Drobné kulturní památky Jetřichovicka

(autor textu a fotografií: Klaus Lamm, Německo, překlad: autor stránek)

 

České Švýcarsko je bohaté na drobné kulturní památky, které jsou rozesety kolem cest. Jsou dějinnou součástí krajiny a zaslouží si tak naší ochrany a péče. Dnes můžeme na mnohých místech pozorovat, že se obyvatelstvo s touto myšlenkou ztotožnilo. Hlubokou zbožnost minulých generací dokazuje množství výklenkových kaplí a krucifixů. Můžeme je nalézt podél kostelních stezek, obchodních cest či přímo ve vsích. Množství objektů bylo opraveno a obyvatelé je pečlivě opatrují a vyzdobují květinami. Jména mnohých se ocitla v zapomnění a jejich nápisy jsou již nečitelné.

Mnohé bylo k tomuto tématu již napsáno. Tato stránka se snaží seznámit čtenáře s většinou z nich, a to  prostřednictvím fotografií současného stavu a krátkých informativních poznámek.

 

K lepší orientaci lze doporučit mapu Národního parku České Švýcarsko 1:25 000, vydavatel: České Švýcarsko, o.p.s. a Geodézie On Line, s.r.o., 2002.

 

Weydlichova kaple (Weydlichs Kapelle)

Nalezneme jí na kostelní stezce z Rynartic do Chřibské v místě, kde se silnice stýká s Chřibskou Kamenicí. Zbudoval jí v roce 1697 Jiří Ferdinand Weidlich z Rynartic. V roce 1995 byla opatřena novým obrazem, který však zakrátko zmizel…

 

 

Výklenková kaple na silnici z Rynartic do Chřibské

Na silnici z Rynartic směrem k lokalitě Na Potoku po levé ruce ve skalní stěně.

 

 

Výklenková kaple v lokalitě Na Potoku

U mostu směrem na Studený se nachází zdánlivě utopený objekt s datem 1862, jehož vznik je zřejmě provázán se stavbou silnice.

 

 

Kaple sv. Prokopa

Z Rynartic vedou tři kostelní stezky, které byly využívány obyvateli v závislosti na tom, ke kterému kostelu byly zrovna Rynartice přifařeny. Jedna taková stezka vede do Jetřichovic. Na cestě, vysoko nad dnešní silnicí, stojí trochu stranou kaple sv. Prokopa.

 

 

Kaple na Předních Folgách u Všemil

V blízkosti první usedlosti na Předních Folgách stojí kaple s letopočtem 1738 vytesaným nad vchodem. Stavební díla tohoto druhu, stejně jako např. kaply sv. Prokopa, lze ve zdejším regionu nalézt spíše ojediněle.

 

 

 

Kaple Ecce Homo

Přímo u silnice z Jetřichovic do Rynartic se nalézá (na obrázku ještě čerstvě opravená) kaple Ecce Homo.

 

 

Michlův kříž (Michelkreuz)

Uprostřed Jetřichovic nad podezdívkou bývalého Michlova dvoru stojí kříž. Nápis prozrazuje, že jej nechal zřídit František Michel mládenec a obchodník z Jetřichovic.

 

 

Výklenková kaple pod Čedičovým vrchem (Donsberg)

Kaple je vytesána do skály v zatáčce při silnici z Jetřichovic do Všemil.

 

 

Grieslův kříž (Grieselkreuz)

Stojí na křižovatce na nejvyšším bodě silnice z Jetřichovic do Všemil. Název pochází od rodiny Grieslů, která vlastnila Grieslovův mlýn v blízkém Pavlinině údolí. Tento kříž byl již mnohokrát opravován. Obsah česky psaného nápisu na podstavci kříže jistě osloví i dnešní generace.

 

 

Výklenková kaple v lokalitě Na Skalinách

V blízkosti Jetřichovic u stezky od Grieslova kříže do Rynartic se nachází výklenková kaple, která by mohla být svědkem zbožnosti lesních dělníků pracujících v této lokalitě. Spíše se však bude jednat o dílo místních přadláků, kteří využívaly této cesty k transportu jejich zboží. Jsou na ní vytesané letopočty 1820 a 1864. Po pravé straně ve skále pak dokonce letopočet 1735.

 

 

 

Výklenková kaple za Grieslovým mlýnem

Při cestě od Grieslova kříže do Kunratic (České Kamenice), krátce za Grieslovým mlýnem (dnešní škola v přírodě).

 

 

Bauerova kaple (Bauers Kapelle)

Stojí trochu stranou od silnice Studený-Lipnice. Zřízena v roce 1733, několikrát obnovována, naposledy v roce 2002.

 

 

Pomníky bitvy u Studence

Připomínají vojáky, kteří padli v okolí Studence během bitvy, která se strhla mezi pruskými a rakouskými vojsky v červenci 1757 v rámci sedmileté války. Vpravo stojící je originál. Oba byly po roce 1945 těžce poničeny, takže vlevo stojící pomník se zachoval už jen jako kopie. Stojí při silnici Studený-Lipnice.

 

 

Reliéf korunování Panny Marie

Je vytesán do skalní stěny nacházející se pod srbskokamenickým hřbitovem těsně u silnice v samém centru obce. Nese letopočet 1701.

 

 

Výklenková kaple u Jánské

Tato, v minulosti jistě skvostná, kaple je přímo u silnice na Českou Kamenici.

 

 

Výklenková kaple ve Všemilech

Přímo naproti vstupu do skalní kaple ve Všemilech si můžeme povšimnout udržované výklenkové kaple.

 

 

Fiedlerův kříž

Toto místo se nabízí všem, kteří nikam nespěchají. Leží na České silnici. Nabízí překrásný výhled na Jetřichovice od severozápadu a zve k odpočinku a přemítání.

 

 

 

Kaple na Kolišti

Kaple leží ukrytá mezi mladými jedlemi u jetřichovické odbočky České silnice poblíž rozcestí turistických cest na Pohovce. K poznání jsou ještě iniciály M. A. Kny a J. Kny (v minulosti i v současnosti poměrně rozšířené jméno jedné z jetřichovických rodin), jakož i letopočet 1840.

 

 

 

Knížecí deska

Můžeme jí zahlédnout krátce po vstupu na Úzké schody ve skalní stěně po levé ruce. Připomíná návštěvu kněžny Vilemíny Kinské, která pár kroků odtud dne 10. června 1849 odpočívala pod převisem „Kněžnin odpočinek“

 

 

Kaple Triefbartel

Kaple se nachází na České silnici vlevo od odbočky do Mokrého dolu. O původu názvu jakož i historii této památky není pořádně nic známo. K rozpoznání jsou iniciály tří jmen Jos R, St R a Joh R spolu s letopočtem 1861.

 

 

Boží muka

Stojí na Kamenické Stráni. Tato forma výrazu zbožnosti je v celé oblasti výjimkou.

 

 

Kříž v Kamenické Stráni

Kamenická stráň je bohatá na takovéto památky. Stojí u silnice směřující do nejzazší části obce.

 

 

Kříž v Mezné

Kříž stojí vedle bývalé školy mezi dvěma lípami. Nápis je již nečitelný.

 

 

Kříž u všemilských Folg

Kříž stojí 300 metrů od kaple na všemilských Folgách u cesty směřující k Jetřichovicím. Svojí podobou se odlišuje od ostatních podobných objektů v regionu. Pozoruhodné je provedení podstavce a příčník (příčný trámek) na spodní části kovaného kříže.

 

    

 

Kříž ve Všemilech

Stojí u silnice mezi oběma rameny Chřibské Kamenice v blízkosti hospody.

 

 

Kříž v Růžové

Stojí na západním okraji obce. Růžovské kříže se odlišují od jiných medailonem ve středu dříku kříže ověnčeným dvěma palmovýma ratolestma.

 

 

Claryho kaple

Tuto kapli můžeme nalézt na Dlouhých schodech, které vedou z Mezné do Soutěsek. Původně byla cesta kostelní stezkou vedoucí ke kostelu v Růžové. Kaple byla zřízena na počest obchodníka s dřívím Josefa Clara. Druhá z roku 1856 (dnes přestavěná) bývala na dolním konci schodů.

 

 

Claryho kříž

Ukrytý na jižním úbočí masivu Karlhausu stojí podstavec pamětního kříže Hieronýma von Clary-Aldringen, který padl v roce 1941 na Ukrajině. Pomník byl umístěn u rodinné obory v Zadních Jetřichovicích. Po válce našel své nové umístění na tomto místě.

 

 

Riedelův kříž

Byl též nazýván Šavlový kříž. Patří k smírčím křížům. Nahrubo nerovnoměrně otesaná ramena jsou u podobných křížů obvyklá. Stojí při silnici z Růžové do Srbské Kamenice. Nese letopočet 1792. Pověst vypráví jak k dopadení pachatelů přispěly vrány svým krákáním.

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Tato socha stojí tesně u mostu přes řeku Kamenici v Jánské.

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha u hřenského kostela pochází z roku 1756.

 

 

Socha sv. Antonína

Počátky tohoto památníku, který patří k nejvýznamnějším v celém Českém Švýcarsku, sahají do pozdního středověku. Stojí v údolí Brtnického potoka krátce za osadou Kopec. Připomíná na nešťastný osud mlynáře Jana Zimmera z dřívějšího Zimmrova mlýna, který přišel o život při práci v blízko se nacházejícím kamenolomu 6. července 1707. Bohužel nemůže shlédnout sochu jinak než jen jako její kopii. Byla totiž v roce 1989 ukradena a prodána patrně do Německa. Její původní umístění bylo v roce 1927 změněno z důvodu výstavby silnice.

 

 

 

Hraniční kámen

Tento hraniční kámen (rozhraničení polesí) u Karlhausu patří do celé řady podobných, které lemují cestu z Mezné z místa, kde překračuje hranici polesí až do Soorgrundu.

 

 

 

Milník na Gabrielině stezce

Milník nalezneme na začátku stezky, tam kde úvozová cesta z Mezní Louky dosáhne „Zeughaus die Paßhöhe“. Byl zřízen v roce 1993 na místě, kde stával v minulosti originál. Nápis zvěstuje novou epochu vztahů mezi našimi národy (českým a německým). Prapůvodní exemplář pocházel z období cca 1870-1890 a měl trojhranný průřez. Lze se domnívat, že byl vyvrácen v souvislosti s přejmenováním Gabrieliny stezky v roce 1950. Horní část se štítkem byla zajištěna o desetiletí později. Ještě dnes můžeme nalézt kamenné kusy zbytků původního milníku dole v Černém dole.

 

 

Mezníky polesí na České silnici

Na České silnici se nacházejí tři skalní nápisy se společnými znaky: označení hranic polesí jako kříž se starými dvoumístnými čísly (40, 44, 46). Dvě místa vykazují ještě letopočty 1831, jedno 1729, zřejmě vyznačená při příležitosti nového vyměřování lesů v rozličných časových obdobích. První nápis je k nalezení vlevo kousek vedle vyústění Treppengrund (Schodový důl).

 

 

Druhý objekt vytesán přibližně 200 metrů od kaple Triefbartel (viz výše) severním směrem vpravo ve skalní stěně. Několik metrů vlevo stojí hraniční kámen se stejným křížem. Tři letopočty 1695, 1729 a 1831, keré podle Schäferova turistického průvodce k němu náleželi, již vymizeli.

 

 

Tam, kde začíná jetřichovická odbočka České silnice, kousek za úžinou vlevo na Semmelstein, je vytesán třetí hraniční mezník.

 

 

Vlčí deska

Na cestě ze Zadní Doubcie do Doubice je umístěna na skalním bloku nad údolím Křinického potoka Vlčí deska. Upomíná na to, že zde roku 1640 hajný Grohmann zastřelil dva vlky. V roce 1960 musel památník ustoupit rozšíření cesty a v roce 1986 byl nahrazen kopií.

 

 

Nápis v údolí Brtnického potoka

Vedle známého skalního nápisu v Stürmergrund z roku 1756, v jednom z postranních dolů údolí Brtnického potoka, nachází se také nápis s letopočtem 1765. Lze jej nalézt v blízkosti vyústění do údolí Křnického potoka vpravo od cesty. Původ nápisu je neznámý.

 

 

Erb

Zvětralý reliéf erbu rodiny Clary-Aldringenů leží na nádvoří loveckého zámečku „Zámeček“ u Vysoké Lípy.