traverz vlevo do středu náhorní stěny a poněkud vlevo na vrchol.

 

8.Příšera soutěsky (slanění 11 m) (skála asi 50 m od Strážce soutěsky proti proudu)

 1. Stará cesta II, Jiří Havlák, F. Vyšata, 1971. Z náhorní strany traverz doprava na plošinu. Zarostlou stěnou na vrchol.
 2. Duté žebro V, František Landovský, R.Pohořálek, 16.6.1984. Žebrem v náhorní stěně na jeho konec a doprava stěnou na vrchol.
 3. Trápení malých VIIb, František Záběhlík, K.Luxík, 10.6.1979. Levou náhorní hranou a stěnou přes kruh přímo na vrchol.
 4. Varianta VIIb, René Pohořálek, F.Landovský, 16.6.1984. Z náhorní strany stěnou šikmo doleva ke kruhu. Stěnou přímo do vodorovného zářezu, zde traverz doprava ke kruhu cesty "Trápení malých" a tou na vrchol.

 5. Safari (Východní traverz) IV, Jaroslav Houser, J.Šlégl, 5.9.1976. Z náhorní strany traverz doleva do skalního okna, průlez a podél údolní hrany na vrchol.
 6. Divadlo V, Zdeněk Kropáček, K.Merhulík, D.Kropáčková, 8.6.1980. Vpravo od údolní stěny krátce koutem mezi věží a masívem. Traverz doleva na balkónek na hraně a hranou na velký balkón. Pod převisy po lávce doleva téměř celou údolní stěnou a úzkým komínem na vrchol.
 7. Pstruhová hrana VII. 28.8.1980, Ladislav Černý x František Záběhlík. Nástup jako cesta "Divadlo". Koutem asi 15m vzhůru a traverz vlevo na polici ke kruhu. Stěnou přímo přes 2 balkóny ke 2.kruhu. Přes malý převis a stěnou přímo na vrchol.

 

9.Strážce soutěsek (slanění 9 m) (skála vlevo u cesty z Mezné do soutěsek)

 1. Náhorní cesta III, před rokem 1939. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 2. Východní cesta IV. Ze sedla traverz doleva do V stěny a jejím středem na vrchol.
 3. Údolní cesta III. V údolní stěně stěnou na plošinu, nejprve vpravo, poté přímo stěnou na vrchol.
 4. Západní cesta IV. Ve středu Z stěny žlábkem a stěnou vpravo na vrchol.
 5. Logická cesta II. Náhorní hranou na římsu, traverz doleva a jako "Údolní cesta" na vrchol.

 

10.Strážce přístavu (slanění 7 m) (věž nad horní stanicí člunů Tiché soutěsky)

 1. Stará cesta III, Jiří Havlák, F.Vyšata, 14.2.1971. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 2. Severní žebro IV, Jiří Havlák, 26.3.1972. 3 m vlevo od st.c. žebrem a stěnou na vrchol.
 3. Severní cesta IV, Jan Bílek, J.Havlák, 29.8.1971. Vlevo ve středu S stěny stěnou a spárou (křížíme "Severní traverz") na vrchol.
 4. Severní traverz IV, Jan Bílek, J.Havlák, 29.8.1971. Lávkou v S stěně traverz vlevo. Od konce lávky stěnou poněkud vpravo.
 5. Mravenčí převis VI, René Pohořálek, F.Landovský, 1.9.1984. V levé části úzké V stěny stěnou pod převis (kruh). Spárou a žlábkem přes převis na vrchol.
 6. Toulavá cesta III, Zdeněk Bohuslav, T.Němec, A.Bohuslav, 24.8.1990. Úplně vpravo v údolní stěně stěnou, výše na vrchol.
 7. Údolní cesta IV, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Havlák, M.Mařík, 22.8.1976. Ve středu údolní stěny žebrem a stěnou na vrchol.
 8. Západní hrana V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, M.Mařík, M.Havlák, J.Havlák, 22.8.1976. Vpravo od Z hrany stěnou pod převis, stěnou doleva přes převis a hranou na vrchol.

 

11.Blesková jehla (věž nad terasou 400 m po proudu od tunelu za spodní stanicí člunů Tiché soutěsky)

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, 21.4.1970. Spárou ve V stěně k římse a J stěnou na vrchol.
 2. Varianta IV, Jan Bílek, 21.4.1970. Na římsu JV hranou a st.c. na vrchol.

  Varianta IV, Karel Bělina, 13.3.1977. JZ hranou přímo na římsu a st.c. na vrchol.

 3. Západní spára IV, Jan Bílek, 21.4.1970. Spárou v Z stěně na římsu a J stěnou vlevo.
 4. Bič a pryč VII, Karel Bělina, Z.Hubka, F.Žid, 3.4.1977. Stěnou podél SZ hrany na balkónek ke kruhu (v díře). Přes převis a hranou na vrchol.
 5. Severní stěna VIIc, Thomas Türpe, R.Schönherr, 29.8.1994. Středem S stěny přímo ke kruhu cesty "Bič a pryč" a tou na vrchol.
 6. Trasírka V, Karel Bělina x František Žid, 13.3.1977. Převislou SV hranou na polici a dále hranou na vrchol.

 

Skupina věží na terase krátce proti proudu za 1.můstkem od Hřenska:

12. Východní soutěsková věž (slanění 10 m)

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, 4.11.1969. Ve středu údolní stěny k římse a vlevo koutem na vrchol.
 2. Severní cesta IV, Jan Bílek, 8.5.1970. Ve středu S stěny při žebru na římsu a stěnou přímo nebo vlevo na vrchol.
 3. Varianta IV, Jan Bílek, 11.10.1970. Od římsy do žlabu a jím na vrchol.

 4. Šikmá cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 7.7.1979. Vlevo v náhorní stěně stěnou šikmo doleva ke kruhu. Šikmo doleva kolem hrany na vrchol.
 5. Sluneční žebřík V, Günther Lehmann, J.Bílek, 8.9.1970. Středem údolní stěny vpravo, později JZ hranou ke kruhu. Traverz doprava a spárou na vrchol.

 

13.Lemon (slanění 10 m)

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, 4.11.1969. Ze strže spárou a výše levou spárou na vrchol.
 2. Varianta III, Jan Bílek, 4.11.1969. Od rozvětvení spár pravou spárou na vrchol.

 3. Soutěsková cesta VII (VIIb), lámavé, Günther Lehmann, J.Bílek, 6.9.1970. V údolní stěně (stavěním) a koutem (kruh) na římsu. Stěnou a spárou na vrchol.
 4. Líbezný a kyselý VIIc, Jürgen Höfer, J.Friedrich, 14.1.1996. "Soutěskovou cestou" bez stavění na římsu stěnou vlevo a malým koutkem přes hodiny na vrchol.
 5. Lis na citron VIII, Joachim Friedrich x Jürgen Höfer, 14.1.1996. Vlevo od "Soutěskové cesty" trhlinou ke kruhu. Stěnou přes velké hodiny na lávku. Přes převis a stěnou (2.kruh) na vrchol.
 6. Kyselá cesta VI, Günther Lehmann, J.Bílek, 6.9.1970. V SZ stěně po lištách doprava a spárou (klruh).
 7. Májová cesta VII, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 1.5.1979. Vlevo od "Kyselé cesty" stěnou na lávku (kruh). Stavěním stěnou a vpravo do spáry, tou na vrchol.
 8. Přepad III, Jan Bílek, 12.4.1970. Z masívu přepadem a spárou st.c.

 

14.Čilimník (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II, Jan Bílek, 11.4.1970. Od S rozporem, vpravo dírou a na vrchol.
 2. Východní hrana IV, Miroslav Michlík, L.Černý, 9.12.1982. V hranou přímo na vrchol.
 3. Východní cesta III, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 3.6.1981. Vlevo od "Východní hrany" stěnou přímo na vrchol.
 4. Jižní cesta III, Jan Bílek, 11.4.1970. Středem J stěny přímo na vrchol.
 5. Západní hrana IV, Ladislav Černý, M.Michlík, 9.12.1982. Z hranou přímo na vrchol.
 6. Přepad II, Jan Bílek, 11.4.1970. Z masívu přepad na V hranu a tou na vrchol.
 7. Varianta II, Petr Laštovička st., 23.7.1986. Z masívu sestup a přepad do komína a jím na vrchol.

 8. Přeskok 1, Dietmar Heinicke, 27.4.1974. Z masívu přeskok na vrchol.

 

15. Západní soutěsková věž (slanění 5 m)

 1. Stará cesta I, Jan Bílek, 4.11.1969. Komínem z náhorní strany, výše vpravo přes stupně na vrchol.
 2. Náhorní cesta IV, Günther Lehmann, J.Bílek, 7.9.1970. Vlevo od st.c. stěnou na římsu, přechod vlevo na hranu a tou na vrchol.
 3. Údolní cesta VI, Günther Lehmann, J.Bílek, 7.9.1970. Pravou údolní spárou na římsu, vlevo koutem k převisu. Traverz vlevo do spáry a tou na vrchol.
 4. Varianta VI, Günther Lehmann, J.Bílek 8.9.1970. Levou údolní spárou na římsu.

 5. Zavináč VIIIb, Joachim Friedrich x Jürgen Höfer, 25.11.1995. Mezi "Údolní cestou" a "Koutovou variantou Údolní cesty" stěnou (kruh) na římsu. Převislou stěnou přímo ke 2.kruhu, výše šikmo vpravo na vrchol.
 6. Soutěskový výhled VIIc, Jürgen Höfer x Joachim Friedrich, 25.11.1995. Vlevo od "Koutové varianty Údolní cesty" stěnou přímo přes 2 kruhy, výše šikmo vlevo na vrchol.
 7. Botanická cesta V, Günther Lehmann, J.Bílek, 7.9.1970. Stavěním na JZ hranu, tou a stěnou na vrchol.
 8. Severozápadní stěna VII, Gisbert Ludewig, D.Heinicke, 11.5.1975. Vlevo v SZ stěně šikmo doprava a vzhůru ke kruhu. Traverz doleva na velký balkón. Šikmo doleva ke 2.kruhu a stěnou přímo na vrchol.

 

SKÁLY mimo pořadí

Horní Bílý ostroh (25) (slanění 18 m)

 1. Překrok 1/I. Z vyhlídky překrok a po stupních na hraně přímo na vrchol.

 

Müllerova věž (25) (slanění 6 m)

 1. Stará cesta II, před rokem 1970. Od JZ hrany stěnou šikmo vlevo do komína a jím na vrchol.
 2. Východní cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 12.10.2001. Ve středu V stěny stěnou, žlabem a komínem na vrchol.
 3. Jihovýchodní sokolík V, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 23.10.2001. Vlevo ve V stěně sokolíkem a stěnou přímo na vrchol.
 4. Náhorní stěna IV. Středem náhorní stěny (pod slaněním) přímo na vrchol.

 

Pidižvík (5) (slanění 7 m)

 1. Severozápadní hrana II, před 1975. Z náhorní strany při SZ hraně na vrchol.
 2. Jižní stěna III. Ve středu J stěny stěnou přímo na vrchol.
 3. Jihozápadní hrana I. Z balkónu při JZ hraně přímo na vrchol.
 4. Severovýchodní cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 21.9.2001. Od SV vhloubením a stěnou přímo na vrchol.

 

Soutěsková jehla (2) (slanění 17 m)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 30.6.1979. Od V komínem mezi věží a masívem, výše vlevo hranou na vrchol.
 2. Horská cesta III, Manfred Kühn, Z.Kropáček, 30.6.1979. Z masívu vlevo spárou sestup, traverz k věži a přepad na vrchol.
 3. Přeskok 2, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 16.9.2001. Od S sestup z masívu a přeskok na vrchol.

 

Soutěskový drak (15) (VK nepovažuje za vrchol, nebude osazeno vrcholové zařízení)

 1. Stará cesta III. Od Z rokle vzhůru a po stupních stěnou vpravo na lávku. Tou do náhoří mezi S a střední vrcholovou hlavu. (Sem též špinavým komínem vlevo v Z stěně.) Stěnou vpravo a komínem na střední vrchol. Přepad na J vrcholovou hlavu, stěnou a žlabem na vrchol.
 2. Strachová varianta III, Jan Biesecker, B.Biesecker, 11.8.1983. St.c. na střední vrchol, stavěním vlevo a stěnou na SV hranu. Tou na vrchol.

 3. Západní cesta III. Vpravo v Z stěně spárou a komínem do náhoří mezi střední a J vrcholovou hlavu. "Starou cestou" na vrchol.

 

Strážce hřbitova (26) (slanění 15 m)

 1. Stará cesta I, Jan Bílek. Náhorní hranou krátce vzhůru a na zarostlou lávku v údolní stěně. Stěnou na vrchol.
 2. Severní komín III, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, J.Svoboda, 2.10.2001. Komínem mezi věží a masívem přímo na vrchol.
 3. Přeskok 1, Vladislav Nehasil, J.Svoboda, D.Nehasil, 2.10.2001. Z police v masívu skokem na vrchol.

 

Topograf (8)

 1. Náhorní cesta III, Jörg Hempelt, G.Männel, 21.6.1998. V náhorní stěně po stupních, výše spárkou na vrchol.
 2. Náhorní trhlina V, Vladislav Nehasil, 7.9.2001. Z nejvyššího bodu v náhorní stěně, stěnou a vlevo trhlinou na vrchol.
 3. Východní cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 21.9.2001. Od V komínem nebo traverz ze sedla doleva do spáry, tou na kazatelnu a hranou na vrchol.

 

 

Pravčická brána

!!! Tak na tuhle skálu už nikdy nikdo nevyleze... Na podzim 2000 ji odstřelili, protože hrozilo, že spadne na most, který se pod ní nalézal... !!!

16.Hraniční kámen (věž na terase v blízkosti křižovatky silnic na Janov a Vysokou Lípu)

 1. Stará cesta III, Zděněk Kropáček, M.Kropáčková, 18.10.1964. Východní hranou.
 2. Údolní cesta VI, Heniz Skopec, D.Smejkal, 20.3.1966. Ve středu údolní stěny spárou, později stěnou poněkud doprava na vrchol.
 3. Mravenčí cesta VI, Heniz Skopec, D.Smejkal, 11.6.1966. Od Z hrany římsou přechod doprava do údolní stěny a spárou.
 4. Kamarádská cesta IV, Heniz Skopec, D.Smejkal, 20.3.1966. Vpravo od cesty e) spárou a stěnou poněkud vlevo.
 5. Večerní cesta III, Heniz Skopec, Dieter Smejkal, 20.3.1966. Náhorní stěnou vlevo na vrchol.

 

Skupina věží rozptýlených u masívu Stříbrné stěny:

17.Stříbrný roh (nápadná věž před Z okrajem skalní výspy Stříbrné stěny)

 1. Náhorní cesta III, Reinhold Greter, W.Löschner, 10.9.1905. Od SZ komíny do velkého skalního okna. Na V straně šikmou stěnou na lávku a doprava do výklenku. Krátce vzhůru na římsu a vlevo ke spáře. Spárou a komínem na balkón. Komínem mezi vrcholy doprava na balkón v údolní stěně a tou na vrchol.
 2. Přímá varianta IV, Helmut Weigel, H.Weigel, 11.8.1968. Z komína obejdeme skalní okno vlevo a komínem na vrchol.

  Stříbrná varianta II, Reinhold Greter, W.Löschner (v sestupu), 10.9.1905. Ze skalního okna doprava přes žebra a komínem, nahoře vlevo dalším komínem na předvrchol a cestou b).

  Jihovýchodní varianta III, Reinhold Greter, W.Löschner, 10.9.1905. Ze skalního okna doleva na balkón, spárkou na římsu. Traverz doleva a komínem.

 3. Horská cesta II, Reinhold Greter, W.Löschner, 10.9.1905. Z masívu Stříbrné stěny JZ směrem přes předvrcholy.
 4. Křemenová cesta IV, Heinz Weigel, J.Bílek, 26.5.1968. Žebrem v JV stěně, pak vlevo na římsu. Koutem na plošinu, šikmo doprava k výklenku a přes převis do spáry. Spárou a komínem, nahoře vlevo stěnou na předvrchol a cestou b) na vrchol.
 5. Jižní cesta VII, lámavé, Paul Gäpel, K.Freier, R.Kobach, A.Böhme, 25.5.1922. Koutem a spárou v J stěně k lávce. Traverz vlevo lávkou k JZ hraně (velký balvan). Při hraně několik metrů vzhůru a římsou zpět do středu stěny. Přes převislý skalní výlom a žlabem na velký balkón. Spárkou na římsu a stěnou.
 6. Jihozápadní cesta VI, Karl Beier s druhy, asi 1912. Od JZ nebo S na terasu v Z stěně, koutem na další terasu, traverz doprava a stěnou (kruh). Spárou, komínem a JV variantou cesty a).

 

18. Strážce Stříbrné stěny (slanění 10 m)

 1. Stará cesta I, Kurt Nitzschmann, 21.5.1922. Náhorním komínem.
 2. Východní cesta I. Od V zarostlým žlabem na lávku. Komínem od V nebo od J na vrchol.
 3. Jihovýchodní hrana II. Cestou b) na lávku, oknem k JV hraně a tou na vrchol.
 4. Údolní komín III, Eberhard Bartl, 27.2.1975. Údolním komínem přes několik balkónů na vrchol.
 5. Údolní cesta VII, Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1977. Od paty předskalí v údolní stěně převislým koutem na balkón. Vlevo převislou stěnou a spárou, později žlabem na balkón. Převislou stěnou na vrchol.
 6. Západní cesta V, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 27.3.1982. Asi 6 m vlevo od "Údolní cesty" položeným žlabem na balkón (možno též od S). Stěnou a spárou na balkón. Asi 2 m hranou a koutkem na velký zarostlý balkón. Jako "Zelená cesta" stěnou a vpravo hranou na vrchol.
 7. Zelená cesta VI, Karel Bělina x František Žid, 23.4.1977. Asi 10m vpravo od "Staré cesty" žlabem s převislým nástupem na zarostlý balkón. Stěnou přes hodiny na vrchol.
 8. Náhorní cesta IV, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 27.3.1982. Asi 2 m vpravo od "Staré cesty" žlabem na velký balkón. Stěnou šikmo vlevo a hranou na vrchol.

 

18A.Hrot Stříbrné stěny (slanění 15 m)

 1. Stará cesta I, Kurt Nitzschmann, 21.5.1922. Západním komínem do sedla, plošinou doprava a V žlabem na vrchol.
 2. Údolní komín II, Frank Kassner s druhem, 19.8.1972. Vpravo v údolní stěně komínem na plošinu pod vrcholem a st.c. na vrchol.
 3. Údolní spára III, Arnošt Loos, G.Tschunko, A.Vlková, 21.4.1984. Ve středu údolní stěny spárou na balkón a jako Stará cesta na vrchol.
 4. Západní cesta VII, Jaroslav Houser, J.Anders, Z.Hubka, 28.4.1973. Západní stěnou na plošinu, traverz doprava za hranu do komína a jím na další plošinu. Přechod doleva zpět do Z stěny. Komínem na vrchol.
 5. Šikmá spára VI. 27.3.1982, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková. Vpravo od cesty Divoká rokle zleva koutem přes převis a doleva nakloněnou spárou na konec. Vzdušným komínem na vrchol.
 6. Divoká rokle III. 27.3.1982, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková. Vpravo od Staré cesty ve strži levým komínem na volný blok, dále na balkón. Spárou a komínem na vrchol.
 7. Cesta z masivu II. 27.3.1982, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček. Z masívu nakloněným komínem sestoupit do náhoří, jako Stará cesta na vrchol.

 

Věže ve V okraji Stříbrné stěny nad údolím Suché Bělé:

19.Rozpolcený roh

 1. Stará cesta IV, Franz Gnaß, M.Matthäus, R.Greter, W.Kamke, 26.5.1912. Z náhorní strany komínem na římsu, tou vlevo a žlabem (nebo římsou doprava a V hranou) na vrchol.
 2. Jihozápadní stěna V, Ernst Heuer, H.Helmaier, K.Mann, W.Zischek, 9.8.1931. Vlevo v JZ stěně na římsu a traverz doprava (kruh). Stěnou a žlabem st.c. na vrchol.
 3. Varianta VI, František Záběhlík, 28.7.1974. Od kruhu stěnou na římsu, traverz vlevo za hranu a žlabem.

 4. Liguere VII, René Pohořálek, F.Landovský, 18.8.1984. Západní stěnou přímo ke kruhu, vpravo hranou a žlabem na vrchol.
 5. Severovýchodní cesta V, nejištěno, Martin Röhnick, F.Lamprecht, 15.7.1921. Z náhorní strany komínem do údolní strany, traverz doprava a žlabem.
 6. Údolní cesta VIIb, Helmut Oehme, H.Bieberstein, 1.6.1934. Od JV úpatí spárami, komínem a spárou vlevo na plošinu. Spárou na balkón a další spárou na lávku. Přechod doprava a komínem nad převis. Přechod doprava, (stavěním) do stěny a levou hranou.
 7. Čelisti VIIb, Karel Bělina, F.Žid, 23.4.1977. Vlevo od cesty d) převislým sokolíkem a koutem na balkón pod převis. Traverz vpravo na hranu a šikmo SV stěnou ke kruhu. Šikmou spárou na polici, traverz 10 m doleva a stěnou na skalní blok. Postavením a převislým žlábkem na pilíř. Cestou "Východní hrana" na vrchol.
 8. Přímé čelisti VIIb, Berndt Arnold, G.Lamm, J.Cruse, 15.5.1977. Středem údolní (V) stěny spárou a ke kruhu.

 9. Východní hrana 1/IV, Otto Heinicke, E. Heinicke, K.Krille, H.Freise, 26.6.1921. Ve V stěně na balkón a stavěním na předvrchol. Skokem na V hranu a jí na vrchol.
 10. Lví spára VIIc, Jürgen Höfer, H.May, 7.9.1996. Jako Přímé čelisti 25m vzhůru ke koutu. Šikmo vpravo kolem V hrany, travez do středu SV stěny k 1.kruhu. Stěnou a sokolíkovou spárou (2.kruh) ke 3.kruhu. Šikmo vlevo na balkón. 5m vpravo a jako Údolní cesta komínem na balkón. Jako Jihozápadní stěna na vrchol.
 11. Vysněná stěna VIII, Jürgen Höfer, T.Häntzschel, M.Halbfaß, M.Grohmann, 6.5.2000. Od nástupu "Údolní cesty" šikmo vpravo pilířkem na balkón. Přes převis (hodiny) ke kruhu. Šikmo vlevo přes kruh ke 3.kruhu. Přímo stěnou, výše vpravo ke 4.kruhu pod malým převískem. Obloukem vpravo přes 5.kruh ke hraně a tou k 6.kruhu pod velkým převisem.

 

20.Citadela

 1. Stará cesta III, Jan Bílek, 8.6.1971. Spárou a komínem z JV strany na předvrchol a žlabem na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta III, Jan Bílek, 8.6.1971. Z náhorní strany širokým komínem na šikmý balkón a spárou na vrchol.
 3. Hřebenová cesta IV, Hasso Gantze, H.Walther, 18.9.1977. Z masivu 4 m sestoupit, překrok a rozporem na vrchol.
 4. Přeskok 1/I. Z masívu skok na předvrchol a přechod na vrchol.
 5. Severní komín IV, Jan Bílek, 26.6.1971.
 6. Východní žlab V, Heinz Weigel, 28.8.1971. Z náhorní strany traverz doprava za V hranu, žlabem na balkón a na vrchol.

 

21. Stříbrňák (sestup)

 1. Stará cesta III, Franz Menzel, 2.12.1972. Z nejvyššího místa náhorní strany stěnou na plošinu a J stěnou na vrchol.
 2. Severní spára V, , Franz Menzel, S.Wendt, 25.3.1973. Z náhorní strany sestup vlevo na zarostlou lávku. Spárou, nahoře vlevo na plošinu a st.c. na vrchol.
 3. Severní komín IV, Franz Menzel, T.Lindner, 30.12.1972. Cestou b) na lávku, traverz vlevo a komínem na plošinu. St.c. na vrchol.
 4. Údolní cesta VII, , Franz Menzel, W.Bomsdorf, 20.5.1973. Vpravo v údolní stěně spárou na římsu, traverz 4 m vlevo a stěnou doprava k převisu (kruh). Stavěním přes převis k římse, vlevo komínem na plošinu a st.c.
 5. Vídeňský valčík VIIb, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 12.6.1976. Vlevo na údolní straně sokolíkovou spárou na zarostlé plato. Stěnou šikmo vpravo k zářezu, tím šikmo vlevo a žlabem na balkón. Vpravo spárou přes polici ke hraně (kruh). Stěnou na balkón. Stěnou a spárou, později komínem na zarostlou terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 6. Stříbrná puška VIIIc, Jürgen Höfer x Joachim Friedrich, S.Vogel, M.Vogel, 8.4.1996. Jako "Vídeňský valčík" na zarostlé plato. Ve středu Z stěny přes 3 kruhy na zarostlou tarasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 7. Zlatá žíla VIIb, Manfred Vogel, G.Hühnchen, F.Jost, J.Leonhardt, 8.4.1996. Jako "Vídeňský valčík" na zarostlé plato. Vpravo od cesty "Taneční hodiny" zprava kolem kruhu přes převísek a sokolíkem přes 2 kruhy na zarostlou terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 8. Taneční hodiny VI, Jaroslav Houser, J.Havlák, 28.9.1975. Jako Vídeňský valčík na zarostlé plato. V levé části stěny šikmo vlevo stěnou a spárou na zarostlou terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 9. Baletní výuka VIIIb (RP VIIIc), Manfred Vogel x Jürgen Höfer, 12.5.1996. Jako "Vídeňský valčík" na zarostlé plato. Vlevo od cesty "Taneční hodiny" stěnou šikmo ke hraně, tou ke kruhu.Stěnou a sokolíkovým zářezem (2.kruh) na konec. Vlevo stěnou přes 3.kruh na zarostlou terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 

22.Věž Stříbrné stěny

 1. Stará cesta VI, špatně jištěno, Viktor Jacob, H.Neuber, E.Hoesch, červen 1914. Od SV hrany stěnou šikmo doprava, pak vlevo ke spáře, tou na balkón a vpravo žlabem na vrchol.
 2. Nástupová varianta VII, Zdeněk Weingartl, P.Weingartl, 2.4.1978. V hranou přímo, výše doprava ke spáře, tou na vrchol.

  Horní varianta VI, Michael Bellmann, H.Krönert, T.Hering, S.Lämmel, 11.9.1999. Z balkónu vlevo hranou na vrchol.

 3. Východní stěna VIIb, Helmut Oehme, E.Heuer, R.Köhler, H.Schierz, E.Priebs, 1.7.1934. Vpravo ve V stěně spárkou šikmo vlevo na lištu, přechod doprava a žlabem.
 4. Krátký lesk IXb, Jürgen Höfer, M.Vogel, 28.3.1996. Vpravo na JV straně stěnou (borhák) přes 2 kruhy přímo na vrchol.
 5. Údolní cesta VIIb, Herbert König, W.Scholz, R.Kliemand, G.Riedel, 19.9.1926. Od JV hrany stěnou šikmo vlevo na římsu, 3 m vlevo (sem též od JZ hrany stěnou šikmo na římsu a 4 m vpravo) a stěnou (stavěním) ke kruhu. Hranou k 2.kruhu a vlevo stěnou.
 6. Dlouhá cesta VIIb, Günter Schneider, H.Weigel, 16.6.1973. Od úpatí J stěny spárami a přes převis ke kruhu. Stěnou, výše doprava na lávku a přechod 15 m doprava. Přes blok a lámavou stěnou na římsu, přechod vlevo a šikmo doleva spárou na JV hranu a "Údolní cestou" na vrchol.
 7. Severozápadní hrana VIIb, Kurt Fritzsche, O.Heinicke s druhy, 12.8.1922. Z balvanu (stavěním) do S stěny, traverz doprava a SZ hranou na vrchol.
 8. Severní cesta VI, Karl Richter, H.Rothe, 6.8.1939. Z bloku v S stěně (stavěním), traverz vlevo a žlabem na vrchol.
 9. Vzpomínka na lidi VIIIc, René Pohořálek, F.Landovský, 18.8.1984. Ve středu Z stěny přes kruh do spáry a tou na vrchol.
 10. Sojčí pírko VIII, Vladislav Nehasil, Z.Nehasilová, 26.5.2001. Vpravo od Staré cesty středem (S) stěny přes 2 kruhy na vrchol.
 11. Údolní záblesk VIIb, Jürgen Höfer, s druhem, 5.4.2001. Úplně vpravo na J straně z bloku stěnou k úzkému komínu s převislým sokolíkovým nástupem, jím na balkón. Vpravo žlabem a stěnou na tření šikmo vlevo přes 2 kruhy ke hraně. Žlabem na podstavec. "Starou cestou" na vrchol.
 12. Stříbrný šíp IX, Steffen Vogel, D.Scholze, 26.4.1998. Asi 25 m vpravo od Dlouhé cesty šikmo vlevo spárou přes kruh na balkón. Traverz 5m vlevo, přes převis a stěnou přes 4 kruhy na velký balkón (blok). Vpravo k 6.kruhu. Jako Dlouhá cesta zářezem 10m vzhůru a u začátku koutu vpravo přes 7.kruh ke koutku, tím na podstavec. Libovolně na vrchol.
 13. Přímá varianta IX, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, 26.4.1998. Asi 15 m vpravo od "Dlouhé cesty" příkrou rampou a stěnou přes kruh ke 2.kruhu.

 14. Stříbrný výlom VIIIb, Zdeněk Weingartl x Pavel Weingartl, 28.9.1980. Jako Dlouhá cesta na lávku před 15-metrovým traverzem. Stěnou (kruh) k sokolíku a tím na balkón. JZ hranou přes kruh na vrchol.
 15. Zlaté místo IX, Jürgen Höfer, s druhem, 1.4.2001. Jako "Dlouhá cesta" přes kruh, dále stěnou ke 2.kruhu. Šikmo vlevo stěnou po stupních přes 3.kruh ke kruhu cesty "Stříbrný sokolík". Tím 5m a k 5.kruhu. Šikmo vlevo (6.kruh) a žlabem na balkón. JZ hranou (jako "Stříbrný výlom") na vrchol.

Věž Stříbrné stěny.

 

23. Horská zvonička

 1. Stará cesta III, Libor Holpuch, B.Zich, 20.9.1953. Od úpatí JV stěny V do komína, jím do sedla a na vrchol.
 2. Jižní cesta III, Zdeněk Janků, V.Janků, B.Čermák, 20.9.1953. Vlevo od st.c. stěnou a doprava komínem do sedla. St.c. na vrchol.
 3. Pravý komín III, Heinz Weigel, 4.4.1971. Vpravo od st.c. stěnou a doleva komínem do sedla. St.c. na vrchol.

 

Věže v rokli odbočující na V ze závěru údolí Suché Bělé (asi 500 m od Suché Bělé, u hranic): 

24. Věž Pastýřské stěny

 1. Stará cesta VI, Walter Müller, W.Zischek, R.Bias, A.Büttig, F.Preiß, 2.10.1932. Při JZ hraně na plošinu a šikmými spárami vlevo k převisu. Spárou na vrchol.
 2. Severovýchodní cesta VIIb, Erwin Esche, H.Siegel, E.Weiss, K.Fischer, R.Iltsche, 20.0.1940. Vpravo ve V stěně stavěním a spárou do vodorovného zářezu. Traverz doprava a hranou.
 3. Začátek podzimu VIIc (VIIIb), Hasso Gantze, B.Grimmer, H.Güldner, G.Jacob, P.Jacob, W.Popelka, A.Lange, H.Müller, V.Winkler, H.Hänsch, R.Steinborn, 13.9.1989. Jako "Stará cesta" na plošinu vpravo krátkou spárou na malou plošinu. Stěnou ke kruhu. Dvojitým postavením a stěnou na vrchol.

Varianta bez stavění VIIIb, Pavel Henke, P.Bechyně, 13.5.2001. Cestou "Začátek podzimu" bez stavění na vrchol.

 

25. Jelení hlava

 1. Stará cesta V, Erich Fröde, H.Walther, D.Schöler, 8.7.1972. Náhorní hranou a stěnou.

 

Věže na V okraji závěru údolí Suché Bělé:

26. Masiv Tetřeví výspa (slanění 25 m)

 1. Stará cesta I. Z masívu sestup komínem na římsu, překrok a hranou.
 2. Jihovýchodní cesta V, Heinz Weigel, H.Weigel, 15.9.1968. JV komínem, ke konci vlevo.
 3. Lehká cesta III, Jaroslav Houser, 17.7.1976. Z plošiny v J stěně komínem na polici. Traverz doprava a jako "Jihovýchodní cesta" asi 5 m vzhůru, pak vlevo žlabem a stěnou na vrchol.
 4. Útěk přes terasy VIII, Zbyněk Votoček s druhy, 24.4.1987. Z cesty na údolní straně středem JZ stěny vzhůru k sokolíkovému zářezu, tím na terasu. Vlevo lámavou stěnou a sokolíkem na 2.terasu. Převislou stěnou a komínem na velkou terasu, koutem k velké polici a širokou spárou na pilíř. Jako "The Nose" hranou bez stavění na vrchol.
 5. Tokáňské pověsti VIIIb, Jürgen Höfer x Manfred Vogel, H.May, F.Jost, S.Vogel, 28.4.1996. Asi 6 m vpravo od cesty "The Nose" koutem a sokolíkovým zářezem přes kruh na polici (2.kruh). Stěnou šikmo vlevo na balkón a vlevo hranou spáry a stěnou přes 3.kruh na polici (4.dodatečný kruh). Převislou stěnou na velkou terasu. Stěnou a spárou přes 5.kruh na balkón, šikmo vlevo na další polici (6.kruh). Vzhůru na další polici a traverz doprava k 7.kruhu. Stěnou na vrchol.
 6. The Nose VIIc, Bernd Arnold, G.Lamm, J.Gruse, 14.5.1977. Od paty údolní (SZ) stěny koutem na konec a traverz doprava do díry (kruh). Spárou přes převis a mírně doleva ke 2.kruhu. Postavením přes převis a trhlinou ke 3.kruhu. Přímo, pak vlevo podél spár na pilíř - 4.kruh. Postavením hranou (5.kruh) na vrchol.
 7. Prst v nose IXc, Jürgen Höfer x Manfred Vogel, 20.6.1996. Vlevo od "The Nose" po stupních hranou přes kruh na polici. Stěnou a spárou přes 2.kruh na balkón. Spárou jako "The Nose" na polici a v koutě ke 3.kruhu. Přes převis a sokolíkovou spárou (4.dodatečný kruh) na velkou terasu. Jako "Tokáňské pověsti" na vrchol.
 8. Paběrek VIIIc, Jürgen Höfer x Falk Anderssohn, 10.4.1999. Jako "Divoký kout" k začátku koutu. Vpravo spárou přes kruh ke 2.kruhu. Šikmo vpravo k převislé spáře cesty "The Nose". Touto cestou na vrchol.
 9. Divoký kout VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Havlák, 21.8.1976. Z balvanu na SZ straně stěnou na polici. Sokolíkem pod převis a traverz doleva do výklenku. Komínem a soustavou spár ke kruhu. Spárou přes převis do sedla a stěnou na vrchol.

 

27.Malíček (slanění 10 m)

 1. Stará cesta I. Z náhorní strany, později vpravo stěnou.
 2. Teleskopická hrana III, P Novotný, L.Kopřiva. Levou náhorní hranou na vrchol.
 3. Jižní sokolík IV, S Drašner, V.Přibyl, 9.9.1988. Krátce jako "Teleskopická hrana" vzhůru, traverz doleva a ve středu stěny u malého zářezu stěnou na vrchol.

Přímý Jižní sokolík VI, Pavel Henke a Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 6.10.2001. Středem J stěny přes kruh do sokolíka a jím na vrchol.

 

28. Malý tetřev (slanění 16 m)

 1. Stará cesta 2/III, Oscar Schuster, F.Meurer, 31.3.1894. Vlevo v JV stěně komínem do sedla a komínem na předvrchol. Skok (nebo 2m sestup, přepad a levou hranou) na vrchol.
 2. Varianta III, Oscar Schuster, F.Meurer, 31.3.1894. Vpravo k JZ stěně komínem do sedla.

  Komínová varianta IV, Karlheinz Fischer, Z.Slováček, L.Ryska, 12.7.1952. Rozporovým komínem mezi věžemi a stěnou.

 3. Zakázaná zóna VIIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 23.9.2000. Vpravo v JZ stěně úzkým komínem (jako "Varianta st.c."), výše stěnou podél J hrany (kruh) na vrchol.
 4. Západní hrana VIIIb, Jürgen Höfer, M.Vogel, 17.7.1996. Ze sedla od "Velkého tetřeva" spárou na balkón. Vlevo stěnou a hranou přes kruh na vrchol.
 5. Severozápadní spára V, Stefan Bienert, H.Pankotsch, D.Lehmann, 29.8.1971. Koutovou spárou vpravo v SZ stěně do sedla a komínovou variantou st.c. na vrchol.
 6. Severní pilíř 2/VIIIb, Manfred Vogel, J.Höfer, 17.7.1996. V SZ stěně levou spárou v koutě k převisu. Přes něj a spárou na konec. Stěnou a hranou přes kruh na předvrchol. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 7. Severovýchodní cesta 2/V, Georg Riedel, H.Georgi, A.Gründlich, 29.6.1924. Koutovou spárou v SV stěně přes převis na předvrchol. St.c. na vrchol.
 8. Večerní cesta 2/IV, Heinz Weigel, Helmut Weigel, D.Heinicke, 29.8.1971. Zcela vpravo v JV stěně spárou na plošinu na V hraně. Traverz ručkováním vlevo a spárou, pak komínem na předvrchol. St.c. na vrchol.

Varianta 2/V, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 12.9.1971. Spárkou v JV stěně k převisu a doprava do spáry.

 

29. Velký tetřev (slanění 16 m) (nápadná věž na podstavci, viditelná již z dolní části Suché Bělé)

 1. Stará cesta VII, Rudolf Nake, F.Goldberger, 20.6.1909. Z předskalí J hranou na plošinu (kruh). Traverz vlevo a spárou na vrchol.
 2. Varianta VI, Otto Albrecht, O.Jüngling, 14.8.1910. Od kruhu přechod doprava a V hranou.

 3. Údolní cesta VII, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 12.9.1971. Od úpatí podstavce věže JZ hranou ke kruhu. Doprava za hranu a spárou na předskalí. St.c. na vrchol.
 4. Severozápadní cesta VIIb, Herber Börner, M.Scheiter, 13.5.1934. Při S hraně spárkou ke kruhu. Nad kruhem dlouhý traverz doprava (2.kruh) a hranou na vrchol.
 5. Přímá varianta VIIc, Zdeněk Weingartl x Pavel Weingartl, 28.9.1980. Od 1.kruhu přímo S hranou na vrchol.

 6. Jihovýchodní stěna VIIb, nejištěno, Arthur Gründlich, Georg Riedel, H.Georgi, K.Stein, 29.6.1924. Vlevo od V hrany (stavěním) do výklenku, pak stěnou (dodatečný kruh) šikmo doprava a hranou (nebo stěnou přímo), výše variantou st.c.
 7. Východní hrana VII, Hasso Gantze, V.Müller, H.Krönert, M.Bellmann, A.Kittler, 5.6.1999. V hranou přímo přes kruh na vrchol.
 8. Stěna Suché Bělé VIIIb, Manfred Vogel x Jürgen Höfer, 17.7.1996. V SZ stěně trhlinou na římsu. Převislou stěnou a na tření přes kruh ke 2.kruhu. Stěnou, později křížíme "Severozápadní cestu" a podél jemné trhliny přes 3.kruh na vrchol.
 9. Jižní cesta VII, Hans-Joachim Scholz, C.Herbst, 16.8.1979. Na JV straně koutem na terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 10. Eliášův oheň VII, Michael Bellmann, H.Krönert, T.Hering, S.Lämmel, F.Bellmann, 11.9.1999. Asi 3m vpravo od "Údolní cesty" stěnou lehce šikmo vpravo (kruh) ke 2.kruhu). Vlevo stěnou na terasu. Libovolně na vrchol.
 11. Jihozápadní cesta VII, Hans-Joachim Scholz, H.Rieger, C.Zänker, 29.9.1979. Vlevo od "Údolní cesty" koutovou spárou na hranu, tou na terasu. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 

Věže v Matzseidelově rokli odbočující z údolí Suché Bělé na SV:

30. Želva

 1. Stará cesta II, Oscar Schuster, F.Meurer, 31.3.1894. Z masívu sestup komínem na plošinu, traverz vlevo a hřebenem na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta III, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, D.Kropáčková, 12.10.1980. Z balkónu pod JV stěnou, úplně vpravo úzkým komínem a žlabem na balkón. Vlevo úzkým komínem do náhorní strany. St.c. na vrchol.
 3. Náhodná cesta III, Heinz Weigel, 14.9.1968. JV komínem.
 4. Zlaté listí V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, D.Kropáčková, 12.10.1980. Z balkónu pod JV stěnou šikmo koutovou spárou vzhůru a později spárou, výše komínem "Náhodné cesty" k rozšíření. Traverz doleva a komínem na vrchol.
 5. Želví útěk VIII, Jürgen Höfer x Joachim Friedrich, G.Anderssohn, 16.2.1997. Do JV stěny zprava traverz v poloviční výšce od údolní strany. Ve středu JV stěny zářezem a spárou ke kruhu. Stěnou přes balkón na polici (2.kruh). Stěnou, výše jako "Zlaté listí" komínem na vrchol.
 6. Severozápadní stěna V, Frank Kaßner, J.Hoffmann, 15.5.1976. Od SZ komínem, který věž rozděluje, výše spárou na vrchol.
 7. Varianta III, Miroslav Michlík, 13.10.1983. Od začátku spáry traverz doprava a komínem na vrchol.

 8. Jihozápadní kout IV, Helmut Weigel, 14.9.1968. Koutem mezi věží a masívem do sedla a st.c.

Varianta III. 27.3.1982, Petr Vlček x Vladimír Vlček. Koutem vzhůru až do poloviny výšky, pak vnitřním úzkým komínem do sedla.

 

31. Matzseidelova věž

 1. Stará cesta II, Heinz Weigel, 28.8.1971. Pravou náhorní spárou a komínem.
 2. Varianta II, Dietmar Heinicke, 22.7.1972. Ze sedla na šikmou plošinu masívu. Překrok a stěnou do komína.

 3. Severní cesta III, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 21.3.1981. Od S spárou na pilíř do náhorní strany, stěnou na vrchol.
 4. Jarní cesta IV, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 21.3.1981. Od J v koutě mezi věží a masívem nejprve dvojspárou, pak úzkým komínem na balkón. Vlevo jako Stará cesta na vrchol.
 5. Přeskok 2/II, Heinz Kittner (samojištěním), 18.9.1982. Z masívu sestup a skok na vrchol.

 

 

32. Říjnová věž (slanění 11 m)

 1. Stará cesta II, Helmut Weigel, H.Weigel, 26.9.1968. Z balvanu při náhorní hraně na římsu, přechod doprava do údolní stěny a pravým žlabem na vrchol.
 2. Varianta II, Helmut Weigel, HeinzWeigel, 26.9.1968. Z římsy vlevo a komínem v údolní stěně.

 3. Náhorní cesta III, Helmut Weigel, HeinzWeigel, 11.4.1971. St.c. na římsu a spárou.
 4. Pravá údolní cesta V, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 20.10.1985. Na pravé údolní hraně žlabem do výklenku, žlabem (kruh) na polici a jako Stará cesta na vrchol.
 5. Levá údolní cesta V, Ladislav Černý, P.Laštovička ml., 11.11.1983. Vlevo v údolní stěně spárou a žlabem na polici. Jako Varianta Staré cesty na vrchol.
 6. Komín II, Beatrice Kropáčková, Z.Kropáček, D.Kropáčková, 20.10.1985. Komínem na V stěně na polici a jako "Varianta Staré cesty" na vrchol.
 7. Východní hrana VI, Stephan Herklotz, 1.10.2000. Vpravo před polovinou z "Komína" hranou na lávku "Staré cesty" a přes převis na vrchol.

 

33. Oddílová věž (slanění 13 m)

 1. Stará cesta IV, Helmut Weigel, Heinz Weigel, 26.9.1968. Od J do sedla, vpravo komínem k balvanu a stěnou na balkón. Vpravo spárou v údolní stěně na vrchol.
 2. Náhorní cesta V, Helmut Weigel, L.Holpuch, J.Uher, 18.10.1969. Rozporovým komínem mezi věží a masívem doprava na balkón st.c. Vlevo stěnou.
 3. Stínová cesta V, Hasso Gantze, Z.Kropáček, M.Kühn, R.Steinborn, 13.10.1985. Ve středu náhorní stěny rozporem ke kruhu. Stěnou šikmo doprava na vrchol.
 4. Varianta V, S Drašner, V.Přibyl, 9.9.1988. Od kruhu traverz doprava a stěnou přes balkón na vrchol.

 5. Pouťová cesta V, Zdeněk Hubka, J.Dríža, F.Vyšata, 27.7.1977. V levé části náhorní strany rozporem ke kruhu, šikmo vlevo na vrchol.
 6. Údolní cesta V, Dáša Kropáčková x Zdeněk Kropáček, B.Kropáčková, 20.10.1985. Zleva do náhorní strany Oddílové věže, stěnou a komínem na balkón. Vpravo převisle stupňovitou stěnou a vlevo žlabem na balkón "Staré cesty". Tou na vrchol.

 

34. Matzseidelova stěna

 1. Stará cesta II, Roland Richter, P.Richter, 17.7.1971. JV komínem.
 2. Varianta II, Heinz Walther, 17.9.1976. Od komína "Staré cesty" vpravo rozšiřujícím žlabem na vrchol.

 3. Černá ruka 1/III, Manfred Kühn, H.Gantze, 12.7.1980. Z masívu sestup žlabem a překrok na předvrchol. Skokem na vrchol.
 4. Skok 2/II, Dietmar Heinicke, D.Lehmann, R.Heller, 1.10.1972. V přilehlém masívu sestoupíme k nápadnému hrotu. Skok dolů na vrchol.
 5. Cesta ze strže III, Heinz Walther, 28.8.1976. Z masívu jako "Stará cesta" dolů do strže. Rozporem mezi masívem a předvrcholem, na předvrchol. Dále jako "Zkušební cesta" na vrchol.
 6. Náhorní cesta IV, Frank Kaßner, G.Kaßner, 11.6.1977. Vlevo v masívu komínem dolů do strže a rozporem mezi hlavním vrcholem a masívem, výše stěnou na vrchol.
 7. Jižní hrana III, Dietmar Heinicke, D.Lehmann, R.Heller, 1.10.1972. Z náhorní strany na římsu a vlevo k J hraně. Stěnou (stavěním) na vrchol.
 8. Zkušební cesta 1/II, Dietmar Heinicke, Heinz Weigel, 22.7.1972. Z masívu sestup S směrem přes dva předvrcholy na vrchol.
 9. Převislý kout VI, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 4.9.1976. Od J převislým koutem a komínem na balkón. Vpravo od J hrany stěnou na vrchol.
 10. Varianta IV, Franz Menzel, 10.9.1977. Jako Převislý kout několik m vzhůru, pak vnitřním úzkým komínem do náhoří. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 11. Západní hrana VIIIc, Manfred Vogel , S.Vogel, J.Höfer, 21.7.1996. Vpravo od "Bílé stěny", zprava na hranu přes 2 kruhy a vpravo ke 3 kruhu. Spárou na balkón. Stěnou a hranou na vrchol.
 12. Bílá stěna VIIb, Jaroslav Houser , K.Luxík, J.Kozlík, Z.Hubka, M.Štross, 25.9.1976. Vpravo v JZ stěně dvojitým postavením ke kruhu. Stěnou a spárou na balkón. Jako "Převislý kout" na vrchol.
 13. Olympijská stěna IXb, Jürgen Höfer, H.May, S.Vogel, M.Vogel, 21.7.1996. Vlevo od "Bílé stěny" stěnou přes 3 kruhy, výše šikmo vlevo ke 4.kruhu. Stěnou a komínem na vrchol.
 14. Údolní hrana VIIIb, Manfred Vogel x Jürgen Höfer, 26.10.1996. Vlevo od SZ hrany postavením, stěnou (kruh) a spárou na polici (2.kruh). Postavením spárou k převislému sokolíku (3.kruh). Tím ke hraně a šikmo vlevo ke komínu. Tím na balkón a komínem na vrchol.
 15. Divoká cesta VIIb, Zdeněk Kropáček , M.Kropáčková, D.Kropáčková, 4.10.1981. Vlevo od "Údolní hrany" spárou k velkému výklenku. Zleva přes blok vzhůru přes lámavý převis. Traverz doprava na kazatelnu. Lámavou stěnou krátce vzhůru na polici. Asi 3 m vlevo a vzhůru k velkému převisu (smyčka). Převislým žlabem na balkón. Komínem, pak vpravo žlabem a jako "Varianta Staré cesty" na vrchol.
 16. Zahrada Čech 1/V, Miroslav Štross, J.Zavořák, P.Horák, 25.9.1976. Od nástupu "Divoké cesty" traverz doleva za komín na zarostlý balkón. Rozšiřujícím koutem na zarostlou polici. Sokolíkem šikmo vzhůru, pak vpravo ke žlabkovitému komínu, tím na zarostlou polici a vpravo komínem na střední předvrchol. Jako "Zkušební cesta" skokem na vrchol.
 17. Severní komín 1/III, Zdeněk Hubka, F.Vyšata, 4.9.1976. Ze SV strany komínem mezi věží a masívem k náhornímu sedlu. Úzkým komínem mezi S a středním předvrcholem vzhůru, jako "Zkušební cesta" na vrchol.
 18. Severní cesta 1/VI, Franz Menzel, T.Lindner, 17.9.1977. Jako "Severní komín" na velkou zarostlou polici. Úzkou spárou až na konec (kruh). Traverz doprava S stěnou. Zarostlým sokolíkovým žlabem a stěnou po stupních na balkón. Vpravo komínem cesty "Zahrada Čech" na předvrchol. Přes převis na vrchol.

 

35.Hlavička (slanění 25 m + 22 m)

 1. Stará cesta II, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 11.4.1971. Z masívu sestup na římsu. Doprava a krátce komínem dolů. Překrok, komínovým žlabem a stupňovitou stěnou od JZ na vrchol.
 2. Komínová cesta III, Franz Menzel, H.Rudolf, J.Kampowski, J.Söhler, 27.5.1978. Jako st.c. sestup, pak náhorním komínem k SV otvoru, jím traverz (sem je možné přes polici st.c. a doprava). Komínem mezi věží a masívem na vrchol.
 3. Převis III, Horst Heller, 22.10.1990. Z nejvyššího bodu v masívu sokolíkovým žlabem nejprve J, pak Z asi 8m dolů až k odlomu. Vpravo komínem na vrchol.
 4. Krátká spára V, Miroslav Michlík, P.Laštovička st., 9.11.1984. Jako "Stará cesta" ke komínu mezi věží a masívem. Stěnou vpravo k polici a spárou vlevo v náhorní stěně na vrchol.
 5. Odchodová cesta II, Zdeněk Kropáček, K.Merhulík, D.Kropáčková, 1.11.1980. Od SV v masívu sestup k polici, traverz 3 metry vlevo, skokem (1.) nebo překrokem na vrchol.
 6. Sebeklam VII, Zdeněk Hubka - Jaroslav Houser, 4.9.1976. Vpravo v údolní stěně spárou přes převisy, komínem a st.c.
 7. Horský skok 1/II, Dietmar Heinicke, R.Heller, D.Lehmann, 1.10.1972. Z masívu sestup na šikmou plošinu. Skokem na vrchol.
 8. Cesta zapomenutí IXc, Jürgen Höfer, M.Vogel, 24.8.1997. Ve středu údolní stěny spárou ke kruhu. Převislou sokolíkovou spárou k díře a vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přes 3 kruhy na polici a vpravo k 6 kruhu. Ruční spárou na vrchol.
 9. Čtvrtstoletí a den VII, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 19.9.1984. Z pěšiny vlevo zpočátku nakloněným koutem mezi věží a masívem (dodatečný kruh) k dutině. Vlevo stěnou a převislou spárou přes vyhloubenou střechu na polici. Doprava a komínem na vrchol.

 

36. Sokolí hrad - Meluzína (slanění 17 m + sestup + 24 m)

 1. Stará cesta I, Rudolf Kobach, H.Thierschamn, 24.6.1928. Sestup z masívu, vlevo překrok a V hranou.
 2. Jižní komín III, Zdeněk Hubka, 8.1.0.1971. Z balkónu v J stěně komínem.
 3. Severní komín I, Paul Richter, 17.7.1971. Z masívu posledním levým komínem sestup do náhoří. Tam úplně vpravo komínem, výše vlevo na vrchol.
 4. Údolní komín III, Peter Augst, U.Augst, 20.8.1972. Od J úpatí spárou a komínem na balkón. Cestou b) na vrchol.
 5. Žlutá spára VI, Franz Menzel, H.Rudolf, 15.3.1975. Vlevo v J stěně spárou (kruh) na balkón a spárou.
 6. Severozápadní cesta V, Franz Menzel, Hannelore Heimlich, 26.4.1975. Koutem vlevo od čísla 38 v SZ stěně na plošinu. Vpravo stěnou a komínem na římsu. Doprava a spárou, pak komínem na balkón. Vlevo komínem na vrchol.
 7. Náhorní cesta I, Roland Richter, P.Richter, 17.7.1971. "Severním komínem" do náhoří, dále žlabem a stěnou na vrchol.
 8. Levá horská cesta 1/II, Michael Bellmann, 19.7.1998. Vlevo v masívu sestup po stupních stěnou dolů na skalnatý hrot, skokem na pilíř a stěnou vlevo od V hrany na vrchol.
 9. Jižní stěna VII (lámavé), Franz Menzel, M.Titz, T.Titz, 5.9.1987. Jako "Údolní komín" několik metrů vzhůru, traverz doleva ke kruhu. (Postavením) stěnou nejprve vlevo, pak šikmo vpravo ke krátké spáře, tou na polici vpravo od "Jižního komína". Převislou stupňovitou stěnou a vpravo vzhůru na skalní hlavu (uschlá borovice). Vlevo od V hrany stěnou na vrchol.
 10. Obrovská stěna VIIIc, Jürgen Höfer, M.Vogel, 20.4.1997. V pravé části J stěny převislou stěnou šikmo vlevo přes 2 kruhy, dále ke 3.kruhu. Žlabem a komínem na terasu. Vpravo od nástupu "Sněhová hrana" stěnou a na tření přes 4.kruh na vrchol.
 11. Údolní cesta VII (lámavé), Franz Menzel, H.Rudolf, G.Grünberg, 25.5.1975. Jako "Žlutá spára" asi 5 m vzhůru na polici, traverz vlevo ke kruhu. Stěnou asi 4 m později traverz vlevo a stěnou ke 2.kruhu. Vlevo ve žlabu stavěním a spárou na terasu. Jako "Jižní komín" na vrchol.
 12. Sněhová hrana VIII, Manfred Vogel , E.Kühne, S.Vogel, 18.8.1996. Asi 2m vpravo od "Žluté spáry" stěnou na polici (1.kruh "Údolní cesty"). Stěnou u hrany přes 2 kruhy na terasu. Vpravo od koutové spáry cesty "Žlutá spára" stěnou přes kruh na vrchol.
 13. Dlouhá dřina V (VI), Franz Menzel, H.Heimlich, H.Rudolf, 28.8.1976. Z police v J stěně traverz vlevo na polici, která prochází SZ stěnou. Asi 6 m vlevo od komína "Severozápadní cesty" žlabem a stěnou po stupních šikmo vpravo ke kruhu. (Stavěním), spárou a sokolíkovým komínem na terasu. Jako "Severozápadní cesta" na vrchol.
 14. Cesta sokolů VIII, Manfred Vogel x Steffen Vogel , F.Anderssohn, 27.10.1996. Na S straně, vlevo od koutu "Severozápadní cesty" stěnou přes 3 kruhy a sokolíkovou spárou na polici (kruh cesty "Dlouhá dřina"). Touto spárou na terasu. Vlevo sokolíkovou spárou přes 5.kruh, výše žlabem na vrchol.
 15. Kání cesta V, Franz Menzel, H.Rudolf, 11.4.1976. Úplně vlevo v SZ stěně stupňovitým koutem na zarostlou polici. Asi 8 m doprava a spárou až na konec (hodiny). Traverz vlevo a komínem na polici. Doprava k nástupovému komínu "Severozápadní cesty", tím na vrchol.
 16. Severní stěna VI, Franz Menzel, S.Seifert, 11.6.1977. Jako "Kání cesta" na zarostlou polici. Vpravo na S straně spárou na polici. Doleva a spárou až na konec (kruh). Traverz doleva a spárou na zarostlou polici. Vpravo spárou krátce vzhůru a vlevo ke spáře. Tou a stěnou na vrchol.
 17. Osamělá cesta III, Franz Menzel, 5.9.1976. Jako "Kání cesta" na zarostlou polici. Komínem mezi samotnou hlavou a touto věží vzhůru, později přelézt doprava do komína a jím až k uzavření. Vpravo přes travnatou lávku a jako "Severní komín" na vrchol.

 

37. Věž Dlouhého dolu (slanění 11 m) (osamělá věž v Z úbočí Dlouhého dolu - Dlouhým dolem prochází tur. cesta na Pravčickou bránu)

 1. Stará cesta IV, Otto Heinicke, 24.9.1922. Západní spárou na plošinu, šikmo vlevo a komínem, nahoře vpravo na vrchol.
 2. Severní spára IV, Otto Heinicke, 24.9.1922. Koutovou S spárou.
 3. Severní cesta VI, nejištěno, Herbert Börner, W.Kundt, 16.4.1939. Vlevo v S stěně spárou šikmo vlevno na plošinu a žlabem.
 4. Varianta VI (nejištěno), Walter Tamme, I.Nový, 23.6.1979. Sokolíkovou spárou přímo na plošinu a Severní cestou na vrchol.

 5. Stěna Dlouhého dolu VII, Günter Schneider, W.Tamme, L.Ryska, K.Krombholz, L.Holpuch, 1.6.1975. Středem pravé části JV stěny pod převis (hodiny) a traverz doprava. Spárou šikmo doleva ke hraně a při ní na vrchol.
 6. Varianta VII, Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., 6.6.1991. Pod převisem (hodiny) traverz vlevo, přes převis a spárou ke hraně a při ní na vrchol.

 7. Koutová spára V, Georg Riedel, A.Gründlich, H.Georgi, H.Hellriegel, K.Stein, 22.6.1924. JV spárou.
 8. Východní cesta V, Kurt Fritzsche, O.Heinicke, 29.7.1923. Z balvanu při nástupu cesty "Koutová spára" vlevo ke spáře a tou na vrchol.
 9. Jižní cesta V (lámavé), Kurt Fritzsche, O.Heinicke, 29.7.1923. Zprava k J stěně a vzhůru na římsu. Přes převis (stavěním) a stěnou.
 10. Varianta V(VI). U J hrany (postavením) přímo vzhůru k římse a jako Jižní cesta na vrchol.

 11. Desátá planeta VIIIc, Pavel Henke a Vladislav Nehasil, 5.10.2001. Vlevo od "Severní spáry" stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 12. Západní stěna VII (lámavé), Vladislav Nehasil, Z.Nehasilová, D.Nehasil, 14.10.2001. Středem Z stěny (3 m vpravo od "Staré cesty") přes několik převisů přímo na vrchol.

 

Věže v závěru Dlouhého dolu:

38. Vysoký roh (slanění 28 m)

 1. Stará cesta I. Z masívu sestoupíme komínem při V haně, překrok a doprava na plošinu. Pravým komínem na další plošinu a žlabem na vrchol.
 2. Varianta II. Mezi plošinami levým komínem. St.c. na vrchol.

  Varianta III. Překrok a žlabem přímo na 2.plošinu. St.c. na vrchol.

 3. Mechový skok 1/I, Michael Bellmann, H.Krönert, 5.9.1998. "Starou cestou" na předskalí. Krátce dolů na římsu a skokem na balkón. Zarostlou stěnou na 2.plošinu. "Starou cestou" na vrchol.
 4. Přepadová cesta II. Z masívu sestup na šikmou plošinu, přepad a pravým komínem na plošinu. St.c. na vrchol.
 5. Dlouhá cesta III, Helmut Weigel - Heinz Weigel, 5.10.1974. JZ komínem na velký balkón a komínem na vklíněný balvan. Žebrem šikmo doprava do sedla, vlevo komínem na plošinu a st.c. na vrchol.
 6. Jihozápadní cesta IV, Gerhard Tschunko, W.Bruch, R.Ponocný, J.Heřman, červen 1972. Cestou "Dlouhý komín" na velký balkón, komínem 6 m vzhůru, vlevo římsou, stěnou a spárou na římsu. Tou vlevo na zarostlou plošinu a komínem, nahoře vpravo.
 7. Severovýchodní komín III, Dietmar Heinicke, F.Heinicke, 6.10.1974. Z nejnižší zarostlé plošiny na SV straně komínem na předvrchol. Komínem na další předvrchol a st.c. na vrchol.
 8. Mechový skok 1/I, Michael Bellmann, H.Krönert, 5.9.1998. "Starou cestou" na předskalí. Krátce dolů na římsu a skokem na balkón. Zarostlou stěnou na 2.plošinu. "Starou cestou" na vrchol.
 9. Stereo VII, Hasso Gantze, M.Kühn, H.Müller, 4.6.1977. Z J okraje masívu sestup k římse (kruh). Postavením z přepadu a spárou na vrchol.
 10. Údolní cesta VIIIb, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, M.Vogel, 10.3.1998. Asi 10 m vpravo od "Narozeninové cesty" stěnou a mělkým koutem, pak vlevo stěnou ke kruhu. Stěnou na zarostlou terasu. Koutovou spárou na polici a vpravo na balkón (2 kruh). Vlevo komínem, vzadu zářezem a stěnou na 2.velký balkón. Vpravo stěnou šikmodoprava ke 3.kruhu. Stěnou přímo přes 4.kruh na vrchol.
 11. Dárek k narozeninám VII, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, E.Merke, P.Metzner, M.Kropáčková, 25.9.1977. V Z stěně komínem ve velkém koutě na terasu. Asi 6m doleva a spárou přes kruh na 2.balkón. Asi 8m doprava, stěnou a trhlinou na 3.balkón. Úzkým komínem s převislým nástupem na vrchol.
 12. Narozeninová cesta VIII, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, M.Vogel, 27.9.1998. Asi 10m vlevo od cesty "Dárek k narozeninám" stěnou přes 3 kruhy a přes převis na balkón. Stěnou a spárou přes 4.kruh na 2.balkón. Asi 15m traverz doprava a stěnou a spárou na 3.balkón. Asi 8m traverz zpět doleva, stěnou a spárou na vrchol.
 13. Severozápadní rokle II, Zdeněk Hubka, M.Janšto, 30.7.1977. Jako "Severní cesta" na terasu. Roklí na vrchol.
 14. Severní cesta IV, Zdeněk Hubka, M.Janšto, 30.7.1977. Vlevo v S stěně na zarostlý balkón. Komínem na terasu. Asi 7 m traverz vlevo a komínem, výše žlabem na vrchol.
 15. Vysoká hrana VIIc, Manfred Vogel x Jürgen Höfer, 10.6.2001. Jako "Dlouhý komín" na vklíněný balvan, vlevo hranou a stěnou přes 3 kruhy doleva do spáry. Tou na vrchol.
 16. Klasický výstup VIIb, Jürgen Höfer x Manfred Vogel, C.Höfer, T.Hänschel, 10.6.2001. Vpravo od "Narozeninové cesty" stěnou přes 3 kruhy na terasu, přímo později spárou "Narozeninové cesty" přes 2.terasu na polici. Výše vlevo stěnou přes 2 kruhy a hladkou stěnou na vrchol.

 

39.Čtyřče (slanění 9 m)

 1. Stará cesta II. Náhorním koutem a spárou na balkón, vpravo stěnou na vrchol.
 2. Špinavá cesta V, František Žid, Z.Hubka, K.Bělina, V.Pilař, 18.9.1977. Vlevo od "Staré cesty" SV stěnou na vrchol.
 3. Východní hrana V, František Žid, K.Bělina, Z.Hubka, 18.9.1977. Úplně vlevo v náhorní stěně spárou a V hranou na vrchol.
 4. Bouřková cesta 1/I, Heinz Walther, 23.7.1972. Od J žlabem a komínem na J vrchol. Přeskok a stěnou na vrchol.
 5. Údolní cesta VII, Karel Bělina, F.Žid, Z.Hubka, 18.9.1977. Vpravo od "Údolního komínu" stěnou přes převis a koutem přes hodiny na vrchol.
 6. Údolní komín II, Heinz Walther, 22.6.1972. Údolním zarostlým žlabem a komínem na vrchol.
 7. Džbánek borové vůně VI, Vlastislav Hrkal, J.Wawricza, Zajíc, 2.5.1987. V levé části údolní strany u borovice stěnou přes velké hodiny na vrchol.
 8. Severní spára IV, Karel Bělina, Z.Hubka, F.Žid, V.Pilař, 18.9.1977. Vpravo v SV stěně vzhůru doprava zarostlou policí a spárou na vrchol.
 9. Náhorní cesta VI, Karel Bělina, Z.Hubka, F.Žid, V.Pilař, 18.9.1977. V SV stěně, vpravo od "Staré cesty", stěnou šikmo vpravo na polici (kruh). Stěnou na vrchol.

 

Věže u Pravčické brány:

40.Stará Václavská stěna (mohutná věž SZ od Pravčické brány)

 1. Stará cesta II, Heinrich Wenzel, F.Gerbing, R.Püschner, asi 1898. Středem JV stěny spárou a komínem na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta VI, Karel Krombholz, L.Ryska, E.Wrbík, 16.5.1954. St.c. 6 m, pak dlouhý traverz doleva. Přes převis na plošinu, vpravo stěnou ke kruhu a žlabu.
 3. Varianta VIIc, Zbyněk Votoček, J.Souček, 6.10.1984. Vlevo v JV straně stěnou přes kruh, výše vlevo k převisu. Jako "Jihovýchodní cesta" na vrchol.

 4. Pokání VIII, Petr Laštovička ml., R.Litochleb, Z.Votoček, 11.4.1988. Vlevo od nástupu "Staré cesty" stěnou přes 2 kruhy (křížíme "Jihovýchodní cestu") přímo na vrchol.
 5. Jižní kříž VII, Petr Laštovička ml. x Richard Litochleb, P.Laštovička st., 18.10.1988. Z stěnou šikmo doprava na balkón při J hraně. Stěnou šikmo vlevo (hodiny) a přímo přes převis a stěnou na vrchol.
 6. Jižní hrana V, Emanuel Strubich, W.Edelmann, 3.10.1920. Zcela vpravo v Z stěně žlabem na balkón a traverz doprava na balkón při J hraně. Vpravo stěnou na plošinu, přechod vlevo a stěnou na vrchol.
 7. Varianta VIIIb, Petr Laštovička ml., M.Krauskopf, 4.6.1988. Úplně vlevo v JV stěně ke kruhu pod převisem. Traverz vlevo na balkón při J hraně. Jižní hranou na vrchol.

 8. 13.plat VI, Václav Širl, Z.Hubka, H.Skopec, 22.10.1967. Od nástupu cesty "Jižní hrana" šikmo vlevo na římsu a doprava ke kruhu. Stěnou a žlabem na vrchol.
 9. Srdnatá hrana VIII, Jürgen Höfer, U.Friedrich, 7.8.1999. Asi 3 m vpravo od "Pfeilschmidtovi cesty" stěnou a stupňovitou hranou přes 2 kruhy ke 2.kruhu cesty "Hrana Dlouhého dolu". Tou na vrchol.
 10. Hrana Dlouhého dolu VIIb 6.10.1984, Martin Polák x Jiří Souček, Zbyněk Votoček. Krátce jako "Pfeilschmidtova cesta" vzhůru, pak doprava stěnou přes kruh a lehce vlevo ke 2 kruhu (ze zdola není vidět). Vpravo spárou přes převis na vrchol.
 11. Pfeilschmidtova cesta III, Waldemar Pfeilschmidt, A.Facilides, 9.9.1912. Ve středu SZ stěny (proti st..c.) spárou a komínem na vrchol.
 12. Plástev medu VIIb, Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., I.Kadlecová, J.Šiler, J.Danielová, J.Drncová, H.Laštovičková, 4.6.1988. Vlevo od "Pfeilschmidtovi cesty" stěnou přes 2 kruhy a vlevo ke hraně. Jako "Čarovná stěna" na vrchol.
 13. Čarovná stěna VIIb, Karel Bělina, J.Strauss, 18.7.1972. Vlevo od "Pfeilschmidtovi cesty" stěnou ke kruhu a poněkud vlevo k 2.kruhu. Stěnou k 3.kruhu a převislou hranou.
 14. Severozápadní komín I, Heinrich Wenzel, F.Gerbing, R.Püschner, 1898. Komínem v SZ stěně.
 15. Severní cesta VI, Milan Holub, K.Hladík, E.Wrbík, J.Vomáčka, J.Přibyl, K.Kříž, J.Strauss, 14.10.1961. Od "Severozápadního komínu" 7 m vlevo stavěním přes převis a doprava, pak vlevo žlabem na vrchol.
 16. Šedý stín VIIb, Karel Bělina, S.Lukavský, 6,6,1971. Zcela vlevo v S stěně ke kruhu, přes převis a žlabem.
 17. Severovýchodní hrana VI, nejištěno, Emanuel Strubich, A.Sieber, H.Stamm, 14.10.1920. Východní stěnou nejprve přímo, pak vlevo na plošinu. Přechod doprava, přes převis a žlabem vlevo na vrchol.
 18. Ztracené iluze VIIb, František Záběhlík, P.Štěpán, 21.9.1975. Převislou JV hranou přes hodiny na malou plošinu. Stěnou ke kruhu. Vlevo přes převis a šikmo vlevo na balkón. Vpravo stěnou na vrchol.
 19. Toulavé slaňování VIIc, Falk Anderssohn x Jürgen Höfer, 23.3.1997. Vpravo od "Staré cesty" stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 20. Dechová cesta VIIb, Rudolf Zabilka, J.Uher, 30.5.1965. St.c. 4 m vzhůru, traverz doprava a stěnou ke kruhu. Stěnou a spárou na vrchol.
 21. Varianta VIIb, Zbyněk Votoček, M.Polák, 7.10.1984. Vpravo od nástupu "Staré cesty", stěnou přímo ke kruhu a "Dechovou cestou" na vrchol.

 22. Psí stráž V, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 9.10.1976. Z pěšiny v SZ stěně, spárou k velkému koutu. Vlevo stěnou a komínem na zarostlou plošinu. Sokolíkovou spárou na další plošinu. Vpravo komínem a žlabem na polici. Jako "Pfeilschmidtova cesta" na vrchol.

 

41. Václavská věž

 1. Stará cesta II, Reinhold Greter, 12.5.1907. JV komínem.
 2. Jihovýchodní cesta (Těžký konec) VII, Helmut Paul, D.Fahr, 19.4.1975. JV spárou na plošinu a stěnou ke kruhu. Vlevo na vrchol.
 3. Severozápadní cesta V, Heinz Weigel, E.Wrbík, H.Weigel, 5.7.1964. SZ spárou na plošinu, přechod doprava a stěnou.
 4. Cesta ze strže VI, Karel Bělina, F.Žid, V.Pilař, 17.9.1977. Z police od Staré Václavské stěny přepad a ve středu SV stěny koutem a spárou na vrchol.
 5. Severní cesta IV, Heinz Weigel, E.Wrbík, H.Weigel, 3.7.1966. Komínem mezi Starou Václavskou stěnou a věží na římsu, přechod doprava a hranou.
 6. Severovýchodní cesta VI, Heinz Weigel, E.Wrbík, H.Weigel, 3.7.1966. "Severní cestou" na římsu. Hranou, pak vpravo spárou.

 

42.Křížová věž (slanění 17 m + 20 m)

 1. Stará cesta III, Heinz Weigel, Heinz Weigel, 5.7.1964. Z masívu sestoupíme na římsu, přepad a hranou na vrchol.
 2. Přeskok 3, René Pohořálek, 22.8.1981. Z masivu přeskok na vrchol.
 3. Komín III, Lubomír Oujezdský, Z.Hubka, A.Staňková, Z.Maříková, 7.7.1968. Od JV komínem mezi věží a masívem.
 4. Pádová linie VIIc, Jürgen Höfer, G.Anderssohn, 9.5.1997. J hranou přes kruh ke slaňovacímu kruhu. Stěnou šikmo vlevo, žlabem a spárou na vrchol (slaňovací kruh).
 5. Dlouhá cesta (Strakatá duha) VIIb, Václav Širl, H.Skopec, Z.Hubka, 22.10.1967. Vpravo v JZ stěně k jemnému žebru, jím a vlevo žlábkem na římsu. Doprava stěnou a šikmo vlevo na plošinu. Spárou na vrchol.
 6. Varianta VI, Václav Širl, H.Skopec, Z.Hubka, 22.10.1967. Cestou "Komín" na římsu a tou vlevo na plošinu.

 7. Boží bojovníci VIIc, Milan Krauskopf, P.Laštovička ml., R.Bohman, F.Hochwalder, 3.6.1988. Vpravo v S stěně přes kruh na římsu pod převisem (hodiny). Šikmo vpravo ke kruhu a hranou na vrchol.
 8. Vozová hradba VIIc, Milan Krauskopf, R.Bohman, P.Laštovička ml., 3.6.1988. Vlevo v S stěně přes kruh na římsu a jako "Špinavá cesta" na vrchol.
 9. Špinavá cesta V, Lubomír Oujezdský, Z.Hubka, A.Staňková, Z.Maříková, 7.7.1968. SZ komínem na římsu. Překrok a stěnou šikmo doprava k převisu (hodiny). Přes převis, žlabem a komínem.

 

43.Malý Pravčický kužel (slanění 26 m) (zdaleko viditelná štíhlá skalní jehla)

 1. Stará cesta VI, lámavé, Rudolf Nake, J.Kühn, A.Strubell, 27.8.1905. JV stěnou na balkón, šikmo doprava na římsu a přechod vlevo za hranu. Žlabem (kruh) a spárou.
 2. Západní hrana VIIb, lámavé, Karl Ullrich, K.Ullrich, P.Kippe, F.Massak, W.Hegewald, H.Irmischer, A.Porzig, R.Edlich, 18.9.1910. Zprava stěnou na Z hranu. Hranou na plošinu a ke kruhu, vpravo žlabem a hranou na vrchol.
 3. Nedělní cesta VIIb, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 22.8.1965. Cestou b) na plošinu, přechod vlevo a přerušovanou spárou na římsu. Vlevo k 2.kruhu "Severní cesty". Přes dva převisy a stěnou doprava.
 4. Čtvrteční varianta VIIIb, Jürgen Höfer, H.May, 7.8.1997. Z bloku pod Z hranou přes převis a stěnou ke kruhu "Krátké odbočky". Vpravo hranou k římse. Traverz vlevo a jako "Nedělní cesta" k římse (hodiny). Stěnou přímo přes kruh na vrchol.

 5. Krátká odbočka VIIb, Dieter Ulbrich, H.-J.Scholz, 18.7.1980. Úplně vpravo v S straně stěnou přes kruh k přerušované spáře. Jako "Nedělní cesta" na vrchol.
 6. Severní cesta V, Rudolf Fehrmann, H.Schueller, O.Perry-Smith, 27.9.1905. St.c. na balkón. Přechod doprava a SV hranou ke kruhu. Traverz vpravo k 2.kruhu, (stavěním) přes převis na římsu, traverz vlevo a žlabem na vrchol.
 7. Varianta VI, Kurt Oehmichen, H.Irmischer, H.Großer, P.Kippe, K.Ullrich, K.Ullrich, 14.11.1909. Od 1.kruhu vlevo za hranu a při hraně na vrchol.

 8. Přímá jihovýchodní stěna VIIb, Klaus Schäfer, J.Knobloch, H.Weigel, H.Weigel, 16.5.1971. Cestou "Jihovýchodní cesta" do výklenku a poněkud doprava ke kruhu. Stěnou na vrchol.
 9. Jihovýchodní cesta VI, lámavé, špatně jištěno, Emanuel Strubich, A.Sieber, H.Stamm, 14.10.1920. St.c. na balkón. Stěnou do výklenku, šikmo doleva, výše šikmo doprava a spárou.

44.Dubový kámen

 1. Stará cesta III, Heinz Weigel, 19.9.1974. Z masívu sestup žlabem na římsu, vlevo překrok a vpravo žlabem na vrchol.
 2. Skok 2/I, Dietmar Heinicke, D.Lehmann, 1.5.1975. Z masívu skokem do žlabu st.c. a tou na vrchol.
 3. Přepad IV, Petr Laštovička st. (jištěn), 7.9.1975. V masivu vpravo od st.c. sestup na římsu. Přepad a stěnou na vrchol.
 4. Náhorní komín III, Helmut Weigel, 5.10.1974. Komínem mezi věží a masívem a žlabem st.c. na vrchol.
 5. Talířová cesta VI, Petr Laštovička st., H.Weigel, H.Weigel, 7.9.1975. Úplně vpravo v JV stěně asi 8 m vzhůru, úkrok vlevo a stěnou, výše spárou na vrchol.
 6. Diagonála VII, Gisbert Ludewig, D.Heinicke, 4.11.1975. Asi 2m vpravo od "Srpu" stěnou k pásu ploten. Jimi šikmo vpravo vzhůru a přes velkou plotnu vpravo na vrchol.
 7. Srp V, Dieter Lehmann, D.Heinicke, 1.5.1975. Středem JV stěny spárou.
 8. Železná cesta V, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 5.10.1974. Spárou ve středu JV stěny 4 m, vlevo stěnou na římsu u J hrany a přes hrot na vrchol.
 9. Poslední cesta VI, Petr Laštovička, H.Weigel, H.Weigel, 2.5.1975. Vpravo od J hrany žebrem a hranou ke kruhu. Stěnou na římsu, traverz doleva a stěnou.
 10. Varianta VI, Petr Laštovička ml., J.Drnec, 7.8.1981. J hranou přímo ke kruhu a jako "Železná cesta" na vrchol.

 11. Svatební závoj VIIb, Jiří Šlégl, K.Skopec, 12.9.1976. Vpravo v JZ stěně žlabem na římsu a přes převis ke kruhu. Stěnou, později šikmo vlevo ke 2.dodatečnému kruhu a vpravo ve středu stěny na vrchol.
 12. Přímá varianta VIIc, Jürgen Höfer (jištěn zdola), 9.5.1997. Ve středu JZ stěny přes kruh ke 2.kruhu a cestou "Svatební závoj" na vrchol.

 13. Západní hrana VII, Petr Laštovička st. , H.Weigel, H.Weigel, 7.9.1975. Z hranou k šikmému balkónu (kruh). Stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 14. Cesta starých mládenců VIIb, Jiří Šlégl, K.Skopec, 5.9.1976. Ve středu SZ stěny spárou vzhůru a traverz doprava ke kruhu. Spárou na vrchol.
 15. Kouzelné žebro IX, Jürgen Höfer (jištěn zdola), 8.8.1997. Vlevo v SZ stěně trhlinou ke kruhu. Stěnou a trhlinou přes 2.kruh přímo na vrchol.

 

45. Pravčická jehla (slanění 16 m)

 1. Stará cesta VI, Karel Krombholz, R.Kotala, 3.8.1952. Při SV hraně přes převis a šikmo vlevo koutem ke kruhu. Traverz doprava a hranou na vrchol.
 2. Varianta VII, Jürgen Lösel, P.Zirnstein, G.Seifert, P.Saling, H.Weigel, H.Weigel, 16.5.1971. Od kruhu stěnou a žlábkem.

  Údolní varianta VII, Jiří Šlégl, J.Houser, J.Havlák, 24.8.1975. Ve středu údolní stěny šikmo vlevo stěnou a vpravo nakloněnou hranou ke kruhu. St.c. na vrchol.

 3. Klepačka VIIb, Karel Bělina, Z.Hubka, 18.9.1977. Z rokle spárou do náhorní stěny. Hranou v masívu ke kruhu. Přepad a rozporem na vrchol.
 4. Rozkročná cesta VII, Manfred Kühn, E.Merke, H.Walther, 27.5.1972. Z masívu sestup komínem. Vlevo ke hraně, rozporem a stěnou na vrchol.
 5. Slabé místo IV, Hasso Gantze, M.Kühn, H.Müller, 31.7.1977. Z masívu postavením z přepadu na vrchol.

 

Věže nad Pravčickým dolem:

46.Gabrielovy věžě (východní a západní)

 1. Stará cesta I. Od V přes předvrcholy na vrchol.
 2. Údolní cesta IV, Alfred Götze, K.Freier, 23.7.1942. Zcela vpravo v údolní stěně komínem a spárou.
 3. Cesta života VIIb, Karel Bělina, S.Lukavský, Z.Hubka, 4.6.1971. Pravou údolní hanou a šikmo vlevo k římse. Doleva ke kruhu, stavěním a stěnou k další římse, 2 m doprava lámavou stěnou a spárou na plošinu. Stěnou a komínem.
 4. Gabrielina hrana VIIb (VIII), Günther Lehmann x Jan Bílek, W.Eckert, G.Kretschmer, 10.10.1971. Západní hranou ke kruhu a (postavením) vlevo ke 2.kruhu. (Mohutným postavením) na římsu a vlevo hranou (postavením) ke 3.kruhu. Doprava a hranou ke kruhu "Severozápadní spáry". Tou na vrchol.
 5. Varianta VIIb (VIII), Jürgen Höfer, G.Anderssohn, 11.5.1997. Jako "Gabrielina hrana" ke kruhu "Severozápadní spáry". Stěnou nejprve přímo, pak šikmo vlevo k zapuštěné spáře. Tou až na konec a stěnou, výše vlevo na vrchol.

 6. Severozápadní spára VII, Karel Bělina, J.Svoboda, 7.7.1971. SZ spárou na římsu, traverz vlevo a spárou na zarostlý balkón. Vpravo spárou ke hraně a přechod doprava ke kruhu. Spárou a komínem.
 7. Undine VIIIc, Jürgen Höfer, H.May, 7.6.1997. Jako "Severozápadní spára" k začátku traverzu. Stěnou šikmo vlevo ke kruhu. Stěnou přímo přes převis (2.kruh) do komína a jím na vrchol.
 8. Severní cesta IV, Zdeněk Hubka, V.Jarolím, 1.5.1971. Z balkónu v S stěně stavěním v koutě přes převis, spárou a komínem.

Gabrielova věž.

 

47.Jehla Pravčického dolu

 1. Stará cesta III, Gunter Seifert, P.Sallinger, 15.5.1971. Z masívu do sedla a krátkou hranou.
 2. Jitra jsou zde tichá VII, Miroslav Michlík, P. Laštovička st., 1.7.1987. Jako "Rychlovka" na velký balkón. Pravou spárou v JV stěně přes převis, dále komínem, koutovou spárou a převislou spárou vzhůru na předvrchol, převisem na vrchol.
 3. Rychlovka V, Miroslav Michlík, P. Laštovička st., 1.7.1987. Vpravo v JV stěně komínem na velký balkón v masívu. Levou spárou v JV stěně, výše jako "Poštolčí stěna" na vrchol.
 4. Vosí spára VII, Zdeněk Hubka, 29.8.1971. Středem JV stěny na plošinu, přes převis do žlabu a na balkón. Komínem na šikmou plošinu (kruh). Koutem a komínem na vrchol.
 5. Poštolčí stěna VIIb, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Havlák, 2.7.1972. Vpravo od J hrany koutem a stěnou k balvanu. Vlevo do stěny (1.kruh). Šikmo doprava stěnou ke 2.kruhu a hranou k 3.kruhu. Traverz doprava a spárou.
 6. Akademická spára VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 10.6.1972. JZ komínem na vklíněné balvany mezi věží a masívem. Šikmou spárou vlevo do sedla, rozporem a stěnou.
 7. Ponurá spára VII, Miroslav Michlík, P. Laštovička st., 1.7.1987. Jako "Akademická spára" vzhůru (nebo z masívu sestup do náhorní stěny na vklíněný blok). Levou spárou do sedla mezi předvrcholem a vrcholem, lehce na vrchol.
 8. Náhorní cesta V, Manfred Kühn, Z.Kropáček, 23.3.1980. Z masívu od Z kolem borovice sestup na římsu. Překrok a vpravo spárou na vrchol.
 9. Přeskok 2, David Nehasil, J.Svoboda, V.Nehasil, P.Henke, 7.10.2001. Od SZ z masívu sestup na plošinu a skokem na vrchol.

 

48.Claryho věž (slanění 16 m)

 1. Stará cesta V, Otto Heinze, W.Zenker, 6.8.1922. Vpravo v náhorní stěně na balkón a (stavěním) na římsu. Pravou spárou do díry, tou do Z stěny a tudy na vrchol (nebo spárou přímo na vrchol).
 2. Náhorní cesta VII (VIIb), Manfred Kühn, E.Merke, W.Schwanitz, H.Walther, 11.6.1972. V náhorní stěně (stavěním) přes převis k 1.kruhu, stěnou a doprava k 2 kruhu. Doprava, spárou a stěnou.
 3. Smetáková hrana VIIIc, Joachim Friedrich x Jürgen Höfer, 7.9.1997. Levou údolní hranou přes 3 kruhy ke 3.kruhu cesty "Obrovský žert". Jako tato cesta na vrchol.
 4. Obrovský žert VIIIc, Jürgen Höfer, G.Anderssohn, 8.6.1997. Ve středu V stěny spárou (kruh) a stěnou ke 2.kruhu. Šikmo vpravo na hranu a tou přes 2 kruhy na vrchol.

 

49.Claryho klobouk

 1. Stará cesta III, Walter Schwaintz - Manfred Kühn, 11.9.1972. Z masívu sestup do sedla. Přepadem, stavěním a stěnou na vrchol.
 2. Varianta IV, Dietmar Heinicke, E.Arndt, D.Lehmann, 7.10.1973. Ze strže rozporem mezi věží a masívem na římsu. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 3. Přeskok 1/II, Günter Seifert, R.Dittrich, H.Pfenniger, B.Günter, 9.6.1973. Sestup z masívu a skokem na vrchol.
 4. Údolní cesta VI, Zdeněk Kropáček x Jaroslav Houser, M.Kropáčková, 27.5.1979. V S stěně u Claryho věže komínem na polici. Pravou spárou, komínem a rozporem do sedla. Jako "Náhorní cesta" k hodinám a stěnou přímo na vrchol.
 5. Lámavá cesta VIIb, Manferd Kühn, M.Bendel, 4.7.1976. Vlevo ve strži rozporem doprava ke kruhu. Stěnou přímo na římsu. Stěnou šikmo vpravo na vrchol.
 6. Náhorní cesta III, Petr Lašťovička, H.Weigel, 14.9.1974. Rozporovým komínem do sedla. Stěnou k hodinám, doleva římsou za hranu a na vrchol.
 7. Šetření III, Franz Menzel, 20.10.1984. Jako Varianta Staré cesty" do sedla. Jím projdeme a vlevo vzhůru na zarostlý stoupající pruh, přes něj traverz údolní stěnou a zarostlou stěnou na vrchol.

 

50.Pravčický roh (věž v blízkosti Velkého Pravčického kužele)

 1. Stará cesta III, Heinz Weigel, 19.9.1974. Od Z soutěskou, nahoře komínem k plošině na SV straně. Stěnou na vrchol.
 2. Náhorní spára III, Zdeněk Hubka, J.Houser, M.Mařík, 28.8.1976. Jako "Stará cesta" komínem, výše vlevo spárou na balkón a Z hranou na vrchol.
 3. Západní hrana VI, Jaroslav Houser, Z.Hubka, M.Mařík, 28.8.1976. Z hranou přes převis a spárou k plotně. Vpravo komínem a hranou na vrchol.
 4. Cesta hrabošů V, Petr Lašťovička, H.Weigel, 2.5.1975. Vlevo od st.c. k začátku převislé spáry (hodiny), šikmo doleva a římsou vlevo. Komínem, výše žlabem.
 5. Cesta slabých rukou VIIb, Jaroslav Houser, Z.Hubka, M.Mařík, J.Havlák, 8.8.1976. Ve středu údolní stěny stěnou pod převislou sokolíkovou spárou a komínem na polici. Doprava a jako "Cesta hrabošů" na vrchol.
 6. Bonifácova cesta V, Zdeněk Kropáček, J.Dostál, M.Kropáčková, 14.5.1978. Ve středu údolní stěny z konce zářezu traverz doleva. Koutem a stěnou k výklenku. Vlevo komínem na balkón (sem lze také traverzovat od levé údolní hrany a koutem). Úzkým komínem až na jeho konec a vpravo komínem do náhorní stěny. Hranou na vrchol.
 7. Pirátský koutek 1/VII, František Záběhlík, P.Laštovička st., 2.7.1978. Od V mezi věží a masívem do strže. Z bloku rozporem k díře, překrok a traverz doprava na balkón. Koutem až přes převis a vpravo spárou na polici. Doprava ke komínu, tím a zarostlou stěnou vpravo na předvrchol. Skokem na vrchol.
 8. Horská cesta 1/III, Zdeněk Hubka, P.Horák, 11.9.1976. Z masívu úzkým komínem sestup a skokem na předvrchol. Skokem nebo překrok a zarostlou stěnou na vrchol.

 

51.Velký Pravčický kužel (samostatná věž v závěru Pravčického dolu)

 1. Stará cesta V, Felix Wendschuh, A.Hoyer, H.Göpfert, 8.10.1905. Spárou v náhorním pilíři a stěnou ke slaňovacímu kruhu. Komínem na balkón a vlevo komínem na předvrchol. Překrokem a stěnou na vrchol.
 2. Varianta V, Kurt Nitzschmann, A.Weyhmann, E.Strobel, 25.5.1919. Vlevo od st.c. sokolíkem na balkón a doprava stěnou ke kruhu.

 3. Koutová stěna VII, Manfred Vogel, G.Anderssohn, 27.6.1996. Jako "Varianta st.c." až k hodinám, doleva stěnou přes kruh k zářezu cesty "Jižní cesta", tou na balkón. Jako st.c. na vrchol.
 4. Toulky VIIb, Jaroslav Houser, K.Luxík, Z.Hubka, P.Horák, 11.9.1976. Podél J hrany pod převis, vlevo sokolíkem a stěnou ke spáře. Stěnou doprava a hranou ke kruhu. Stavěním a stěnou na balkón. Žebrem údolní cesty pod převis, přes něj a šikmo doprava na předvrchol.
 5. Přímé toulky IXb, Jürgen Höfer x Olaf Herzog, 27.6.1996. Vlevo v náhorní stěně stěnou (kruh) a hranou (2.kruh) ke kruhu cesty "Toulky". Tou bez stavění na vrchol.

 6. Jižní cesta VII, Emanuel Strubich, F.Wiessner, W.Kotz, O.Dietrich, J.Unger, 31.8.1919. Vpravo od JZ hrany spárou k převisu, přechod doprava, spárou a vlevo na kazatelnu. Spárou (nebo vpravo dvojitou spárou) na plošinu. Šikmo doprava a spárou na balkón. Traverz vlevo kolem JZ hrany a mělkým žlábkem na předvrchol. St.c. na vrchol.
 7. Údolní cesta VIIc, Dietrich Hasse, W.Schlenkirch, Ch.Hasse, 29.7.1951. Vpravo v údolní stěně spárou ke kruhu (dodatečně osazen). Poněkud vlevo přes převis a doprava za hranu na plošinu. Stěnou šikmo doprava k žebru, od jeho konce přechod vlevo a žlabem, nahoře poněkud vlevo na předvrchol. St.c. na vrchol.
 8. Varianta VIIc, Berndt Arnold, G.Lamm, 14.9.1976. Z plošiny nevýraznou hranou (2.kruh) a mírně vlevo stěnou na vrchol.

 9. Let chroustů IXc, Jürgen Höfer, M.Vogel, S.Vogel, 8.5.1994. Jako "Údolní cesta" k dodatečnému kruhu. Stěnou a hranou přes 2 kruhy ke 4.kruhu. Šikmo vlevo ke spáře, tou na velký balkón. Stěnou a žlabem přes 5.kruh na vrchol.
 10. K chytu blízko Xc, Jürgen Höfer, G.Friedrich, 29.6.1996. Asi 4 m vlevo od "Údolní cesty" přímo stěnou přes 5 kruhů do výstupové spáry cesty "Let chroustů". Touto cestou na vrchol.
 11. Pamětní cesta VIIc, Jiří Janiš - Karel Bělina, J.Kozlík, Z.Hubka, H.Skopec, 21.8.1973. Vlevo v údolní stěně z balvanu stěnou ke kruhu. Stavěním a k 2.kruhu, jemnou spárkou šikmo doprava a vpravo k 3.kruhu. Stěnou k hodinám, přechod doprava a spárou k 4.kruhu. Stěnou a spárou na vrchol. (Cesta na paměť děčínského horolezce Rudy Zabilky).
 12. Nástupová varianta VIIc (RP IX), Bernd Arnold, G.Lamm, 14.9.1976. Středem údolní stěny ke kruhu. Stěnou vpravo, pak vlevo ke 2.kruhu a stěnou doleva ke 3.kruhu "Pamětní cesty".

  Kuželky IXb, Petr Slanina, S.Šilhán, 16.7.1998. V levé části údolní stěny přímo přes 3 kruhy ke 3.kruhu "Pamětní cesty" a její "Přímou variantou" na vrchol.

  Direttissima IX, Jürgeb Höfer, M.Vogel, O.Herzog, 27.6.1996. Jako "Nástupová varianta Pamětní cesty" ke 2.kruhu. Stěnou přímo přes kruh ke 4.kruhu "Pamětní cesty". Stěnou nejprve přímo, pak šikmo vpravo na balkón. Jako "Let chroustů" na vrchol.

 13. Orientexpres VIIIb, Stanislav Šilhán, J.Houser, R.Pohořálek, 1983. Vlevo v S stěně přímo ke kruhu, stěnou a sokolíkem ke 2.kruhu. Vpravo přes převis, spárou a sokolíkovým zářezem na vrchol.
 14. Sluneční hrana VIIb, Karel Bělina, J.Janiš, K.Kačmařík, Z.Hubka, Z.Weingartl, J.Odehnal, J.Kejřová, 25.7.1971. Vlevo při SV hraně stěnou doprava na hranu (kruh) a vpravo spárou na balkón ke kruhu "Severní cesty". Spárou a stěnou k hodinám, traverz doprava, převislou spárou a stěnou k 3.kruhu. Koutem blízko hrany na vrchol.
 15. Zapomenutý kout VI, Jaroslav Houser, Z.Hubka, M.Mařík, 28.8.1976. Vpravo od st.c. koutovou spárou (křížíme Severní cestu) ke kruhu st.c. Komínem st.c. na plošinu a středem stěny pod převis. Traverz doprava za hranu a žlábkem na vrchol.
 16. Severní cesta VII, Bruno Hennig - Karl Ullrich, 4.8.1912. St.c. 4 m vzhůru, přechod doprava a pod střechovitým převisem překrok do kouta. Koutem vzhůru a přechod doprava na balkón (kruh). Spárou a šikmo doprava stěnou do komína (hodiny). Komínem a pravým žlabem na S předvrchol. Stěnou na vrchol.

52.Leydeho věž (slanění 26 m)

 1. Stará cesta IV, Rudolf Stelzer, W.Martin, E.Müller, G.Kloß, H.Fritsch, 9.4.1914. Z údolní strany spárou a komínem do sedla mezi Leydeho a Májovou věží. Přepad na J hranu, tou na plošinu a vlevo stěnou.
 2. Varianta V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 19.8.1976. Z náhorní strany pravou hranou a stěnou na vrchol.

 3. Vzpomínková cesta VI, Karel Krombholz, L.Ryska, B.Fabián, H.Weigel, V.Sláma, 23.5.1954. St.c. do sedla poněkud dolů a doprava přechod do SV stěny. Stěnou přímo, pak doprava a dírou do Z stěny. Šikmou stěnou na vrchol. (Cesta na paměť horolezce Jardy Němečka).
 4. Jihozápadní cesta VIIc, Helmut Paul, G.Hühnchel, D.Fahr, M.Vogel, S.Vogel, 8.9.1990. Jako "Západní stěna" na pilíř v údolní stěně. Šikmo vpravo stěnou přes kruh na vrchol.
 5. Západní stěna VII, Eckhardt Junghans, R.Junghans, 6.6.1981. V Z stěně spárou na pilíř. Jako "Cesta za bukem" na polici. Vpravo hranou a převisem doprava na vrchol.
 6. Cesta za bukem VII, Jaroslav Houser, M.Mařík, Z.Hubka, 28.8.1976. Ze SZ strany stěnou a spárou na pilíř v údolní stěně. Stěnou na polici. Traverz vlevo za hranu a stěnou na vrchol.

 

53.Májová věž (slanění 28 m)

 1. Stará cesta II, Kurt Nitzschmann, 2.9.1936. St.c. na Leydeho věž do sedla, pravou stěnou na plošinu a komínem na vrchol.
 2. Komínová cesta I, Bedřich Fabián, 9.5.1967. Komínem mezi věží a masívem na zarostlou lávku a doprava.
 3. Myslírna VIIb, Jaroslav Houser, K.Luxík, P.Horák, 12.9.1976. Jako "Komínová cesta" na lávku. Stěnou šikmo vlevo a spárou ke kruhu. V dírkách traverz vlevo a stěnou na vrchol.
 4. Písečná bouře (lámavé) VIIb, Jaroslav Houser, K.Luxík, Z.Hubla, K.Bělina, 26.9.1976. Ve středu údolní stěny koutem k převisu a spárou ke kruhu. Vlevo stěnou na polici a ke 2.kruhu. Stavěním stěnou na vrchol.
 5. Traverzová cesta III, Jan Bílek, Bedřich Fabián, L.Ryska, K.Krombholz, 21.5.1967. St.c. na Leydeho věž do sedla, traverz doprava do středu údolní stěny a komínem.
 6. Přeskok 1, Pavel Henke, P.Štěpán, V.Nehasil, D.Nehasil, 12.10.2001. Z masívu přeskok na hrot a stěnou na vrchol.

 

54.Bratrská věž

 1. Stará cesta III, Kurt Nitzschmann, 23.9.1934. Spárou v náhorní stěně na předvrchol, překrok a stěnou na vrchol.
 2. Varianta III, Heinz Weigel, J.Heřman, 6.5.1951. Od JV hrany lávkou doprava do údolní stěny a komínem na předvrchol.

 3. Údolní cesta VI, Jan Bílek, B.Fabián, K.Krombholz, 21.5.1967. Vlevo v údolní stěně na římsu a tou doprava k převisu. Přes převis spárou a komínem na předvrchol. St.c. na vrchol.
 4. Jihovýchodní hrana V, Heinz Weigel, H.Weigel, L.Holpuch, 19.5.1957. Z balvanu při JV hraně stavěním a spárou na hranu. Hranou na vrchol.
 5. Náhorní cesta, Karel Krombholz, Jan Bílek, B.Fabián, L.Holpuch, 9.5.1967. St.c. na předvrchol. Náhorní stěnou šikmo doprava.

 

55.Homole (souměrný kužel vysoko na masívu, dominuje spolu s Velkým Pravčickým kuželem a Pevností Pravčickému dolu)

 1. Stará cesta III, Friedrich Meurer, O.Schuster, 30.3.1894. Vlevo od V hrany šikmo doleva J stěnou na plošinu při JZ hraně. Za hranu poněkud dolů a komínem na vrchol.
 2. Jižní hrana VI, J.Gerlich, V.Pešek, 12.4.1987. J hranou přímo na plošinu, stěnou na polici (hodiny) a stěnou (slaňovací kruh) na vrchol.
 3. Sattlerova cesta III, Hermann Sattler, O.Pusch, 15.7.1900. Spárou v J stěně a šikmo doprava na V hranu. Hranou na vrchol.
 4. Jihozápadní hrana IV, Reinhold Greter, R.Schade, 13.10.1907. Zprava přes převis a JZ hranou.
 5. Údolní cesta VI, Henry Kunert, P.Lebsa, před rokem 1920. Vlevo od JZ hrany žebrem a stěnou šikmo doleva na římsu (kruh). Stěnou vpravo a pak vlevo na vrchol.
 6. Severní hrana VI, Waldemar Wimmer, C.Geyer, W.Engel, 21.7.1914. Cestou "Severovýchodní spára" 3 m vzhůru, traverz doprava a hranou na vrchol.
 7. Severovýchodní spára V, Oliver Perry-Smith, A.Hoyer, 12.5.1909. Ve středu SV stěny spárou na vrchol.
 8. Severovýchodní cesta VI, Wilhelm Agly, R.Hanke, 26.10.1924. Od V hrany římsou 3 m doprava a stěnou na další římsu. Traverz doprava do SV spáry a tou na vrchol.
 9. Východní hrana VI, Raoul von Jutrzenka, S.Hentzschel, A.Krellmann, 11.10.1987. V hranou, výše jako "Sattlerova cesta" na vrchol.
 10. České cukrové kleště IXc, Christian Ludwig x Jürgen Höfer, 21.8.1997. Ve středu údolní stěny lehce šikmo doprava ke kruhu. Nejprve přímo, pak šikmo vpravo, traverz ke 2.kruhu. Stěnou přes 3.kruh na římsu. Vpravo hladkou hranou přes 4.kruh na terasu. Jako "Údolní cesta" na vrchol.
 11. Davová psychóza VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 7.8.1976. Vlevo v SZ stěně spárou a stěnou ke kruhu. Postavením stěnou na římsu a traverz doprava ke 2.kruhu. Traverz doprava za hranu a spárou na terasu. Jako "Údolní cesta" na vrchol.
 12. Varianta VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, F.Záběhlík, 18.6.1978. Vlevo v JZ stěně vzhůru ke spáře a tou na plošinu. Vpravo spárou a komínem ke spáře. Cestou "Davová psychóza" na vrchol.

 13. Severní cesta VI, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 19.6.1976. Vlevo od "Davové psychózy" přerušovaným komínem, pak prvním převisem doprava až na terasu. Jako "Severní hrana" na vrchol.

56.Česneková jehla

 1. Stará cesta II, asi 1920. Komínem mezi věží a masívem na plošinu a hranou na vrchol.
 2. Přímá varianta V, Alfred Götze, K.Freier, 23.7.1942. JV hranou (nástup zleva) přímo vzhůru.

  Varianta II. Z masívu žlabem sestoupíme na balkón. Překrok na JV hranu.

  Údolní varianta IV, Jaroslav Houser, 27.7.1975. Ve středu údolní stěny na polici a traverz doprava k JV hraně, tou na vrchol.

 3. Severní cesta IV, Zdeněk Hubka, K.Fiala, A.Staňková, 24.5.1969. Komínem mezi věží a masívem od S k rozšíření, traverz doprava a SZ hranou.
 4. Varianta III. Z masívu sestup pravým žlabem a překrok na SZ hranu.

 5. Náhorní cesta II, před rokem 1928. Z masívu sestup na plošinu, přepadem a stěnou vlevo na vrchol.
 6. Údolní cesta IX, Jürgen Höfer (jištěn zdola), 31.3.1997. Jako "Údolní varianta Staré cesty" na polici. Stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 7. Topinková hrana VIIc, František Záběhlík. Při levé údolní hraně ke kruhu. Hranou a stěnou šikmo vlevo na vrchol.  

 

57. Pevnost (slanění 25 m + sestup + slanění 28 m) (Beckstein, masívní věž nad zatáčkou turistické stezky)

 1. Stará cesta II, Carl Beck, S.Meurer, C.Meurer, F.Meurer, březen 1888. Z masívu komínem a stupni do sedla. Vlevo dolů, spárami a komíny v JV stěně na vrchol.
 2. Jižní cesta V, Oskar Pusch, J.Scholz, G.Kuhfahl, 20.4.1902. Z turistické stezky J převislou stěnou na šikmou, doprava ubíhající lávku. Lávkou a soutěskou k sedlu a st.c. na vrchol.
 3. Varianta VI, Bruno Hunnig, W.Hegewald, J.Hentschel, H.Irmischer, 6.3.1912. Od začátku soutěsky levou stěnou šikmo vlevo na římsu, vlevo stěnou a spárou.

 4. Tanec mezi vejci VIIb, lámavé.Václav Širl, R.Zabilka, 23.8.1967. Ve středu J stěny kolem dvou kruhů a doprava na římsu pod velkým převisem. Traverz doprava a komínem.
 5. Západní hrana VII, Bruno Hennig, K.Ullrich, 21.7.1912. Západní hranou na římsu, traverz krátce doprava a přes převis do žlabu. Žlabem na balkón (kruh). Stěnou a žebrem do výklenku (2.kruh). Vpravo přes převis, spárou a komínem na vrchol.
 6. Přímá západní hrana VIIb, Heinz Weigel - Klaus Schäfer - Jürgen Lösel, H.Weigel, 6.6.1971. Cestou d) a přímo hranou k 1.kruhu. Převislou stěnou k 2.kruhu a hranou na vrchol.
 7. Den po té VIIIb, Petr Slanina x Stanislav Šilhán, 2.9.1989. Vpravo v S stěně ke kruhu. Traverz doleva a stěnou přes 3 kruhy šikmo vlevo ke 2.kruhu cesty "Eiger 78". Tou na vrchol.
 8. Severní stěna IXb, Jürgen Höfer , H.May, O.Herzog, C.Ludwig, 17.7.1999. Jako "Eiger 78" k 1.kruhu. Stěnou vpravo přes 4 kruhy, výše vlevo komínem na vrchol.
 9. Eiger 78 IXb, Bernd Arnold, G.Lamm, 26.6.1971. Ve středu S stěny spárou ke kruhu. Hladkou stěnou na římsu a traverz doprava ke 2.kruhu. Stěnou nejprve vlevo (3.kruh), pak vpravo na vrchol.( 1. přelezení Jaroslav Houser a Miloš Nosek, Z. Hubka 25.8.1979. – po nich název Eiger 78, dříve Severní stěna).
 10. Hrana Janičky VIIc, Jiří Janiš, J.Král, Z.Hubka, 26.6.1971. Vlevo v S stěně koutem, výše pravou hranou na kazatelnu a přes převis ke kruhu. Vpravo stavěním a hranou na vrchol.
 11. Náhorní cesta III, Karel Krombholz, L.Ryska, 7.3.1954. St.c. do sedla, náhorní stěnou a komínem.

 

 

58. Posed

 1. Stará cesta I. Od S komínem a stěnou na vrchol.
 2. Krátká stěna. Vlevo od Staré cesty" S stěnou na předvrchol, překrok a stěnou na vrchol.
 3. Údolní komín. Z údolní strany komínem na vrchol.
 4. Nová cesta. Komínem mezi věží a masívem na vrchol.
 5. Přeskok 1. Přeskok z masívu.

 

59.Lovecká trubka (nápadná věž při masívech V od Pevnosti)

 1. Stará cesta I, Friedrich Meurer, březen 1888. Ze sedla stěnkou a hřebenem JV směrem, překrokem na vlastní věž a stěnou na vrchol.
 2. Komínová varianta II. Komínem od SV na hřeben.

 3. Tahačka VII, Karel Bělina, F.Žid, Z.Hubka, 8.10.1977. Asi 10 m vpravo od "Komínové varianty Staré cesty" převislou stěnou ke kruhu a převislou spárou na hřeben. St.c. na vrchol.
 4. Parabola VII, Karel Bělina, Z.Hubka, F.Žid, 6.11.1974. Asi 6 m od "Komínové varianty Staré cesty" převislou stěnou přes díru (kruh) a stěnou šikmo vpravo na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 5. Halali VIIb, Karel Bělina, F.Žid, Z.Hubka, 8.10.1977. Vpravo v SV stěně přes hodiny ke kruhu. Hladkou stěnou na vrchol.
 6. Lámavá stěna IV, Jaroslav Houser, 27.7.1975. Středem SV stěny na balkón a přes převis na vrchol.
 7. Severovýchodní cesta V, Paul Gäpel, 22.5.1921. Vpravo 4 m od JV hrany na římsu, traverz doprava, stěnou a spárou na další římsu. Traverz doprava a komínem.
 8. Jihovýchodní hřeben III, Reinhold Greter, M.Friedrich, 12.5.1907. JV hřebenem, nahoře vlevo na vrchol.
 9. Jižní stěna VII, Jaroslav Houser, K.Luxík, 2.8.1975. Středem J stěny na balkón a přes převis na vrchol.
 10. Klemmova cesta VI, lámavé, Rudolf Klemm, E.Andreas, H.Seibt, B.Klemm, 25.3.1914. Vlevo 12 m od JV hrany přes převis do spárky. Spárkou, traverz doprava, spárou a traverz doleva. Spárou a komínem.
 11. Hadí cesta VIIb, René Pohořálek, M.Lammerová, 24.7.1983. Vlevo v JZ stěně trhlinou krátce vzhůru. Traverz 2 m vlevo, převisem a lámavou stěnou ke kruhu. Vpravo spárou na vrchol.
 12. Black Mary VIIc, René Pohořálek, F.Landovský, 21.10.1984. Vpravo od "Jižního komínu" hladkou stěnou (kruh), výše spárou na vrchol.
 13. Jižní komín V, Alfred Loos, 23.2.1913. Komínem proti variantě st.c. do sedla a st.c. na vrchol.
 14. Jižní spára IV, Karel Bělina, F.Žid, 6.11.1977. Vlevo od "Jižního komínu" rozšiřující se převislou spárou na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 15. Jižní cesta IV, Libor Holpuch, O.Goldbricht, 6.5.1951. Asi 10 m vlevo od "Jižního komínu" sokolíkovou spárou na balkón, traverz doprava a spárou na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 16. Břízová cesta V, Karel Bělina, F.Žid, 2.10.1977. Asi 10 m vpravo od "Letecké spáry" sokolíkovou spárou na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 17. Mravenčí cesta IV, M Lammerová, R.Pohořálek, 26.6.1982. Z předskalí ve středu JZ stěny na balkón a přes převis na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 18. Letecká spára IV, René Pohořálek, S.Krob, F.Landovský, 20.8.1983. Úplně vlevo v JZ stěně rozšiřující se spárou na hřeben. "Starou cestou" na vrchol.
 19. Stěnka III, Karlheinz Bordeaux, H.Richter, 16.7.2000. 4 m vlevo od "Komínové varianty Staré cesty", stěnou šikmo vpravo přes kruh na balkón. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 

60. Věž Křídelní stěny (věž v postranní rokli S nad turistickou stezkou)

 1. Stará cesta 1/II, Zdeněk Hubka, 15.6.1969. J komínem mezi masívem a předvrcholem na předvrchol (sem též náhorní stěnou) a skok na vrchol.
 2. Varianta 1/II. Z náhorní strany žlabem na přilehlý blok. Stěnou sestup a skok na vrchol.

 3. Náhorní cesta III, Peter Augst, U.Augst, G.Gruhnert, 10.10.1971. S komínem do sedla a spárou a žlabem.
 4. Černá stěna VI, Karel Bělina, Z.Hubka, J.Kozlík, 22.8.1971. Středem SZ stěny ke kruhu a levou hranou.
 5. Koloběžková dráha VI, Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, 6.6.1971. Traverz od S hrany vlevo ke kruhu, spárou a žlabem.
 6. Varianta V, Jaroslav Houser, Gisbert Ludewig - J.Starruß, Z.Hubka, 14.10.1972. Od kruhu šikmo vlevo na plošinu a komínem.

 7. Údolní cesta VII, Karel Bělina, J.Svoboda, J.Hradecký, V.Vilím, 7.7.1971. Od J hrany na římsu, traverz doprava a krátkou spárou na balkón. Spárou v JV stěně na vrchol.
 8. Žlutá stěna (Žluté nebezpečí) VIIc, Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, 27.6.1971 Ve středu JZ stěny (dva kruhy) na římsu, traverz doprava a hranou na vrchol.
 9. Cesta pod slaněním VI, Jiří Janiš, Zdeněk Hubka, J.Kejřová, V.Jarolím, 6.6.1971. Vpravo od st.c. koutem 7 m vzhůru, lávkou doprava a spárou.
 10. Koutová spára IV, Zdeněk Hubka, J.Havlák, M.Havlák, 20.3.1971. Cestou "Cesta pod slaněním" a dále koutovou spárou do sedla. "Náhorní cestou" na vrchol.
 11. Žebírko VIIIb, Jürgen Höfer, G.Anderssohn, 28.3.1997. Vpravo od Hororu" zářezem a stěnou přes 2 kruhy ke komínu "Varianty Koloběžkové dráhy". Tou na vrchol.
 12. Horor VIIb, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 21.8.1977. Z malé terasy v SV stěně spárou k převisu a doleva šikmým žlabem na balkón (borovice). Vlevo stěnou na vrchol.
 13. Naučná stezka VI, Jaroslav Houser, Z.Kropáček, Z.Hubka, M.Sádi, 29.2.1977. Vpravo od pravé údolní hrany stěnou u zářezu na polici. Traverz vlevo za hranu, spárou přes převis a komínem na terasu. Vpravo dvojitým postavením a spárou přes veliký převis. Stěnou šikmo vpravo a komínem na vrchol.
 14. Všední příběh VII (VIIb), Janko Hanz, V.Horák, 2.6.1985. V Z stěně trhlinou ke kruhu. (Postavením) stěnou na balkón. Stěnou šikmo vpravo a spárou přes převis. Stěnou vlevo na vrchol.

Přímá varianta VIIIb. 27.4.1997, Jürgen Höfer , F.Anderssohn, R.Anderssohn. Jako "Všední příběh" bez stavění přes kruh až pod převis. Stěnou přímo (2.kruh) na vrchol.

 

Věže Z od Mezního dolu:

61.Kruché cimbuří (slanění 6 m)

 1. Stará cesta IV, Otto Heinicke s druhy, srpen 1921. Východní hranou nebo vpravo od ní.
 2. Tupá hrana VII, Ladislav Černý, K.Martínek, 26.5.1989. Tupou SZ hranou s převislým nástupem na vrchol.
 3. Severovýchodní hrana VI(VII), Hasso Gantze, H.Walther, 17.10.1977. (Postavením) na SV hranu a tou na vrchol.
 4. Údolní cesta V, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 9.5.1982. Vpravo v údolní (J) stěně spárou na malou římsu a stěnou šikmo vlevo do skalního okna. "Starou cestou" na vrchol.
 5. Uragánek VII, René Pohořálek, J.Havlák ml., M.Havlák, 2.6.1984. Vlevo v údolní stěně přes kruh do skalního okna, jako "Stará cesta" na vrchol.
 6. Přeskok 3, M.Štantejský, 29.6.1986. Z vrcholu "Horské hlavy" skokem na vrchol.

 

62.Horská hlava (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Otto Heinicke s druhy, srpen 1921. Vlevo v S stěně komínem na předvrchol a hranou na vrchol.
 2. Východní cesta V, Jaroslav Houser, Z.Hubka, 21.8.1977. Vpravo na V straně stěnou po stupních a spárou, pak vlevo hranou na předvrchol. Levou hranou na vrchol.
 3. Mistrál VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, G.Ludewig, J.Starruß, 14.10.1972. Vpravo v údolní stěně římsou ke spáře. Spárou ke kruhu a stěnou.
 4. Tajfunek VIIb, Stanislav Šilhán x Jaroslav Houser, P.Koubek, Z.Mouchová, R.Pohořálek, J.Havlák ml., S.Krob. Vlevo od "Mistrálu" spárou a stěnou přes kruh na vrchol.
 5. Jarní cesta IV, Zdeněk Hubka, A.Staňková, 19.4.1969. SZ hranou přes převis.
 6. Severní cesta V, Klaus Böhme, A.Laske, L. Skupin, 12.4.1968. Stavěním v S stěně k hodinám a středem stěny.
 7. Hoplá hop 3, Josef Martinec, 14.9.1986. Z vrcholu "Kruchého cimbuří" skok na vrchol.

 

63. Oltářík (slanění 10 m)

 1. Stará cesta I, Helmut Großer, 5.7.1952. Vlevo na S straně komínem na vrchol.
 2. Východní stěna V, Jiří Šlégl, J.Havlák, 13.2.1977. Vpravo ve V stěně přímo na vrchol.
 3. Vydařená hrana VII, René Pohořálek, M.Lammerová, 3.7.1983. Zprava na JV hranu a tou na vrchol.
 4. Jižní výstup VII, Karel Bělina, F.Žid, 9.10.1977. Vpravo v J stěně přes kruh na vrchol.
 5. Jihozápadní hrana VII, Karel Bělina, F.Žid, 9.10.1977. JZ hranou přímo na vrchol.
 6. Padací most VII, René Pohořálek (jištěn zdola), 3.7.1983. Vpravo v Z stěně přes kruh na vrchol.
 7. Severní cesta VI, Karel Bělina, F.Žid, 9.10.1977. Vpravo v S stěně, stěnou a žlabem na vrchol.

 

64. Věž Mezního dolu (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II, Otto Heinicke s druhy, srpen 1921. Jižním komínem.
 2. Samotářská cesta IV, Jan Bílek, 12.10.1969. Stěnou vlevo od st.c. šikmo doleva a JZ stěnou na vrchol.
 3. Cesta tří ptáků III, V Budinský, M.Melzer, V.Pánek, 26.7.1987. Jako "Varianta Severního komínu" na římsu. Doprava a Z hranou na vrchol.
 4. Severní komín III, Otto Heinicke, R.Bielich, léto 1924.
 5. Varianta III, Arthur Hoyer, Erika Kunze, A.Kunze, F.Goldberger, Reichelová, 29.8.1926. Středem S stěny na římsu a vlevo do komína.

 6. Východní hrana III, Petr Laštovička st., M.Michlík, 26.8.1983. Zleva na V hranu a tou na vrchol.
 7. Polední cesta II, Jan Bílek, 12.10.1969. Středem JZ stěny.

 

65. Věž Kristiny rokle (slanění 15 m) (věž vpravo nad Mezním dolem při státní hranici)

 1. Východní hrana IV (V), Willy Kotz, K.Neubert, 4.6.1922. Ze sedla V hranou, (stavěním) přes převis a stěnou na vrchol.
 2. Jihovýchodní cesta VI, Walter Barth, H.Ziegenbein, 20.9.1936. Zcela vpravo v J stěně převislou stěnou na římsu, šikmo doprava k hodinám a traverz vlevo JV hranou ke kruhu, stavěním a na vrchol.
 3. Jižní cesta VIIb, Walter Barth, H.Ziegenbein, 29.8.1936. Středem J stěny (kruh), nahoře žlabem na vrchol.
 4. 5.A na výlatě VIIb, René Pohořálek, J.Havlák ml., 12.11.1983. Asi 3m vlevo od "Jižní cesty" stěnou přes kruh na vrchol.
 5. Jihozápadní cesta IV, Herbert König, A.Gründlich, H.Böhme, G.Riedel, 25.7.1926. Vpravo do JZ hrany lámavou stěnou šikmo doleva na plošinu. Stěnou, nahoře šikmo doprava.
 6. Severní stěna VI, Walter Barth, H.Ziegenbein, G.Wolf, 1.9.1935. Ve středu S stěny žebrem šikmo doprava, výše přímo na plošinu (kruh). Stavěním a spárou.
 7. Severozápadní cesta IV, Wilhelm Fiehl, 4.6.1922. Ze sedla dlouhý traverz doprava ke krátké spáře, tou a stěnou na vrchol.

 

66.Mezní kámen

 1. Stará cesta V, Henry Kunert, M.Baier, P.Lebsa, červenec 1922. Vlevo v J stěně, výše hranou.
 2. Jihovýchodní cesta V, Jan Bílek, B.Fabián, 6.7.1971. Vpravo náhorní stěnou, výše pravou hranou.

 

67.Dětská skála (slanění 8 m)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Kropáček, 23.11.1968. J komínem.
 2. Převislá revue VIIb, René Pohořálek (jištěn zdola), 20.7.1983. Vlevo v převislé J stěně přes kruh na vrchol.
 3. Digitální cesta VII, René Pohořálek, J.Havlák ml., F.Vyšata, 20.7.1983. Vpravo v Z stěně přes převis a stěnou vpravo na vrchol.
 4. Hodinářská cesta V, František Vyšata, J.Havlák, I.Němeček, P.Krulíš, 26.7.1978. Středem Z stěny přímo na vrchol.
 5. Západní hrana IV, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 7.4.1974. SZ hranou přímo na vrchol.
 6. Strašení dětí V, Hasso Gantze, M.Kühn, 16.11.1980. Asi 5 m vpravo od "Severního koutu" stěnou (hodiny) do zářezu, jím na vrchol.
 7. Severní kout II, Zdeněk Kropáček, M.Kropáčková, 7.4.1974. Koutem v S stěně na vrchol.
 8. Prázdninová cesta VI, René Pohořálek, M.Lammerová, 2.7.1983. Vpravo od "Severovýchodní hrany" stěnou přes kruh na vrchol.
 9. Severovýchodní hrana V, Ivan Němeček, J.Havlák, F.Vyšata, P.Kruliš, 26.7.1978. SV hranou přímo na vrchol.
 10. Švagrova cesta IV, František Vyšata, M.Havlák, J.Havlák, I.Němeček, H.Vyšatová, 6.9.1977. Ve středu úzké V stěny přímo na vrchol.
 11. Kulomet VI, Pavel Weingartl, M.Michlík, P.Laštovička st., 21.4.1983. Převislou JV hranou (hodiny) na vrchol.

 

Skály mimo pořadí

Bachyně (62) (slanění 16 m)

 1. Stará cesta II, před 1978. Z masívu krátce sestup a přepad na vrchol.
 2. Přeskok 1. Z masívu skokem na vrchol.

 

Blok v Jelením dole (15) (slanění 7 m)

 1. Stará cesta IV, Horst Dolata, P.Zill, G.Hoffmann, 6.7.1974. V náhorní (V) straně stěnou doleva na J stranu, u hodin (postavením) a stěnou na vrchol.
 2. Náhorní stěna IV, Gerhard Mathe, R.Mathe, 8.8.1980. Od J náhorní strany rozporem a překrokem na polici, vlevo u skalního hrotu na vrchol.
 3. Údolní cesta V, Miroslav Michlík, 13.10.1983. Z bloku údolní hranou vzhůru, výše vpravo a jako Stará cesta na vrchol.
 4. Náhorní žlab IV, Heiko Fuchs, R.Lehmann, 11.11.1984. V pravé části náhorní (V) strany žlabem na vrchol.
 5. Vejce ve žlabě VI, Heiko Fuchs, R.Lehmann, 11.11.1984. U nástupu Staré cesty stěnou a žlabem přímo (slaňák) na vrchol.

 

Bratrský oltář (47)

 1. Stará cesta II, Eduard Puncman, M.Kropáčková, 6.5.1976. Komínem mezi věží a masívem (nebo sestup z masívu a přepad), výše stěnou šikmo vlevo na vrchol.
 2. Levá náhorní cesta III, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 11.6.1981. Vlevo v náhorní stěně na vrchol.
 3. Údolní cesta IV, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, 23.3.1980. Z údolní strany sokolíkovou spárou s převislým nástupem na vrchol.

 

Masiv Čínská zeď (50) (slanění 40 m + 30 m)

 1. Týden zvýšené pracovní iniciativy VIIIa, Leo Stoy, M.Hrabal, asi 1980. Nástup asi 25m vlevo od bivaku, stěnou a sokolíkem k 1.kruhu. Stěnou přímo, pak šikmo doprava ke 2.kruhu a přímo ke 3.kruhu. Šikmo doleva ke 4.kruhu, pak vlevo sokolíkem a stěnou šikmo doprava k 5.kruhu. Přes převis a zářezem šikmo doleva do komína a tím na vrchol.
 2. Dynastie Xa, Jaroslav Maršík ml., J.Maršík st., 25.9.1993. Nástup 3,5m vlevo od pravého okraje převisu 30m stěnou na polici a vlevo k 1.kruhu. Přímo stěnou vzhůru přes 4 kruhy do zářezu a ke slaňovacímu kruhu. Krabice s knihou pod zářezem.

 

Deska na Kobylce - hlavní vrchol (79)

 1. Jihozápadní hrana III. J hranou přímo na vrchol.
 2. Pravá jižní cesta IV. Stěnou úplně vpravo v J stěně na vrchol.
 3. Jižní cesta IV. Ve středu J stěny kolem zářezu na balkón, stěnou na vrchol.
 4. Levá severní cesta IV, Vladislav Nehasil, 7.9.2001. Vlevo v S stěně podél vhloubení (hodiny) na vrchol.

 

Deska na Kobylce - střední vrchol (79A)

 1. Stará cesta I. Od V z bloku stěnou po stupních na vrchol.
 2. Jižní cesta II. Od J stěnou přímo na vrchol.
 3. Jihozápadní stěna II, Vladislav Nehasil, 15.9.2001. JZ stěnou přímo na vrchol.

 

Deska na Kobylce - západní vrchol (79B)

 1. Západní hrana II. Z hranou přímo na vrchol.
 2. Severovýchodní stěna V, Vladislav Nehasil, 15.9.2001. Vlevo v SV stěně stěnou přímo na vrchol.
 3. Jihozápadní cesta V, Vladislav Nehasil, 15.9.2001. Středem JZ stěny přímo na vrchol.

 

Dešťový kámen (33) (slanění 8 m)

 1. Stará cesta. U Z hrany na polici, doprava a po stupních J hrany na vrchol.
 2. Schody III, Heinz Walther, 13.11.1977. Z hranou přímo na vrchol.
 3. Nejistá hrana IV, Ladislav Černý, 9.6.1983. V hranou přímo na vrchol.
 4. Vosí stěna IV, Hasso Gantze, H.Walther, H.Müller, 10.9.1978. Zarostlou náhorní (JV) stěnou na vrchol.
 5. Náhorní cesta IV, Dieter Fahr, M.Kühn, 1.5.1992. V JZ stěně přes převis na polici a středem stěny na vrchol.

 

Erichova věž (39A)

 1. Stará cesta II. Komínem v SZ stěně na předvrchol a stěnou na vrcholem.
 2. Náhorní hrana II. Náhorní hranou na předvrchol, výše jako "Stará cesta" na vrchol.
 3. Jihovýchodní cesta III, Vladislav Nehasil, 16.11.2001. Vlevo ve JV stěně po železech do komína "Staré cesty" a tou na vrchol.

 

Masiv Horská zvonička (13) (slanění 40 m)

 1. Stará cesta III, Libor Holpuch, B.Zich, 20.9.1953. Od úpatí JV stěny V do komína, jím do sedla a stěnou na vrchol.
 2. Jižní cesta III, Zdeněk Janků, V.Janků, B.Čermák, 20.9.1953. Vlevo od "Staré cesty" stěnou a doprava komínem do sedla. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 3. Pravý komín III, Heinz Weigel, 4.4.1971. Vpravo od Staré cesty stěnou a doleva komínem do sedla. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 

Houba (37) (není osazeno, ani kniha) (Zákaz lezení pro hrozící zřícení).

 1. Stará cesta V, Heinz Walther, asi 1973. Vpravo v náhorní stěně přes převis na vrchol.
 2. Jedovatá houba II (VI), Henry Krönert, M. Bellmann, A. Kittler, 5.9.1998. Vlevo v náhorní stěně (postavením) a stěnou na vrchol.

Varianta bez stavění VI, David Nehasil, V.Nehasil, 29.9.2001. Cestou "Jedovatá houba" bez stavění na vrchol.

 

Hraničář (14) (slanění 6 m)

 1. Stará cesta III. Vpravo od J hrany stěnou na vrchol.
 2. Jižní hrana III, Steffen Weber, R:Ringel, 22.6.1980. Stěnou na J hranu, u převísku postavením na vrchol.

 

Jelení skok (32) (slanění 9 m)

 1. Stará cesta V, Zdeněk Kropáček, M.Kühn, E.Merke, H.Walther, H.Güldner, M.Pallmer, 13.11.1977. Z masívu postavením z přepadu na vrchol.
 2. Jarní cesta V (VI), Zdeněk Kropáček, L.Holpuch, M.Kühn, 14.4.1979. Vlevo v J stěně ke kruhu. (Postavením) na vrchol.
 3. Přeskok 3, Miroslav Janšto, 1.5.1980. Z bloku masívu přeskok na vrchol.
 4. Zlatá říje VIIc, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 14.10.2001. Podél levé náhorní hraně přes kruh na vrchol.

 

Masiv Jeskyně Českých bratří (46)

 1. Horizontální pracovník VIIIb, Ladislav Černý, 26.10.1984. V zadní části jeskyně vzhůru a spárou ve stropu přes převis na vrchol.

 

Koráb (55) (slanění 35 m)

 1. Stará cesta II, Zdeněk Hubka, K.Luxík, J.Havlák, F.Vyšata, M.Sádi, 9.10.1976. Od Z strany strží ke komínu, tím do náhorní stěny a stěnou na vrchol.
 2. Severozápadní cesta III, Zdeněk Hubka, K.Luxík, J.Havlák, F.Vyšata, M.Sádi, 9.10.1976. Ze SZ strany zarostlou stěnou šikmo vpravo k zářezu, tím na pilíř ke komínu "Staré cesty". Tím na vrchol.
 3. Cesta z rokle III, Zdeněk Hubka, F.Vyšata, 9.10.1976. Ze S strany komínem na pilíř. Doprava a jako "Stará cesta" na vrchol.
 4. Jižní cesta IV, Karel Luxík x Zdeněk Hubka, M.Sádi, 9.10.1976. Od J komínem v koutě mezi věží a masívem do náhorní stěny. Traverz doprava a při hraně na vrchol.
 5. Pirátská cesta VIIb, Jaroslav Houser, Z.Kropáček, 27.5.1978. Ve středu JV stěny vzhůru na římsu. Traverz vlevo a hranou až pod převis. Traverz doprava a římsou ke kruhu. Stěnou vlevo vzhůru, pak zářezem a spárou až na její konec. Vlevo žlabem na balkón, stěnou na vrchol.
 6. Vlnořez VIIb, Jaroslav Houser, V.Sedník, J.Rodnová, V.Horák, Z.Jalandová, 4.7.1986. Údolní hranou přímo přes kruh na vrchol.
 7. Přeskok 1/I, Zdeněk Kropáček, F.Záběhlík, 28.11.1976. Z masívu vpravo sestup komínem na plotnu. Skokem na vrchol.
 8. Ponurá cesta II, Gerald Männel, 30.4.1984. Z masívu projdeme dolů v Z směru štěrbinou a komínem v J směru asi 12 m. Komínem sestup na polici. Překrok a vpravo do náhorní stěny "Staré cesty". Tou na vrchol.

 

Masiv Měsíční stěna (53)

 1. Pressfoto VIIc, Jaroslav Houser, V.Horák, 1.6.1985. Vpravo od "Pašerácké spáry" koutovou spárou a stěnou na polici. Traverz doprava a stěnou ke kruhu. Prstovou spárou a stěnou na polici. Spárou přes převis, stěnou šikmo vpravo a komínem na vrchol.
 2. Pašerácká spára VII, Jaroslav Houser, Z.Hubka, J.Havlák, 1.7.1972. Uprostřed Z stěny spárou (kruh), výše komínem na vrchol.

 

Mezenská vyhlídka (70) (slanění 6 m)

 1. Stará cesta I. Vpravo v náhorní stěně komínem a stěnou na vrchol.
 2. Náhorní hrana II. Náhorní hranou přímo na vrchol.
 3. Noční expres VI, Hasso Gantze, A.Kittler, 1.10.1998. Ze svahu na SV straně traverz doprava na balkón v údolní stěně (sem též komínem z údolní strany). Převislou spárou na polici, vpravo stěnou přes kruh na další polici (hodiny). Stěnou na vrchol.
 4. Jižní stěna VII, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 12.10.2001. J stěnou přes kruh přímo na vrchol.
 5. Východní cesta IV, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 12.10.2001. Středem V stěny přímo na vrchol.

 

Mezní roh (76)

 1. Stará cesta I. Vlevo v náhorní stěně komínem na balkón, trhlinou a stěnou na vrchol.
 2. Náhorní komín II. Komínem mezi věží a masívem na velký balkón. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 3. Plachetnice II, Michael Bellmann (jištěn zdola), 2.1.1999. Ve středu údolní stěny koutem, později odstupňovaným zářezem na velký balkón. Jako "Stará cesta" na vrchol.
 4. Mechová varianta I, Ferdinand Bellmann, S.Lämmel, M.Bellmann, 2.1.1999. Pravou náhorní hranou vzhůru na polici, po ní dlouhý traverz doprava k odstupňovanému zářezu. Cestou "Plachetnice" na vrchol.
 5. Horská cesta I. Z masívu krátce sestup a překrok (nebo skok) na velký balkón. Jako "Stará cesta" na vrchol.

 

Mřenka (36) (slanění 8 m)

Stará cesta II, Michael Bellmann, M.Pönisch, F.Bellmann, 26.9.1998. Od JV komínem mezi věží a masívem přímo na vrchol.

Střední ryby V, Volker Müller, H.Krönert, 5.6.1999. V údolní stěně zprava zářezem na polici (hodiny). Vlevo stěnou na vrchol.

Udice II, Henry Krönert, M.Bellmann, S.Lämmel, 18.10.1998. Od SZ spárou, komínem a rozporem na vrchol.

Rybářský prut IV, Ronald Höpfner, 19.7.2000. Vlevo od JZ hrany stěnou a šikmou spárou na vrchol.

 

Pašerácká křižovatka (1)

 1. Stará cesta II. Od SZ komínem na vrchol.
 2. Severní cesta II, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 29.10.1989. Vlevo v S stěně na vrchol.
 3. Údolní komín II, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková, 29.10.1989. Od V komínem na vrchol.
 4. Podzimní procházka V, Dáša Kropáčková, Z.Kropáček, 12.11.1988. Vpravo v J stěně, stěnou šikmo vpravo na odštípnutý blok a vlevo na balkón (kruh). Vpravo stěnou přímo na vrchol.
 5. Jižní spára V, Zdeněk Kropáček x Dáša Kropáčková, 20.7.1989. V pravé části J stěny spárou a stěnou na balkón (kruh cesty "Podzimní procházka"). Traverz 3,5m vlevo a oblou hranou na vrchol.

 

Masiv Pravčická stěna (39)

 1. Levý kout (Cak-cak) VIIc, Heinz Skopec, S.Stehlík, 1967. V SZ stěně koutovou spárou přes 3 kruhy do komína, tím na vrchol.
 2. Čelem ke zdi VIIb, Miroslav Michlík, L.Černý, P.Laštovička st., 27.5.1987. V JZ stěně spárou (2 kruhy) na konec. Koutem k zářezu, tím a komínem na vrchol.

 

Průvodce cizinců (19) (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II. V náhorní straně stěnou a vlevo hranou s umělým stupem na vrchol.
 2. Nosič nosítek V, Michael Bellmann, 20.6.1999. Úplně vpravo v JV stěně stěnou přímo na vrchol.
 3. Nová cesta IV, Franz Menzel, 27.10.1972. V údolní straně krátkou převislou spárou, pak stěnou šikmo vpravo na vrchol.
 4. Průvodcova cesta III, Hasso Gantze, M.Großer, M.Bellmann, A.Kittler, 20.6.1999. Od S z bloku přepad a vpravo postavením na hřeben, tím na vrchol.

 

Přílepek (49)

 1. Vzdušné zámky (Vředová choroba) VIIb, Jaroslav Houser, K.Luxík, 3.8.1975. Nástup vpravo ve V stěně. Stěnou na balkón a dále k římse, po ní doleva na plošinku. Stěnou šikmo doleva do žlábku, tím až na jeho konec a stěnou traverz doleva na kazatelnu v JV hraně. Traverz doleva ke spáře (dodatečný kruh), spárou přes převis a komínem na vrchol.

 

Smrkový kámen (34) (slanění 8 m)

 1. Stará cesta II, Heinz Walther, H.Gantze, 19.9.1976. Od SZ komínem do náhoří (sem lze také sestoupit z masívu). Úzkým komínem na vrchol.
 2. Vntřní cesta II, Hasso Gantze, H.Walther, 19.9.1976. Jako "Stará cesta" k úzkému komínu. Tím prostoupit do nitra věže, tam postranním vnitřním komínem na vrchol.
 3. Údolní komín III, Franz Menzel, R.Mitscherlich, H.Güldner, 19.9.1976. Z údolní strany komínem na vrchol.
 4. Zelený komín III, Zdeněk Hubka, M.Janšto, 16.7.1977. Náhorním komínem od SZ vzhůru, překrok k pravé hraně a na vrchol.
 5. Náhorní komín III, Zdeněk Hubka, M.Janšto, 16.7.1977. Ve středu náhorní stěny komínem a žlabem na vrchol.
 6. Úzké místo III, Heinz Walther, H.Gantze, 19.9.1976. Z masívu sestup a překrok k pravé hraně, tou na vrchol.
 7. Překrok 1/III, Zdeněk Kropáček, 9.5.1977. Ve středu náhorní stěny sestup z masívu na polici, přeskok do žlabu, jím na vrchol.

 

Stříbrná stěna (7) (slanění 20 m)

 1. Stará cesta I, Kurt Nitzschmann, 21.5.1922. Na náhorní straně krátce komínem na vrchol.
 2. Turistická cesta II, Heinz Walther, 1969. Z náhorní strany vlevo mezi vrcholem a předskalím sestoupíme a komínem na vrchol.
 3. Severovýchodní cesta II, Richard Scholz, 4.5.1975. Z velké plošiny na V straně doprava a krátkým komínem na velký blok. Stěnou krátce doleva ke komínu. Zarostlým korytem vzhůru a jako "Turistická cesta" na vrchol.
 4. Východní hrana V, Richard Scholz s druhy, 13.5.1975. Jako "Severovýchodní cesta" na volný blok.traverz doleva na hranu a tou přes malý převis přímo na vrchol.
 5. Pozvánka VIIIb, Falk Anderssohn, J.Höfer, 23.4.1999. Úplně vpravo na údolní straně na blok. Stěnou přes 3 kruhy na vrchol.
 6. Hlavní žíla VIII, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, 23.4.1999. Vpravo na údolní straně stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
 7. Jižní stěna VIIc, Manfred Vogel, G.Hühnchen, J.Höfer, S.Vogel, 24.4.1999. Vpravo od Východní cesty stěnou přes 2 kruhy, výše spárou "Východní cesty" na vrchol.
 8. Východní cesta VII, němečtí lezci, 18.4.1975. Ve středu údolní stěny doprava ubíhajícím zářezem vzhůru, před koncem doprava a spárou na vrchol.
 9. Předkrm VIIIb, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, S.Vogel, H.May, 24.4.1999. Vlevo od Východní cesty stěnou a žlabem přes 2 kruhy na vrchol.
 10. Dezert IXb 24.4.1999, Jürgen Höfer, F.Anderssohn, H.May, O.Herzog. Úplně vlevo v údolní stěně sokolíkem a stěnou přes 2 kruhy na vrchol.
 11. Západní hrana V, Richard Scholz s druhy, 13.5.1975. Z hranou přímo na vrchol.
 12. Náhorní cesta II, Richard Scholz, 4.5.1975. Z masivu sestoupíme a jako Stará cesta na vrchol.
 13. Střídrný tolar VIIIc, Jürgen Höfer, M.Grohmann, 22.4.2000. Vpravo v J stěně z balkónu přepad a stěnou přes 2 kruhy, výše šikmo vpravo žlabem na vrchol.

 

Masiv Tetřeví stěna (19A) 

 1. Tokáňská spára IXc, Bernd Arnold, H.Kamutski, 21.10.1986. Z terasy v SZ stěně prstovou spárou rozšiřující se v komín (2 kruhy) na vrchol.

 

Trpaslík Pastýřské stěny (16) (slanění 6 m)

 1. Stará cesta II, Peter Augst, G.Seifert, 22.6.1952. Z náhorní strany S hranou na vrchol.
 2. Podzimní cesta III, Egon Merke, H.Walther, S.Seifert, 27.9.1970. U J hrany postavením vzhůru a stěnou na vrchol.
 3. Piote VI, Oliver Ander, 11.10.1991. Vlevo od "Podzimní cesty" převislou stěnou přímo na vrchol.
 4. Srpnová cesta IV, Heinz Weigel, 29.8.1971. Od Z postavením a stěnou přímo na vrchol.

 

Varta na Kobylce (78)

 1. Komín II. Vpravo v náhorní stěně komínem mezi věží a masívem, výše stěnou na vrchol.
 2. Začátek podzimů VII, Torsten Kieschnik, K.-C.Mlasowsky, G.Männel, R.Wobad, 23.9.1998. V hranou přímo přes kruh na vrchol.
 3. Žluté listy VI, Hasso Gantze, H.John, J.Schmädicke, 18.10.1998. Ve středu JV stěny stěnou podél zářezu na vrchol.
 4. Přeskok 1. Z masívu skokem na vrchol.

 

Yetti (54) (slanění 33 m)

 1. Stará cesta IV, Bohuslav Šedý, M.Tůma, P.Štěpán. Od SV komínem mezi předskalím a masívem vzhůru a komínem na vrchol.
 2. Údolní komín IV, Miroslav Michlík, P. Laštovička st., 24.9.1983. Z údolní strany komínem mezi věží a masívem, výše jako "Stará cesta" na vrchol.
 3. Sestupová cesta III, Bohuslav Šedý, M.Tůma, P.Štěpán. Z masívu od SZ sestup komínem na velkou zarostlou terasu. Dalším komínem sestup k věži, překrok a jako "Stará cesta" na vrchol.

 

Železné věže (54) (slanění z J vrcholu 17 m)

 1. Stará cesta III, Zdeněk Kropáček, 18.5.1976. Vlevo v náhorní stěně komínem mezi J a S vrcholem vzhůru, výše pravou hranou na vrchol.
 2. Severovýchodní hrana IV, Zdeněk Kropáček, 18.5.1976. Krátce komínem "Staré cesty" a sokolíkovou spárou u SV hrany na J vrchol, převisem na vrchol.
 3. Severní cesta III, Zdeněk Kropáček, 18.5.1976. Od S komínem mezi věží a masívem vzhůru a vpravo žlabem na vrchol.
 4. Horská cesta II, Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., R.Litochleb, 22.1.1990. Z masívu sestup a překrok na vrchol S věže.
 5. Přeskok 1, Petr Laštovička ml., P.Laštovička st., R.Litochleb, 22.1.1990. Z masívu skokem na S vrchol.
 6. Druhý přeskok 1, Vladislav Nehasil, D.Nehasil, 29.9.2001. Z masívu přeskok na vrchol J věže.

 

Řádový hrad (8)

 1. Stará cesta I. Z masívu vpravo zarostlým žlabem vzhůru a u buku překrok na předvěž. Přes ní na balkón, zprava na hranu a tou doleva ke komínu. Jím na vrchol.
 2. Varianta II. Z náhoří mezi předvěží a vrcholem přímo žlabem na vrchol.

 3. Na přímo IV, Hans Müller, H.Winkler, A.Kittler, W.Popelka, H.Güldner, 25.3.1995. Z masívu jako "Stará cesta" zarostlým žlabem vzhůru, přepad, stěnou a příkrým žlabem na vrchol.
 4. Křížová výprava II, Hasso Gantze, 25.3.1995. Komínem mezi věží a masivem vzhůru, výše bočním komínem na vrchol.
 5. Bojový chvat IV, Hasso Gantze, V.Müller, 17.4.1994. Vpravo v masívu spárou sestoupíme, překrokem na vrchol.
 6. Skok 2, Marius Zippe, 16.9.1995. Vpravo v masívu u žlabu krátce vzhůru, skokem na vrchol.
 7. Levý přeskok 1/ II, Marius Zippe, 16.9.1995. Vlevo v masívu skokem na SZ předvrchol, přes převis na vrchol.

 

ZPĚT NA STRANU PRO HOROLEZCE

ZPĚT NA HOROLEZECKÉ OBLASTI LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

(c) Pech - 2000, optimalizováno pro MS IE 5.0 + rozlišení 1024 x 768.